Bitcoin wordt steeds populairder en sluipt geleidelijk aan de mainstream binnen. Het begrip wordt echter vaak nog altijd verkeerd begrepen en daarom heeft het een ietwat oneerlijke bekendheid gekregen in de media. Als gevolg daarvan zijn veel mensen slecht geïnformeerd over wat bitcoin eigenlijk is, hoe bitcoins gemaakt worden of hoe bitcoins werken.

Daar is natuurlijk niets mis mee. Het is een nieuwe technologie en je kunt er alleen op eigen initiatief over leren, omdat er geen scholen zijn die dit onderwijzen. Daarom zijn we blij dat u ons gevonden heeft, want we doen altijd een eerlijke inspanning om te onderwijzen!

In deze blogpost geven we u alle basisinformatie die u nodig hebt over bitcoin, en zullen we u duidelijk maken waarom wij ervan overtuigd zijn dat het zo’n interessante technologie is.

Laten we eraan beginnen!

 

INHOUDSTAFEL

Wat is bitcoin?

Bitcoin werd in 2008 gecreëerd door een mysterieuze persoon of organisatie die het pseudoniem Satoshi Nakamoto gebruikt. Zijn/Hun identiteit is nog altijd niet gekend, en waarschijnlijk zal dat altijd zo blijven.

Het oorspronkelijke idee voor de bitcoin-cryptomunt werd door Satoshi gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel met als titel Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (Bitcoin: een peer-to-peer elektronisch geldsysteem). Het geeft de volgende samenvatting:

Een zuivere peer-to-peerversie van elektronisch geld zou het mogelijk maken om onlinebetalingen rechtstreeks van de ene partij naar de andere te sturen zonder via een financiële instelling te gaan. Digitale handtekeningen bieden een gedeeltelijke oplossing, maar de belangrijkste voordelen gaan verloren als er nog altijd een betrouwbare derde partij nodig is om dubbele uitgaven te voorkomen. Wij stellen een oplossing voor het probleem van de dubbele uitgaven voor door middel van een peer-to-peernetwerk. Het netwerk voorziet transacties van een tijdstempel door ze te hashen in een lopende keten van op hashes gebaseerde ‘proof of work’, zodat een record gevormd wordt dat niet gewijzigd kan worden gewijzigd zonder de ‘proof of work’ opnieuw te doen. De langste keten dient niet alleen als bewijs voor de opeenvolging van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, maar ook als bewijs dat deze afkomstig is uit de grootste pool van CPU-kracht. Zolang het merendeel van de CPU-kracht gecontroleerd wordt door nodes die niet samenwerken om het netwerk aan te vallen, zullen ze de langste keten genereren en sneller zijn dan de aanvallers. Het netwerk zelf heeft een minimale structuur nodig. Boodschappen worden naar best vermogen uitgezonden, en nodes kunnen naar believen het netwerk verlaten en zich weer bij het netwerk aansluiten, waarbij ze de langste ‘proof of work’-keten aanvaarden als bewijs van wat er gebeurd is terwijl ze weg waren.

In de bovenstaande samenvatting wordt wetenschappelijke terminologie gebruikt, dus laten we bitcoin eens bekijken in gewonere taal.

De bitcoin is een gedecentraliseerde digitale munt, omdat het systeem werkt zonder een centrale bank of een enkele beheerder. De waarde en het aanbod van deze digitale munt worden door de gebruikers zelf bepaald. In zekere zin is het een munt die echt van het volk is.

Bitcoin is een cryptomunt omdat het een digitale munt is die als ruilmiddel fungeert en cryptografie gebruikt om financiële transacties te beveiligen, toezicht te houden over de creatie van extra eenheden (nieuwe munten), en de overdracht van geld te controleren.

Bitcoin is een opensourcesysteem, dus niemand is er eigenaar van en iedereen kan deelnemen aan het gebruik en de ontwikkeling ervan.

