/
Žádné výsledky

Zkuste upravit vaše vyhledávání

Cena ENS v EUR
loading
Posledních 24 hodin
loading
loading
24h 1T 1M 1R Vše

"Aktuální graf Ethereum Name Service v EUR"

Přehled ceny Ethereum Name Service

Aktuální Ethereum Name Service kurz je loading EUR. Hodnota se během posledních 24 hodin změnila o EUR. Objem obchodování činí loading EUR. Na základě tržní kapitalizace loading EUR je kryptoměna Ethereum Name Service na trhu aktuálně . v pořadí. Kryptoměna Ethereum Name Service má aktuálně v oběhu loading mincí. Nejvyšší zaznamenaný kurz Ethereum Name Service je loading EUR. A nejnižší zaznamenaný kurz ENS je loading EUR.

Jak dynamika ceny Ethereum Name Service koreluje s tržními trendy? Podívejte se na kurzy kryptoměn, a získejte všechny důležité informace na první pohled.

Analýza cenové historie kryptoměny Ethereum Name Service

Před nákupem jakékoli kryptoměny se vyplatí se dobře připravit. To znamená analyzovat historii kurzu Ethereum Name Service a hledat opakující se vzorce a ukazatele, že hodnota ENS bude spíše růst než klesat.

Výkonnost kryptoměny Ethereum Name Service můžete analyzovat hned několika různými způsoby, na základě kterých se můžete rozhodnout pro nákup. Mezi dvě nejčastěji používané patří technická analýza a fundamentální analýza.

Technická analýza je při investování do kryptoměny ENS velmi cenný nástroj, i když nemáte přístup k desetiletím historických dat v grafu krypta Ethereum Name Service. U mnoha kryptoměn jsou například dramatické poklesy ceny a období vysoké volatility následovány udržitelným růstem do nových výšin. Neexistuje žádná garance, že se něco takového bude opakovat i v budoucnosti, ale pokud jde o zavedený vzorec v minulosti, tak určitě stojí za zvážení při rozhodování.

V rámci fundamentální analýzy zkoumáte ekonomické, finanční, politické i společenské faktory, které mohou mít vliv na Ethereum Name Service kurz. Sledujete informace o úrokových sazbách, hrubém domácím produktu, datech o výrobě a nezaměstnanosti, které vám pomohou s informovanými předpověďmi o kurzu ENS a dalších kryptoměn.

Na směnný kurz Ethereum Name Service mohou být velký vliv i velké události. Zvyšuje národní banka úrokovou sazbu? Jsou do rozhodování o fiskální politice voleni spíše konzervativci? Narušily bouře nebo sucha zemědělství, cestovní ruch či další odvětví?

Při vyhodnocování nákupu nebo prodeje kryptoměn, jakou je i Ethereum Name Service, většina investorů nejraději používá technickou a fundamentální analýzu.

Faktory ovlivňující směnný Ethereum Name Service kurz

Na hodnotu Ethereum Name Service má vliv mnoho faktorů. Většina kryptoměn je vytvářena s fixní nabídkou. To znamená, že vlády nemohou způsobit inflaci – devalvaci měny – tím, že spustí tiskařské stroje. Nedostatek může cenu posouvat výše.

Hodnotu kryptoměn, jakou je i Ethereum Name Service, stále více ovlivňují novináři. Když se miliardář rozhodne tweety podpořit konkrétní minci nebo token, obvykle cena vzroste. Krypto a NFT stále častěji podporují lidé s miliony sledujících na sociálních sítích. Dopady této veřejné podpory na cenu krypta včetně Ethereum Name Service nelze brát na lehkou váhu.

Porozumění dynamice trhu s kryptoměnami

Trh s kryptoměnami je velmi dynamické a rychlé prostředí, ve kterém dochází k rychlým změnám. Porozumění této dynamice může být pro vaše investiční rozhodnutí naprosto klíčové. Stejně tak tomu je i u nákupu kryptoměny Ethereum Name Service. Kryptoměna Ethereum Name Service i další podobné si v minulosti prošly vysokou volatilitou cen. K prudkému zvýšení i poklesu cen může dojít v řádu několika hodin i minut. Tato volatilita je pro investory, kteří se zajímají o ENS, příležitostí i rizikem.

Ethereum Name Service spolu se zbytkem kryptoměnového trhu má tendenci sledovat cenové pohyby Bitcoinu. Částečně je to proto, že tržní kapitalizace Bitcoinu tvoří více než třetinu celého trhu s kryptoměnami.
Kromě toho může kurz Ethereum Name Service ovlivnit i konkurenční prostředí na trhu s kryptoměnami. Vstup nových konkurentů nebo vývoj pokročilejších technologií stávajícími konkurenty může představovat riziko pro postavení kryptoměny Ethereum Name Service na trhu.

Dopad celosvětových ekonomických událostí na cenu Ethereum Name Service

Směnný kurz ENS se někdy pohybuje s nebo v návaznosti na změny v celkové ekonomice.
Stejně jako všechny kryptoměny může být i Ethereum Name Service ovlivněna vládními regulacemi. Daňová politika, regulace v oblasti investic, omezení těžení, vládní plány v oblasti oficiální digitální měny i další vývoj mohou posunout cenu kryptoměny Ethereum Name Service směrem nahoru i dolů.

Vládní politiky podporující rozvoj a používání kryptoměn mohou zvýšit směnný kurz ENS, zatímco ty, které kryptoměny omezují nebo zakazují, mohou vést k poklesu hodnoty.

Ekonomická nestabilita nebo krize mohou vést k tomu, že lidé začnou hledat alternativy tradičních měn, což může zvýšit poptávku po Ethereum Name Service a dalších kryptoměnách. Na druhou stranu může silný hospodářský růst vést ke zvýšení investic do kryptoměn, protože jednotlivci a společnosti hledají nové příležitosti růstu svých prostředků.

