Vad är Bitcoin (BTC)?

Den 31:a oktober 2008 publicerade en person, eller grupp, under pseudonymen Satoshi Nakamoto en rapport med titeln ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Rapporten skickades till en krypterad maillista bara en månad efter att banken Lehman Brothers ansökte om den största konkursen i USA:s historia och regeringen godkände 700 miljarder USD för att lösa ut industrin.

Några månader senare, den 3:e januari 2009, sattes Bitcoin-nätverket i drift och introducerade ett nytt system med decentraliserad digital valuta, utan en central myndighet (ex en bank eller annan mellanhand). Bitcoin kan skickas snabbt och säkert till den som har en Bitcoin-adress (liknande ett konto) vart som helst i världen, utan godkännande eller att betala onödiga avgifter. Den första transaktionen innehöll, som en hint till den dåvarande ekonomiska miljön, en anteckning om en passande nyhetsrubrik: ”The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”

BTC är Bitcoin-systemets valutaenhet, av vilken det finns en begränsad tillgång på 21 miljoner. Varje Bitcoin delas i 100 miljoner satoshis, eller sats, vilka är den minsta delen av en Bitcoin, liknande ören till kronan. Precis som du kan använda fysiska kontanter till att betala och genomföra transaktioner omedelbart, fungerar Bitcoin som elektroniska kontanter och gör denna process gränslös i global skala, med en universell valuta.

Hur fungerar Bitcoin?

Precis som kontanter har man Bitcoin i plånböcker, fast i digitalt format. En bitcoin-plånbok fungerar som ett bankkonto och lagrar tillgångar samt ger möjlighet att skicka medel mellan olika konton (sk adresser), i peer-to-peer-nätverket. Dessa adresser gör att medel kan skickas från en plånbok till en annan, på samma sätt som e-post skickas från en adress till en annan, men säkrat i ett system som använder öppen och privat nyckelkryptering.

convert
Bitcoin
BTC
Köp

Upphackningen av den öppna nyckeln skapar en alfanumerisk adress som du anger för att ta emot Bitcoin. Den privata nyckeln är ett sorts lösenord som låter dig auktorisera transaktioner genom att signera dem digitalt, precis som du tidigare signerat korttransaktioner, och skyddar otillåtna användningar av dina tillgångar. Du delar ALDRIG ut din privata nyckel, då den ger tillgång till alla medel i din plånboks adress.

Användare kan öppna sin Bitcoin-plånbok, ange en mottagares offentliga adress och sedan använder plånboken den privata nyckelns digitala signatur för att godkänna transaktionen och den skickas till nätverket för hantering. Inledningsvis verifieras och hålls transaktionen väntande i det som kallas ”mempool” och väntar på bekräftelse. Ungefär var tionde minut bekräftas de i ett transaktionsblock och tillsammans bildar blocken Bitcoin-blockkedjan.

Bitcoin-blockkedjan

Bitcoins stora genombrott var att lösa problemet med dubbla utgifter så Bitcoin kan skickas direkt mellan användare utan en tredje part.

Föreställ dig en grupp främlingar med varsin huvud- eller anteckningsbok med Bitcoin-adressers saldon och transaktioner. En av dessa främlingar för över 1 BTC till en annans Bitcoin-adress. Resten av gruppen registrerar också den transaktionen. Sedan jämför de sina huvudböcker för att säkerställa att de matchar.

Om alla huvudböcker matchar valideras transaktionen. Om en av främlingarnas huvudbok skiljer sig från de andra, försöker de lura gruppen och spendera pengar de inte har, eller åter spendera samma pengar, vilket är känt som ”problemet med dubbla utgifter”. Inom Bitcoin blir detta problem löst genom att andra främlingar i gruppen ignorerar huvudboken som inte matchar, avvisar transaktionen och går vidare till nästa.

Föreställ dig nu att detta huvudbokssystem delas i ett världsomspännande nätverk. Det är så Bitcoin-teknologin fungerar. Varje datornod i nätverket har en identisk kopia av Bitcoin-huvudboken, som öppet registrerar alla transaktioner pseudonymt och jämför hela tiden huvudböcker för att garantera att de matchar och håller ett permanent register över tidigare transaktioner, för att bevisa vilken adress som äger vilken summa Bitcoin. Med Bitcoins blockkedja kan främlingar göra överföringar över hela världen, pålitligt och utan behovet av en dyr tredje part.

