NEW FEATURE! You can now use your credit card to buy cryptocurrencies! Read more here

nem(xem)

nem kurs

EUR
Dag Vecka Månad

Marknadskaptial EUR EURO Låg/Hög 24h - EUR Vol. 24H EUR Tillförsel XEM

nem Omvandlare

EUR

XEM

nem Graf

 

NEM kurs

Med andra ord, NEM-värde eller NEM-pris. NEM kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på NEM växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller NEM pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. NEM pris diagrammet visar oss NEM pris historia och NEM priset idag.

Det aktuella NEM-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av NEM-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa NEM till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja NEM till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom NEM pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga XEM-priset på marknaden i euro (XEM till EUR).

Kolla in hur man köper NEM på Kriptomat.