Neo Kurs

neo
loading
loading
loading
50%
24 timmars lägsta: loading
24 timmars högsta: loading

Neo pristabell

24 h 1 vecka 1 månad 1 år HELA
Missa aldrig ett pris, sätt påminnelse!

Vill du veta när Neo
når ett visst pris?

Lägg till ett prislarm

NEO kurs

Med andra ord, NEO-värde eller NEO-pris. NEO kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på NEO växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller NEO pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. NEO pris diagrammet visar oss NEO pris historia och NEO priset idag.

Det aktuella NEO-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av NEO-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa NEO till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja NEO till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom NEO pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga NEO-priset på marknaden i euro (NEO till EUR).

Kolla in hur man köper NEO på Kriptomat.

Datum Opening Högsta Lägsta Avsluta
This content is being provided to you for informational purposes only. The content has been prepared by third parties not affiliated with Kriptomat or any of its affiliates and Kriptomat is not responsible for its content. This content and any information contained therein, does not constitute a recommendation by Kriptomat to buy, sell and store cryptocurrencies.