/
Κανένα αποτέλεσμα

Δοκιμάστε να προσαρμόσετε την αναζήτησή σας

Γλώσσα
Νόμισμα

Στρατηγική τυχερών παιχνιδιών

Η στρατηγική τυχερών παιχνιδιών βασίζεται πλήρως σε κανόνες και είναι διαφανής. Με βάση ένα σύνολο καλά καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών και ευελιξίας για τον χειρισμό απρόβλεπτων γεγονότων, η στρατηγική χτίζεται και διατηρείται με τρόπο αξιόπιστο, προβλέψιμο και κατανοητό για όλα τα μέρη.

Ιστορικές επιδόσεις

6m 1y 3y 5y

Εμφανίζει τις αποδόσεις ή τις αλλαγές των επενδύσεων κάθε μήνα. Βοηθά στον εντοπισμό των τάσεων, της μεταβλητότητας και της σχετικής απόδοσης.

*Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητα τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και ενδέχεται να μην πάρετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις και το Kriptomat δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και για τα οποία κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς σας στόχους και την ανοχή σας στον κίνδυνο και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν από οποιαδήποτε επένδυση. Το παρόν υλικό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως χρηματοοικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και στην Προειδοποίηση Κινδύνου.

Σχετικά Στρατηγική τυχερών παιχνιδιών

Η στρατηγική των τυχερών παιχνιδιών παρέχει έκθεση στην blockchain των τυχερών παιχνιδιών. Δίνει το ίδιο βάρος σε κάθε συστατικό, με αποτέλεσμα να υπερβαραίνει τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση και να υποβαθμίζει τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Η στρατηγική τυχερών παιχνιδιών έχει υψηλότερο χαρτοφυλάκιο beta - ιδανικό για επενδυτές με υψηλότερη ανοχή κινδύνου και προσδοκίες απόδοσης.

Η στρατηγική τυχερών παιχνιδιών επιτρέπει στους εμπόρους και τους επενδυτές να αποκτήσουν εύκολα έκθεση στην αγορά υψηλής beta σε νομίσματα και διακριτικά παιχνιδιών, όπου λίγα κυρίαρχα νομίσματα δε στρεβλώνουν τη γενική κατανομή.

+ παρέχει σιωπηρό χαρτοφυλάκιο υψηλής beta, ιδανικό για εμπόρους και επενδυτές με υψηλότερη ανοχή κινδύνου και προσδοκίες απόδοσης
+ περιορίζει τον αριθμό των στοιχείων σε 10, αποφεύγει μη αποδεδειγμένα νομίσματα μικρότερης κεφαλαιοποίησης με υψηλό ιδιότυπο (συγκεκριμένο) κίνδυνο

- υψηλότερη μεταβλητότητα σε σύγκριση με τη στάθμιση MCap ή RP καθιστά αυτήν τη στρατηγική ακατάλληλη για επενδυτές με χαμηλή ανοχή κινδύνου

Ιστορική απόδοση χαρτοφυλακίου:

6 μήνες

1 χρόνος

3 χρόνια

5ετία

Τα παραπάνω δεδομένα αντιστοιχούν στα ιστορικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Μεθοδολογία επανεξισορρόπησης

Η στρατηγική τυχερών παιχνιδιών βασίζεται πλήρως σε κανόνες και είναι διαφανής. Με βάση ένα σύνολο καλά καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών και ευελιξίας για τον χειρισμό απρόβλεπτων γεγονότων, η στρατηγική χτίζεται και διατηρείται με τρόπο αξιόπιστο, προβλέψιμο και κατανοητό για όλα τα μέρη.

Μεταξύ άλλων, ένα κρυπτονόμισμα πρέπει να έχει, για να πληροί τις προϋποθέσεις για συμπερίληψη στον δείκτη, επαρκή αγοραία αξία, ρευστότητα, ασφάλεια και αξιόπιστη τροφοδοσία δεδομένων από ανταλλακτήρια. Η ίση στάθμιση των στοιχείων αυξάνει τη σχετική έκθεση σε μικρές κεφαλαιοποιήσεις, αυξάνοντας έτσι τη μεταβλητότητα και τις πιθανές αποδόσεις του δείκτη.

