Wat is Bitcoin (BTC)?

Op 31 oktober 2008 publiceerde een persoon of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto een whitepaper getiteld “Bitcoin: Een Peer-to-Peer Elektronisch Geldsysteem”. De whitepaper werd verspreid naar een cryptografie-mailinglijst, net een maand nadat investeringsbank Lehman Brothers het grootste faillissement in de geschiedenis van de VS had aangevraagd en de regering een financiële reddingsoperatie van 700 miljard dollar voor de sector goedkeurde.

Een paar maanden later, op 3 januari 2009, ging het Bitcoin netwerk live, waarmee een nieuw systeem van gedecentraliseerde digitale valuta werd geïntroduceerd, zonder centrale autoriteit (zoals een bank of andere tussenpersoon). Bitcoin kan snel en veilig worden overgemaakt naar iedereen met een Bitcoin adres (een soort rekening) waar ook ter wereld, zonder toestemming nodig te hebben of onnodige kosten te betalen. In een knipoog naar het economische klimaat van die tijd bevatte de eerste transactie een notitie die verwees naar een bekende krantenkop: “The Times 03/Jan/2009 Kanselier op de rand van tweede reddingsoperatie voor banken.”

BTC is de munteenheid in het Bitcoin systeem waarvan er een beperkte voorraad van 21 miljoen is.  Elke Bitcoin is deelbaar in 100 miljoen satoshi’s of sats — de kleinste eenheid van een Bitcoin, zoals centen dat zijn voor de dollar.Net zoals je met fysiek geld een transactie onmiddellijk kunt betalen en afhandelen, werken Bitcoins als elektronisch geld, waardoor dit proces grenzeloos wordt op wereldschaal met een universele munt.

Hoe werkt Bitcoin?

Net als contant geld wordt Bitcoin bewaard in een portemonnee, maar dan wel een digitale versie. Een Bitcoin wallet werkt als een bankrekening, waarop geld wordt bewaard en waarmee transacties gedaan kunnen worden met andere rekeningen (adressen genoemd) in het peer-to-peer-netwerk. Deze adressen maken het mogelijk geld van de ene wallet naar de andere te sturen, net zoals e-mails van het ene adres naar het andere gestuurd worden, maar dan beveiligd met een systeem van public en private key cryptografie.

De hash van de public key produceert het alfanumerieke tekenadres dat je opgeeft om Bitcoin te ontvangen. De private key is een soort wachtwoord waarmee je transacties kunt autoriseren door ze digitaal te ondertekenen, net zoals je in het verleden voor betaalkaart-transacties hebt getekend, en zo ongeoorloofde toegang tot geld beschermt. Je deelt je private key NOOIT — hij geeft toegang tot alle fondsen in je wallet adres. Neem praktische maatregelen om ervoor te zorgen dat je private key nooit in gevaar komt. In tegenstelling tot het traditionele banksysteem, is het Bitcoin systeem zo veilig dat het miljarden jaren zou kosten om een adres te kraken.

Gebruikers kunnen hun Bitcoin wallet openen, het openbare adres van een ontvanger invoeren, en dan gebruikt de wallet de digitale handtekening van de private key om de transactie te autoriseren en wordt deze naar het netwerk verzonden voor verwerking. Aanvankelijk worden de transacties geverifieerd en in een ‘pending’ status gehouden in wat de mempool genoemd wordt, wachtend op bevestiging. Dan, ongeveer elke tien minuten, worden ze bevestigd in een blok transacties, en samen vormen de blokken de Bitcoin blockchain.

Bitcoin blockchain

De grote doorbraak van Bitcoin was de oplossing van het double-spend probleem, waardoor Bitcoin rechtstreeks van de ene gebruiker naar de andere gestuurd kan worden, zonder dat er een derde partij aan te pas komt.

Stel je een groep onbekenden voor, elk met een ledger of notitieboekje van Bitcoin adresbalansen en transacties. Een van de onbekenden maakt 1 BTC over naar een Bitcoin adres van een ander. De rest van de groep noteert die transactie ook. Ze vergelijken dan hun ledgers om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen.

bitcoinBitcoin Calculator

Bereken de prijs

EUR
swap
BTC

Als alle ledgers overeenkomen, is de transactie bevestigd. Als echter de ledgers van een van de onbekenden verschillen, kunnen ze de groep proberen te misleiden en geld uitgeven dat ze niet hebben, of hetzelfde geld opnieuw uitgeven – bekend als “het double-spend probleem”. In Bitcoin wordt dit probleem opgelost doordat de andere onbekenden in de groep de ledger die niet overeenkomt negeren, de transactie afwijzen en verder gaan met de volgende.

