Bitcoin postaje iz dana u dan sve popularniji i polako postaje dio svakidašnjice. Bez obzira na to, često je i dalje pogrešno shvaćen, zbog čega je preko medija stvorena pogrešna slika o Bitcoinu. Kao rezultat toga, mnogo ljudi je slabo informirano o tome što su Bitcoini, kako je Bitcoin nastao ili kako Bitcoin radi.

Naravno, nema u tome ništa pogrešnog. To je nova tehnologija i o njoj možete naučiti samo na vlastitu inicijativu, jer ne postoje škole koje bi vas tome učile. Činjenica je da smo sretni da ste nas našli, pokušati ćemo s vama podijeliti najvažnije Bitcoin informacije.

U ovom članku, dati ćemo vam osnovne Bitcoin informacije koje trebate znati, te ćemo vam obrazložiti zašto vjerujemo da je ovo interesantna tehnologija.

Spremni? Uskačite!

 

Sadržaj

Što je to Bitcoin?

Bitcoin je kreiran 2008. od tajanstvene osobe ili organizacije pod pseudonimom Satoshi Nakamoto. Njegov identitet je još uvijek nepoznat i tako će vjerojatno ostati zauvijek.

Početna ideja o Bitcoin kriptovaluti je objavljena od strane Satoshija u znanstvenom članku pod naslovom: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.” Sažima sljedeće:

Čista peer-to-peer (ravnopravna) verzija elektronskog novca koja će omogućiti online plaćanja direktno od jedne strane prema drugoj bez doticaja sa financijskim institucijama. Digitalni potpisi pružaju dio rješenja, ali glavne prednosti se gube ako je treća strana još uvijek potrebna da se spriječi dvostruka potrošnja. Predlažemo rješenje za problem dvostruke potrošnje korištenjem peer-to-peer mreže (mreže ravnopravnih korisnika). Mreža vremenski označava transakcije stavljajući ih u lanac na hash baziranom dokazu rada (proof-of-work), kreirajući zapis koji se ne može promijeniti bez ponovnog dokazivanja rada.  Najduži lanac ne samo da služi kao dokaz slijeda događaja, nego i dokazuje da je došao iz najvećeg skupa CPU snage. Dok god je većina CPU snage kontrolirana od članova koji ne surađuju da napadnu mrežu, oni kreiraju najduži lanac i presreću napadače. Sama mreža zahtjeva minimalnu strukturu. Poruke se emitiraju na najbolji mogući način, a članovi mogu po želji napustiti mrežu i ponovno se pridružiti mreži, prihvaćajući najduži lanac dokazivanja rada kao dokaz o tome što se dogodilo dok su oni bili van mreže.

Gornji sažetak koristi poprilično znanstvenu terminologiju, pa hajdemo proučiti Bitcoin na malo jednostavnijem jeziku.

Bitcoin je decentralizirana digitalna valuta, jer sustav radi bez centralne banke ili centralnog administratora. Vrijednost i ponuda ove digitalne valute je određena od samih korisnika. Smisao je, da je ovo valuta koja stvarno pripada ljudima.

Bitcoin je kriptovaluta, jer je digitalna valuta koja služi kao sredstvo razmjene i koristi kriptografiju za osiguranje financijskih transakcija, kontroliranje stvaranja novih jedinica (novih novčića), te provjeru prijenosa sredstava.

Bitcoin je sustav otvorenog koda, jer ga nitko ne posjeduje i svatko može sudjelovati u njegovoj primjeni i razvoju.

Bitcoin tako uklanja barem jedan tip posrednika: bankarske institucije. Recimo da šaljete 1000 EUR iz Slovenije vašoj rodbini u Njemačku. Novac ide kroz banku u Sloveniji i naknade su naplaćene za slanje novčanih sredstava. Njemačka banka naplaćuje naknade vašoj rodbini i cjelokupni proces može trajati nekoliko dana, osobito ako se šalje novac u državu koja koristi drugačiju nacionalnu valutu.

Ne postoje centralizirane institucije u ekoustavu Bitcoina da prikupljaju naknade i transakcije se mogu odraditi u roku nekoliko minuta, čak iako šaljete novac na drugu stranu svijeta. To je valuta koja nije ograničena državnim granicama.

Sada znamo da bankarske institucije imaju visoke naknade, općenito su usporene u svome poslovanju i imaju određena geografska ograničenja. No, to nije sve. Na primjer, banke mogu, u bilo kojem trenutku zamrznuti račune svojih klijenata, često iz vrlo slabih razloga. Kao rezultat toga, neki ljudi vjeruju da banke imaju preveliku moć.