Η στρατηγική τυχερών παιχνιδιών υπολογίζεται με τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος και την προσφορά που κυκλοφορεί από το coingecko.com. Η στρατηγική τυχερών παιχνιδιών εξαιρεί τα stablecoins.

Γρήγορη ματιά

Συχν. υπολογισμών
Ημέρα, τιμές στις 23:59:59 UTC
Συστατικά χαρτοφυλακίου
10
Επιλογή συστατικών δείκτη
Μηνιαία, κατά την επανεξισορρόπηση
Επανεξισορρόπηση
Μηνιαία, τελευταία ημέρα του μήνα, 23:59:59 UTC
Ελεγχόμενη στάθμιση
δ.υ.
Στάθμιση
Kεφαλαιοποίηση αγοράς βάσει διασποράς
Intelligent porfolio

Βασικά χαρακτηριστικά

Μόνο στρατηγική τυχερών παιχνιδιών
Η στρατηγική τυχερών παιχνιδιών συλλαμβάνει μόνο νομίσματα που αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος τυχερών παιχνιδιών.
Ξεκάθαρη
Η ίση στάθμιση των συστατικών αυξάνει τη σχετική έκθεση σε μικρές κεφαλαιοποιήσεις, αυξάνοντας έτσι τη μεταβλητότητα και τις πιθανές αποδόσεις του δείκτη.
Διαφανής
Με ένα καλά καθορισμένο και διαφανές εγχειρίδιο κανόνων, η στρατηγική τυχερών παιχνιδιών έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα κατανοητό και αξιόπιστο εργαλείο για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Τι λένε οι πελάτες;

Το Ευφυές Χαρτοφυλάκιο του Kriptomat έκανε την επένδυση εύκολη για μένα. Η αυτοματοποιημένη διαχείριση μου εξοικονόμησε χρόνο και το ελάχιστο όριο επένδυσης των 500 € ήταν τέλειο για να ξεκινήσω το επενδυτικό μου ταξίδι στα κρυπτονομίσματα.

- Kevin, 34

Πόροι που θα σας βοηθήσουν

Εξερευνήστε τους λεπτομερείς οδηγούς μας για να μεγιστοποιήσετε τις επενδυτικές σας δυνατότητες στο Ευφυές Χαρτοφυλάκιο

time11 min

Η δύναμη της πειθαρχίας: Πώς ο αυτοέλεγχος διαμορφώνει την επενδυτική σας επιτυχία

Πως ο αυτοέλεγχος διαμορφώνει την επιτυχία της επένδυσης; Ανακαλύψτε τη μεταμορφωτική δύναμη της πειθαρχίας στις επενδύσεις, ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση τόσο στις παραδοσιακές αγορές όσο και στον δυναμικό κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Μάθετε να κυριαρχείτε στον αυτοέλεγχο για να επιτύχετε μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα.

time12 min

Η δύναμη του καθορισμού οικονομικών στόχων: Γιατί είναι απαραίτητη για την επιτυχία των χρημάτων σας

Ο καθορισμός οικονομικών στόχων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Αξιοποιήστε τη δύναμη της στοχοθεσίας για να κατευθύνετε τα οικονομικά σας προς τα όνειρά σας. Εξερευνήστε πώς η ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων στους στόχους σας μπορεί να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική σας στρατηγική. Είστε έτοιμοι να χαράξετε την πορεία σας προς την οικονομική επιτυχία;

time12 min

Αυτοματοποιήστε τον πλούτο σας: Πώς να ξεκινήσετε με ευφυή χαρτοφυλάκια

Η κατανόηση των αγορών κρυπτονομισμάτων είναι απαραίτητη για τους επενδύτες. Διαφοροποιήστε τους οικονομικούς κύκλους και τους κύκλους αγοράς, εξερευνήστε τις τέσσερις φάσεις κύκλου ενός κρυπτονομίσματος και ανακαλύψτε επηρεαστικούς παράγοντες. Πως μπορούν οι επενδυτές να πλοηγηθούν σε αυτούς τους απρόβλεπτους κύκλους και πως μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές σε αυτή τη δυναμική αγορά;

time13 min

Ο ρόλος των Altcoin σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων

Ανακαλύψτε τον ποικιλόμορφο κόσμο των altcoin και τον ρόλο τους στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας σε κρυπτονομίσματα. Αυτός ο οδηγός σας εφοδιάζει με γνώσεις για να περιηγηθείτε με αυτοπεποίθηση στην αγορά altcoin και να τα ενσωματώσετε στην επενδυτική σας στρατηγική.

