Dash Kurs

dash
loading
loading
loading
50%
24 timmars lägsta: loading
24 timmars högsta: loading

Dash pristabell

24 h 1 vecka 1 månad 1 år HELA
Missa aldrig ett pris, sätt påminnelse!

Vill du veta när Dash
når ett visst pris?

Lägg till ett prislarm

 

Dash kurs

Med andra ord, Dash-värde eller  Dash-prisDash kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på Dash växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller Dash pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. Dash pris diagrammet visar oss Dash pris historia och Dash priset idag.f

Det aktuella Dash-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av Dash-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa Dash till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja Dash till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom Dash pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga DASH-priset på marknaden i euro (DASH till EUR).

Kolla in hur man köper Dash på Kriptomat.

Datum Opening Högsta Lägsta Avsluta
This content is being provided to you for informational purposes only. The content has been prepared by third parties not affiliated with Kriptomat or any of its affiliates and Kriptomat is not responsible for its content. This content and any information contained therein, does not constitute a recommendation by Kriptomat to buy, sell and store cryptocurrencies.