Kriptomat Roadmap

Naši začetki, načrti in cilji

December 2017

Assemble an awesome team of enthusiasts with specific skill sets (engineering and blockchain, security, finances, marketing and sales, business development, legal and compliance issues, back-office). Conduct a detailed market research and polish the business plan. Approach business partners.

December 2017

Sestavljena vrhunska ekipa navdušencev s specifičnimi znanji (razvoj in blockchain, varnost, finance, marketing in prodaja, razvoj poslovanja, pravne zadeve in regulacija, administracija). Izvedena podrobna raziskava trga in dodelava poslovnega načrta. Vzpostavljanje prvih stikov s poslovnimi partnerji.

Januar 2018

Načrtovanje storitve, oblikovanje uporabniškega vmesnika ter definicija uporabniške izkušnje. Vzpostavitev in implementacija varnostnih protokolov za razvojni proces. Vzpostavitev strežniške infrastrukture z najstrožjimi varnostnimi standardi. Izvedba tehničnih testov in potrditev hipotez (interakcija z blockchainom, interackija z borzami in ostalimi zunanjimi ponudniki).

January 2018

Product planning, design the user interface and define a general UX. Set up and implement security protocols for the development process. Set up server infrastructure with the highest security standards in mind. Execute and confirm technical tests (interaction with blockchain, interaction with exchange APIs and other 3rd party providers).

February 2018

Set up a legal entity to run our new cryptocurrency business, acquire necessary licenses to run a crypto business. Establish relationships with banks, regulators and other stakeholders in the crypto scene (e.g. exchanges). Build a high fidelity prototype for both desktop and mobile version. Complete the definition of the KYC process.

Februar 2018

Vzpostavitev pravnega organa za vodenje storitve Kriptomat. Pridobivanje licenc za upravljanje posla povezanega s kriptovalutami in hrambo digitalnih valut. Vzpostavljanje odnosa z bankami, regulatorji in ostalimi deležniki v kripto sceni (npr. borze). Izgradnja prototipa namizne in mobilne različice. Zaključena definicija procesa za poznavanje svojih uporabnikov (angl. know your customer oz. KYC).

Marec 2018

Razvoj in lansiranje zaledne (angl. back-end) platforme, vzpostavitev blockhain vmesnika in integracija s front-end aplikacijskim delom. Vzpostavitev in priprava administracije za sprejem visokega števila uporabniških zahtevkov za verifikacijo, depozit in dvig. Zasebno beta testiranje. Prvi uporabniki začnejo kupovati svoje najljubše digitalne valute.

March 2018

Develop and launch the backend platform, set up blockchain interface, and integrate it with our user frontend application. Set up back-office to be able to process a high volume of user requests for verifications, deposits, and withdrawals. Open a limited private Beta testing period. First users start buying their favorite digital currencies.

Q2 2018

Open Kriptomat to the public. Start full stack marketing activities and promoting the service. Reach out to industry influencers and the existing crypto community. Approach new potential partnerships (e.g. banks and other institutions) for white label opportunities. Increase reach through partnerships and alliances.

Q2 2018

Odprtje Kriptomata za javnost. Začetek trženja in promocije storitve. Vzpostavitev stikov z vplivneži (angl. influencers) iz kripto skupnosti in industrije. Pristop k novim potencialnim partnerjim (npr. bankam in drugim institucijam). Povečanje dosega s partnerstvi in zavezništvi.

Q3 2018

Dodajanje novih valutnih parov. Izboljšanje platforme na osnovi povratne informacije uporabnikov, produktne analitike ter trenutnih tržnih trendov.

Q3 2018

Continue building local crypto communities in all EU states in their native language. Educate people about crypto related topics by creating informative and educational YouTube videos and other content. Expand our offer of different digital currencies Kriptomat users can buy and sell. Further improvements and implementation of a user-friendly interface, multilingual content & support.

Q4 2018

Become a dominant user-friendly Digital-currency platform in Europe. Implement further improvements in digital wallet functionalities. Start looking for new potential synergies and get in touch with complimentary service providers.

Q4 2018

Začetek odpiranja novih trgov v Vzhodni Evropi.

December 2017

Zostavenie úžasného tímu nadšencov so špecifickými znalosťami (inžinierstvo a blockchain, bezpečnosť, financie, marketing a predaj, business development, právo, administratíva). Vykonanie podrobného prieskumu trhu a tvorba podnikateľského plánu. Kontakt s prvými obchodnými partnermi.

Január 2018

Plánovanie produktu, návrh používateľského rozhrania a definovanie všeobecného UX. Nastavenie a implementovanie bezpečnostných protokolov pre vývojový proces. Nastavenie infraštruktúry servera v súlade s najvyššími bezpečnostnými normami. Vykonávanie technických testov (interakcia s blockchain, interakcia s výmennými API a inými poskytovateľmi tretích strán).

Február 2018

Vznik právnej formy a získanie potrebných licencií za účelom prevádzkovania podnikania s kryptomenami. Budovanie vzťahov s bankami, regulátormi a ďalšími stakeholdermi na krypto scéne. Budovanie verného prototypu vo verzii pre stolové počítače aj pre mobily. Definícia procesu KYC.

Marec 2018

Vývoj a spustenie backendovej platformy, nastavenie blockchain rozhrania a integrácia s našou frontend aplikáciou. Nastavenie procesov administratívy tak, aby zvládali spracovať veľké množstvo požiadaviek od používateľov. Otvorenie súkromného ​​testovacieho beta obdobia. Prví používatelia začínajú nakupovať svoje obľúbené virtuálne meny.

Q2 2018

Otvorenie Kriptomatu verejnosti. Zahájenie marketingovej kampane na spropagovanie služby. Oslovenie existujúcej krypto komunity a lídrov v odvetví. Zvýšenie dosahu prostredníctvom partnerstiev a aliancií.

Q3 2018

Pridávanie ďalších menových párov. Zlepšovanie platformy založené na spätnej väzbe používateľov, analýze produktov a súčasných trendoch na trhu.

Q4 2018

Otváranie nových trhov vo východnej Európe.

Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare