Επισκόπηση τιμής του Unicorn Milk

Η τρέχουσα τιμή Unicorn Milk είναι 0.000626 €. Η τιμή έχει μεταβληθεί κατά 0.00 % τις τελευταίες 24 ώρες με όγκο συναλλαγών 8.95 €. Η κατάταξη του Unicorn Milk στην αγορά είναι -- με ανώτατο όριο αγοράς τα NaN €. Η τρέχουσα αξία των Unicorn Milk που βρίσκονται σε κυκλοφορία είναι NaN UNIM. Η υψηλότερη καταγεγραμμένη αξία Unicorn Milk είναι 0.269969 €. Η χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή Unicorn Milk είναι 0.00020136 €.

Πώς συσχετίζονται οι κινήσεις των τιμών του Unicorn Milk με τις τάσεις της αγοράς; Δείτε την εμπεριστατωμένη σελίδα μας με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κρυπτονομισμάτων για πληροφορίες με μια ματιά.

Ανάλυση του ιστορικού της τιμής Unicorn Milk

Πριν αγοράσετε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, αξίζει να το ψάξετε λίγο. Αυτό σημαίνει να αναλύσετε το ιστορικό τιμής του για εντοπίσετε τυχόν επαναλαμβανόμενα μοτίβα και δείκτες για το ότι η τιμή της επένδυσής σας είναι πιο πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί.

Βεβαιωθείτε ότι η πρόβλεψη τιμής για το Unicorn Milk συμφωνεί με τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους οικονομικούς σας στόχους.

Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να αναλύσετε την απόδοση των τιμών των κρυπτονομισμάτων ώστε να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Δύο από τους πιο διαδεδομένους είναι η τεχνική ανάλυση και η θεμελιώδης ανάλυση.

Η τεχνική ανάλυση είναι πολύτιμη όταν επενδύετε σε κρυπτονομίσματα, ακόμη και αν δεν έχετε πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα της τιμής προ ετών, στο γράφημα αξίας του Unicorn Milk. Για παράδειγμα, σε πολλά κρυπτονομίσματα, οι δραματικές πτώσεις της τιμής τους και οι περίοδοι υψηλής μεταβλητότητας ακολουθήθηκαν από μια συνεχή αύξηση της αξίας σε νέα υψηλά επίπεδα. Φυσικά δεν είναι εγγυημένο ότι το μοτίβο θα τηρηθεί στο μέλλον, αλλά αν έχει παρατηρηθεί μια συνέπεια στο παρελθόν, αξίζει να το λάβετε υπόψη σας.

Στη θεμελιώδη ανάλυση, εξετάζετε τους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν μια τιμή. Συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, τα δεδομένα παραγωγής και τα ποσοστά ανεργίας για να κάνετε τεκμηριωμένες προβλέψεις σχετικά με τις τιμές των μετοχών.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν εμπειρογνώμονα για να σας πει πώς να αγοράσετε Unicorn Milk. Ωστόσο, μπορείτε να αγοράσετε Unicorn Milk εύκολα και γρήγορα με την εφαρμογή Kriptomat. Το Unicorn Milk είναι διαθέσιμο για άμεση αγορά στην τρέχουσα τιμή του Unicorn Milk που είναι 0.000626 €. Οι τρέχουσες τιμές εμφανίζονται πάντα στο διάγραμμα Unicorn Milk.

Τα γεγονότα της επικαιρότητας είναι επίσης σημαντικά, ιδίως οι οικονομικοί δείκτες. Η εθνική τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια; Εκλέγονται στην κυβέρνηση δημοσιονομικά συντηρητικοί πολιτικοί; Μήπως καταιγίδες ή ξηρασίες έχουν διαταράξει τη γεωργία, τον τουρισμό και άλλες βιομηχανίες;

Οι περισσότεροι επενδυτές θεωρούν ότι η παράλληλη εφαρμογή τόσο της θεμελιώδους όσο και της τεχνικής ανάλυσης είναι πολύ σημαντική κατά την αξιολόγηση μιας αγοράς ή πώλησης.

Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του Unicorn Milk

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την αξία του Unicorn Milk.

Η συναλλαγματική ισοτιμία του Unicorn Milk μερικές φορές κινείται ανάλογα με τις μεταβολές στην ευρύτερη οικονομία. Και, μερικές φορές, το κρυπτονόμισμα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, πολλά κρυπτονομίσματα έχουν σημειώσει εντυπωσιακά κέρδη παρά τις χρεοκοπίες των τραπεζών και την οικονομική αβεβαιότητα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι επενδυτές έχουν απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες τράπεζες και έχουν στραφεί στα κρυπτονομίσματα, η οποία έχει αποφέρει αξιομνημόνευτα μακροπρόθεσμα οφέλη.

Οι κυβερνητικοί κανονισμοί έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην αξία του Unicorn Milk και άλλων νομισμάτων. Οι φορολογικές πολιτικές, οι κανονισμοί σχετικά με τις επενδύσεις, οι περιορισμοί ως προς την εξόρυξη, τα κυβερνητικά σχέδια για τα επίσημα ψηφιακά νομίσματα και άλλες εξελίξεις μπορούν να προκαλέσουν ανάπτυξη ή πτώση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Οι δημοσιογράφοι επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Όταν ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υποστηρίζει με tweet ένα συγκεκριμένο νόμισμα ή διακριτικό, η τιμή συχνά ανεβαίνει. Όλο και περισσότερες διασημότητες προωθούν κρυπτονομίσματα και NFT σε εκατομμύρια οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν μπορεί να υπερβάλει για τις επιπτώσεις κάθε τέτοιας επιδοκιμασίας στις τιμές των κρυπτονομισμάτων δεν μπορούν να υπερεκτιμηθούν. Έχετε το νου σας για αναφορές σχετικά με το Unicorn Milk στις ειδήσεις και παρακολουθήστε το UNIM στο Twitter. Επισκεφθείτε την online κοινότητα του έργου στο Discord ή και αλλού. Όσο καλύτερα ενημερωθείτε, τόσο καλύτερες αποφάσεις θα μπορείτε να λάβετε.

Ο ανταγωνισμός και οι συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές κάνουν επίσης τη διαφορά. Πολλά διακριτικά Web3 σχετίζονται με καθιερωμένες αλυσίδες blockchain, όπως το Ethereum και το Solana. Πάρτε για παράδειγμα το Ethereum. Το ίδρυμα Ethereum Foundation ήταν ανοιχτό σχετικά με τα σχέδιά του για την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην υποκείμενη αλυσίδα. Θα δημιουργήσουν αυτές οι καινοτομίες νέες ευκαιρίες για το Unicorn Milk; Ή θα κλείσουν ένα τεχνολογικό κενό, καθιστώντας το Unicorn Milk λιγότερο πολύτιμο ως επένδυση;

Αξία και κεφαλαιοποίηση αγοράς του Unicorn Milk σε πραγματικό χρόνο

Η τρέχουσα συναλλαγματική αξία του Unicorn Milk αλλάζει από στιγμή σε στιγμή καθώς πραγματοποιούνται ταυτόχρονα συναλλαγές σε όλον τον κόσμο. Δεδομένης της αστάθειας των κρυπτονομισμάτων, οι τιμές μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κεφαλαιοποίηση αγοράς του Unicorn Milk ισούται με την αξία του Unicorn Milk πολλαπλασιασμένη επί τον αριθμό των Unicorn Milk που κυκλοφορούν.

Με ποιες μεθόδους πληρωμής μπορώ να αγοράσω Unicorn Milk

Τι μπορείτε να κάνετε με τα Unicorn Milk σας;

Αγοράστε Unicorn Milk με ευρώ

Αποκτήστε πρόσβαση στα διακριτικά Unicorn Milk πριν προσφερθούν σε κάποιο κεντρικό ανταλλακτήριο. Εξασφαλίστε τις καλύτερες τιμές και αγοράστε με την κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό, όλα σε μία πλατφόρμα.