Vjerojatno ste primjetili da je Bitcoin nastao nedugo nakon financijske krize 2008. Neki ljudi vjeruju da je kriza pokrenula ideju o decentraliziranoj valuti i da je bila jedan od glavnih razloga da se pojavio Bitcoin. Bitcoin kriptovaluta predstavlja jednu od mogućih budućnosti monetarnog sustava.

 

Što je Bitcoin: Osnovne informacije

Bitcoin valuta je u potpunosti digitalna. Može se koristiti za različite vrste transakcija, online plaćanja, jeftina mađunaraodna plaćanja i drugo.

Ukratko, to je prvi široko prihvaćeni sustav plaćanja koji nije kontroliran od niti jedne svjetske vlade.

Vladine organizacije i banke gotovo neograničeno tiskaju ili stvaraju novi novac (EUR, USD, GBP itd.), dok Bitcoin ima ograničenu ponudu od 21 milijun novčića. Trenutno je nekih 17.5 milijuna stvoreno (izrudareno), no posljednji Bitcoin se očekuje da će biti izrudaren negdje oko 2140. godine.

Općenito prihvaćena kratica za Bitcoin je BTC. Jedan Bitcoin se može podijeliti na 8 decimalnih mjesta i najmanja njegova jedinica se neslužbeno naziva satoshi. To je stotinu milijunti dio Bitcoina ili 0.00000001 BTC.

Pratite cijenu Bitcoin valute ovdje.

 

Što je Bitcoin: Što je blockchain?

Pitate se kako funkcionira Bitcoin tehnologija? Koristi se ustvari blockchain tehnologija, a u ovom odlomku ćemo se osvrnuti na nju malo detaljnije.

Svaka transakcija na Bitcoin mreži se zapisuje na nečemu što se zove blockchain. To je javna knjiga (u osnovi popis svih transakcija) koja je održavana i ažurirana od tisuće rudara diljem svijeta (više o rudarenju ispod). Sve transakcije su anonimne ali su javno dostupne za svakoga da ih može vidjeti.  

Kako nastaje Bitcoin? Saznajte u iduća dva poglavlja.

 

Što je Bitcoin: Što je Bitcoin rudarenje?

bitcoin coin

 

Bitcoin nastaje (stvara se) od računala koja sudjeluju u upravljanju te javne knjige ili baze podataka. Računala potvrđuju i ovjeravaju Bitcoin transakcije i nagrađivani su sa novim Bitcoinima kada uspješno dodaju novi blok blockchainu. Taj proces se naziva rudarenje, a računala su poznata kao rudari.

Rudarenje je distribuirani konsenzus sustav. Koristi se za potvrđivanje transakcija koje čekaju da ih se uključi u blockchain. Na taj način se ostvaruje kronološki red transakcija i neutralnost mreže ostaje zaštićena.

Stroga pravila šifriranja sprečavaju bilo kakve modifikacije, jer svaki blok sadrži zapis posljednje transakcije i posebnu matematičku funkciju koja povezuje prethodni blok u blockchainu.

Bilo kakvi lažni ili zlonamjerni pokušaji promjene podataka u bloku uzrokovali bi poništavanje svih naknadnih blokova. Nikad ne biste uspjeli dodati takav blok u blockchain, jer konsenzus ne bi bio postignut.

Pojedinci ne mogu utjecati na blockchain, niti mogu zamijeniti dijelove lanca u nadi da će manipulirati transakcijama. To osigurava da zapisane transakcije ostaju na blockchainu zauvijek i ne mogu se naknadno izmijeniti.

 

Kako nastaje Bitcoin?

Sada kada bolje razumijemo blockchain tehnologiju, možemo bolje pogledati proces kako nastaje novi Bitcoin.

Novi blok se dodaje blockchainu svakih 10 minuta. Najuspješniji rudari su nagrađeni sa novo stvorenim Bitcoinima. Potrebno je razumijeti da nagrada nikada ne ide jednoj osobi, jer nitko na svijetu nema dovoljnu snagu računala da riješi kompleksni matematički problem (operaciju) potrebnu za uspješan blok. Veći broj rudara rezultira sigurnijom mrežom.

Rezultat toga jest da rudari surađuju i grupiraju svoju računalnu snagu u tzv. “rudarske bazene” (mining pools). Nagrada se tada dijeli proporcionalno uloženom radu (oni sa više uložene računalne snage dobivaju veću nagradu).