Stel je nu dit systeem van ledgers voor op een wereldwijd gedistribueerd netwerk, en dat is hoe de Bitcoin technologie werkt. Elk computerknooppunt op het netwerk heeft een identieke kopie van de Bitcoin ledger die alle transacties pseudoniem openbaar registreert, voortdurend ledgers vergelijkt om zeker te zijn dat ze overeenkomen en een permanente registratie bijhoudt van vroegere transacties om te bewijzen welke adressen welk bedrag aan Bitcoin bezitten. Met de Bitcoin blockchain kunnen onbekenden wereldwijd transacties uitvoeren, zonder vertrouwen, en zonder de noodzaak voor een dure derde partij.

Wie zijn de oprichters van Bitcoin?

Bitcoin werd ’s werelds eerste succesvolle cryptocurrency, maar dat gebeurde niet zomaar van de ene op de andere dag. Het was het hoogtepunt van tientallen jaren vooruitgang in de cryptografie en de cypherpunk geschiedenis die teruggaat tot de jaren ’70, met onder andere vormende projecten als B-money, Bit Gold, eCash, en HashCash.

Toen, in 2006, begon de persoon of groep die bekend staat als Satoshi Nakamoto, tot op de dag van vandaag nog steeds onder een schuilnaam, met het schrijven van de code voor dit nieuwe digitale geldsysteem, dat uitliep op het uitbrengen van een whitepaper in 2008 en de lancering van het netwerk in 2009. Verschillende bekende cryptografen zoals Hal Finney, Nick Szabo, Wei Dai, en Adam Back zijn genoemd als mogelijke Satoshi kandidaten, die dit allemaal ontkend hebben.

Satoshi bleef met andere ontwikkelaars samenwerken aan Bitcoin tot midden 2010, voordat hij de controle over de broncode repository overdroeg. Satoshi schreef ook archieven van e-mails en forumberichten over de toekomst van Bitcoin voordat hij het project in 2011 helemaal verliet. Honderden ontwikkelaars dragen nu bij aan Bitcoin tussen een gemeenschap van miljoenen gebruikers.

Wat maakt Bitcoin uniek?

Bitcoin is een zero-to-one innovatie, die voor het eerst echt peer-to-peer digitaal geld mogelijk maakte in wat een grote technologische vooruitgang is, die meer dan tien keer beter was dan wat ervoor kwam. Verdere innovatie is altijd mogelijk met Bitcoin, en leidt af en toe tot een “vork” van de bitcoin code, waardoor een geheel nieuwe cryptocurrency geboren kan worden die gebaseerd is op Bitcoin maar nooit echt Bitcoin kan zijn.

Zonder gecentraliseerd boegbeeld of organisatie kent Bitcoin geen enkel punt van mislukking, en levert een systeem dat écht gedecentraliseerd is, met software waarmee iedereen controle heeft over zijn eigen geld en de echtheid en schaarste van de bitcoins die hij ontvangt zonder zorgen kan verifiëren.

Bitcoin is stabiel, omdat het Lindy Effect van zijn lange levensduur aantoont dat het in staat is te overleven, zelfs in een vijandige omgeving van omstreden hard forks en verbodsacties van de overheid. Gecombineerd met het vertrouwen en de bekendheid die het merk met zich meebrengt, drijft Bitcoin’s netwerkeffect meer mensen ertoe het als een opslagplaats van waarde te beschouwen, wat in ruil daarvoor meer gebruikers stimuleert, waardoor het gebruiksnut van een groeiende gebruikersbasis toeneemt.

Wat geeft Bitcoin zijn waarde?

Naast zijn decentralisatie en netwerkeffecten vertoont Bitcoin nog een aantal andere kenmerken die aan zijn waarde bijdragen.

De beperkte hoeveelheid van 21 miljoen BTC zorgt voor een schaarste die groter is dan die van traditionele grondstoffen, dit in schril contrast met de fiatvaluta’s, waar we aan gewend zijn en die door een centrale autoriteit willekeurig bijgedrukt kunnen worden, waardoor ze hun waarde verliezen. Het aanbod is ook fungibel, elke eenheid is evenveel waard en uitwisselbaar, in tegenstelling tot het muntknippen of de verwatering van de kwaliteit van metalen munten dat vroeger gebruikelijk was.

