Τι είναι το Avalanche (AVAX);

Το Avalanche είναι μια πλατφόρμα blockchain που προσφέρει εργαλεία και χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να δρομολογούν αποκεντρωμένες εφαρμογές DeFi. Η πλατφόρμα διαθέτει επίσης μια σουίτα εργαλείων για τη δημιουργία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και επιτρέπει τη διαπραγμάτευση και τη δημιουργία χρηματοοικονομικών λύσεων επιχειρηματικής κλίμακας.

Το Avalanche είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα ανοικτού κώδικα που βασίζεται σε λειτουργίες έξυπνων συμβολαίων. Παράλληλα, το Avalanche λέγεται ότι είναι η πρώτη πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων που μπορεί να ολοκληρώσει συναλλαγές σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει ολόκληρη την εργαλειοθήκη που χρησιμοποιείται στο δίκτυο Ethereum και περιέχει επίσης έναν αριθμό ρεκόρ κόμβων που παράγουν μπλοκ στο δοκιμαστικό της δίκτυο. Το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται πάνω από 4.500 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, καθιστώντας το μία από τις ταχύτερες blockchain στην αγορά.

Το Avalanche επιτρέπει στους χρήστες και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τα δικά τους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και εφαρμογές DeFi για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης, καθώς και δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα blockchain. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα δίκτυα blockchain και να δημιουργήσουν το δικό τους σύνολο κανόνων για τη λειτουργία του δικτύου. Το Avalanche δημιουργεί ένα διαλειτουργικό οικοσύστημα όπου οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με διαφορετικά δίκτυα και εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί στο δίκτυο.

Το AVAX είναι το εγγενές διακριτικό του οικοσυστήματος Avalanche και αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του συστήματος διακυβέρνησης. Το AVAX μπορεί να διατεθεί για ψηφοφορία και χρησιμοποιείται επίσης ως η κύρια μέθοδος πληρωμής στο δίκτυο. Οι χρήστες μπορούν επιπλέον να πληρώνουν τέλη με το AVAX.

Πώς λειτουργεί το Avalanche;

Το Avalanche λειτουργεί με έξυπνα συμβόλαια και υποστηρίζει την εικονική μηχανή Ethereum και την εργαλειοθήκη Ethereum για προγραμματιστές, επιτρέποντας έτσι στους προγραμματιστές του Ethereum να ξεκινήσουν τις εφαρμογές τους στο Avalanche. Το Avalanche βασίζεται σε ένα σύστημα τριών blockchain που συνδέονται μέσω διαλειτουργικότητας, την Exchange Chain, την Contract Chain και την Platform Chain.

Το Avalanche χωρίζει την αρχιτεκτονική του σε τρία μέρη, καθώς υποστηρίζεται από τρία διαφορετικά περιβάλλοντα blockchain, γεγονός που διευκολύνει την κλιμάκωση του δικτύου και την προσφορά ευέλικτων λύσεων για δημόσιες και επιχειρηματικής κλίμακας Dapps. Αυτό το σύστημα επιτρέπει επίσης στους προγραμματιστές του Ethereum να χρησιμοποιούν ένα δίκτυο με αυξημένη κλιμάκωση και διαλειτουργικότητα, ενώ εξακολουθεί να είναι συμβατό με την εικονική μηχανή του Ethereum. Όσον αφορά την περίπτωση χρήσης και την υποστήριξη καθενός από τα τρία δίκτυα στα οποία βασίζεται το Avalanche, όλα τους έχουν ιδιαίτερη και μοναδική χρησιμότητα.

avalancheAvalanche υπολογιστής

Υπολογίστε την τιμή

Η X-Chain υποστηρίζει τη δημιουργία διαφόρων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η C-Chain επιτρέπει στο δίκτυο να εφαρμόζει το EVM στις λειτουργίες των έξυπνων συμβολαίων του και η P-Chain χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υποδικτύων και τον συντονισμό των επικυρωτών. Τα υποδίκτυα είναι μια ομάδα επικυρωτών που έχουν ως αποστολή την επίτευξη συναίνεσης σε μία ή περισσότερες blockchain στο δίκτυο Avalanche. Το Avalanche βασίζεται σε ένα είδος πρωτοκόλλου Proof of Stake, το οποίο επιτρέπει την κλιμάκωση του δικτύου, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ευελιξία, την ταχύτητα και τη διαλειτουργικότητα.

