Wat is Ethereum (ETH)?

De Ethereum-blockchain werd voor het eerst beschreven in een whitepaper dat in 2013 werd gepubliceerd door Vitalik Buterin. Ontworpen om code te draaien op een gedecentraliseerd computerplatform, is de cryptocurrency Ether in staat om waarde over te dragen, net als Bitcoin. Maar het is ook in staat om gebruik te maken van de gedistribueerde verwerkingskracht van zijn open platform om Smart Contracts uit te voeren.

Omdat Ether op een gedistribueerde manier werkt, lopen de gedecentraliseerde toepassingen (dApps) die gerund worden geen risico op menselijk geknoei. Ze worden toegevoegd aan Ethereum’s blockchain, en kunnen zo ontworpen worden dat de code permanent en onveranderlijk is. Transparantie is hier een belangrijk voordeel — de blockchain is voor iedereen zichtbaar en eenvoudig te verkennen, zodat elke gebruiker die aan de markt deelneemt de code kan verifiëren voor hij er ooit mee in aanraking komt.

Een nieuw internet voor een nieuwe wereld

Het concept van een nieuw, door Ether aangedreven internet dat is doordrenkt met gedecentraliseerde financiën (DeFi) en digitale valuta heeft wereldwijd steeds meer aandacht gekregen, en is dat echt een verrassing?

De Ethereum blockchain biedt niet alleen een manier om weerstand te bieden aan de censuur die traditionele internet applicaties teistert, maar geeft ontwikkelaars ook de middelen om daadwerkelijk echte waarde te creëren of te genereren.

Hoe werkt Ethereum?

Ethereum werkt in wezen alsof het een enorme, gedecentraliseerde machine is. Dit betekent dat je op elk moment een snapshot kunt krijgen van elk adres (rekening) op de Ethereum blockchain en zijn huidige status kunt bepalen. Acties die overal in de blockchain gebeuren zorgen ervoor dat statussen veranderen, en elke node werkt zijn snapshot bij om deze veranderingen weer te geven.

Elke status waar Ethereum in overgaat is het resultaat van miljoenen transacties. Deze transacties worden gegroepeerd in wat men “blokken” noemt. Denk aan een blok als een grote partij transacties, en elk blok wordt aan elkaar geketend met zijn vorige blok — en zo ontstaat wat we kennen als de blockchain.

De toekomst bouwen met blokken en ketens

Het werkelijke proces van het bijwerken van de status van het platform en het vastleggen van deze batches van transacties staat bekend als Mining. Ethereum blokken worden gemined via het Proof of Work algoritme, net als dat van Bitcoin — voorlopig. Een complete herziening van Ethereum’s mechanica (ETH2.0) is in ontwikkeling en binnenkort zal het crypto-platform overgaan op een Proof of Stake algoritme, samen met andere upgrades.

Smart Contracts die op Ethereum draaien worden in gang gezet door transacties. Als iemand met een contract in wisselwerking treedt, voert elk knooppunt de code van het contract uit terwijl het de uitvoer registreert. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Ethereum Virtual Machine (EVM), die de slimme contracten vertaalt op een manier die de aangesloten computers kunnen begrijpen.

Wat zijn “Smart Contracts”?

In de kern is een “Smart Contract” een code. Hoewel de code zelf noch “slim”, noch een “contract” is in de traditionele zin, zien we het als slim omdat het kan reageren op triggers of omstandigheden — en het kan als een contract beschouwd worden vanwege zijn vermogen om overeenkomsten tussen meerdere entiteiten uit te voeren.

Beroemd computerwetenschapper Nick Szabo wordt gezien als schepper van het concept van slimme contracten in de jaren ’90. Een voorbeeld dat hij gebruikte vergeleek eenvoudige slimme contracten met de manier waarop een traditionele verkoopautomaat werkt — een gebruiker stopt er een munt in, kiest het gewenste artikel, en de automaat levert het af.

Supercharged digitale verkoopautomaten?

We nemen de logica van de verkoopautomaat en die passen we toe op de digitale wereld. Ontwikkelaars kunnen elke actie aangeven die ondernomen moet worden als een gebruiker een bepaalde hoeveelheid van de cryptocurrency Ether naar het contract stuurt.

