NEW FEATURE! You can now use your credit card to buy cryptocurrencies! Read more here

Ethereum(eth)

Ethereum price

EUR
day week month

Mkt. Cap. EUR EUR Low/High 24h - EUR Vol. 24H EUR Supply ETH

Ethereum Calculator

EUR

ETH

Ethereum chart

Ethereum Цена

С други думи Ethereum курс, Ethereum стойност или Ethereum цена. Цената на Ethereum днес зависи от търсенето и предлагането. То се влияе от няколко фактора, включително психологията на участниците на пазара и геополитическите събития.

Следователно, цената на Ethereum естествено се покачва когато повече и повече хора очакват бъдещо увеличение и следователно са готови да купуват повече при покачващи се цени. От друга страна, цената на Ethereum пада когато все повече и повече хора очакват това и са готови да продадат повече при по-ниски цени. Графиката на цената на Ethereum ни показва история на цената на Ethereum, както и цената му днес.

Текущата цена на Ethereum е равновесна точка между поръчките за покупка и продажба. Купувачите, които нямат спешна нужда от покупка на Ethereum монети имат интерес да купуват на възможно най-ниски цени, а продавачите, които нямат спешна нужда от печалба имат интерес да продават на възможно най-високите цени.

При такъв сценарии, купувачите поставят поръчка за покупка на Ethereum при по-ниска цена от текущата пазарна цена, а продавачите поставят поръчка за продажба на Ethereum при по-висока цена от текущата пазарна цена.

Купувачите и продавачите са склонни да изчакат изпълнението на поръчката им, но за това няма гаранция, тъй като цената на Ethereum може да се придвижи далеч от техните очаквания. Тези, които търсят по-сигурен начин са тези, които купуват и продават на текуща пазарна цена, тъй като поръчките се изпълняват бързо.

Kriptomat предлага възможно най-ниските пазарни цени на ETH в ЕВРО (ETH към EUR).

Вижте как можете да закупите Ethereum в Kriptomat.