Bitcoin schakelt dus ten minste één type tussenpersoon uit: bankinstellingen. Stel dat je 1.000 EUR moet overmaken van Slovenië naar je familie in Duitsland. Het geld gaat via een bank in Slovenië en er worden kosten in rekening gebracht voor het verwerken van de geldoverdracht. De Duitse bank van uw familie brengt extra kosten in rekening en het hele proces kan enkele dagen duren, vooral wanneer u geld naar een land met een andere nationale munt stuurt.

Er zijn geen gecentraliseerde instellingen in het bitcoin-ecosysteem om vergoedingen te innen, en transacties kunnen binnen enkele minuten verwerkt worden, zelfs als u geld naar de andere kant van de wereld stuurt. Bovendien is het een munt die niet belemmerd wordt door nationale grenzen.

Nu weten we dat bankinstellingen hoge kosten hebben, over het algemeen traag werken en bepaalde geografische beperkingen hebben. Maar dat is niet alles. Banken kunnen bijvoorbeeld op elk moment rekeningen van hun klanten blokkeren, soms om zeer gebrekkige redenen. Als gevolg daarvan vinden sommige mensen dat banken te veel macht hebben.

Misschien is het u opgevallen dat bitcoin kort na de financiële crisis van 2008 gecreëerd werd. Sommige mensen denken zelfs dat de crisis het idee van een gedecentraliseerde munt heeft aangewakkerd en een van de belangrijkste redenen was voor de opkomst van de bitcoin. Het is niet zo’n vergezocht idee, omdat bitcoin een van de mogelijke toekomsten van ons monetaire systeem vertegenwoordigt.

 

Wat is bitcoin: de basis

De bitcoin is een volledig digitale munt. Hij kan gebruikt worden voor verschillende soorten transacties, onlinebetalingen, goedkope internationale overboekingen, enz.

Kortom, de bitcoin is de eerste wijdverbreide invoering van een betalingssysteem dat door geen enkele regering ter wereld gecontroleerd wordt.

Overheidsorganisaties en banken drukken of genereren vrijwel onbeperkt nieuw geld (EUR, USD, GBP, enz.), terwijl de bitcoin een beperkte voorraad van 21 miljoen munten heeft. Op dit moment zijn er al zo’n 17,5 miljoen muntstukken gemaakt, maar de laatste bitcoin zal naar verwachting rond het jaar 2140 gemijnd worden.

De algemeen aanvaarde afkorting van Bitcoin is BTC. Eén bitcoin kan onderverdeeld worden in 8 decimalen en de kleinste eenheid wordt onofficieel satoshi genoemd. Dit is een honderd miljoenste van een enkele bitcoin of 0,00000001 BTC.

Volg hier de prijs van de bitcoinmunt.

 

Wat is bitcoin: wat is blockchain?

Dus hoe werkt de bitcoin? In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de blockchaintechnologie.

Elke transactie op het bitcoinnetwerk wordt geregistreerd op iets wat de blockchain wordt genoemd. Dit is een openbaar grootboek (in feite een lijst van alle transacties) dat bijgehouden en bijgewerkt wordt door duizenden mijnwerkers (‘miners’) wereldwijd (meer over de ‘mining’ hieronder). Alle transacties zijn anoniem, maar zijn voor iedereen beschikbaar.

Hoe worden bitcoins gemaakt? Ontdek het in de volgende twee hoofdstukken.

 

Wat is bitcoin: wat is ‘bitcoin-mining’?

bitcoin coin

 

Bitcoins worden gemaakt door computers die deelnemen aan het beheer van dit openbare grootboek of deze database. Computers controleren en valideren bitcointransacties en worden beloond met nieuwe bitcoins wanneer ze met succes een nieuw blok aan de blockchain toevoegen. Dit proces heet ‘mining’, en computers staan bekend als mijnwerkers of ‘miners’.

‘Mining’ is een gedistribueerd consensussysteem. Het wordt gebruikt om transacties te valideren die klaarstaan om in de blockchain opgenomen te worden. Zo wordt een chronologische volgorde van de transacties bereikt en wordt de neutraliteit van het netwerk beschermd.

