Τι είναι το Loopring (LRC);

Η εισαγωγή του αποκεντρωμένου χρηματιστηρίου (DEX) έδωσε στους χρήστες τη δυνατότητα να συναλλάσσονται χωρίς την ανάγκη θεματοφύλακα ή μεσάζοντα. Η ρευστότητα μπορεί να αποτελέσει ζήτημα εάν τα DEX δεν συνεργάζονται και δεν μοιράζονται εντολές σε ένα ευρύ δίκτυο. Επιπλέον, καθώς οι συναλλαγές εκτελούνται στην αλυσίδα, τα DEX περιορίζονται από την επεκτασιμότητα και την αποτελεσματικότητα της υποκείμενης blockchain.

Το Loopring (LRC) είναι ένα πρωτόκολλο κλιμάκωσης επιπέδου 2 του Ethereum που επιτρέπει τη δημιουργία αποκεντρωμένων ανταλλαγών που ανταγωνίζονται τα κεντρικά ανταλλακτήρια από άποψη επιδόσεων. Το δίκτυο μπορεί να διαχειριστεί έως και 1.000 φορές περισσότερες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο από το Ethereum, με την κάθε μία να κοστίζει μόλις ένα κλάσμα του λεπτού.

Το Loopring κληρονομεί επίσης την ασφάλεια της blockchain του Ethereum, με τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία σε όλες τις περιστάσεις και τους φορείς εκμετάλλευσης ανταλλαγής να περιορίζονται στη συμπεριφορά που επιτρέπει το πρωτόκολλο.

Πώς λειτουργεί το Loopring;

zkRollups

Το Loopring (LRC) επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις από τα παραδοσιακά αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια δημιουργώντας μια “γρήγορη λωρίδα”, όπου οι συναλλαγές συγκεντρώνονται και εκτελούνται εκτός αλυσίδας για να αποφεύγεται η συμφόρηση του δικτύου του Ethereum. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας λύσης κλιμάκωσης Layer-2 που ονομάζεται zkRollups, η οποία ομαδοποιεί πολλές συναλλαγές μαζί εκτός αλυσίδας πριν τις υποβάλει στην blockchain του Ethereum ως μια ενιαία συναλλαγή. 

Με τη μέθοδο αυτή, ο αριθμός των συναλλαγών που υποβάλλει το Loopring στο δίκτυο Ethereum για διακανονισμό μειώνεται σημαντικά, καθιστώντας τις συναλλαγές στο Loopring πολύ ταχύτερες και φθηνότερες. Αυτή η προσέγγιση είναι απίστευτα αποτελεσματική και επιβαρύνει πολύ λιγότερο και το δίκτυο Ethereum.

Το “zk” στο zkRollup σημαίνει “μηδενική γνώση” (“zero knowledge”) και αναφέρεται στον τύπο της απόδειξης που πρέπει να παρέχει η Loopring για να επαληθεύσει ότι οι συναλλαγές εκτός αλυσίδας είναι ακριβείς. Ένας καλός τρόπος για να φανταστείτε την απόδειξη “μηδενικής γνώσης” είναι σαν να δείχνετε σε κάποιον την τελική απάντηση σε έναν υπολογισμό, χωρίς να αποκαλύπτετε τις εξισώσεις που χρησιμοποιήσατε για να φτάσετε σε αυτήν.

Μηχανισμός Δακτυλίου Εντολών

Σε άλλα χρηματιστήρια, μια εντολή αγοράς ενός συγκεκριμένου διακριτικού σε ένα ζεύγος συναλλαγών πρέπει να συνδυάζεται με μια άλλη εντολή πώλησης του συγκεκριμένου διακριτικού εντός του ίδιου ζεύγους συναλλαγών. Το Loopring, ωστόσο, αναμειγνύει και ταιριάζει πολλαπλές εντολές σε ένα κυκλικό σύστημα συναλλαγών γνωστό ως δακτύλιος εντολών. Κάθε δακτύλιος εντολών περιέχει έως και 16 εντολές και δημιουργεί έναν βρόχο όπου κάθε εντολή μπορεί να ανταλλάξει τα επιθυμητά διακριτικά χωρίς να είναι απαραίτητη μια αντίθετη εντολή για το ζεύγος της. 

loopringLoopring υπολογιστής

Υπολογίστε την τιμή

Η διαδικασία αυτή αυξάνει σημαντικά τη ρευστότητα και τη δυνατότητα ανακάλυψης και βελτίωσης των τιμών.

Ποιοι είναι οι ιδρυτές της Loopring; (Ιστορία του Loopring)

Η Loopring (LRC) ιδρύθηκε το 2017 από τον μηχανικό λογισμικού Daniel Wang. Αφού απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Arizona State University, ο Daniel Wang ήταν επικεφαλής μηχανικός λογισμικού στην εταιρεία ιατρικών κατασκευών Boston Scientific πριν εργαστεί στην Google ως Tech Lead και Senior Software Engineer.

Η αρχική προσφορά νομίσματος (ICO) για το Loopring πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2017 και συγκέντρωσε 45 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν επιστράφηκαν στους συμμετέχοντες στην ICO λόγω των αυστηρότερων κανονισμών της Κίνας. Τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου από το Ίδρυμα Loopring, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που λειτουργεί από τη Σαγκάη.

Τον Δεκέμβριο του 2019, το πρωτόκολλο αναβαθμίστηκε από το Loopring 2.0 στο Loopring 3.0, οδηγώντας σε σχεδόν 1000πλάσια βελτίωση της αποδοτικότητας. Επίσης, συνεργάστηκε με την SwissBorg για την ενσωμάτωση oracles τον ίδιο μήνα.

Αφού αγωνίστηκε να βρει τρίτους να κατασκευάσουν DEX στο πρωτόκολλο, το Loopring κυκλοφόρησε το δικό του αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο τον Φεβρουάριο του 2020. Το μη καταπιστευματικό Loopring Exchange βασίζεται τόσο στο βιβλίο εντολών όσο και στην αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση του market maker (AMM) και λειτουργεί επίσης ως εφαρμογή πληρωμών.

Τι κάνει το Loopring μοναδικό;

Το Loopring συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο των κεντρικών όσο και των αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Η καινοτόμος χρήση των zkRollups του επιτρέπει να επιτύχει υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος από οποιοδήποτε άλλο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο που βασίζεται στην blockchain Ethereum, ενώ η μη εμπιστευτική τεχνολογία του παρουσιάζει βελτίωση της ασφάλειας των κεντρικών ανταλλακτηρίων.

Οι δυνατότητες απόδοσης υψηλού επιπέδου που προσφέρει το Loopring σημαίνουν ότι οι αλγοριθμικοί έμποροι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν για πρώτη φορά στρατηγικές συναλλαγών υψηλής συχνότητας σε DEX. Το Loopring χρησιμοποιεί επίσης μια κρυπτογραφική λύση η οποία αποτρέπει το frontrunning (όταν κάποιος εκτελεί τις δικές του συναλλαγές πριν από τις εκκρεμείς συναλλαγές προκειμένου να επωφεληθεί από την αλλαγή της τιμής που θα προκύψει από τις εν λόγω συναλλαγές).

Το πρωτόκολλο είναι ανοικτού κώδικα και ελεγχόμενο και δεν βασίζεται σε εξωτερικούς επικυρωτές, πράγμα που σημαίνει ότι κανένα πρόσωπο, εταιρεία ή κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε έναν χρήστη και τα κρυπτονομίσματά του. Επιπλέον, οι χρήστες λαμβάνουν αυτόματα μια ψηφιακή απόδειξη για όλες τις καταθέσεις και αναλήψεις, πράγμα που σημαίνει ότι τα κεφάλαια μπορούν πάντα να ανακτηθούν – ακόμη και αν το αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο αντιμετωπίζει προβλήματα.

Τι δίνει αξία στο Loopring;

Το κρυπτονόμισμα Loopring (LRC) είναι το διακριτικό χρησιμότητας του δικτύου Loopring. Παρέχει κίνητρα για θετική συμπεριφορά από τους παρόχους ρευστότητας, τους ασφαλιστές και τους διοικητές DAO (αποκεντρωμένος αυτόνομος οργανισμός) – καθώς και τους δίνει λόγο στον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου.

Ένας φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να κλειδώσει τουλάχιστον 250.000 LRC για να τρέξει μια αποκεντρωμένη ανταλλαγή στο Loopring που χρησιμοποιεί τη διαθεσιμότητα δεδομένων του πρωτοκόλλου στην αλυσίδα. Για τη λειτουργία ενός DEX χωρίς αυτή τη δυνατότητα απαιτείται η δέσμευση 1 εκατομμυρίου LRC.