Ontwikkelaars coderen deze contracten op een manier die de EVM kan lezen, en vervolgens kan pushen naar de computers die knooppunten op het platform bedienen. Het contract wordt gepubliceerd op een manier die het immuun maakt voor censuur en kan niet gewist worden, tenzij de ontwikkelaar in de code specifieke voorwaarden stelt om dat te doen.

ethereumEthereum Calculator

Bereken de prijs

Wie zijn de oprichters van Ethereum?

Ethereum werd mede opgericht door 8 ontwikkelaars die van over de hele wereld afkomstig zijn. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst en bundelden hun krachten op 7 juni 2014, in Zug, Zwitserland.

De Russisch-Canadese Vitalik Buterin is de bekendste ontwikkelaar, die een beroemdheid op zichzelf is geworden. Als auteur van het oorspronkelijke Ethereum whitepaper uit 2013 is Vitalik een actieve bijdrager gebleven aan de ontwikkeling van Ethereum en werkt hij tot op de dag van vandaag aan de verbetering van het platform.

Gavin Wood, een Britse ontwikkelaar, is ongetwijfeld de op één na bekendste mede-oprichter van ETH. Na het coderen van de allereerste versie van Ethereum in de C++ programmeertaal, het conceptualiseren van de Solidity programmeertaal (nu de kernontwikkeltaal van Ethereum), en het werkzaam zijn als eerste CTO van de Ethereum Foundation, is Gavin een essentieel onderdeel geweest van de evolutie van Ethereum.

De andere mede-oprichters van Ethereum hebben allemaal hun eigen belangrijke rol gespeeld in het maken tot wat het nu is:

Mihai Alisie: hielp bij de oprichting van de Ethereum Foundation.

Amir Chetrit: hielp ook bij de oprichting van Ethereum, maar stapte al vroeg op.

Anthony Di Iorio: project underwriter tijdens de vroege stadia van ontwikkeling.

Charles Hoskinson: vooral verantwoordelijk voor de oprichting van de Ethereum Foundation en het juridische kader ervan.

Joseph Lubin: hielp de vroege ontwikkeling van Ethereum te financieren en stichtte de ETH incubator ConsenSys.

Jeffrey Wilcke: ondersteunde de eerste ontwikkeling met behulp van de Go programmeertaal.

Wat maakt Ethereum uniek?

Ethereum nam enkele van de concepten die aanvankelijk door Bitcoin werden gebruikt en creëerde een krachtig open source blockchain smart contract platform. Het platform is in staat waarde te verplaatsen en op te slaan, net als Bitcoin, maar de voornaamste aantrekkingskracht is het vermogen van het netwerk om in wezen als een gloednieuw, gedecentraliseerd internet te functioneren — volledig met zijn eigen toepassingen.

Dit is Ethereum’s voornaamste innovatie — de mogelijkheid om slimme contracten uit te voeren met behulp van de blockchain, die de bestaande voordelen van smart contract technologie versterkt. De blockchain van Ethereum is in principe ontworpen om “één computer voor de hele planeet” te zijn, in de woorden van Gavin Wood.

In theorie kan Ether elke applicatie robuuster, censuurbestendiger en veiliger maken. Dit wordt bereikt door het te laten draaien op een wereldwijd gedistribueerd systeem van openbare knooppunten.

Tokens voor alle gelegenheden

Naast slimme contracten kan de Ethereum blockchain ook andere cryptocurrency’s hosten, die “tokens” worden genoemd. De ERC-20 token standaard zorgt ervoor dat ontwikkelaars geheel nieuwe munten kunnen maken, gesteund door de kracht van Ethereum.

Ben je een fan van NFT’s? De ERC-721 en meer gestroomlijnde ERC-1155 token standaarden maken deze nieuwe activaklasse een realiteit, en Ethereum biedt de kracht en de veiligheid om het allemaal mogelijk te maken.

Wat geeft Ethereum zijn waarde?

Ethereum ontleent zijn waarde eerder aan zijn nut dan aan zijn beperkte hoeveelheid (zoals Bitcoin). Zijn vermogen om als platform voor verschillende gedecentraliseerde projecten en applicaties te dienen, verhoogt zijn waarde exponentieel.

Hoeveel Ethereum (ETH) munten zijn er in omloop?

Toen Ethereum gelanceerd werd, deed het dat met een beginvoorraad van 72.000.000 ETH. Meer dan 50.000.000 daarvan werden verdeeld in een openbare tokenverkoop — bekend als een Initial Coin Offering (ICO), waarbij wie eraan mee wilde doen ETH kon kopen in ruil voor BTC(Bitcoin) of fiat valuta (zoals USD).