Strenge versleutelingsregels voorkomen eventuele wijzigingen, aangezien elk blok een record bevat van de laatste transacties, evenals een speciale wiskundige functie die wijst naar het vorige blok in de blockchain.

Elke frauduleuze of kwaadwillige poging om de gegevens in het blok te wijzigen, zou ertoe leiden dat alle volgende blokken ongeldig worden. Je zou nooit in staat zijn om zo’n blok aan de blockchain toe te voegen omdat de consensus niet bereikt zou worden.

Personen kunnen de blockchain niet beïnvloeden en geen delen van de keten vervangen in de hoop transacties te manipuleren. Dit zorgt ervoor dat de geregistreerde transacties voor altijd op de blockchain blijven en niet achteraf gewijzigd kunnen worden.

 

Hoe worden bitcoins gemaakt?

Nu we de blockchaintechnologie beter begrijpen, kunnen we het proces van het creëren van nieuwe bitcoins nader bekijken.

Om de 10 minuten wordt er een nieuw blok aan de blockchain toegevoegd. De meest succesvolle ‘miners’ worden beloond met de nieuw gecreëerde bitcoins. U moet begrijpen dat de beloning nooit aan één persoon gegeven wordt, omdat niemand ter wereld voldoende rekenkracht heeft om de complexe wiskundige bewerkingen op te lossen die nodig zijn voor een succesvol blok. Een hoger aantal ‘miners’ resulteert in een veiliger netwerk.

Als gevolg daarvan werken de ‘miners’ samen en groeperen ze hun rekenkracht in zogenaamde ‘mining pools’. De prijs wordt dan verdeeld in verhouding tot het werk dat ze verricht hebben (wie meer rekenkracht heeft, krijgt een hogere prijs).

De prijs wordt om de 210.000 blokken gehalveerd. Aanvankelijk werden de ‘miners’ beloond met 50 bitcoins, en in 2012 werd de prijs voor het eerst gehalveerd (tot 25 bitcoins). De tweede halvering volgde in 2016. Daarom hebben we nu een prijs van 12,5 bitcoins. De volgende halvering is gepland voor mei 2020.

De prijs wordt ongeveer om de vier jaar gehalveerd. We krijgen deze tijdsspanne door tien minuten (de gemiddelde tijd voor een nieuw blok) te vermenigvuldigen met 210.000 (het aantal blokken dat nodig is om de halvering te bewerkstelligen). Als sportliefhebber vind ik het interessant dat de halveringsevenementen in hetzelfde jaar plaatsvinden als de Olympische Zomerspelen.

De essentie ervan is dit: Meer ‘miners’ zorgen voor een veiliger netwerk, maar veroorzaken ook een hogere moeilijkheidsgraad in de ‘mining’. Dit komt omdat het systeem ervoor zorgt dat het blok om de 10 minuten toegevoegd wordt (en niet vroeger of later).

 

Wat zijn de kernwaarden van de bitcoin?

Om ons te helpen om de belangrijkste voordelen van de bitcoin te begrijpen, kunnen we ook kijken naar de belangrijkste bitcoinwaarden, die samengevat kunnen worden in de volgende drie punten.

  1. Decentralisatie: oplossing van het probleem van de dubbele bestedingen (transacties kunnen niet gedupliceerd worden, wat de oneindige creatie van nieuwe munten voorkomt).
  2. Beperkt aanbod: er kunnen niet meer dan 21 miljoen bitcoins zijn (wat voor een voorspelbaar aanbod en een grotere vraag zorgt).
  3. Cryptografie: het is onmogelijk om de gegevens van de afzender/ontvanger te kennen (de transacties zijn anoniem).