Το LRC είναι αποπληθωριστικό, καθώς τα διακριτικά από ορισμένες από τις αμοιβές και από τους φορείς εκμετάλλευσης που έχουν μειώσει το μερίδιό τους για κακή συμπεριφορά γίνονται burn. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική προσφορά LRC μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την τιμή του διακριτικού του Loopring και την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Πόσα νομίσματα Loopring (LRC) κυκλοφορούν;

Το Loopring (LRC) έχει επί του παρόντος μια κυκλοφορούσα προμήθεια loading και μια μέγιστη προμήθεια loading. Πάνω από 20 εκατομμύρια LRC έχουν γίνει burn από την έναρξη του πρωτοκόλλου Loopring και κάθε LRC που έχει κλειδωθεί για τη λειτουργία ανταλλαγών είναι προς το παρόν εκτός αγοράς.

Το 10% όλων των τελών πηγαίνει στο Loopring DAO, το οποίο ψηφίζει για το πώς θα δαπανηθούν αυτά τα κεφάλαια. Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές συναντάμε επιχορηγήσεις, προστασία από παροδικές απώλειες, περαιτέρω κίνητρα ρευστότητας και επαναγορά LRC για burn. Κάθε LRC που ψηφίζει ο DAO για να γίνει burn μειώνει την κυκλοφορούσα προσφορά LRC, μαζί με οτιδήποτε κατάσχεται από τους φορείς εκμετάλλευσης ανταλλακτηρίων που δεν ενεργούν με καλή πίστη.

Άλλα Τεχνικά Δεδομένα

Το πρωτόκολλο Loopring μπορεί να διακανονίσει έως και 2.025 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο με κάθε συναλλαγή να κοστίζει περίπου 450 έως 800 GAS στην blockchain Layer-1. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι βέβαιο ότι θα αυξάνονται τακτικά σε αποδοτικότητα καθώς το Ίδρυμα Loopring συνεχίζει να αναπτύσσει το βασικό πρωτόκολλο Loopring.

Η τρέχουσα έκδοση του Loopring είναι γνωστή ως Loopring 3.0.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Loopring;

Εκτός από τη δέσμευση LRC για τη λειτουργία μιας ανταλλαγής, στο δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν και όσοι έχουν λιγότερα LRC. Το 80% των τελών του πρωτοκόλλου πηγαίνει στους παρόχους ρευστότητας στις δεξαμενές AMM και στους δημιουργούς σε ζεύγη εντολών, ενώ τουλάχιστον το μισό από αυτό το ποσό πηγαίνει σε δεξαμενές συναλλαγών και ζεύγη συναλλαγών που σχετίζονται με το LRC.

Για την προστασία από τον κίνδυνο απρόβλεπτων σφαλμάτων, δημιουργήθηκε το ασφαλιστικό ταμείο Loopring. Οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει LRC σε αυτό το ταμείο και να κερδίσει ένα αναλογικό μερίδιο 10% των τελών.

 Με την κυκλοφορία του Loopring DAO, οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν staking το LRC τους μέσω του εργαλείου ψηφοφορίας διακριτικών Snapshot για να διέπουν παραμέτρους όπως το ποσοστό προμήθειας, τις αναλογίες διανομής προμηθειών και τους παράγοντες ενεργοποίησης συμβάντων που καλύπτονται από ασφαλιστικό ταμείο. 

Πώς να επιλέξετε ένα πορτοφόλι για Loopring;

Το Loopring κυκλοφόρησε μια beta version του δικού του κινητού πορτοφολιού έξυπνων συμβολαίων για Android, ενώ σύντομα αναμένεται και μια έκδοση για iOS. Είναι αυτοδιαχειριζόμενο και παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής στο AMM.

Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα μέρη που θα μπορούσατε να αποταμιεύσετε το Loopring σας και το πορτοφόλι που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί πιθανότατα από το για τι θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και τι ποσό θέλετε να αποθηκεύσετε.

