/
Žádné výsledky

Zkuste upravit vaše vyhledávání

Binance Coin icon

Binance Coin kurz

bnb
Cena BNB v EUR
loading
Posledních 24 hodin
loading
loading
24h 1T 1M 1R Vše

"Aktuální graf Binance Coin v EUR"

Přehled ceny Binance Coin

Aktuální Binance Coin kurz je loading EUR. Hodnota se během posledních 24 hodin změnila o EUR. Objem obchodování činí loading EUR. Na základě tržní kapitalizace loading EUR je kryptoměna Binance Coin na trhu aktuálně . v pořadí. Kryptoměna Binance Coin má aktuálně v oběhu loading mincí. Nejvyšší zaznamenaný kurz Binance Coin je loading EUR. A nejnižší zaznamenaný kurz BNB je loading EUR.

Jak dynamika ceny Binance Coin koreluje s tržními trendy? Podívejte se na kurzy kryptoměn, a získejte všechny důležité informace na první pohled.

Analýza cenové historie kryptoměny Binance Coin

Před nákupem jakékoli kryptoměny se vyplatí se dobře připravit. To znamená analyzovat historii kurzu Binance Coin a hledat opakující se vzorce a ukazatele, že hodnota BNB bude spíše růst než klesat.

Výkonnost kryptoměny Binance Coin můžete analyzovat hned několika různými způsoby, na základě kterých se můžete rozhodnout pro nákup. Mezi dvě nejčastěji používané patří technická analýza a fundamentální analýza.

Technická analýza je při investování do kryptoměny BNB velmi cenný nástroj, i když nemáte přístup k desetiletím historických dat v grafu krypta Binance Coin. U mnoha kryptoměn jsou například dramatické poklesy ceny a období vysoké volatility následovány udržitelným růstem do nových výšin. Neexistuje žádná garance, že se něco takového bude opakovat i v budoucnosti, ale pokud jde o zavedený vzorec v minulosti, tak určitě stojí za zvážení při rozhodování.

V rámci fundamentální analýzy zkoumáte ekonomické, finanční, politické i společenské faktory, které mohou mít vliv na Binance Coin kurz. Sledujete informace o úrokových sazbách, hrubém domácím produktu, datech o výrobě a nezaměstnanosti, které vám pomohou s informovanými předpověďmi o kurzu BNB a dalších kryptoměn.

Na směnný kurz Binance Coin mohou být velký vliv i velké události. Zvyšuje národní banka úrokovou sazbu? Jsou do rozhodování o fiskální politice voleni spíše konzervativci? Narušily bouře nebo sucha zemědělství, cestovní ruch či další odvětví?

Při vyhodnocování nákupu nebo prodeje kryptoměn, jakou je i Binance Coin, většina investorů nejraději používá technickou a fundamentální analýzu.

Faktory ovlivňující směnný Binance Coin kurz

Na hodnotu Binance Coin má vliv mnoho faktorů. Většina kryptoměn je vytvářena s fixní nabídkou. To znamená, že vlády nemohou způsobit inflaci – devalvaci měny – tím, že spustí tiskařské stroje. Nedostatek může cenu posouvat výše.

Hodnotu kryptoměn, jakou je i Binance Coin, stále více ovlivňují novináři. Když se miliardář rozhodne tweety podpořit konkrétní minci nebo token, obvykle cena vzroste. Krypto a NFT stále častěji podporují lidé s miliony sledujících na sociálních sítích. Dopady této veřejné podpory na cenu krypta včetně Binance Coin nelze brát na lehkou váhu.

Porozumění dynamice trhu s kryptoměnami

Trh s kryptoměnami je velmi dynamické a rychlé prostředí, ve kterém dochází k rychlým změnám. Porozumění této dynamice může být pro vaše investiční rozhodnutí naprosto klíčové. Stejně tak tomu je i u nákupu kryptoměny Binance Coin. Kryptoměna Binance Coin i další podobné si v minulosti prošly vysokou volatilitou cen. K prudkému zvýšení i poklesu cen může dojít v řádu několika hodin i minut. Tato volatilita je pro investory, kteří se zajímají o BNB, příležitostí i rizikem.

Binance Coin spolu se zbytkem kryptoměnového trhu má tendenci sledovat cenové pohyby Bitcoinu. Částečně je to proto, že tržní kapitalizace Bitcoinu tvoří více než třetinu celého trhu s kryptoměnami.
Kromě toho může kurz Binance Coin ovlivnit i konkurenční prostředí na trhu s kryptoměnami. Vstup nových konkurentů nebo vývoj pokročilejších technologií stávajícími konkurenty může představovat riziko pro postavení kryptoměny Binance Coin na trhu.

Dopad celosvětových ekonomických událostí na cenu Binance Coin

Směnný kurz BNB se někdy pohybuje s nebo v návaznosti na změny v celkové ekonomice.
Stejně jako všechny kryptoměny může být i Binance Coin ovlivněna vládními regulacemi. Daňová politika, regulace v oblasti investic, omezení těžení, vládní plány v oblasti oficiální digitální měny i další vývoj mohou posunout cenu kryptoměny Binance Coin směrem nahoru i dolů.

Vládní politiky podporující rozvoj a používání kryptoměn mohou zvýšit směnný kurz BNB, zatímco ty, které kryptoměny omezují nebo zakazují, mohou vést k poklesu hodnoty.

Ekonomická nestabilita nebo krize mohou vést k tomu, že lidé začnou hledat alternativy tradičních měn, což může zvýšit poptávku po Binance Coin a dalších kryptoměnách. Na druhou stranu může silný hospodářský růst vést ke zvýšení investic do kryptoměn, protože jednotlivci a společnosti hledají nové příležitosti růstu svých prostředků.