Vilka grundade Bitcoin?

Bitcoin levererade världens första framgångsrika kryptovaluta, men det skedde inte över en natt. Det var kulmen på årtiondens framsteg inom krypteringens och cypherpunkens historia, ända bak till 1970-talet, inklusive formativa projekt som B-money, Bit Gold, eCash och HashCash.

Under 2006 började personen, eller gruppen – som än idag är en pseudonym – känd som Satoshi Nakamoto skriva koden för detta nya system med digitala pengar, som kulminerade i rapporten 2008 och nätverkslanseringen 2009. Flera omtalade kryptografer, som Hal Finney, Nick Szabo, Wei Dai och Adam Back, har nämnts som möjliga Satoshi-kandidater, men alla har nekat till detta.

Satoshi fortsatte samarbeta, kring Bitcoin, med andra utvecklare till mitten av 2010, innan kontrollen för källkodsarkivet lämnades över. Satoshi skrev också en mängd e-post och foruminlägg om Bitcoins framtid, innan hen lämnade projektet helt 2011. Hundratals utvecklare bidrar idag till Bitcoin, i ett community med miljontals användare.

Vad gör Bitcoin unikt?

Bitcoin är en noll-till-en-innovation som verkligen gör peer-to-peer digitala pengar möjliga för första gången, med det som är en stort tekniskt framsteg som var mer än tio gånger bättre än det som kom före. Ytterligare innovation är alltid möjlig med Bitcoin och då och då resulterar detta i en ”gaffel” i Bitcoin-koden, som låter en helt ny kryptovaluta att födas, baserad på Bitcoin, men aldrig riktigt som Bitcoin-

Utan en centraliserad huvudfigur eller organisation har Bitcoin inte en enda felande punkt och levererar ett system som verkligen är decentraliserat med mjukvara som låter vem som helst kontrollera sina egna pengar och pålitligt verifiera äktheten och sällsyntheten i de Bitcoins de tar emot.

Bitcoin är inte ömtåligt och Lindy-effekten demonstrerar dess livslängd och förmåga att överleva, även i en fientlig miljö med omstridda ”hårda gafflar” och styrningsförbud. Kombinerat med förtroendet och familjäriteten som följer märket, bidrar Bitcoins nätverkseffekt till att fler ser den som en lagring av värde, stimulerar fler deltagare osv vilket ökar nyttan av en växande användarbas. 

Vad ger Bitcoin värde?

Förutom sin decentralisering och nätverkseffekter presenterar bitcoin flera andra egenskaper som ökar dess värde.

convert
Bitcoin Kalkylator
BTC
EUR
Köp Bitcoin

Dess begränsade tillgång på 21 miljoner BTC ger en sällsynthet som är större än traditionella råvaror, i skarp kontrast till de inflationära nationella valutorna som vi är vana vid och som kan skrivas ut efter önskan av en central myndighet, vilket minskar deras värde. Tillgången är också oersättningsbar, där varje enhet är lika värdefull och växlingsbar, i motsats till myntklippning eller utspädning av kvalitet i metallmynt.

Liksom guld är bitcoin tillräckligt hållbart för att användas över tid. Till skillnad från guld kan bitcoin delas i 100 miljoner bitar/BTC, med en portabilitetsegendom som gör den effektivt överförbar genom tid och rum.

Slutligen åtnjuter bitcoin den ökande acceptansen den får, så den kan fungera som en lagring av värde och ett verktyg för växling, accepterasd av tusentals branscher världen runt. Ett värde som bara förstärks med ytterligare godkännande.

Hur många Bitcoin-mynt (BTC) finns i omlopp?

Den totala tillgången bitcoin är begränsad av programvaran till maximalt 21 miljoner BTC. Bitcoin var inte förbrutet, så inga bitcoins präglades eller distribuerades innan det blev tillgängligt för allmänheten.

Nya bitcoins släpps sakta ut i nätverket under en process kallad gruvbrytning, där speciella gruvbrytningsnoder i Bitcoin-nätverket belönas för att bidra med datorkraft, för att hantera väntande transaktioner och göra dem till block som framgångsrikt läggs till i blockkedjan.

Vid Bitcoins lansering var gruvbrytningsbelöningen 50 bitcoins/block, en siffra som sjunkit med tiden, så det kommer ta till ungefär 2140 för att bryta alla 21 miljoner BTC. Eftersom belöningen minskar med tiden är distributionen frontlastad, vilket betyder att den aktuella tillgången i omlopp är ca 18,6 miljoner bitcoins.