Net als goud is bitcoin duurzaam genoeg om in de loop van de tijd gebruikt te worden. In tegenstelling tot goud is bitcoin verdeelbaar in 100 miljoen stukjes per BTC. Door deze overdraagbaarheidseigenschap wordt het in de loop der tijd efficiënt overdraagbaar.

Eindelijk profiteert bitcoin van de toenemende acceptatie die het verdient, waardoor het kan functioneren als een waardeopslag en betaalmiddel dat bij duizenden bedrijven in de hele wereld wordt geaccepteerd. Een waardering die bij verdere adoptie alleen maar groter wordt.

Hoeveel Bitcoin (BTC) munten zijn er in omloop?

De totale hoeveelheid bitcoin wordt door de software beperkt tot een maximum van 21 miljoen BTC. Bitcoin werd niet voorgedolven, dus er werden geen bitcoins geslagen of gedistribueerd voordat het voor iedereen beschikbaar werd.

Nieuwe bitcoins worden langzaam aan het netwerk toegevoegd via een proces dat mining heet, waarbij speciale mijnknooppunten op het Bitcoin netwerk beloond worden voor het leveren van de rekenkracht om lopende transacties te verwerken tot blokken die met succes aan de blockchain worden toegevoegd.

Bij de lancering van Bitcoin was die mine-beloning 50 bitcoins per blok, een getal dat met de tijd vermindert, zodat het tot ongeveer het jaar 2140 zal duren voor alle 21 miljoen BTC gemijnd zijn. Omdat de beloning in de loop van de tijd afneemt, wordt de distributie naar voren geschoven, wat betekent dat de huidige circulerende hoeveelheid ongeveer 18,6 miljoen bitcoins bedraagt.

Bitcoin halving

Het Bitcoin halveren, of halven, is het proces waarbij de beloningen voor minerblokken in de loop van de tijd verminderd worden. Om de 210.000 blokken die gemijnd worden, of ongeveer om de vier jaar, wordt de beloning gehalveerd, wat betekent dat de nieuwe dagelijkse voorraad bitcoins die elke dag aan het netwerk wordt toegevoegd met de helft wordt verminderd. De laatste Bitcoin halvering, en derde in de geschiedenis van Bitcoin, was op 11 mei 2020, waarbij de blokbeloning werd verlaagd van 12,5 bitcoins per blok tot 6,25. De volgende halvering ligt momenteel op koers voor maart 2024. Nogmaals, dit vaste monetaire beleid en voorspelbare inflatieschema staan in schril contrast met die van centrale banken over de hele wereld en hun geschiedenis van inmenging.

Als de 32e halvering voltooid is, gepland voor 2140, gaat de beloning van 0,00000001 BTC naar nul. Er zullen dan geen nieuwe bitcoins meer gemaakt worden, en de totale voorraad van 21 miljoen BTC zal bereikt zijn. Op dat moment zullen Bitcoin miners alleen nog afhankelijk zijn van netwerk transactiekosten om hun rekenkracht te compenseren.

Naarmate de hoeveelheid nieuwe BTC die gemijnd wordt krimpt na een Bitcoin halveringsevenement, is er historisch gezien een prijsstijging (niet verwonderlijk, gezien de werking van vraag en aanbod). Hoewel er veel aanboddynamiek in de markt is, en het effect van toekomstige halveringen getemperd kan worden naarmate de afname van nieuw BTC aanbod kleiner is, lijkt het toch een drijvende kracht te zijn geweest achter de drie belangrijkste bitcoin marktcycli tot nu toe.

Andere technische gegevens

Full nodes op het Bitcoin netwerk draaien de Bitcoin Core software, handhaven de regels en beslissen over toekomstige upgrades. Deze computerknooppunten houden een permanente kopie bij van eerdere transacties en adressaldo’s, valideren alle Bitcoin transacties en blokken volledig, en geven die gegevens door aan andere full nodes, zodat lopende transacties snel over het netwerk verspreid worden.