Spoel vooruit naar de zomer van 2020.

Op dat moment waren er ongeveer 112 miljoen Ether (ETH) in omloop – 72 miljoen uit de beginvoorraad en ongeveer 40 miljoen van de digitale munt waren gemijnd uit transacties en open-netwerk activiteiten.

Deze gemijnde ETH worden verdeeld onder de miners die het allemaal draaiende houden (naast de gas fees), waarbij de beloningen een deflatie-schaal volgen in de loop der tijd. De oorspronkelijke beloning in 2015 was 5 ETH per blok, die later daalde tot 3 ETH eind 2017 en vervolgens tot 2 ETH begin 2019. De gemiddelde tijd om een Ethereum blok te minen is ongeveer 13-15 seconden, en de real-time winstgevendheid van de miner hangt direct samen met de prijs van de crypto.

Hoe verhoudt Bitcoin zich ertoe?

Een belangrijk verschil tussen Bitcoin en Ethereum is dat ETH niet deflatoir is. Bitcoin heeft in zijn code een harde limiet ingesteld waardoor er nooit meer dan 21 miljoen BTC gemijnd kan worden, maar ETH heeft geen limiet op de totale voorraad en blijft elk jaar groeien.

Hoewel hierover tegenstrijdige opvattingen bestaan en sommigen hebben voorgesteld een aanbodlimiet in te voeren, rechtvaardigen de ontwikkelaars van Ethereum het huidige systeem door geen “vast veiligheidsbudget” te willen hebben. Door ETH’s uitgiftetempo via consensus te kunnen aanpassen, kan de markt van Ethereum zijn veiligheid handhaven zonder een vast aanbodlimiet.

Andere technische gegevens

Ehtereum heeft op 20 februari 2021 een all-time high van $2.040 bereikt, met als belangrijkste katalysator voor de prijsstijging de groei van de DeFi sector.

Hoe wordt het Ethereum netwerk beveiligd?

Ethereum wordt momenteel beveiligd via Proof of Work(PoW), de beproefde maar betwistbaar inefficiënte methode die door Bitcoin werd geïntroduceerd. Ethereum gebruikt echter een speciaal daarvoor ontworpen open source algoritme, dat de naam Ethash meekreeg.

Hoewel Ethash een effectiever PoW mechanisme biedt voor Ethereum, zit het netwerk midden in de overgang naar een Proof of Stake(PoS) algoritme als onderdeel van de grote Ethereum 2.0 update, een meerfasige uitbreiding die in december 2020 van start ging.

Hoe gebruik je Ethereum?

Ethereum biedt een enorme hoeveelheid nut aan de cryptosector door eenvoudigweg zijn blockchain aan te bieden als platform om andere projecten op te bouwen. Zijn vermogen om andere projecten te hosten is meer dan waardevol gebleken, want zijn huidige ecosysteem omvat DeFi giganten als ChainLink, Uniswap, Wrapped Bitcoin, DAI, enz.

Ether, daarentegen, wordt niet veel gebruikt als betaalmiddel vanwege de hoge transactiekosten en de lage verwerkingssnelheid.

Wat Is ETH 2.0?

Ethereum 2.0, ook bekend als ETH 2.0 of codenaam “Serenity”, is een enorme, meerdelige upgrade van de bestaande Ethereum blockchain. De functies die in ETH 2.0 geïmplementeerd zijn, zijn geheel ontworpen om de snelheid, efficiëntie en schaalbaarheid van het Ethereum netwerk te verbeteren.

Het einddoel is het netwerk te versterken tot een punt waarop het meer transacties exponentieel sneller kan verwerken, en zo de huidige problemen met onregelmatige en kostenbeperkende tarieven op te lossen waar veel op Ethereum gebaseerde projecten en hun gebruikers mee te maken hebben.

De fasen van een evolutie

Ethereum 2.0 wordt in verschillende fasen uitgebracht. De eerste upgrade gaat live in december 2020: Fase 0 — de Beacon Chain.

Ethereum Mining en Staking

Nadat de Beacon Chain live ging, werd het mogelijk om te beginnen met staken op het Ethereum 2.0 netwerk. Staken op Ethereum 2.0 houdt in dat je de ETH die je wilt inzetten naar een stortings smart contract stuurt, waardoor je een node/miner wordt en het netwerk beveiligd wordt.