Investování do kryptoměn, jako je Binance Coin, může být vzrušující i náročné. Svět kryptoměn se neustále vyvíjí, proto je důležité držet krok s informacemi a chápat různé faktory, které mají na ceny kryptoměn dopad. Vyrazit na cestu do světa kryptoměn tak můžete sebevědomým prvním krokem.

Vždy mějte na paměti, ať už jste zkušený investor nebo právě začínáte, základní principy investování –⁠ diverzifikujte investice, investujte pouze částky, které si můžete dovolit ztratit. Zároveň se ujistěte, že rozumíte rizikům, než provedete jakákoli investiční rozhodnutí. Mrkněte se na naše inteligentní portfolia, která se automaticky přizpůsobují tržním podmínkám.

Role kryptoměnových burz

Kryptoměnové burzy hrají klíčovou roli při obchodování a stanovování cen kryptoměn jako je Binance Coin. Slouží jako platformy, kde se setkávají kupující a prodávající a obchodují s kryptoměnami. Ceny kryptoměn jsou určovány nákupní a prodejní aktivitou v rámci těchto burz.

Všechny tyto faktory dnes ovlivňují směnný kurz Binance Coin i směnné kurzy ostatních kryptoměn. Všechny ovlivňují investiční rozhodnutí na trhu s kryptoměnami a tato rozhodnutí určují tržní cenu.

Jak investovat do kryptoměny Binance Coin

Investování do Binance Coin je ve srovnání s investováním do tradičních měn v mnoha ohledech jednodušší. Zaregistrujte si Kriptomat účet a proveďte svůj první nákup BNB. Nemusí to nakonec být těžší než je objednání pizzy.

Jednoduše si stanovte své investiční cíle a účel obchodování. Následně proveďte transakce v kryptoměně Binance Coin či jiných kryptoměnách. Jistě vás potěší nízké obchodní poplatky, které jsou u krypta nižší, než už správců finančních aktiv nebo bankéřů.

Investování do kryptoměn může být složité, ale my věříme, že by vše okolo krypta mělo být jednoduché. Na výběr je spousta různých nástrojů a strategií a Binance Coin je jen jednou z tisíců kryptoměn. Investovat můžete i do akcií souvisejících s kryptoměnami prostřednictvím ETF.

Živý směnný kurz Binance Coin a tržní kapitalizace

Aktuální směnný kurz Binance Coin se každý den liší podle transakcí na kryptoměnových burzách jako je Kriptomat. Vzhledem k volatilitě kryptoměn mohou ceny během krátkého časového období výrazně růst i klesat.

Tržní kapitalizace Binance Coin se rovná hodnotě BNB vynásobené počtem tokenů v oběhu.

Binance Coin Cena – často kladené dotazy

Jaká byla nejvyšší cena Binance Coin v eurech?

Historie ceny kryptoměny Binance Coin ukazuje, že kryptoměna BNB dosáhla na maximum loading EUR.

Jaká byla nejnižší cena Binance Coin v eurech?

Historie ceny BNB ukazuje, že loading EUR € je nejnižší zaznamenaná hodnota Binance Coin.

Jak mohu koupit Binance Coin?

Během pár sekund si na Kriptomatu můžete koupit Binance Coin i přes 290 dalších kryptoměn. Zjistěte více o tom, jak koupit Binance Coin. Kryptoměnu si můžete koupit za aktuální kurz BNB, který je loading EUR. Aktuální ceny jsou vždy zobrazeny v grafu BNB.

Jaká je aktuální cena Binance Coin v eurech?

Data Kriptomatu potvrzují, že aktuální cena Binance Coin je loading EUR.

Jak je vypočítáván směnný kurz pro Binance Coin?

Směnný kurz BNB je závislý na nabídce a poptávce na kryptoměnových burzách. Když Binance Coin nakupuje více lidí než prodává, cena roste. Když více lidí prodává, cena klesá.

Proč se aktuální Binance Coin cena na různých kryptoměnových burzách liší?

Cena Binance Coin je založena na transakcích, které probíhají na jednotlivých burzách. Binance Coin nemá žádný standardizovaný globální směnný kurz. Objem obchodů a likvidita se na každé burze liší a tyto rozdíly ovlivňují cenu.

Jakou hodnotu bude mít kryptoměna Binance Coin v budoucnu?

Hodnotu Binance Coin může v budoucnu ovlivnit celá řada faktorů, včetně změn v regulacích, míry přijetí retailovými a institucionálními investory a technologického vývoje. Vzhledem k tomu, že cenu mohou ovlivnit neznámé budoucí události, není možné provést přesnou předpověď pro kurz Binance Coin.

Shrnutí

Na cenovou historii Binance Coin má vliv mnoho faktorů, včetně vládních regulací, technologického vývoje, přijetí retailových a institucionálních investorů i síla trhu.

Jste připraveni začít? Zaregistrujte si bezplatný účet s Kriptomatem a vydejte se na cestu vzrušujícím světem kryptoměny Binance Coin a investování do kryptoměn!

Datum Otevírací Maximum Minimum Uzavírací
Tento text je pouze informativní a neslouží jako investiční doporučení. Nevyjadřuje osobní názor autora ani služby. Jakákoli investice nebo obchodování s sebou nese riziko. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích – riskujte pouze takové množství aktiv, které si můžete dovolit ztratit.
Kriptomat aplikace
Rychlé, bezpečné a snadné