Биткойн става все по-популярен и постепенно се промъква в мейнстрийма. Въпреки това често бива неразбран, поради което си печели несправедливо лоша слава от медиите. В резултат на това, много хора са слабо информирани относно същността на Биткойн, създаването му и начина на работа.

Няма нищо лошо в това, разбира се. Това е нова технология и можете да научите за нея само по своя собствена инициатива, защото няма училища, които да преподават това. В светлината на този факт, ние сме щастливи, че ни намерихте, тъй като ние винаги полагаме искрени усилия да образоваме!

В този блог пост ще Ви дадем цялата основна информация, която трябва да знаете за Биткойн, и ще Ви дадем по-добро разбиране за това защо вярваме, че е толкова интересна технология.

Да започваме!

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво е Биткойн?

Биткойн е създаден през 2008 г. от неизвестен човек или организация под псевдонима Сатоши Накамото. Самоличността му все още е неизвестна и вероятно ще остане така завинаги.

Първоначалната идея за криптовалутата Биткойн е публикувана от Сатоши в научна статия, озаглавена Биткойн: Peer-to-Peer електронна платежна система. В нея се обобщава следното:

Изцяло peer-to-peer версия на електронна валута би позволила онлайн плащанията да бъдат изпращани директно, без да минават през финансова институция. Цифровите подписи осигуряват част от решението, но основните ползи се губят, ако все още се изисква доверена трета страна, за да се предотврати двойното харчене. Предлагаме решение на проблема с двойните разходи, използвайки peer-to-peer мрежа. Мрежата отбелязва времето на извършването на транзакциите, като ги хешира в текуща верига от хеш-базирани доказателства за работа, образувайки запис, който не може да бъде променен, без да се преработи доказателството за работа. Най-дългата верига не само служи като доказателство за поредицата събития, но и като доказателство, че те идват от най-голямата съвкупност от мощност на процесора. Докато по-голямата част от мощността на процесора се контролира от възли, които не си сътрудничат да атакуват мрежата, те ще генерират най-дългата верига и ще изпреварват нападателите. Самата мрежа изисква минимална структура. Съобщенията се излъчват на база на „най-добри усилия“ и възлите могат да напускат и да се присъединяват към мрежата по желание, приемайки най-дългата верига за доказване на работата като доказателство за случилото се, докато ги е нямало.

Цитатът по-горе използва научна терминология, така че нека да разгледаме Биткойн на по-земен език.

Биткойн е децентрализирана цифрова валута, защото системата работи без централна банка или единствен администратор. Стойността и предлагането на тази цифрова валута се управляват от самите потребители. В известен смисъл това е валута, която наистина принадлежи на хората.

Биткойн е криптовалута, защото е цифрова валута, която действа като средство за обмен и използва криптография за обезпечаване на финансови транзакции, контролиране на създаването на допълнителни единици (нови монети) и проверка на прехвърлянето на средства.

Биткойн е система с отворен код, поради което никой не я притежава и всеки може да участва в нейното използване и развитие.

По този начин Биткойн премахва поне един вид посредник: банковите институции. Да кажем, че трябва да прехвърлите 1000 евро от Словения на роднините си в Германия. Парите преминават през банка в Словения и се начисляват такси за обработка на прехвърлянето на средства. Германската банка на роднините Ви начислява допълнителни такси и целият процес може да продължи няколко дни, особено когато изпращате пари в страна с различна национална валута.

В екосистемата Биткойн няма централизирани институции, които да събират такси, а транзакциите могат да бъдат обработени в рамките на няколко минути, дори ако изпращате средства до другия край на света. В допълнение, това е валута, която не е ограничена от националните граници.

Вече знаем, че банковите институции имат високи такси, като цяло са бавни в дейността си и имат определени географски ограничения. Но това не е всичко. Например, банките могат по всяко време да замразяват сметките на своите клиенти, понякога със слаби основания. В резултат на това някои хора смятат, че банките притежават твърде много власт.

