NEW FEATURE! You can now use your credit card to buy cryptocurrencies! Read more here

()

kurs

EUR
Dag Vecka Månad

Marknadskaptial EUR EURO Låg/Hög 24h - EUR Vol. 24H EUR Tillförsel FUN

Omvandlare

EUR

FUN

Graf

 

FunFair kurs

Med andra ord, FunFair-värde eller FunFair-prisFunFair kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på FunFair växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller FunFair pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. FunFair pris diagrammet visar oss FunFair pris historia och FunFair priset idag.

Det aktuella FunFair-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av FunFair-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa FunFair till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja FunFair till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom FunFair pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga FUN-priset på marknaden i euro (FUN till EUR).

Kolla in hur man köper FunFair på Kriptomat.