Ethereum staking beloningen worden verdeeld volgens een curve, die beïnvloed wordt door zowel de deelname als het gemiddelde percentage stakers; de meeste ETH 2.0 staking beloningen zijn vastgesteld op 20% voor vroege stakers, maar zullen geleidelijk verlaagd worden tot ze jaarlijks tussen 7% en 4,5% liggen.

Een aandeel in het nieuwe internet

De minimale vereiste voor een gebruiker om een eigen Ethereum node te runnen is een inzet van 32 ETH. Staken in Ethereum 2.0 betekent dat je ETH stake gedurende naar schatting 2 jaar in het netwerk vergrendeld blijft, totdat fase 2 van de Ethereum 2.0 upgrade voltooid is (naar verwachting in 2022).

Een andere optie voor gebruikers die niet bereid of in staat zijn 32 ETH (bijna $58.000 op het moment van schrijven) in te zetten zijn staking pools. Een staking pool is een 3e-partij dienst die gebruikers toelaat in te zetten wat ze kunnen, en dan beloningen te verdienen in verhouding tot hun inzet. Dit biedt veel meer flexibiliteit voor de gemiddelde gebruiker.

Verder kunnen we uitkijken naar de volgende fasen van de ETH 2.0 upgrade:

  • Fase 1 — Shard Chains: shard chains, of sharding, wordt aan het ETH 2.0 netwerk toegevoegd, waardoor het netwerk een schalingsoplossing krijgt die ontworpen is om onmiddellijke, goedkope transacties mogelijk te maken als nooit tevoren. Geschatte release in 2021.
  • Fase 2 — De Docking: het Ethereum Mainnet fuseert met de Beacon Chain, waardoor PoS en shard chains over het hele netwerk mogelijk worden en het einde van PoW op Ethereum wordt ingeluid. Geschatte release in 2022.

Conclusie

Het is duidelijk dat Ethereum een enorme behoefte vervult die elke dag steeds meer zichtbaar wordt — de behoefte aan een nieuw, open source internet zonder censuur en manipulatie.

De cryptocurrency Ether profiteert van een platform dat vol zit met functies die ontworpen zijn om gedecentraliseerde financiën mogelijk te maken als onlosmakelijk deel van dit nieuwe internet, samen met de mogelijkheid om applicaties te draaien en geheel nieuwe projecten te hosten.

Ethereum zit midden in een herziening van de werkwijze. Het netwerk zal de komende jaren geleidelijk aan opschalen, met behoud van de aspecten van decentralisatie die we allemaal kennen en liefhebben.

Ethereum FAQ

Is Ethereum een valuta?

Ethereum’s ontwerp is niet geschikt om een valuta te zijn, maar eerder een platform voor het bouwen van gedecentraliseerde applicaties.

Heeft Ethereum concurrenten?

Ethereum heeft momenteel vooral concurrentie van Binance Smart Chain, Cardano, en Polkadot.

Hoe koop je Ethereum (ETH)?

Ben je klaar om deel uit te maken van het Ethereum netwerk? ETH kopen is heel eenvoudig. Bezoek de Ethereum kopen pagina van Kriptomat en kies een betaalwijze.

Hoe verkoop je Ethereum (ETH)?

Als je al Ether bezit en het in een Kriptomat exchange wallet bewaart, kun je het makkelijk verkopen door in de interface te navigeren en de gewenste betalingsmogelijkheid te kiezen.

Ethereum prijs?

De huidige Ethereum koers is loading EUR.

Het 24-uurs handelsvolume van Ethereum is loading EUR. Ethereum staat momenteel op van alle cryptocurrency’s op basis van totale marktkapitalisatie, met een marktkapitalisatie van loading EUR. Het heeft een circulerende hoeveelheid van loading ETH/Ether en de max. hoeveelheid heeft momenteel geen limiet.

ethereum icon
Ethereum eth
0 0%

Je crypto avontuur wacht op je

We hebben het zo makkelijk en spannend mogelijk gemaakt om Ethereum te kopen. Ons team streeft ernaar de beste producten op de markt aan te bieden om te kopen, te verkopen en op de hoogte te blijven van de ETH prijs, door alles wat we in 2020 geleerd hebben over valuta en crypto gerelateerde producten te gebruiken en onze technologie daarop af te stemmen.

Registreer nu om je reis in de wereld van BTC en cryptocurrency’s te beginnen met Kriptomat!

Als je problemen ondervindt of vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Klantenservice. We zijn er altijd om je te helpen!