Може би забелязвате, че Биткойн е създаден малко след финансовата криза от 2008 г. Някои хора дори вярват, че кризата е помогнала за появата на идеята за децентрализирана валута и е една от основните причини за появата на Биткойн. Идеята не е толкова невероятна, защото Биткойн е възможно бъдеще на нашата парична система.

 

Какво е Биткойн: Основите

Биткойн е напълно цифрова валута. Може да се използва за различни видове транзакции, онлайн плащания, евтини международни преводи и др.

Накратко, това е първата широко приета платежна система, която не се контролира от нито едно световно правителство.

Държавните организации и банките на практика за неопределено време отпечатват или генерират нови пари (EUR, USD, GBP и т.н.), докато Биткойн има вграден ограничен запас от 21 милиона монети. Понастоящем вече са създадени около 17,5 милиона монети, но последният биткойн се очаква да бъде добит около 2140година.

Общоприетото съкращение на Биткойн е БТК. Един биткойн може да бъде разделен на 8 знака след десетичната запетая и най-малката единица неофициално се нарича сатоши. Това е една сто милионна част от един биткойн или 0,000001 БТК.

Следете цената на Биткойн валутата тук.

 

Какво е Биткойн: Какво е блокова верига?

И така, как работи Биткойн? В тази глава ще разгледаме по-подробно технологията блокова верига (или блокчейн).

Всяка транзакция в Биткойн мрежата се записва на нещо, наречено блокова верига. Това е публична книга (списък на всички сделки), която се поддържа и актуализира от хиляди „миньори“ по целия свят (повече за „копаенето“ по-долу). Всички транзакции са анонимни, но са публично достъпни за всеки.

Как се създават биткойни? Разберете в следващите две глави.

 

Какво е Биткойн: Какво е „копаене“ на биткойн?

bitcoin coin

 

Биткойн се създава от компютри, които участват в управлението на тази публична книга или база данни. Компютрите проверяват и валидират Биткойн транзакциите и биват възнаградени с нови биткойни, когато успешно добавят нов блок към блоковата верига. Този процес се нарича „копаене“, а компютрите са известни като „миньори“.

„Копаенето“ е разпределена консенсусна система. Използва се за валидиране на транзакции, чакащи да бъдат включени в блокова верига. По този начин се постига хронологично подреждане на транзакциите и се защитава неутралността на мрежата.

Строги правила за шифроване предотвратяват всякакви модификации, тъй като всеки блок съдържа запис на най-новите транзакции и специална математическа функция, която насочва към предишния блок в блокчейн.

Всякакви измамни или злонамерени опити за промяна на данните в блока ще доведат до анулиране на всички следващи блокове. Никога не бихте могли да добавите такъв блок към блоковата верига, защото консенсусът няма да бъде постигнат.

Отделни потребители не могат да повлияят на блоковата верига, нито могат да заменят части от нея с надеждата да манипулират транзакции. Това гарантира, че регистрираните транзакции остават завинаги в блоковата верига и не могат да бъдат променяни впоследствие.

 

Как се създават биткойни?

След като по-добре разбираме технологията за блокови вериги, можем да разгледаме по-отблизо процеса на създаване на нови биткойни.

Нов блок се добавя към веригата на всеки 10 минути. Най-успешните „миньори“ получават новосъздадените биткойни. Трябва да разберете, че наградата никога не се дава на един човек, тъй като никой на света няма достатъчно изчислителна мощ, за да реши сложните математически операции, необходими за успешен блок. По-голям брой „миньори“ води до по-сигурна мрежа.

В резултат миньорите си сътрудничат и групират изчислителната си мощ в т.нар. „минни басейни“. Наградата се разпределя пропорционално на работата, която са извършили, (тези с по-голям принос на изчислителна мощност получават по-висока награда).

