Wat is Uniswap (UNI)?

Uniswap is een innovatief, gedecentraliseerd exchange protocol, gebouwd op Ethereum. Om precies te zijn, is Uniswap een Geautomatiseerd Liquiditeitsprotocol. Er is geen orderboek of een gecentraliseerde partij nodig. Dankzij de contracten die in het protocol zijn ingebouwd, kan Uniswap gebruikers laten handelen zonder tussenpersonen, en bereikt daarmee een hoog niveau van zowel decentralisatie als censuur-bestendigheid.

Je vraagt je misschien af hoe handelstransacties mogelijk zijn zonder een orderboek.

Uniswap heeft een protocol bedacht dat berust op liquiditeitsverschaffers die liquiditeitspools creëren, die vervolgens liquiditeit verschaffen over het hele platform, zodat gebruikers probleemloos kunnen “swappen” tussen vrijwel alle ERC-20 tokens – en dat allemaal zonder orderboek.

Omdat het Uniswap protocol volledig gedecentraliseerd is, is er geen echt noteringsproces zoals een gecentraliseerde beurs dat heeft. Elk ERC-20 token kan voor verhandeling op het Uniswap platform worden gelanceerd, zolang er een liquiditeitspool beschikbaar is. Hierdoor rekent Uniswap geen noteringskosten, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor nieuwe of kleinere ERC-20 projecten.

Hoe werkt Uniswap?

Uniswap dumpt de traditionele structuur van digitale, gecentraliseerde beurzen, waardoor het orderboek verleden tijd is. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door hun Constant Product Market Maker ontwerp, dat een variant is op een meer voorkomend gedecentraliseerd beursmodel dat bekend staat als Automated Market Maker (AMM).

Automated Market Makers zijn slimme contracten die liquiditeitsreserves (pools) aanhouden die handelaren kunnen gebruiken om tegen te handelen. Deze reserves worden gefinancierd door gestimuleerde liquiditeitsverschaffers. Iedereen die in staat is een equivalente waarde van twee verschillende tokens in de pool te storten, is in staat een van deze liquiditeitsverschaffers te zijn. In ruil voor hun aandeel in liquiditeitspools betalen handelaren een vergoeding aan de pool, die vervolgens onder liquiditeitsverschaffers wordt verdeeld naar verhouding van hun aandeel in de pool.

Liquiditeitsverschaffers creëren een nieuwe handelsmarkt door een gelijke waarde van twee tokens te storten. Dat kunnen ETH en een willekeurig ERC-20 token zijn, of twee ERC-20 tokens. Vaak bestaan deze pools uit stablecoins zoals DAI, maar dit is niet verplicht. In ruil voor het creëren van markten en het verschaffen van liquiditeit zodat handelaren kunnen handelen, worden Uniswap liquiditeitsverschaffers beloond met “liquidity tokens”, die meestal hun aandeel in de hele liquiditeitspool vertegenwoordigen.

Laten we het concept van Uniswap liquiditeitspools eens ontleden door een ETH/DAI liquiditeitspool als voorbeeld te nemen. Voor onze formule zal “x” het ETH-deel van de pool zijn, en “y” het DAI-deel. Uniswap neemt deze twee bedragen en vermenigvuldigt ze om de totale liquiditeit in de pool te berekenen – in de formule wordt dit “k”. Het primaire concept dat Uniswap aandrijft is dat “k” te allen tijde stabiel moet blijven, wat betekent dat de totale liquiditeit in de pool constant is. 

Dus, de formule voor de totale liquiditeit in de pool is: 

x * y = k

Wat als iemand een transactie wilt uitvoeren?

Stel je voor dat David bijvoorbeeld 1 ETH koopt voor 1600 DAI met behulp van de ETH/DAI liquiditeitspool. Door deze transactie te doen, heeft David de hoeveelheid DAI in de pool vergroot, terwijl de hoeveelheid ETH afneemt. Dit betekent dat de ETH prijs omhoog gaat, omdat er na de transactie minder ETH in de pool zit, en we weten dat de totale liquiditeit (k) constant moet blijven. Dit mechanisme drijft de prijsvorming van de valuta’s in de pool aan.

uniswapUniswap Calculator

Bereken de prijs

Wie zijn de oprichters van Uniswap?

Uniswap werd in 2018 voor het eerst door oprichter Hayden Adams op de markt gebracht. In 2020 werd Uniswap v2 gelanceerd, waarmee directe swaps tussen vrijwel alle ERC-20 tokens op Ethereum mogelijk werden.

Uniswap’s UNI token lancering in september 2020 omvatte een airdrop van 400 UNI tokens naar elk ETH adres dat vóór 1 september van dat jaar een transactie op het netwerk had voltooid. 

Daarnaast ontvingen sommige gebruikers meer tokens op basis van de hoeveelheid liquiditeit die ze aan het Uniswap protocol verschaften. 