Bitcoin-halvering

Bitcoin-halveringen, eller halveringen, är processen där gruvarbetarnas blockbelöningar reduceras över tid. Var 210 000:e block som bryts, eller ungefär vart fjärde år, halveras belöningen, vilket innebär att den dagliga tillgången bitcoin tillagd i nätverket minskas med hälften. Det senaste, och tredje, halveringseventet i Bitcoins historia var den 11:e maj 2020, då blockbelöningen minskade från 1,5 bitcoins/block till 6,25. Nästa halvering tros ske mars 2024. Återigen, denna fixerade monetära policyn och det förutsägbara inflationsschemat är en stark kontrast till de hos centralbanker jorden runt och deras ingripande.

När den 32:a halveringen, beräknad 2140, är klar kommer belöningen gå från 0,00000001 BTC till noll. Efter det kommer inga nya bitcoins skapas och den totala tillgången på 21 miljoner BTC nås. Efter det kommer Bitcoin-brytare förlita sig på nätverkets transaktionsavgifter för att kompensera deras datorkraft.

Allteftersom mängden ny BTC som bryts, minskar efter Bitcoins halveringsevents, har priset historiskt sett ökat (vilket inte är förvånande med tanke på maskineriet med utbud och efterfrågan). Även om det finns många dynamiker i tillgångarna på marknaden och även om effekten av framtida halveringar kan dämpas på grund av att minskningen av ny BTC-tillgång är mindre, verkar det ha varit drivkraften bakom de tre stora bitcoinmarknadscyklerna hittills.

Annan teknisk information

Hela noder i Bitcoin-nätverket kör mjukvaran Bitcoin Core och driver igenom reglerna och bestämmer framtida uppgraderingar. Dessa datornoder behåller en permanent kopia över tidigare transaktioner och adresssaldon, validerar alla Bitcoin-transaktioner och -block helt och skickar vidare den datan till andra hela noder, så att väntande transaktioner sprids ut i nätverket fort.

Vem som helst kan köra en hel nod med hjälp av en relativt vanlig datorutrustning och ladda ner det gratis programmet Bitcoin Core. Noder bör köra 24/7 så av säkerhetsskäl och för att undvika att ta upp behövd processorkraft och minne på din huvuddator, byggs de förslagsvis med avsedd hårdvara, som Raspberry Pi-grafikkort eller genom att använda en molntjänst. Den globala spridningen av dessa noder gör att nätverkets natur är helt decentraliserad, där varje deltagare lagrar och delar ut samma kopia av transaktionsregistret och avvisar illvilligt beteende i nätverket, som får sin styrka från åtminstone 10 000 noder.

Lätta noder hjälper också till att decentralisera nätverket när de ansluter till hela noder. Dock kan de bara innehålla den senaste delen av Bitcoins blockkedja, istället för hela kopian. I själva verket väljer många användare att lita på noder drivna av andra parter, som börser och plånboksleverantörer, även om antalet fristående noder ökar.

Hur hålls Bitcoin-nätverket säkert?

Bitcoin-nätverket skyddas genom gruvbrytning – processen där man använder datorkraft för att skydda transaktioner mot konflikter och släppa ut nya Bitcoins i systemet. Bitcoin-brytning använder en överenskommelsemekanism kallad Proof of Work, som baseras på upphackningsalgoritmen SHA-256.

Gruvbrytare använder specialiserade brytarnoder. De intensifieras för att kunna ge den behövda datorkraften, för att säkra nätverkets blockbelöningar och transaktionsavgifter genom att producera block med validerade transaktioner och lägga till dem i Bitcoins blockkedja.

Gruvbrytare använder sin datorkraft för att tävla i att producera block, genom att lösa komplexa uträkningar, vars svårighetsgrad är varierande och automatiskt inställd av Bitcoins mjukvara. Detta benämns svårighetsjusteringen, där komplexiteten hos uträkningarna ökar eller minskar vart 2016:e block (ungefär varannan vecka), beroende på den övergripande datorkraften i nätverket under den tiden.