Ανταλλάξτε Unicorn Milk

Ανταλλάξτε μέρος ή το σύνολο των Unicorn Milk σας με οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα με ευκολία. Καμία πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων δεν κάνει τις συναλλαγές τόσο γρήγορες και άνετες όσο το Kriptomat.

Χρήση Unicorn Milk

Χρησιμοποιήστε το Unicorn Milk που αγοράζετε με την εφαρμογή Kriptomat για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Web3 dApps, εφαρμογές DeFi, παιχνίδια και αγορές NFT.

Πουλήστε Unicorn Milk αντί ευρώ

Απλοποιήστε τη ζωή σας με ένα πορτοφόλι Web3 που σας επιτρέπει να πουλάτε τα Unicorn Milk σας αντί ευρώ σε δευτερόλεπτα. Κάντε εύκολα ανάληψη στον τραπεζικό λογαριασμό ή στην τραπεζική σας κάρτα.

Κερδίστε Unicorn Milk

Με το Unicorn Milk, μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε DeFi με δεξαμενές ρευστότητας. Οι δεξαμενές ρευστότητας είναι ταμεία που επιτρέπουν στους χρήστες να δανείζουν ή να δανείζονται Unicorn Milk με ανταγωνιστικά επιτόκια.

Διακρατήστε το Unicorn Milk

Τα διακριτικά Unicorn Milk σας θα αποθηκευτούν με ασφάλεια στο πορτοφόλι Web3 σας στο Kriptomat. Μπορείτε να τα αφήσετε στην άκρη για μια δύσκολη μέρα ή μέχρι να είστε έτοιμοι να τα εξαργυρώσετε.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Συχνές ερωτήσεις για την τιμή Unicorn Milk

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τιμή του Unicorn Milk;

Τα πολιτικά γεγονότα, η παγκόσμια οικονομία, οι διαφημίσεις από διασημότητες και τα νέα της αγοράς είναι μεταξύ των αμέτρητων παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Για να δείτε πώς το Unicorn Milk αντιδρά με τη συνολική αγορά, ανατρέξτε στην αναλυτική σελίδα μας για τις τιμές των κρυπτονομισμάτων.

Ποια είναι η υψηλότερη τιμή του Unicorn Milk σε ευρώ;

Το ιστορικό τιμών του Unicorn Milk δείχνει ότι το Unicorn Milk έχει καταγράψει μέγιστη τιμή στα 0.269969 €.

Ποια είναι η τρέχουσα τιμή του Unicorn Milk σε ευρώ;

Το Unicorn Milk είναι διαθέσιμο για άμεση αγορά στο Kriptomat. Η τρέχουσα τιμή είναι 0.000626 €.

Απόδοση τιμής

Υψηλότερο όλων των εποχών
Η υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ από κρυπτονόμισμα.
--
Χαμηλότερο όλων των εποχών
Η χαμηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ από ένα κρυπτονόμισμα.
--
--
Χαμηλή 24 ωρών
24 ωρών υψηλή
--
Πριν από 1 εβδομάδα
--
--
Πριν από 1 μήνα
-17.45%
Πριν από 6 μήνες
Πριν 1 χρόνο

Στοιχεία αγοράς

Κατάταξη αγοράς / Κυριαρχία στην αγορά
--
Όριο αγοράς
-- €
% σε 24 ώρες
Όγκος συναλλαγών 24 ώρες
8.95 €

Δίκτυο

unim Προμήθεια

Προσφορά σε κυκλοφορία
The number of coins or tokens that are publicly available and circulating in the market.
UNIM
Συνολική προσφορά
The total amount of coins or tokens that currently exist, excluding those that were burned or destroyed.
UNIM
Μέγιστη προσφορά
The maximum number of coins or tokens that will ever exist for a cryptocurrency.
UNIM

unim Πληροφορίες

Κατηγορία
The classification of a cryptocurrency based on its primary use case or functionality.
Polygon EcosystemNFT
Επίσημη ιστοσελίδα