Ποιοι είναι οι ιδρυτές του Avalanche (AVAX); (Ιστορία του Avalanche)

Το Avalanche δημιουργήθηκε από την εταιρεία Ava Labs, η οποία συνιδρύθηκε από τους Emin Gün Sirer, Kevin Sekniqi και Ted Yin. Ο Sirer είναι μηχανικός λογισμικού και ο Yin δημιούργησε το πρωτόκολλο HotStuff που χρησιμοποιείται στο έργο blockchain του Facebook, Libra. Η ομάδα έχει ισχυρό υπόβαθρο στην blockchain και στοχεύει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς συναλλαγών για διάφορα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, διευκολύνοντας παράλληλα ένα κλιμακούμενο περιβάλλον για τους προγραμματιστές του Ethereum.

Το Avalanche εγκαινίασε το δοκιμαστικό του δίκτυο τον Μάιο του 2019, ενώ η έναρξη του κύριου δικτύου ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2021. Η ομάδα ανάπτυξης δημιούργησε τη συναίνεση Avalanche για να επιτύχει μια ταχύτητα συναλλαγών που θα μπορούσε να συγκριθεί με τη Visa, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε το πρόβλημα της κλιμάκωσης που συναντάται στο Bitcoin και το Ethereum.

Τι κάνει το Avalanche μοναδικό;

Το Avalanche είναι ένα μοναδικό δίκτυο χάρη στη συναίνεση Avalanche, η οποία είναι μια παραλλαγή του πρωτοκόλλου Proof of Stake. Το πρωτόκολλο επιτρέπει την κλιμάκωση, οπότε το σύστημα επιτρέπει την επεξεργασία πάνω από 4.500 συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο σε σύγκριση με τα 14 TPS του Ethereum και τα 7 TPS του Bitcoin. Το πρωτόκολλο τοποθετεί το Avalanche μεταξύ των σπάνιων δικτύων που μπορούν να παρέχουν οριστικοποίηση των συναλλαγών σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει το Avalanche μοναδικό είναι η προσέγγισή του για τους προγραμματιστές που εργάζονται με το EVM, προσφέροντας κλιμάκωση και ευελιξία για δημόσιες και εταιρικές εφαρμογές και blockchain. Το Avalanche αξιοποιεί τις δυνατότητες των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, των περιβαλλόντων που βασίζονται στην blockchain και της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης ως ένα μοναδικά γρήγορο δίκτυο με κορυφαία ασφάλεια και μεγάλη δυνατότητα κλιμάκωσης. 

Τι δίνει αξία στο Avalanche;

Το Avalanche αντλεί την αξία του από την τεχνική του ικανότητα, την τεχνολογία, τις περιπτώσεις χρήσης και τη σημασία του στον τομέα της DeFi. Η εγγενής αξία του Avalanche μπορεί να θεωρηθεί στην τεχνική του αξία και στις δυνατότητες της τεχνολογίας του να βρει οικονομικές περιπτώσεις χρήσης. Η εγγενής αξία συχνά δεν συμπίπτει με την αγοραία αξία του Avalanche, η οποία εξετάζεται μέσω της τιμής του AVAX.

Η αγοραία αξία του AVAX υπόκειται σε συχνές μεταβολές λόγω της αστάθειας στην αγορά κρυπτονομισμάτων και ενός μεγάλου αριθμού στοιχείων που επηρεάζουν την τιμή του Avalanche. Η τιμή μπορεί να αλλάξει γρήγορα μέσα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που καθιστά το AVAX ασταθές όπως και την πλειονότητα των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Πόσα νομίσματα Avalanche (AVAX) κυκλοφορούν;

Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν loading AVAX από ένα σύνολο loading AVAX. Το Avalanche έχει περιορισμένη προσφορά νομισμάτων AVAX, η οποία λειτουργεί ως αντιπληθωριστικός μηχανισμός. Η κοινότητα Avalanche έχει τη δύναμη να αποφασίζει για το ρυθμό με τον οποίο επιτυγχάνεται το ανώτατο όριο προσφοράς μέσω της συναίνεσης Avalanche και η σπανιότητα των διακριτικών αυξάνεται περαιτέρω καθώς τα τέλη συναλλαγών γίνονται burn.

Ο αριθμός των διακριτικών AVAX σε κυκλοφορία πολλαπλασιασμένος με την τρέχουσα αγοραία τιμή του Avalanche ισούται με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AVAX. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατατάσσει το κρυπτονόμισμα σε σύγκριση με άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στην αγορά και καθορίζει επίσης το μερίδιο αγοράς και την κυριαρχία του.

Άλλα Τεχνικά Δεδομένα

Το σύστημα Avalanche ελέγχεται από τους κατόχους AVAX και διασφαλίζεται μέσω επικυρωτών και υποδικτύων. Πολλά δίκτυα με παρόμοιες περιπτώσεις χρήσης με το Avalanche έχουν περιορισμένο αριθμό επικυρωτών, ενώ το Avalanche δεν θέτει όριο στον αριθμό των επικυρωτών που μπορούν να λειτουργήσουν το δίκτυο. Ένας κάτοχος AVAX μπορεί να γίνει επικυρωτής κάνοντας staking τουλάχιστον 2.000 νομίσματα AVAX.

Το Avalanche χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα για τη διασύνδεση άλλων δικτύων blockchain που εκτελούνται στην πλατφόρμα και επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία χιλιάδων συναλλαγών με οριστικότητα κάτω του δευτερολέπτου. Οι επικυρωτές ασφαλίζουν το δίκτυο και είναι υπεύθυνοι για την επικύρωση των συναλλαγών στο ledger. Το AVAX παίζει αναπόσπαστο ρόλο σε αυτό το σύστημα, καθώς πρέπει να συμμετέχει σε staking από τους κατόχους και τους χρήστες του δικτύου για να γίνουν επικυρωτές.

Πώς διασφαλίζεται το δίκτυο Avalanche;

Το δίκτυο Avalanche διασφαλίζεται μέσω δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων – το πρωτόκολλο συναίνεσης Avalanche, το οποίο είναι υποπροϊόν του μηχανισμού συναίνεσης Proof of Stake, και το πρωτόκολλο Snowman. Το πρωτόκολλο Snowman εξασφαλίζει την C-Chain και την P-Chain για να διευκολύνει τις λειτουργίες έξυπνων συμβολαίων με γρήγορες αποκρίσεις. Το πρωτόκολλο Snowman είναι βελτιστοποιημένο σε επίπεδο αλυσίδας για την ασφάλεια των έξυπνων συμβολαίων, ενώ ολόκληρο το δίκτυο διασφαλίζεται από μια αρχιτεκτονική που χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές αλυσίδες μπλοκ: X-Chain, C-Chain και P-Chain.

Η X-Chain διασφαλίζεται μέσω της βελτιστοποιημένης για DAG συναίνεσης Avalanche, με την οποία διασφαλίζονται οι συναλλαγές και επιτυγχάνεται οριστικοποίηση που διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Το δίκτυο είναι ασφαλές από μία από τις πιο συνηθισμένες επιθέσεις στον κόσμο του blockchain, την επίθεση 51%, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες και τους προγραμματιστές.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Avalanche

Το Avalanche χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη αποκεντρωμένων οικονομικών Dapps, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και δικτύων blockchain. Το δίκτυο είναι βελτιστοποιημένο για δίκτυα επιχειρηματικής κλίμακας και δημόσια δίκτυα που μπορούν να δημιουργηθούν με ένα προσαρμοσμένο σύνολο κανόνων στο δίκτυο. Το Avalanche υποστηρίζει το EVM και την εργαλειοθήκη προγραμματιστών του Ethereum, ενώ διευκολύνει ένα εξαιρετικά ευέλικτο και κλιμακούμενο περιβάλλον για τους προγραμματιστές. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εμπορεύονται χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως κρυπτονομίσματα, στην πλατφόρμα.

Το διακριτικό AVAX χρησιμοποιείται στη διακυβέρνηση του δικτύου, για ψηφοφορίες και staking, για την πληρωμή τελών στο δίκτυο και ως η κύρια μέθοδος πληρωμής στην πλατφόρμα.

Πώς να επιλέξετε ένα πορτοφόλι για Avalanche;

Το AVAX μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια στο επίσημο πορτοφόλι Avalanche. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε αυτό το διαδικτυακό πορτοφόλι και να αποθηκεύσετε τα νομίσματα AVAX και τα περιουσιακά στοιχεία Avalanche με πλήρη επιμέλεια των κεφαλαίων σας. 

Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα μέρη που μπορείτε να αποταμιεύσετε το AVAX σας και ο τύπος πορτοφολιού που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί πιθανότατα από το τι θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και πόσο πρέπει να αποθηκεύσετε.

Τα πορτοφόλια υλικού (γνωστά και ως ψυχρά πορτοφόλια), όπως το Ledger και το Trezor, παρέχουν την πιο ασφαλή επιλογή αποθήκευσης κρυπτονομισμάτων με χώρο αποθήκευσης εκτός σύνδεσης και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Ωστόσο, απαιτούν περισσότερη τεχνική γνώση και είναι μια πιο ακριβή επιλογή. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι καταλληλότερα για την αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων AVAX για πιο έμπειρους χρήστες.

Τα πορτοφόλια λογισμικού παρέχουν μια άλλη επιλογή και είναι δωρεάν και εύκολα στη χρήση. Είναι διαθέσιμα για λήψη ως εφαρμογές για smartphone ή επιτραπέζιες εφαρμογές και μπορούν να είναι φυλασσόμενα ή μη φυλασσόμενα. Με τα πορτοφόλια φυλασσόμενα, τα ιδιωτικά κλειδιά διαχειρίζονται και υποστηρίζονται για λογαριασμό σας από τον πάροχο υπηρεσιών. Τα μη φυλασσόμενα πορτοφόλια χρησιμοποιούν ασφαλή στοιχεία στη συσκευή σας για την αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών. Αν και είναι βολικά, θεωρούνται λιγότερο ασφαλή από τα πορτοφόλια υλικού και μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για μικρότερες ποσότητες AVAX ή για πιο αρχάριους χρήστες.

Τα διαδικτυακά πορτοφόλια ή πορτοφόλια ιστού είναι επίσης δωρεάν και εύχρηστα, και προσβάσιμα από πολλές συσκευές που χρησιμοποιούν πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Θεωρούνται, όμως, θερμά πορτοφόλια και ενδέχεται να είναι λιγότερο ασφαλή από εναλλακτικές λύσεις υλικού ή λογισμικού. Δεδομένου ότι πιθανότατα εμπιστεύεστε την πλατφόρμα για τη διαχείριση του AVAX σας, θα πρέπει να επιλέξετε μια αξιόπιστη υπηρεσία με ιστορικό στην ασφάλεια και στην επιμέλεια. Ως εκ τούτου, είναι πιο κατάλληλές για την κατοχή μικρότερων ποσών κρυπτονομισμάτων ή για για όσους κάνουν πιο συχνές συναλλαγές.

Το Kriptomat προσφέρει μια ασφαλή λύση αποθήκευσης, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε και να ανταλλάσσετε τα διακριτικά AVAX χωρίς ταλαιπωρία. Η αποθήκευση του AVAX σας στο Kriptomat σας παρέχει εξαιρετική ασφάλεια και φιλική προς το χρήστη λειτουργικότητα.

Η αγορά και πώληση AVAX, ή ανταλλαγή του με οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα, γίνεται μέσα λίγα λεπτά, όταν επιλέγετε την ασφαλή πλατφόρμα μας ως λύση αποθήκευσης.

Avalanche Mining ή Proof of Stake;

Το Avalanche εξαρτάται από τους επικυρωτές και δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των επικυρωτών που μπορεί να έχει το δίκτυο, εφόσον όλοι οι επικυρωτές κάνουν staking τουλάχιστον 2.000 διακριτικά AVAX.

Το δίκτυο Avalanche λειτουργεί με μια παραλλαγή του Proof of Stake, που ονομάζεται συναίνεση Avalanche. Αυτό το πρωτόκολλο διασφαλίζει την X-Chain, η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην blockchain.

Συμπέρασμα

Το Avalanche καλύπτει την ανάγκη για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, περιβάλλοντα blockchain με προσαρμοσμένους κανόνες και εφαρμογές, ενώ παράλληλα λύνει το πρόβλημα της επεκτασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Ethereum με την ανάπτυξη Dapp. Το Avalanche προσφέρει όλα τα εργαλεία ανάπτυξης που είναι διαθέσιμα στο δίκτυο Ethereum, είναι συμβατό με το EVM και παρέχει επεκτασιμότητα, ευελιξία και αποκεντρωμένη διακυβέρνηση για όλους τους χρήστες.

Με την αυξανόμενη δημοτικότητα του DeFi, το Avalanche έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα από τα πιο αξιόλογα έργα του είδους του που βασίζονται στην blockchain.

Ελάτε και εσείς στην επανάσταση των κρυπτονομισμάτων και ξεκινήστε το ταξίδι σας στο Avalanche σήμερα.

Συχνές ερωτήσεις για το Avalanche

Ποιες είναι μερικές από τις περιπτώσεις χρήσης του Avalanche στον κλάδο;

Το δίκτυο Avalanche έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση για την κατασκευή πολλών έργων και εφαρμογών. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυβερνητικά έργα, η πλατφόρμα χρηματοδότησης δικαστικών διαφορών Ryval, εφαρμογές DeFi όπως οι Pangolin, SushiSwap και TrueUSD, καθώς και έργα με μη-ανταλλάξιμα διακριτικά όπως τα Polyient Games, Crypto Seals και Unifty.

Τι είναι το Avalanche Bridge;

Μετά την κυκλοφορία του Avalanche-Ethereum Bridge τον Φεβρουάριο του 2021 για την παροχή διαλειτουργικότητας με το Ethereum, αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο του 2021 από το Avalanche Bridge. Το AB έχει σχεδιαστεί για να είναι ταχύτερο, φθηνότερο και ασφαλέστερο από το AEB, ενώ παράλληλα παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήσης. Τα διακριτικά ERC-20 που δημιουργούνται στο Ethereum μπορούν να μεταφερθούν στο Avalanche και πίσω με το AB. Υπάρχουν επίσης σχέδια για να καταστεί δυνατή η μεταφορά των διακριτικών που δημιουργήθηκαν στο Avalanche στο Ethereum στο μέλλον.

Πώς να αγοράσετε Avalanche;

Η αγορά του AVAX είναι πολύ εύκολη. Επισκεφθείτε την ενότητα Πώς να αγοράσετε Avalanche του Kriptomat και επιλέξτε τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής.

Πώς να πουλήσετε Avalanche;

Αν έχετε ήδη στην κατοχή σας AVAX και το κρατάτε σε ένα πορτοφόλι ανταλλαγής Kriptomat, μπορείτε εύκολα να το πουλήσετε, μετά απο πλοήγηση στο περιβάλλον εργασίας και επιλέγοντας την επιθυμητή επιλογή πληρωμής.

Τιμή Avalanche

Η τιμή του Avalanche βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και είναι επιρρεπής σε συχνές μεταβολές που μπορεί να μεταβάλλουν δραματικά την τιμή AVAX μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η τιμή του Avalanche επηρεάζεται από ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων, ενώ η μεταβλητότητα είναι από τους ισχυρότερους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή AVAX.

Εκτός από τους παραδοσιακούς παράγοντες, όπως το κλίμα της αγοράς, η ροή των περιουσιακών στοιχείων στα χρηματιστήρια και η οικονομία γενικότερα, η τιμή του AVAX επηρεάζεται επίσης από τη ζήτηση για το διακριτικό από τους επικυρωτές και τον αριθμό των εφαρμογών και των χρηστών στο δίκτυο Avalanche.

Η τρέχουσα τιμή του Avalanche είναι loading EUR.

Ο 24ωρος όγκος συναλλαγών τoy AVAX είναι loading EUR. Το AVAX κατατάσσεται επί του παρόντος στην κατάταξη όλων των κρυπτονομισμάτων με βάση τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, με κεφαλαιοποίηση αγοράς loading EUR. Έχει μια κυκλοφορούσα προσφορά loading AVAX και μια μέγιστη προσφορά loading AVAX.

Εγγραφείτε τώρα για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στον κόσμο του Avalanche και των κρυπτονομισμάτων με το Kriptomat!

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών. Είμαστε πάντα εδώ για να βοηθήσουμε!