Iedereen kan een full node draaien met relatief eenvoudige computeruitrusting en het downloaden van de gratis Bitcoin Core software. Knooppunten moeten 24/7 draaien, dus om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat ze de benodigde rekenkracht en geheugen op je hoofdcomputer in beslag nemen, worden ze bij voorkeur gebouwd met speciale hardware zoals een Raspberry Pi die high-end grafische kaarten aanstuurt, of door een cloud computing dienst te gebruiken. De wereldwijde verspreiding van deze knooppunten maakt het werkelijk gedecentraliseerde karakter van het netwerk mogelijk, waarbij elke deelnemer dezelfde kopie van het transactierecord bewaart en verspreidt en kwaadaardig gedrag afkeurt op een netwerk dat minstens 10.000 knooppunten sterk is.

Light nodes helpen verder om het netwerk te decentraliseren, door verbinding te maken met full nodes. Hoewel ze alleen het nieuwste gedeelte van de Bitcoin blockchain bevatten, in plaats van een hele kopie te bewaren. In werkelijkheid zullen veel gebruikers ervoor kiezen te vertrouwen op knooppunten die door andere partijen, zoals beurzen en wallet aanbieders, worden beheerd, hoewel het aantal onafhankelijke knooppunten met de tijd toeneemt.

Hoe wordt het Bitcoin netwerk beveiligd?

Het Bitcoin netwerk wordt beveiligd door mining — het proces waarbij rekenkracht wordt besteed om transacties tegen conflicten te beveiligen en nieuwe Bitcoins in het systeem te brengen. Bitcoin mining gebruikt een Proof-of-Work consensus mechanisme op basis van het SHA-256 hashing algoritme.

Miners gebruiken gespecialiseerde mijnknooppunten. Ze worden gestimuleerd om de rekenkracht te leveren die nodig is om het netwerk te beveiligen door blokbeloningen en transactiekosten, door blokken met gevalideerde transacties te produceren en ze aan de Bitcoin blockchain toe te voegen.

Miners gebruiken hun rekenkracht in onderlinge competitie om blokken te produceren door ingewikkelde berekeningen op te lossen, waarvan de moeilijkheidsgraad variabel is en automatisch door de Bitcoin software wordt ingesteld. Dit staat bekend als de moeilijkheidsaanpassing, waarbij de complexiteit van de berekeningen om de 2016 blokken (ongeveer twee weken) wordt verhoogd of verlaagd, afhankelijk van de totale rekenkracht die op dat moment op het netwerk wordt ingezet.

Zodra de laatste berekening door een miner is opgelost, is het alsof hij de netwerkloterij wint om het volgende blok te produceren. Ze publiceren het resultaat als bewijs en voegen de recente geldige lopende transacties die ze hebben toegevoegd toe aan een nieuw blok voor de Bitcoin blockchain. Dit wordt uitgezonden naar knooppunten in het hele netwerk om te verifiëren dat zowel de oplossing – de proof-of-work – als de in het blok opgenomen transacties geldig zijn. Ook al is het moeilijk op te lossen, de oplossing zelf is dan voor elk knooppunt makkelijk als geldig te bewijzen.

Als een blok opgelost is, verschijnen de opgenomen transacties als één bevestiging op het netwerk, zichtbaar op wallet software, en block explorers. Elk blok dat erop volgt voegt nog een bevestiging toe. Na zes bevestigingen worden transacties als onomkeerbaar bevestigd beschouwd. In geval van conflict beschouwen knooppunten op het Bitcoin netwerk de langste keten met de grootste proof-of-work als de juiste en geldende.

Hoe gebruik je Bitcoin

Bitcoin biedt verschillende gebruiksmogelijkheden voor verschillende personen. Het maakt een alternatieve, gedecentraliseerde betaalmethode mogelijk buiten de bemoeienis van centrale autoriteiten en tussenpersonen, en biedt controle over je eigen geld.

BTC kan gebruikt worden voor speculatie en belegging, en levert zeldzaam asymmetrisch risico op, waardoor het de afgelopen tien jaar beter presteerde dan elke andere activaklasse. Bitcoin kan ook een langdurige waardeopslag bieden om spaargeld te beschermen tegen de devaluatie van fiatvaluta’s en verlies van koopkracht.