När den senaste uträkningen till slut löses av en gruvbrytare är det som att vinna nätverkslotteriet för att skapa nästa block. De publicerar resultatet som bevis och inkluderar de senaste giltiga transaktionerna de har lagt in i ett nytt block till Bitcoins blockkedja. Detta skickas ut till noderna i nätverket för att verifiera att både lösningen – proof of work – och transaktionerna i blocket är giltiga. Även om det är svårt att lösa problemet, är valideringen av lösningen enkel för alla noder.

När ett block är löst visar transaktionerna i det att de är bekräftade i nätverket och blir synliga i plånboksprogrammet och för blockutforskare. Varje block efter bekräftar dem ytterligare. Efter sex bekräftelser blir transaktionernas bekräftelse oåterkallelig. Om konflikt uppstår ser noderna i Bitcoin-nätverket den längsta kedjan, med mest proof of work, som den sanna och giltiga kedjan.

Hur använder man Bitcoin?

Bitcoin har olika användningsområden för olika individer. Det ger en alternativ, decentraliserad betalningsmetod utan ingripande från centrala myndigheter och mellanhänder och låter dig ha kontroll över dina egna pengar.

Ett intelligent sätt att investera i kryptovalutor
Bygg en kryptoportfölj

BTC kan användas för spekulation och investering, vilket ger en asymmetrisk risk som gör att den överträffat alla andra tillgångstyper de senaste tio åren. Bitcoin kan också tillhandahålla en långtida lagring av värde, för att skydda besparingar från minskningen av nationella valutor och förlust i köpkraft.

Bitcoin erbjuder ett alternativ till dyra och långsamma internationella överföringar eller orimliga valutaväxlingskostnader. Den kan också vara ett alternativt finanssystem för de hundratals miljoner människor som har tillgång till smartphones men inte ett bankkonto

Det introducerar en ny bransch och möjlighet för kommande generationer eller tillägg i Bitcoin-brytning och låter handlare ta emot direkta elektroniska betalningar från sina kunder, vilket tar bort hotet om återbetalningar och undviker betalningsavgifter till leverantörer, vart som helst i världen.

Hur väljer man en Bitcoin-plånbok?

Den typ av Bitcoin-plånbok du väljer kommer bero på vad du vill använda den till och hur mycket du behöver ha i den.

Hårdvaruplånböcker (sk ”kalla plånböcker”) som Ledger och Trezor är det säkraste alternativet, med offlinelagring och backup. Hårdvaruplånböcker kan medföra lite högre inlärningskurva och är ett dyrare alternativ dock. Därför kan de passa bättre för att hålla större summor bitcoin och mer erfarna användare.

Även om mjukvaruplånböcker är bekvämare, ses de som mindre säkra, än hårdvaruplånböcker, och passar bättre för mindre summor Bitcoin eller nybörjare.

Online/webbplånböcker och börsmarknader är ett annat gratis och lättanvänt alternativ, samtidigt som de har extra tillgänglighet då de kan användas på alla enheter med webbläsare. De ses om ”varma plånböcker” och kan vara mindre säkra än hårdvaru- eller mjukvarualternativen dock. Eftersom du får förlita dig på plattformen för att hantera dina Bitcoin, bör du välja en tjänst med gott rykte och meriter om säkerhet. De passar därför för att hålla mindre summor eller för mer erfarna frekventa börsanvändare.

Pappersplånböcker var en gång populära också, eftersom de är helt offline. De är svåra att annat, enkla att skada eller förstöra och rekommenderas inte för andra än avancerade användar i nischade situationer.

Bitcoin-brytning

Bitcoin-brytning liknar guldbrytning eftersom det finns mer Bitcoin i protokollet, men de är inte släppta på marknaden än. Tyvärr är tiden då Bitcoins kunde brytas på en PC för längesedan över, då gruvbrytare idag behöver särskilda datorenheter kallade ASIC (application-specific integrated circuits) och gruvbrytningsprogram för att nå den nivå datorkraft som krävs för att förbli konkurrenskraftig och lönsam.

Om de inte är exceptionellt stora kan gruvbrytare även slå ihop sin hackningshastighet (hanteringsprestanda) i gruvbrytningspooler, som Slush Pool, för att öka sannolikheten för att lösa ett block, och delar du belöningen proportionellt, utifrån datorkraft, mellan deltagarna.

Som ett resultat har Bitcoin-brytning blivit svårt (men inte omöjligt) för enskilda gruvbrytare utanför en industriell miljö, på grund av energiresurserna, utrymmtet, ventilationen och kapitalet som krävs för att driva en större gruvdrift. En del gruvföretag ger tillgång till sina operationer och ger möjlighet till en investeringsmöjlighet i gruvbrytning, mot en andel av vinsten. Med tanke på Bitcoins cykliska natur är detta mest för långsiktiga investerare.