Наградата се намалява наполовина на всеки 210 000 блока. Първоначално „миньорите“ се възнаграждаваха с 50 биткойна, а през 2012 г. наградата беше намалена наполовина за първи път (до 25 биткойна). Второто намаляване последва през 2016 г. И така стигаме до настоящия момент с награда от 12,5 биткойна. Следващото намаляване се очаква през май 2020 г.

Наградата се намалява наполовина приблизително на всеки четири години. Получаваме тази времева рамка, като умножим десет минути (средното време за нов блок) по 210 000 (броят на блоковете, необходими за постигане на намаляване наполовина). Като спортен фен, намирам за интересно, че намаляването се случва в същата година като Летните олимпийски игри.

Накратко: Повече „миньори“ осигуряват по-безопасна мрежа, но също така затрудняват „копаенето“. Това е така, защото системата гарантира, че блокът се добавя на всеки 10 минути (а не по-рано или по-късно).

 

Какви са основните Биткойн ценности?

За да разберем основните предимства на Биткойн, можем да разгледаме и основните ценности Биткойн, които могат да бъдат обобщени в следващите три точки.

  1. Децентрализация: решаване на проблема с двойните разходи (транзакциите не могат да бъдат дублирани, което предотвратява безкрайното създаване на нови монети).
  2. Ограничено предлагане: не може да има повече от 21 милиона биткойни (осигуряване на предсказуемо предлагане и повишено търсене).
  3. Криптография: невъзможно е да знаете подробностите за подателя/получателя (транзакциите са анонимни).

Нека обясним всяка точка по-подробно…

 

Какво е Биткойн: Децентрализация

За да разберем как работи Биткойн, важно е да разберем какво представлява децентрализираната мрежа. Концепцията за децентрализация вече е описана по-горе, но можем да я разгледаме от друга гледна точка. Когато посетите уеб браузъра си и въведете „www.google.com“, компютърът ви започва разговор със сървърите на Гугъл. След това браузърът ви показва различните резултати от търсенето. Ако сървърите на Гугъл не бяха достъпни по някаква причина, нямаше да можете да видите тези резултати. Това е така, защото данните се съхраняват в централизирана мрежа.

В децентрализирана мрежа можем да избегнем подобни проблеми.

 

Какво е Биткойн: Ограничено предлагане

Главното предимство на ограниченото предлагане е концепцията за търсене и предлагане. Хората винаги приписват по-висока Биткойн стойност на редки неща, което означава, че по-малкото предлагане обикновено води до по-голямо търсене и по този начин до по-висока цена. Като при редките (стари) коли или редките скъпоценни камъни.

Биткойн е изграден на базата на същата концепция, тъй като предлагането му е ограничено до 21 милиона монети и никога няма да има повече монети в обращение.

 

Какво е Биткойн: Криптография

Биткойн използва криптография (техника за сигурна или шифрована комуникация) за конвертиране на данни за транзакциите. Едно от най-известните исторически устройства за криптографска комуникация е Енигма, което е използвано по време на Втората световна война.

За разлика от Енигма, за която съюзниците са успели да намерят начин за декодиране на съобщения, криптографията на Биткойн е неразрешима. Поне засега, въпреки че се очаква, че ще остане така за дълго време, освен ако не се случи непредвиден скок в изчислителната мощност (квантовите компютри могат да представляват заплаха, но те няма да станат реалност скоро).

Криптографският алгоритъм, използван в Биткойн, се нарича криптография с елиптична крива.

Може да се нарече още и криптография с публични и частни ключове. Тази технология Ви позволява да докажете притежанието на своят Биткойн портфейл с чифт криптографски ключове: частен ключ и публичен ключ.

Комбинацията от тези ключове създава цифров подпис. Основната цел на използването на такава криптография е създаването на сигурна цифрова препратка към самоличността на потребителя.

Следователно самоличността на притежателя на портфейла се основава на притежаването на комбинация от частни и публични криптографски ключове. Цифровите подписи доказват собствеността върху Вашите активи и Ви позволяват да ги контролирате.