Nagrada se prepolovi svakih 210,000 blokova. U početku, rudari su bili nagrađivani sa 50 Bitcoina, a 2012. nagrada je prepolovljena po prvi put (na 25 Bitcoina). Nagrada se opet prepolovila u 2016. To je gdje smo trenutno sa nagradom od 12.5 Bitcoina. Sljedeće smanjenje nagrade se očekuje u svibnju 2020.

Nagrada se prepolovi otprilike svake četiri godine. Do ovog vremenskog intervala dolazimo multiplikacijom deset minuta (presječno vrijeme za novi blok) sa 210,000 (broj blokova potreban da se dogodi smanjenje nagrade). Kao sportski fan, našao sam zanimljivost da se nagrada prepolavlja u istoj godini kada su Ljetne olimpijske igre.

Suština je u tome da više rudara osiguravaju sigurniju mrežu, ali isto tako povećavaju težinu rudarenja. Stvar je u tome da sustav osigurava dodavanje bloka svakih 10 minuta (niti prije niti kasnije).

 

Koje su glavne prednosti Bitcoina?

Da bismo lakše razumjeli glavne prednosti Bitcoin kriptovalute, možemo ih pogledati kroz Bitcoin vrijednosti koje ćemo objasniti u iduće tri stavke.

  1. Decentralizacija: rješenje za problem dvostruke potrošnje (transakcije ne mogu biti duplicirane, što sprečava neograničeno stvaranje novog novca).
  2. Ograničena ponuda: ne može biti više od 21 milijuna Bitcoina (osiguravanje predvidljive ponude i povećane potražnje).
  3. Kriptografija: nemoguće je saznati podatke o pošiljatelju/primatelju (transakcije su anonimne).

Idemo objasniti detaljnije svaku stavku…

 

Što je Bitcoin: Decentralizacija

Da bi razumjeli kako Bitcoin funkcionira, važno je razumjeti što je decentralizirana mreža. Koncept decentralizacije je već opisan gore, ali možemo gledati na njega i iz drugog kuta. Kada otvorite vaš internet preglednik i upišete “www.google.com”, vaše računalo započinje konverzaciju sa Google serverima. Preglednik vam tada prikazuje različite rezultat pretraživanja. Kada Google serveri iz nekog razloga ne bi bili dostupni, vi ne biste bili u mogućnosti vidjeti rezultate. To se događa zato jer su podaci spremljeni na centraliziranoj mreži.

U decentraliziranoj mreži, možemo izbjeći ovakve probleme.

 

Što je Bitcoin: Ograničena ponuda

Glavna prednost ograničene ponude je koncept ponude i potražnje. Ljudi uvijek pripisuju veću vrijednost Bitcoina rijetkim stvarima, što znači da manja ponuda obično vodi ka većoj potražnji, a time i višim cijenama. Zamislite rijetke (stare) automobile ili drago kamenje.

Bitcoin je izgrađen na istom konceptu, jer je njegova ponuda limitirana na 21 milijun novčića i nikada neće biti više od toga u opticaju.

 

Što je Bitcoin: Kriptografija

Bitcoin koristi kriptografiju (tehniku za sigurnu šifriranu komunikaciju) za pretvaranje transakcijskih podataka. Jedan od najpoznatijih povijesnih uređaja za kriptografsku komunikaciju je Enigma, koji je korišten za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Za razliku od Enigme, gdje su saveznici uspjeli naći rješenje za dekodiranje poruka. Bitcoin kriptografija je nerješiva. U najmanju ruku za sada, iako se očekuje da će tako biti još duže vrijeme, dok ne vidimo neviđen skok u povećanju računalne snage (kvantna računala bi mogla predstavljati prijetnju, no ona su za sada vrlo daleko od stvarnosti).

Kriptografski algoritam korišten za Bitcoin se naziva Kriptografija eliptičke krivulje.

Mogli bi ga nazvati i kriptografija javnih i privatnih ključeva. Ova tehnologija vam omogućava da dokažete vlasništvo nad vašim Bitcoin novčanikom sa parom kriptografskih ključeva: privatnim ključem i javnim ključem.

Kombinacija ovih ključeva stvara digitalni potpis. Glavni razlog za korištenje ovakve kriptografije je stvoriti sigurnu digitalnu referencu o identitetu korisnika.

Identitet vlasnika novčanika se zsniva na vlasništvu kombinacije privatnog i javnog kriptografskog ključa. Digitalni potpisi dokazuju vlasništvo nad vašom imovinom i omogućuju kontrolu nad njom.