Laten we dieper ingaan op elk punt…

 

Wat is Bitcoin: decentralisatie

Om te begrijpen hoe de bitcoin werkt, is het essentieel dat u begrijpt wat een gedecentraliseerd netwerk is. Het concept van decentralisatie is hierboven al beschreven, maar we kunnen het vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Wanneer u uw webbrowser bezoekt en www.google.com invoert, start uw computer een gesprek met de servers van Google. De browser toont u dan verschillende zoekresultaten. Als de servers van Google om welke reden dan ook niet beschikbaar zouden zijn, zou u die resultaten niet kunnen zien. Dit komt omdat de gegevens in een gecentraliseerd netwerk opgeslagen worden.

In een gedecentraliseerd netwerk kunnen we dergelijke problemen voorkomen.

 

Wat is Bitcoin: beperkt aanbod

Het belangrijkste voordeel van een beperkt aanbod is het concept van vraag en aanbod. Mensen kennen altijd een hogere bitcoinwaarde toe aan zeldzame dingen, wat betekent dat een kleiner aanbod meestal leidt tot een hogere vraag en dus een hogere prijs. Denk bijvoorbeeld aan zeldzame (oude) auto’s of zeldzame edelstenen.

De bitcoin is gebaseerd op hetzelfde concept, want het aanbod is beperkt tot 21 miljoen munten, en er zullen nooit meer munten in omloop zijn.

 

Wat is Bitcoin: cryptografie

Bitcoin gebruikt cryptografie (een techniek voor veilige of versleutelde communicatie) om transactiegegevens om te zetten. Een van de beroemdste historische toestellen voor cryptografische communicatie is Enigma, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd.

In tegenstelling tot Enigma, waarin de bondgenoten een oplossing vonden voor het decoderen van berichten, is de cryptografie van bitcoin onoplosbaar. Voorlopig althans, hoewel verwacht wordt dat dit nog lang zo zal blijven, tenzij er een onvoorziene sprong in rekenkracht plaatsvindt (kwantumcomputers kunnen een bedreiging vormen, maar het zal nog lang duren voor ze werkelijkheid worden).

Het cryptografische algoritme dat in Bitcoin wordt gebruikt heet elliptische-kromme-cryptografie.

Het zou ook cryptografie van publieke en private sleutels genoemd kunnen worden. Met deze technologie kunt u bewijzen dat uw bitcoin-portefeuille uw eigendom is met een paar cryptografische sleutels: een private sleutel en een publieke sleutel.

Een combinatie van deze sleutels creëert een digitale handtekening. Het belangrijkste doel van het gebruik van dergelijke cryptografie is een veilige digitale referentie van de identiteit van de gebruiker te creëren.

De identiteit van de portefeuillehouder is dus gebaseerd op het bezit van een combinatie van private en publieke cryptografische sleutels. Digitale handtekeningen bewijzen dat u eigenaar bent van uw vermogen en stellen u in staat om uw vermogen te controleren.

Een bitcoin-portefeuille bestaat altijd uit twee delen:

  • Het eerste deel is het publieke adres (of de publieke sleutel). Dat is zoals een e-mailadres, en u kunt het vrijelijk delen met anderen.
  • Het tweede deel is de private sleutel. Dat is zoals een wachtwoord, en u mag het nooit openbaar maken.

Net als een handgeschreven handtekening wordt de digitale handtekening gebruikt om de identiteit te verifiëren en het eigendomsrecht van een bepaalde portefeuille te bewijzen. Bovendien blijft uw eigenlijke identiteit anoniem, omdat andere mensen uw publieke sleutel alleen nodig hebben als ze u bitcoins willen sturen.

In het geval van bitcoins zijn digitale handtekeningen een wiskundige functie die overeenkomt met een bepaalde portefeuille. Als u een digitale handtekening aan een transactie toevoegt, kan niemand betwisten dat deze transactie daadwerkelijk uit uw portefeuille komt.

Een private sleutel wordt gebruikt om transacties te versleutelen, terwijl de openbare sleutel wordt gebruikt om een transactie te ontsleutelen. Daarom moeten we er nogmaals op wijzen dat de private sleutel altijd veilig moet zijn. De publieke sleutel is bedoeld om met derden te delen. Hij garandeert dat u de eigenaar bent van het adres dat geld kan ontvangen. De verzender versleutelt de transactie met zijn private sleutel, die alleen door de ontvanger met de openbare sleutel van de verzender ontsleuteld kan worden.