Wat maakt Uniswap zo uniek?

Een van de meer unieke dingen aan Uniswap is het feit dat het project zelf geen inkomsten ontvangt. 

Omdat Uniswap een gedecentraliseerd protocol is en zijn gebruikers alle liquiditeit voor het platform verschaffen, gaan alle vergoedingen rechtstreeks naar de liquiditeitsverschaffers. Dit is heel wat anders dan bij gecentraliseerde beurzen, waar de vergoedingen allemaal worden opgevangen door de centrale autoriteit die de beurs beheert. 

De huidige transactievergoeding die aan de liquiditeitsverschaffers van het netwerk wordt betaald is 0,3% per transactie. Dit geld wordt automatisch naar de liquiditeitspool gestuurd, waarbij liquiditeitsverschaffers het op elk moment kunnen opnemen. Deze transactievergoedingen worden verdeeld op basis van het aandeel van elke liquiditeitsverschaffer in de pool.

Het is mogelijk dat in de toekomst een deel van de handelskosten aan de ontwikkeling van Uniswap besteed wordt. Het Uniswap team heeft al een verbeterd Uniswap v2 protocol in gebruik genomen, en werkt actief aan de ontwikkeling van Uniswap v3.

Wat geeft Uniswap zijn waarde?

Uniswap introduceerde UNI, zijn bestuurstoken, op 17 september 2020. Uniswap heeft geen ICO of enige vorm van tokenverkoop gehouden. Uniswap zal zijn UNI tokens volgens een vast vrijgaveschema verspreiden onder zowel leden van de gemeenschap (actieve handelaren) als liquiditeitsverschaffers.

Uniswap voerde een zeer waardevolle airdrop uit om zijn lancering te vieren, waarbij 400 UNI tokens (naar schatting $1.500 op het moment van de airdrop) werden aangeboden aan gebruikers die eerder het gedecentraliseerde uitwisselingsprotocol Uniswap hadden gebruikt.

Gaandeweg kunnen gebruikers ook UNI tokens verdienen door tokens te staken in de liquiditeitspools van Uniswap. Het staken van tokens om beloningen te oogsten uit liquiditeitspools staat algemeen bekend als yield farming of liquidity mining.

De UNI token is bedoeld om gebruikt te worden bij het toekomstige bestuur van het Uniswap protocol. UNI houders die 1% of meer van het totale UNI aanbod bezitten kunnen ontwikkelingsvoorstellen indienen, en elke UNI houder, ongeacht hoeveel hij bezit, kan over deze voorstellen stemmen. UNI houders kunnen ook helpen bij het financieren van beurzen, partnerschappen, liquiditeit mining pools, en meer. 

Het bestuur van Uniswap is zo opgezet dat het kernteam van Uniswap uiteindelijk helemaal uit het besluitvormingsproces zal stappen, zodat een werkelijk zelfvoorzienend en volledig gedecentraliseerd protocol ontstaat.

Hoeveel Uniswap (UNI) munten zijn er in omloop?

Uniswap (UNI) heeft een huidige tokenvoorraad van 1.000.000.000 UNI. Al deze UNI tokens zullen in de loop van vier jaar vrijkomen. Na vier jaar, als al deze tokens verdeeld zijn, zal Uniswap een inflatie van 2% per jaar invoeren om de deelname aan het netwerk in stand te houden.

60% van de 1 miljard UNI tokens werd ge-airdropped aan leden van de Uniswap gemeenschap (ETH adressen die actief op het Uniswap protocol hadden gehandeld). De resterende 40% wordt verdeeld onder teamleden, investeerders, en adviseurs volgens een 4-jaren plan.

Overige technische gegevens

Uniswap werkt met twee verschillende slimme contracten als onderdeel van zijn protocol. Een “Exchange” contract en een “Factory” contract. 

Dit zijn geautomatiseerde, gedecentraliseerde programma’s die ontworpen zijn om bepaalde functies uit te voeren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

In het geval van Uniswap is het “Factory” smart contract verantwoordelijk voor het toevoegen van nieuwe tokens aan het platform, en het “Exchange” contract voor de eigenlijke transacties/swaps. In principe kan elk op ERC20 gebouwde token met elke andere worden geruild op het vernieuwde Uniswap v2 platform.

 Hoe wordt het Uniswap netwerk beveiligd? 

Uniswap is een gedecentraliseerd protocol dat ontworpen is voor tokenswaps / -handel, en UNI is zijn eigen bestuurstoken. UNI is een ERC-20 token, gebouwd op het Ethereum netwerk.

De UNI bestuurstoken beveiligt de toekomstige ontwikkeling van het Uniswap project, door een gedecentraliseerd stemsysteem te creëren dat ervoor zorgt dat slechte partijen niet zomaar ontwikkelingsupgrades, die de reputatie of de veiligheid van het platform kunnen schaden, kunnen voorstellen en uitvoeren.