Bitcoin kan een alternatief bieden voor dure en trage internationale overboekingen of overdreven hoge wisselkosten. Het kan ook een alternatief financieel systeem bieden voor de honderden miljoenen mensen die wel toegang hebben tot smartphones maar niet tot een bankrekening.

bitcoin icon
Bitcoin btc
0 0%

Het introduceert een nieuwe industrie en mogelijkheid om inkomsten te genereren of aan te vullen in Bitcoin mining, en het stelt winkeliers in staat directe elektronische betalingen van hun klanten aan te nemen, waardoor de dreiging van terugboekingen weggenomen wordt en de kosten van betalingsproviders vermeden worden — waar ook ter wereld.

Hoe kies je een Bitcoin wallet?

Het type Bitcoin wallet dat je kiest zal waarschijnlijk afhangen van waar je hem voor wilt gebruiken en hoeveel je op moet slaan.

Hardware wallets (ook wel cold wallets), zoals Ledger en Trezor, bieden de meest veilige optie dankzij offline opslag en back-up. Hardware wallets vereisen echter iets meer kennis en zijn een duurdere optie. Hierdoor zijn ze misschien beter geschikt voor het opslaan van grotere hoeveelheden bitcoin voor meer ervaren gebruikers.

Hoewel ze handig zijn, worden software wallets als minder veilig beschouwd dan hardware wallets en zijn ze misschien beter geschikt voor kleine hoeveelheden Bitcoin of meer beginnende gebruikers.

Online/web wallets en exchanges zijn een andere gratis en eenvoudig te gebruiken optie, met als extra voordeel dat ze te gebruiken zijn op elk toestel met een web browser. Ze worden echter beschouwd als hot wallets en kunnen minder veilig zijn dan hardware of software alternatieven. Omdat je het platform vertrouwt om je Bitcoin te beheren, moet je een gerenommeerde dienst kiezen met een gevestigde reputatie op het gebied van beveiliging en opslag. Daarom zijn ze het meest geschikt voor het bewaren van kleine bedragen of voor meer ervaren regelmatige handelaars.

Papieren wallets waren ook ooit populair omdat ze volledig offline zijn. Ze zijn moeilijk te gebruiken, makkelijk te beschadigen of te vernielen, en niet aan te bevelen behalve voor gevorderde gebruikers in niche-situaties.

Bitcoin mining

Bitcoin mining is vergelijkbaar met goud delven in die zin dat er meer Bitcoins in het protocol bestaan maar nog niet op de markt zijn gebracht. Helaas is de tijd dat Bitcoins op een personal computer gemijnd konden worden al lang voorbij, nu miners specifieke computer eenheden, ASIC’s (application-specific integrated circuits) genaamd, en mining software nodig hebben om het niveau van rekenkracht te leveren dat nodig is om concurrerend en winstgevend te blijven.

Tenzij uitzonderlijk groot, kunnen miners ook hun hash rate (verwerkingskracht) bundelen in mining pools zoals Slush Pool om de kans op het oplossen van een blok te vergroten, waarbij de beloningen over de deelnemers verdeeld worden in verhouding tot de rekenkracht die ze leveren.

Hierdoor is Bitcoin mining moeilijk (maar niet onmogelijk) geworden voor individuele miners buiten een industriële omgeving, vanwege de benodigde energiebronnen, ruimte, ventilatie, en kapitaal om grote mining-bedrijven te runnen. Sommige mining-bedrijven bieden toegang tot hun activiteiten, en bieden een investeringsmogelijkheid in mining in ruil voor een aandeel in de winst. Gezien de cyclische aard van Bitcoin zijn deze alleen echt geschikt voor de lange-termijn belegger.

Bitcoin geldautomaten

Bitcoin geldautomaten bieden een handige en vertrouwde fiat kiosk voor gebruikers om Bitcoin te kopen en verkopen met contant geld of betaalkaarten, en een extra bron van inkomsten voor winkeliers die ze in hun vestigingen hebben. Sommige machines zijn unidirectioneel en bieden alleen aankopen aan. Andere werken bidirectioneel en maken ook de verkoop van Bitcoin mogelijk.

Afhankelijk van de geldautomaat-aanbieder kunnen klanten bestaande wallets gebruiken of er een opzetten met behulp van de geldautomaat. Of je nu Bitcoin koopt of verkoopt, zorg ervoor dat je een bonnetje van de automaat krijgt voor het geval er problemen zijn.