 

Wat is bitcoin: hoe koopt u bitcoins?

Er zijn veel verschillende opties om bitcoins te kopen. De handigste methode voor beginners is zeker via een onlineruil te kopen.

Als het een gelicentieerde en gereglementeerde ruil is, zult u uw naam, adres en een paspoort of een nationale identiteitskaart moeten gebruiken. Ik raad Kriptomat aan omdat het eenvoudig in gebruik en betrouwbaar is en omdat u verschillende betaalmethoden kunt gebruiken.

Een andere optie is het gebruik van een bitcoin-automaat. Het is een directe aankoopmethode en u kunt anoniemer blijven. Tenminste zolang u binnen de kleinere bedragen blijft. U kunt de geldautomaat gebruiken om bitcoins rechtstreeks met contant geld of met een creditcard te kopen.

Maar het is een iets minder gemakkelijke methode omdat u de fysieke locatie van de dichtstbijzijnde geldautomaat moet vinden. Afhankelijk van uw huidige locatie is dit echter niet altijd zo eenvoudig.

Lees ons artikel ‘Hoe koopt u bitcoins?’ als u meer informatie wenst.

 

Wat is bitcoin: wat kan ik betalen met bitcoins?

U kunt bitcoins gebruiken om goederen of diensten te kopen en te verkopen.

Het zou bijvoorbeeld steeds makkelijker moeten worden om de wereld rond te reizen met bitcoins, omdat u maar één munt nodig hebt. Kunt u zich voorstellen dat u geen fysiek geld meer op zak hoeft te hebben? Of dat u geen geld hoeft te wisselen als u naar een nieuw land gaat? U kunt bitcoins overal ter wereld vanaf elk toestel gebruiken.

Zelfs als u uw fysieke portefeuille verliest, is de bitcoin er altijd voor u; veilig opgeborgen in uw virtuele portefeuille. Daarom is de bitcoin een van de handigste betaalmiddelen als u op reis bent. U kunt met bitcoins vliegtickets, huurauto’s en hotels kopen; naast pizza’s en eigendommen, natuurlijk. Laten we eens kijken hoe we dat kunnen doen.

U kunt Kriptomat gebruiken als uw favoriete persoonlijke cryptobankrekening wanneer u op reis bent of in uw dagelijks leven. U kunt dan uw cryptofondsen gebruiken zoals u dat wilt; stuur ze naar uw privéportefeuille, naar uw vrienden en familie, of naar andere diensten.

 

Wat is bitcoin: infografiek

Infographic-What-Is-Bitcoin

 

Conclusie

De bitcoin betekent een revolutie in het monetaire stelsel, en de technologie is nog erg jong. Het is een digitale munt en een betalingssysteem. Er is geen tussenpersoon nodig voor transacties en elke dag zijn er meer handelaren die hem aanvaarden.

De bedenker van de bitcoin, Satoshi Nakamoto, blijft anoniem, maar zijn identiteit doet er niet echt toe. Zijn idee heeft nu een eigen leven en het lijkt er niet op dat de populariteit van de bitcoin binnenkort zal afnemen.

Reageer hieronder als u vragen hebt! 🙂

 

Hoe en waar Ethereum kopen?

Ongetwijfeld is Ethereum een van de meest gevestigde en stabiele cryptovaluta die er bestaan. Het is momenteel de op één na grootste munt met een marktlimiet van bijna 21 miljard USDen verwerkt momenteel tot 640.000 transacties per dag. Steeds meer mensen raken el...

Cryptocurrency's kopen en verkopen

Bent u geïnteresseerd in het kopen van cryptocurrency's, maar weet u niet waar te beginnen? Dat wordt u vergeven omdat er veel verschillende manieren zijn om cryptocurrency's te kopen. Zo is het vaak moeilijk om de beste optie voor uw voorkeuren te vinden. Er zijn veel dingen wa...