Bitcoin novčanik je uvijek sastavljen pod dva dijela:

  • Prvi dio je javna adresa (ili javni ključ). Isto kao i kod email adrese možete ju dijeliti sa drugima.
  • Drugi dio je privatni ključ. On je više kao lozinka i nju nikada ne dajete drugima.

Slično kao kod ručnog potpisa, digitalni potpis se koristi za potvrdu vlasništva nad određenim novčanikom. Treba dodati, da vaš stvarni identitet ostaje anoniman, jer drugi ljudi trebaju samo vaš javni ključ ako vam žele poslati Bitcoin.

U slučaju Bitcoina, digitalni potpisi su matematičke funkcije koje se podudaraju sa određenim novčanikom. Ako priložite digitalni potpis nekoj transakciji, nitko ne može pretpostaviti da je došla iz vašeg novčanika.

Privatni ključ se koristi da šifrira transakciju, dok se javni ključ koristi da dešifrira transakciju. Moramo ponoviti da privatni ključ uvijek mora biti siguran. Javni ključ je predviđen za dijeljenje sa drugima i osigurava da ste vi vlasnik te adrese, te da možete primiti sredstva. Pošiljatelj šifrira transakciju sa svojim privatnim ključem, koja može biti dešifrirana samo od strane primatelja sa javnim ključem pošiljatelja.

 

Što je Bitcoin: Kako kupiti Bitcoin

Postoje mnogi različiti načini za kupnju Bitcoina. Najlakši način za početnika je definitivno kupnje preko online mjenjačnice.

Ako je licencirana i pravno regulirana mjenjačnica, bit će potrebno koristiti vaše ime, adresu i putovnicu ili osobnu iskaznicu. Preporučam Kriptomat, jer je jednostavan za korištenje, pouzdan i možete koristiti razne metode plaćanja.

Druga mogućnost je kupnja putem Bitcoin bankomata. To je mogućnost trenutne kupnje i možete ostati više anonimni. U najmanju ruku dok radite sa manjim iznosima. Možete koristiti bankomat da kupite Bitcoin direktno s gotovinom ili sa kreditnom karticom.

Naravno, ova metoda zna biti neprikladna, jer morate prvo naći fizičku lokaciju najbližeg bankomata. Ovisno o vašoj lokaciji, to nije uvijek lagan zadatak.

Pročitajte naš članak Kako kupiti Bitcoin ako želite više informacija.  

 

Što je Bitcoin: što možete platiti sa Bitcoinom?  

Možete koristiti Bitcoin za kupnju i prodaju robe ili usluga.

Na primjer, trebalo bi postati puno jednostavnije putovati svijetom uz Bitcoin, jer će vam trebati samo jedna valuta. Možete li zamisliti da ne trebate fizički novac u svom džepu? Možete li zamisliti da ne morate mijenjati novac kada idete u drugu državu? Bit ćete u mogućnosti koristiti Bitcoin sa bilo kog uređaja bilo gdje u svijetu.

Čak i ako izgubite svoj fizički novčanik, Bitcoin novac je uvijek tu za vas; sigurno spremljen u vaš virtualni novčanik. Stoga je Bitcoin jedan od najprikladnijih načina plaćanja kada putujete. Možete koristiti Bitcoin za kupnju avionskih karata, iznajmljivanje vozila ili hotelskog smještaja, osim pizza i nekretnina, naravno. Idemo vidjeti kako to izgleda.

Možete koristiti Kriptomat kao vaš mobilni, osobni kripto bankovni račun dok putujete ili u vašem svakidašnjem životu. Možete koristiti svoja kripto sredstva kako god želite; poslati ih u vaš privatni novčanik, prijateljima ili obitelji, ili vršiti Bitcoin plaćanje za druge usluge.

 

Što je Bitcoin: Infografika

btc-infographic-hr-kriptomat

 

Zaključak

Bitcoin predstavlja revoluciju u monetarnom sustavu, a tehnologija je još uvijek vrlo mlada. To je digitalna valuta i sustav za plaćanje. Transakcije ne trebaju posrednika i sve više trgovaca ga prihvaća iz dana u dan..

Bitcoin kreator Satoshi Nakamoto je ostao anoniman, ali njegov identite nije bitan. Njegova ideja ima sada svoj vlastiti put i čini se da popularnost Bitcoina neće padat u skoro vrijeme.  

Slobodno komentirajte ako imate kakvih pitanja! ?