Биткойн портфейлът винаги се състои от две части:

  • Първата част е публичният адрес (или публичен ключ). Той е като имейл адрес и можете свободно да го споделяте с други хора.
  • Втората част е частният ключ. Той е като парола и никога не трябва да се разкрива публично.

Подобно на ръкописен подпис, цифровият подпис се използва за проверка на самоличността и доказване на собствеността върху определен портфейл. Освен това истинската Ви самоличност остава анонимна, тъй като другите хора се нуждаят само от публичния Ви ключ, ако искат да Ви изпратят Биткойн.

В случая на Биткойн, цифровите подписи са математическа функция, която съвпада с даден портфейл. Ако прикачите цифров подпис към транзакция, никой не може да оспори, че тя наистина е дошла от Вашия портфейл.

Частният ключ се използва за шифроване на транзакции, докато публичният ключ се използва за дешифриране на транзакция. Ето защо трябва да повторим, че частният ключ винаги трябва да бъде защитен. Публичният ключ е предназначен за споделяне с трети страни и гарантира, че Вие сте собственик на адреса, който може да получава средства. Подателят шифрира транзакцията със своя частен ключ, който може да бъде дешифриран само от получателя с публичния ключ на подателя.

 

Какво е Биткойн: Как се купува Биткойн

Има много различни начини на закупуване на Биткойн. Най-удобният метод за начинаещи със сигурност е купуването чрез онлайн обмен.

Ако е лицензиран и регулиран обмен, ще трябва да използвате Вашето име, адрес и паспорт или национална лична карта. Препоръчвам Криптомат, защото е лесен за използване, надежден и можете да използвате различни начини на плащане.

Друга възможност е да използвате Биткойн банкомат. Това е метод за моментално закупуване и можете да останете анонимни в по-голяма степен. Поне докато се ограничавате до по-малки количества. Можете да използвате банкомата, за да закупите Биткойн директно с пари в брой или с кредитна карта.

Но това е не толкова удобен метод, защото трябва да намерите физическото местоположение на най-близкия банкомат. В зависимост от текущото Ви местонахождение, това невинаги е толкова лесна задача.

Прочетете статията ни  Как да купим Биткойн, ако желаете повече информация.

 

Какво е Биткойн: какво можете да платите с Биткойн?

Можете да използвате Биткойн за закупуване и продажба на стоки или услуги.

Например, пътуването по света би трябвало да стане все по-лесно с Биткойн, защото ще Ви е необходима само една валута. Можете ли да си представите да нямате нужда от физически пари в джоба си? Или да не се налага да обменяте пари, когато отивате в нова държава? Ще можете да използвате Биткойн от всяко устройство навсякъде по света.

Дори и да загубите физическото си портмоне, Биткойн винаги е там за Вас; безопасно се съхранява във виртуалния Ви портфейл. Ето защо Биткойн е едно от най-удобните платежни средства, когато пътувате. Можете да използвате Биткойн за закупуване на самолетни билети, коли под наем и хотели; освен това пици и имоти, разбира се. Да видим как можем го направим.

Можете да използвате Криптомат като своя лична крипто банкова сметка, когато пътувате или просто в ежедневието си. Можете да използвате Вашите крипто средства както желаете; да ги изпратите в личния си портфейл, на приятелите и семейството си или на други услуги.

 

Какво е Биткойн: Инфографика

Infographic-What-Is-Bitcoin

 

Заключение

Биткойн представлява революция в паричната система, а технологията все още е много млада. Това е цифрова валута и платежна система. Транзакциите не се нуждаят от посредник и всеки ден все повече търговци я приемат.

Създателят на Биткойн Сатоши Накамото остава анонимен, но самоличността му няма значение. Идеята му вече има свой собствен живот и не изглежда, че популярността на Биткойн ще намалее скоро.

Оставете коментар по-долу, ако имате някакви въпроси! 🙂