propy pro

Propy Graf

propy Pris

EUR

Senast 24h

24h 1W 1Y All

Marknadskaptial

EUR

Volym 24h

EUR

Tillförsel

PRO

Låg/Hög 24h

- EUR

propy Omvandlare

Beräkna priset på propy i Euro

EUR
PRO

propy Prisalarm

Vill du veta när propy når ett visst pris?

Lägg till ett prislarm

Mer om Propy PRO

Propy kurs

Med andra ord, Propy-värde eller Propy-pris. Propy kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på Propy växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller Propy pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. PRopy pris diagrammet visar oss Propy pris historia och Propy priset idag.

Det aktuella Propy-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av Propy-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa Propy till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja Propy till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom Propy pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga PRO-priset på marknaden i euro (PRO till EUR).

Kolla in hur man köper Propy på Kriptomat.

This content is being provided to you for informational purposes only. The content has been prepared by third parties not affiliated with Kriptomat or any of its affiliates and Kriptomat is not responsible for its content. This content and any information contained therein, does not constitute a recommendation by Kriptomat to buy, sell and store cryptocurrencies.