De transacties die op het Uniswap platform worden uitgevoerd worden beveiligd door zijn “Exchange” smart contract, een gedecentraliseerd wonder waarmee gebruikers op elk moment kunnen handelen zonder dat een centrale autoriteit nodig is.

Hoe gebruik je Uniswap?

Uniswap (UNI)’s primaire gebruiksdoel is als bestuurstoken. Houders kunnen hun UNI aan een adres binden, waarmee ze hun stemrecht delegeren. Gebruikers kunnen ervoor kiezen zelf te delegeren.

Uniswap (UNI) tokens bieden gebruiksmogelijkheden voor verschillende entiteiten en personen. Het maakt een alternatieve, gedecentraliseerde betaalmethode mogelijk buiten de bemoeienis van tussenpersonen om, en biedt meer controle over je geld.

UNI kan ook gebruikt worden voor speculatie en investeringen, of als alternatief voor dure en trage internationale overboekingen. Het kan ook bijdragen aan een alternatief financieel systeem voor de honderden miljoenen mensen die wel toegang hebben tot smartphones, maar niet tot een bankrekening. Daarnaast biedt het een nieuwe mogelijkheid voor inkomensvorming of -aanvulling door UNI liquiditeit te staken.

 Hoe kies je een Uniswap wallet? 

Het type Uniswap (UNI) wallet dat je kiest hangt meestal af van waar je hem voor wilt gebruiken en hoeveel je moet opslaan.

Hardware wallets of cold wallets vormen de meest veilige optie met offline opslag en back-up. Ledger biedt basis ERC-20 ondersteuning, waarmee gebruikers UNI kunnen opslaan, verzenden en ontvangen. Op het moment van schrijven zijn de Trezor UNI oplossingen nog in ontwikkeling. Hardware wallets vergen echter wat meer kennis en zijn een duurdere optie. Daardoor zijn ze misschien beter geschikt om grotere hoeveelheden UNI op te slaan voor meer ervaren gebruikers. 

Software wallets bieden een andere mogelijkheid en zijn gratis en eenvoudig te gebruiken. Ze zijn te downloaden als smartphone of desktop apps en kunnen custodial of non-custodial zijn. Bij custodial wallets worden de privésleutels namens jou beheerd en geback-upt door de dienstverlener. Non-custodial wallets maken gebruik van beveiligde elementen op je toestel om de privésleutels op te slaan. Hoewel ze handig zijn, worden ze gezien als minder veilig dan hardware wallets en zijn ze misschien beter geschikt voor kleinere hoeveelheden UNI of minder ervaren gebruikers.

Online wallets of web wallets zijn ook gratis en makkelijk te gebruiken, en met een webbrowser vanaf meerdere apparaten toegankelijk. Ze worden echter beschouwd als hot wallets en kunnen minder veilig zijn dan de hardware of software alternatieven. Omdat je het platform waarschijnlijk vertrouwt om je UNI te beheren, moet je een erkende dienst kiezen met een uitstekende reputatie op het gebied van beveiliging en opslag. Daardoor zijn ze het meest geschikt voor het bewaren van kleinere bedragen of voor meer ervaren regelmatige handelaars.

Kriptomat biedt een veilige opslagmogelijkheid, waarmee je je UNI munten zowel kunt opslaan als verhandelen, zonder gedoe. Je UNI opslaan met Kriptomat biedt je beveiliging op bedrijfsniveau en gebruiksvriendelijke functies.

UNI kopen en verkopen, of ze inwisselen voor elke andere cryptocurrency, doe je in enkele seconden als je ons veilige platform kiest als je opslagmogelijkheid.

uniswap icon
Uniswap uni
0 0%

Uniswap staking

Het gedecentraliseerde uitwisselingsplatform Uniswap maakt gebruik van Liquiditeitspools waarin gebruikers kunnen staken om liquiditeit te verschaffen.

Elke Uniswap liquiditeitspool is in wezen een nieuw handelspaar van ERC-20 tokens. Als een poolcontract voor het eerst wordt aangemaakt, zijn de saldi van elke token 0. Voordat de pool handel kan beginnen toe te laten, moeten gebruikers hem eerst financieren met een eerste storting van elke token. Deze eerste liquiditeitsverschaffer is verantwoordelijk voor het vaststellen van de beginprijs van de tokens in de pool.

Wanneer andere liquiditeitsverschaffers aan een bestaande pool toevoegen, moeten ze beide tokens storten ter waarde van hun huidige prijs. Doen ze dat niet, dan loopt de door hen toegevoegde liquiditeit het risico te worden gearbitreerd. Als de stortende gebruiker denkt dat de huidige prijs niet klopt, kan hij die arbitreren tot het door hem gewenste niveau, en dan de liquiditeit tegen die prijs toevoegen.