time11 min

Επένδυση στο Bitcoin 101: Πώς να ξεκινήσετε

Εξερευνήστε τον κόσμο των επενδύσεων Bitcoin με αυτόν τον αναλυτικό οδηγό. Μάθετε για το ρόλο του Bitcoin στην ψηφιακή οικονομία, τις επενδυτικές στρατηγικές και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εξορθολογήσετε το ταξίδι σας στο κρυπτονόμισμα. Είτε είστε νέοι είτε έμπειροι, αυτός ο οδηγός καλύπτει τα βασικά στοιχεία των επενδύσεων Bitcoin στον σημερινό ψηφιακό κόσμο.

time8 min

Κορυφαίες επενδυτικές πρακτικές για παραδοσιακές και αγορές κρυπτνομισμάτων

Ανακαλύψτε βασικές στρατηγικές για επιτυχημένες επενδύσεις τόσο σε παραδοσιακές αγορές όσο και σε αγορές κρυπτονομισμάτων. Αυτός ο περιεκτικός οδηγός αναλύει αποτελεσματικές πρακτικές για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ιδανικό για τους αρχάριους και έμπειρους επενδυτές. Είστε έτοιμοι να πλοηγηθείτε με σιγουριά στις επενδύσεις;

time10 min

Χαρτοφυλάκια κρυπτονομισμάτων και στάθμιση κεφαλαιοποίησης αγοράς: Μια έξυπνη επενδυτική στρατηγική;

Εξερευνήστε την επένδυση σε κρυπτονομίσματα με στάθμιση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, μια στρατηγική από την παραδοσιακή χρηματοοικονομική. Ανακαλύψτε πώς εξισορροπεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στη δυναμική αγορά κρυπτονομισμάτων. Αποκτήστε πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων με τα ευφυή χαρτοφυλάκια του Kriptomat για έμπειρους επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

time11 min

Ξεκλειδώστε το δυναμικό DeFi μέσω των ευφυών χαρτοφυλακίων του Kriptomat

Ξεκλειδώστε τις δυνατότητες της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης με τα ευφυή χαρτοφυλάκια του Kriptomat. Ιδανική για νεοεισερχόμενους και βετεράνους των κρυπτονομισμάτων, αυτή η στρατηγική παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την επένδυση στην DeFi. Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία του Kriptomat για να πλοηγηθείτε και να επωφεληθείτε από την ανάπτυξη της DeFi.

time8 min

Από αρχάριους σε εμπειρογνώμονους: Μάθετε να ερευνάτε κρυπτονομίσματα

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στην έρευνα κρυπτονομισμάτων με τον λεπτομερή οδηγό μας. Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με τις βασικές έννοιες, τη δυναμική της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αξιολόγηση του κινδύνου για καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις. Ξεκλειδώστε τις δυνατότητες των κρυπτονομισμάτων στο χαρτοφυλάκιό σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι προμήθειες που σχετίζονται με τα Ευφυή Χαρτοφυλάκια;

Τα ευφυή χαρτοφυλάκια έχουν διάφορες χρεώσεις: μια ετήσια αμοιβή διαχείρισης 1%, μια αμοιβή απόδοσης 10% που χρεώνεται μηνιαίως μόνο εάν το χαρτοφυλάκιο παράγει κέρδη, μια αμοιβή επανεξισορρόπησης 0,25% και μια αμοιβή εξόδου 1% κατά την ανάληψη των περιουσιακών στοιχείων.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό επένδυσης που απαιτείται για Ευφυή Χαρτοφυλάκια;

Πότε λαμβάνω τις ανταμοιβές;

Είναι τα Ευφυή Χαρτοφυλάκια κατάλληλα για αρχάριους σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων;

Μπορώ να τροποποιήσω το επενδυτικό μου σχέδιο στα Ευφυή Χαρτοφυλάκια;

Διαχειριστείτε το χαρτοφυλάκιό σας –
όπου κι αν βρίσκεστε

Χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα ή κατεβάστε την ασφαλή εφαρμογή μας για κινητά σήμερα.

Εφαρμοφή Kriptomat
Γρήγορη, ασφαλής και εύκολη