NEW FEATURE! You can now use your credit card to buy cryptocurrencies! Read more here

()

kurs

EUR
Dag Vecka Månad

Marknadskaptial EUR EURO Låg/Hög 24h - EUR Vol. 24H EUR Tillförsel REP

Omvandlare

EUR

REP

Graf

Augur kurs

Med andra ord, Augur-värde eller Augur-prisAugur kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på Augur växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller Augur pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. Augur pris diagrammet visar oss Augur pris historia och Augur priset idag.

Det aktuella Augur-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av Augur-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa Augur till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja Augur till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom Augur pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga REP-priset på marknaden i euro (REP till EUR).

Kolla in hur man köper Augur på Kriptomat.