Bitcoin-bankomater

Bitcoin-bankomater är en bekväm och familjär fiat-kios där användare kan köpa och sälja Bitcoin genom att använda kontanter eller betalkort och är en tilläggstjänst för de handlare som har dem i sina verksamheter. En del maskiner är enkelriktade och erbjuder bara inköp. Andra arbetar dubbelriktat och kan även hantera försäljning av Bitcoin.

Beroende på bankomatleverantör kan kunden använda befintliga plånböcker eller skapa en i bankomaten. Oavsett om du köper eller säljer Bitcoin så se till att vi kvitto från maskinen, ifall problem uppstår.

Även om de kan vara ett dyrt alternativ, när det kommer till avgifter och i jämförelse med motsvarigheter online, bör konkurrens och fortsatt antagande få ner avgifterna för de ca 14000 bankomaterna, över tid. De är även en tjänst för de som inte har regelbunden tillgång till en PC eller mobil enhet.

Slutsats

Bitcoin är ledande i en monetär och teknologisk revolution då den låter vem som helst att ta kontroll över sina egna pengar genom att välja bort potentiellt riggade system med centrala myndigheter och dyra mellanhänder.

Det har uppstått många andra kryptovalutaprojekt för att fylla olika behov, sedan starten för den banbrytande blockkedjetekniken. Några föds direkt genom modifiering av Bitcoin Core:s kodbas, såsom Bitcoin Cash (BCH). Andra byggs från grunden för att använda blockkedjans koncept på nya sätt, såsom Ethereum. Oavsett om det är direkt eller indirekt har alla projekt Bitcoin att tacka för att den påbörjade denna kryptovalutarevolution.

Bitcoin (BTC) är decentraliserade pengar, precis som internet är decentraliserad information. Teknologin som driver den möjliggör att transaktioner skickas säker genom peer-to-peer, vart som helst i världen, nästan omedelbart.

Bitcoin är den bästa tillgångstypen för det senaste årtiondet och erbjuder en asymmetrisk risk som låter deltagarna undgå försämringen av nationella valutor och skyddar deras besparingar med en deflationär tillgång. Bitcoin är sällsynt, oersättningsbar, varaktig, delbar och portabel och ökar i acceptans. Det presenterar spekulativa, investerings- och affärsanvändningsområden som del i sitt växande nätverks effekter och är lika enkelt att använda som vilken smartphone-app som helst.

Bitcoin FAQ

Hur köper man Bitcoin?

Det finns tre huvudmetoder för att köpa Bitcoin:

Bitcoin-börser, som Kriptomat, är en plattform där du registrerar dig och skapar ett konto, anger betalningsmetod och köper Bitcoin.

Bitcoin-bankomater är ett annat alternativ där du helt enkelt väljer en bankomat nära dig, anger din plånboks information eller skapar en, verifierar din identitet och köper bitcoin.

Alternativt kan du dra fördel av lokala bitcoin-försäljare eller peer-to-peer-tjänster online, för att växla kontanter eller göra banköverföringar mot bitcoin.

Hur säljer man Bitcoin?

Det finns tre huvudmetoder för att köpa bitcoin och samma alternativ används för att sälja Bitcoin istället: genom att använda en börsplattform online, som Kriptomat, bitcoin-bankomater eller genom lokala bitcoin-köpare eller peer-to-peer-tjänster online.

Bitcoin-pris?

Flera olika faktorer påverkar Bitcoin-priset inklusive försörjningstryck från bitcoin-brytare, växlingsin- och utflöde, handels- och institutionsinställning, tekniska och grundläggande utvecklingar, nyhetscykel och den generella ekonomiska miljön.

I slutändan sätts bitcoin-priset vid ett tillfälle av det totala köpandet och säljandet från miljontals deltagare jorden runt. Du kan hålla dig uppdaterad om de senaste prisändringarna genom bitcoinbörser som Kriptomat, eller en av de många andra kryptovalutatjänsterna.

Det aktuella Bitcoin kurs är loading EUR.

Bitcoins 24-timmars handelsvolym är loading EUR. BTC rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading BTC i omlopp.

Registrera dig nu för att börja din resa in i BTC och kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!