Hoewel ze qua kosten een dure optie kunnen zijn in vergelijking met online pinautomaten, zouden, met ongeveer 14.000 pinautomaten wereldwijd, de concurrentie en de voortdurende acceptatie ervan de kosten na verloop van tijd moeten doen dalen. Ze vormen ook een essentiële dienst voor wie niet regelmatig toegang heeft tot een computer of een mobiel apparaat.

Waar het op neer komt

Bitcoin leidt een monetaire en technologische revolutie, die iedereen in staat stelt controle te krijgen over zijn eigen geld, en zo kan afzien van mogelijk corrupte systemen van centrale autoriteiten en dure tussenpersonen.

Sinds de start van de blockchain technologie, zijn er veel andere cryptocurrency projecten in opkomst om in verschillende behoeften te voorzien. Sommige ontstaan direct uit het aanpassen van de Bitcoin Core codebase, zoals Bitcoin Cash (BCH). Andere zijn vanaf de grond opgebouwd om het concept van blockchain op nieuwe manieren te gebruiken, zoals Ethereum (ETH). Direct of indirect, alle projecten hebben het aan Bitcoin te danken dat ze deze cryptocurrency revolutie begonnen zijn.

Bitcoin (BTC) is geld aan het decentraliseren, net zoals het internet daarvoor informatie decentraliseerde. De technologie die dit alles mogelijk maakt, maakt het mogelijk om transacties veilig peer-to-peer te versturen, overal ter wereld – bijna onmiddellijk.

Bitcoin vertegenwoordigt de best presterende activaklasse van de laatste tien jaar, en biedt een asymmetrisch risico dat deelnemers in staat heeft gesteld aan de devaluatie van fiatvaluta’s te ontsnappen en hun spaargeld te beschermen met een deflatoir activum. Bitcoin is schaars, fungibel, duurzaam, deelbaar en draagbaar, en wordt steeds meer geaccepteerd. Het biedt speculatieve, investerings-, en zakelijke gebruiksmogelijkheden als onderdeel van zijn groeiende netwerkeffecten en is even makkelijk te gebruiken als een smartphone app.

Bitcoin FAQ

Hoe koop je Bitcoin?

Er zijn drie hoofdmethoden die je kunt gebruiken om Bitcoin te kopen:

Bitcoin exchanges, zoals Kriptomat, bieden een platform waar je je kunt registreren en een account kunt aanmaken, je betaalmethode kunt toevoegen, en Bitcoin kunt kopen.

Bitcoin geldautomaten bieden een andere mogelijkheid, waarbij je eenvoudig een geldautomaat op een geschikte plaats uitkiest, je wallet informatie toevoegt of er een instelt, je identiteit verifieert, en bitcoin koopt.

Als alternatief kun je gebruik maken van plaatselijke bitcoinverkopers of online peer-to-peer diensten om contant geld of bankoverschrijvingen in te wisselen voor bitcoin.

Hoe verkoop je Bitcoin?

Net zoals er drie hoofdmethoden zijn om bitcoin te kopen, zijn er dezelfde mogelijkheden om Bitcoin te verkopen in plaats daarvan: via een online exchange platform zoals Kriptomat, bitcoin geldautomaten, of via lokale bitcoin kopers of online peer-to-peer diensten.

Bitcoin prijs?

Verschillende factoren beïnvloeden de Bitcoin koers waaronder de mate van aanboddruk van bitcoin miners, instroom en uitstroom van beurzen, retail en institutioneel sentiment, technische en fundamentele ontwikkelingen, de nieuwscyclus, en de algemene economische omstandigheden.

Uiteindelijk wordt de bitcoin prijs op elk willekeurig moment bepaald door de gezamenlijke koop en verkoop van miljoenen deelnemers wereldwijd. Je kunt op de hoogte blijven van de laatste prijsactie met behulp van bitcoin exchanges zoals Kriptomat of een van de vele verschillende cryptocurrency tracking diensten.

De huidige Bitcoin prijs is loading EUR.

Het 24-uurs handelsvolume van BTC is loading EUR. BTC staat momenteel op van alle cryptocurrency’s op basis van totale marktkapitalisatie, met een marktkapitalisatie van loading EUR. Het heeft een circulerend aanbod van loading BTC.

Registreer nu om je reis in de wereld van BTC en cryptocurrency’s te beginnen met Kriptomat!

Als je problemen ondervindt of vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Klantenservice. We zijn er altijd om je te helpen!