Wanneer ERC-20 tokens in een liquiditeitspool worden gestort, worden unieke tokens, genaamd “liquidity tokens” geslagen en verdeeld naar het adres van de liquiditeitsverschaffer. Liquidity tokens vertegenwoordigen de bijdrage van een liquiditeitsverschaffer aan een pool. De hoeveelheid verstrekte liquiditeit van de pool bepaalt het aantal liquidity tokens dat de verschaffer ontvangt. Als de verschaffer een nieuwe liquiditeitspool aanmaakt, dan is het aantal liquidity tokens dat hij ontvangt gelijk aan wortel(x * y), waarbij “x” en “y” de hoeveelheid van elke verschafte token voorstellen.

Wanneer een transactie in de pool plaatsvindt, wordt een vergoeding van 0,3% aangerekend aan degene die de transactie initieert. Dit bedrag wordt bij voltooiing van de transactie onder alle liquiditeitsverschaffers verdeeld.

Om hun gestorte liquiditeit terug te krijgen, plus eventueel opgebouwde vergoedingen, moeten liquiditeitsverschaffers hun liquidity tokens “verbranden”. Daarmee worden ze ingewisseld voor het rechtmatige deel van de liquiditeitspool van de liquiditeitsverschaffer + de toewijzing van handelsvergoedingen.

Omdat liquidity tokens zelf verhandelbare activa zijn, kunnen liquiditeitsverschaffers hun liquiditeitstokens ook verkopen, overdragen of ze op een andere manier gebruiken.

Conclusie

Uniswap is een innovatief project dat de populairste gedecentraliseerde beurs in de cryptowereld heeft opgeleverd.

De decentralisatie en het open bestuur van het Uniswap project via zijn UNI token maken het erg populair onder blockchain voorstanders die zich verzetten tegen grote, gecentraliseerde cryptocurrency beurzen. Bovendien zijn Uniswap’s liquiditeitspools een aantrekkelijk streven voor investeerders die inkomsten willen verdienen op de cryptocurrency die ze al bezitten – zonder ze te verkopen.

Uniswap FAQ

De meeste van de veelgestelde vragen over het Uniswap protocol zijn hierboven al beantwoord. Er zijn echter nog een handvol over om ons op te richten:

Hoe kan ik een token toevoegen aan Uniswap?

Uniswap is compatibel met elke ERC-20 token. Elke gebruiker met een web3 wallet (zoals Metamask) en de ETH om gas fees te betalen kan een liquiditeitspool voor elk token starten, waardoor het op de beurs genoteerd wordt voor 0 vergoedingen die aan de beurs zelf betaald worden.

Wat is Yield Farming?

Yield farming, of liquidity mining, is het staken/storten van cryptocurrency’s die je bezit in ruil voor beloningen. Het algemene idee is dat personen tokens kunnen verdienen in ruil voor het verschaffen van de liquiditeit die nodig is om de handel in een bepaald tokenpaar op het platform te vergemakkelijken.

Hoe koop je Uniswap (UNI)?

Het kopen van UNI is eenvoudig: bezoek de Kriptomat hoe Uniswap te kopen pagina en kies een betaalmethode.

Hoe verkoop je Uniswap (UNI)?

Als je al Uniswap (UNI) bezit en het in een Kriptomat exchange wallet bewaart, kun je het eenvoudig verkopen door in de interface te navigeren en de gewenste betaalmogelijkheid te kiezen.

Uniswap (UNI) koers

Verschillende factoren beïnvloeden de  Uniswap koers, waaronder in- en uitstroom van valuta, sentiment, technische en fundamentele ontwikkelingen, de nieuwscyclus, en de algemene economische omstandigheden.

De Uniswap koers wordt ook direct beïnvloed door de vraag ernaar door degenen die het netwerk gebruiken.

Uiteindelijk wordt de Uniswap prijs echter bepaald door het gezamenlijke kopen en verkopen van miljoenen mensen wereldwijd. Je kunt op de hoogte blijven van de laatste prijsactie en het nieuws door gebruik te maken van cryptobeurzen als Kriptomat of een van de vele verschillende cryptocurrency tracking diensten.

De huidige Uniswap (UNI) prijs is loading EUR.

Het 24-uurs handelsvolume van UNI is loading EUR. UNI staat momenteel op van alle cryptocurrency’s op basis van totale marktkapitalisatie, met een marktkapitalisatie van loading EUR. Het heeft een circulerende voorraad van loading UNI.

Meld je nu aan om je reis in de wereld van Uniswap en andere cryptocurrency's te beginnen met Kriptomat!

Als je problemen ondervindt of vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Klantenservice. We zijn er altijd om je te helpen!