Investování do kryptoměn, jako je Ethereum Name Service, může být vzrušující i náročné. Svět kryptoměn se neustále vyvíjí, proto je důležité držet krok s informacemi a chápat různé faktory, které mají na ceny kryptoměn dopad. Vyrazit na cestu do světa kryptoměn tak můžete sebevědomým prvním krokem.

Vždy mějte na paměti, ať už jste zkušený investor nebo právě začínáte, základní principy investování –⁠ diverzifikujte investice, investujte pouze částky, které si můžete dovolit ztratit. Zároveň se ujistěte, že rozumíte rizikům, než provedete jakákoli investiční rozhodnutí. Mrkněte se na naše inteligentní portfolia, která se automaticky přizpůsobují tržním podmínkám.

Role kryptoměnových burz

Kryptoměnové burzy hrají klíčovou roli při obchodování a stanovování cen kryptoměn jako je Ethereum Name Service. Slouží jako platformy, kde se setkávají kupující a prodávající a obchodují s kryptoměnami. Ceny kryptoměn jsou určovány nákupní a prodejní aktivitou v rámci těchto burz.

Všechny tyto faktory dnes ovlivňují směnný kurz Ethereum Name Service i směnné kurzy ostatních kryptoměn. Všechny ovlivňují investiční rozhodnutí na trhu s kryptoměnami a tato rozhodnutí určují tržní cenu.

Jak investovat do kryptoměny Ethereum Name Service

Investování do Ethereum Name Service je ve srovnání s investováním do tradičních měn v mnoha ohledech jednodušší. Zaregistrujte si Kriptomat účet a proveďte svůj první nákup ENS. Nemusí to nakonec být těžší než je objednání pizzy.

Jednoduše si stanovte své investiční cíle a účel obchodování. Následně proveďte transakce v kryptoměně Ethereum Name Service či jiných kryptoměnách. Jistě vás potěší nízké obchodní poplatky, které jsou u krypta nižší, než už správců finančních aktiv nebo bankéřů.

Investování do kryptoměn může být složité, ale my věříme, že by vše okolo krypta mělo být jednoduché. Na výběr je spousta různých nástrojů a strategií a Ethereum Name Service je jen jednou z tisíců kryptoměn. Investovat můžete i do akcií souvisejících s kryptoměnami prostřednictvím ETF.

Živý směnný kurz Ethereum Name Service a tržní kapitalizace

Aktuální směnný kurz Ethereum Name Service se každý den liší podle transakcí na kryptoměnových burzách jako je Kriptomat. Vzhledem k volatilitě kryptoměn mohou ceny během krátkého časového období výrazně růst i klesat.

Tržní kapitalizace Ethereum Name Service se rovná hodnotě ENS vynásobené počtem tokenů v oběhu.

Ethereum Name Service Cena – často kladené dotazy

Jaká byla nejvyšší cena Ethereum Name Service v eurech?

Historie ceny kryptoměny Ethereum Name Service ukazuje, že kryptoměna ENS dosáhla na maximum loading EUR.

Jaká byla nejnižší cena Ethereum Name Service v eurech?

Historie ceny ENS ukazuje, že loading EUR € je nejnižší zaznamenaná hodnota Ethereum Name Service.

Jak mohu koupit Ethereum Name Service?

Během pár sekund si na Kriptomatu můžete koupit Ethereum Name Service i přes 290 dalších kryptoměn. Zjistěte více o tom, jak koupit Ethereum Name Service. Kryptoměnu si můžete koupit za aktuální kurz ENS, který je loading EUR. Aktuální ceny jsou vždy zobrazeny v grafu ENS.

Jaká je aktuální cena Ethereum Name Service v eurech?

Data Kriptomatu potvrzují, že aktuální cena Ethereum Name Service je loading EUR.

Jak je vypočítáván směnný kurz pro Ethereum Name Service?

Směnný kurz ENS je závislý na nabídce a poptávce na kryptoměnových burzách. Když Ethereum Name Service nakupuje více lidí než prodává, cena roste. Když více lidí prodává, cena klesá.

Proč se aktuální Ethereum Name Service cena na různých kryptoměnových burzách liší?

Cena Ethereum Name Service je založena na transakcích, které probíhají na jednotlivých burzách. Ethereum Name Service nemá žádný standardizovaný globální směnný kurz. Objem obchodů a likvidita se na každé burze liší a tyto rozdíly ovlivňují cenu.

Jakou hodnotu bude mít kryptoměna Ethereum Name Service v budoucnu?

Hodnotu Ethereum Name Service může v budoucnu ovlivnit celá řada faktorů, včetně změn v regulacích, míry přijetí retailovými a institucionálními investory a technologického vývoje. Vzhledem k tomu, že cenu mohou ovlivnit neznámé budoucí události, není možné provést přesnou předpověď pro kurz Ethereum Name Service.

Shrnutí

Na cenovou historii Ethereum Name Service má vliv mnoho faktorů, včetně vládních regulací, technologického vývoje, přijetí retailových a institucionálních investorů i síla trhu.

Jste připraveni začít? Zaregistrujte si bezplatný účet s Kriptomatem a vydejte se na cestu vzrušujícím světem kryptoměny Ethereum Name Service a investování do kryptoměn!

Datum Otevírací Maximum Minimum Uzavírací
Tento text je pouze informativní a neslouží jako investiční doporučení. Nevyjadřuje osobní názor autora ani služby. Jakákoli investice nebo obchodování s sebou nese riziko. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích – riskujte pouze takové množství aktiv, které si můžete dovolit ztratit.
Kriptomat aplikace
Rychlé, bezpečné a snadné