Τα πορτοφόλια υλικού ή “ψυχρά” πορτοφόλια όπως το Ledger ή το Trezor παρέχουν την πιο ασφαλή επιλογή για την αποθήκευση κρυπτονομισμάτων με αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτός σύνδεσης. Ωστόσο, μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης και είναι μια πιο ακριβή επιλογή. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι καταλληλότερα για την αποθήκευση μεγαλύτερων ποσών LRC για πιο έμπειρους χρήστες.

Τα πορτοφόλια λογισμικού παρέχουν μια άλλη επιλογή και είναι δωρεάν και εύκολα στη χρήση. Είναι διαθέσιμα για λήψη ως εφαρμογές για smartphone ή επιτραπέζιες εφαρμογές και μπορούν να είναι φυλασσόμενα ή μη φυλασσόμενα. Με τα πορτοφόλια φυλασσόμενα, τα ιδιωτικά κλειδιά διαχειρίζονται και υποστηρίζονται για λογαριασμό σας από τον πάροχο υπηρεσιών. Τα μη φυλασσόμενα πορτοφόλια χρησιμοποιούν ασφαλή στοιχεία στη συσκευή σας για την αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών. Αν και είναι βολικά, θεωρούνται λιγότερο ασφαλή από τα πορτοφόλια υλικού και μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για μικρότερες ποσότητες LRC ή για πιο αρχάριους χρήστες.

Τα διαδικτυακά πορτοφόλια ή πορτοφόλια ιστού είναι επίσης δωρεάν και εύχρηστα, και προσβάσιμα από πολλές συσκευές που χρησιμοποιούν πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Θεωρούνται, όμως, θερμά πορτοφόλια και ενδέχεται να είναι λιγότερο ασφαλή από εναλλακτικές λύσεις υλικού ή λογισμικού. Δεδομένου ότι πιθανότατα εμπιστεύεστε την πλατφόρμα για τη διαχείριση του LRC σας, θα πρέπει να επιλέξετε μια αξιόπιστη υπηρεσία με ιστορικό στην ασφάλεια και στην επιμέλεια. Ως εκ τούτου, είναι πιο κατάλληλές για την κατοχή μικρότερων ποσών κρυπτονομισμάτων ή για για όσους κάνουν πιο συχνές συναλλαγές.

Το Kriptomat προσφέρει μια ασφαλή λύση αποθήκευσης, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε και να ανταλλάσσετε τα διακριτικά LRC χωρίς προβλήματα. Η αποθήκευση του Loopring σας στο Kriptomat σας παρέχει ασφάλεια ανώτατου επιπέδου, καθώς και φιλική προς το χρήστη λειτουργικότητα.

Η αγορά και πώληση LRC, ή ανταλλαγή του με οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα, γίνεται μέσα λίγα λεπτά, όταν επιλέγετε την ασφαλή πλατφόρμα μας ως λύση αποθήκευσης.

Staking του Loopring

Η λειτουργία ενός DEX απαιτεί ένα stake τουλάχιστον 250.000 LRC, το οποίο μπορεί να τιμωρηθεί για την υποβολή ιστορικών συναλλαγών blockchain Ethereum που είναι ελαττωματικά ή καθυστερημένα ή για τη μη εκτέλεση αναλήψεων χρηστών αρκετά γρήγορα. Ολόκληρο το stake μπορεί να χαθεί εάν δεν επιστραφούν τυχόν ανεξόφλητα κεφάλαια των χρηστών πριν κλείσει το DEX.

Οι διαχειριστές των DEX, ή όποιος άλλος θέλει, μπορούν επίσης να κάνουν stake το Loopring για να μειώσουν τα τέλη σε αυτό το αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο. Απαιτούνται 2,5 εκατομμύρια LRC για να μειωθεί η αμοιβή του taker από 0,05% σε 0,025% και επιπλέον 1 εκατομμύριο LRC για να μειωθεί η αμοιβή του maker από 0,025% σε 0%.

Το Loopring 3.0 επέτρεψε στους χρήστες να κάνουν stake οποιοδήποτε ποσό LRC για να κερδίσουν ένα ποσοστό 70% όλων των τελών του πρωτοκόλλου. Αυτό σταμάτησε στις αρχές του 2021, με τα τέλη να πηγαίνουν πλέον στους παρόχους ρευστότητας (80%), στους καταθέτες ασφαλιστικών ταμείων (10%) και στον DAO (10%).

Συμπέρασμα

Το Loopring επιτρέπει την ανεξάρτητη λειτουργία αποκεντρωμένων, αυτόνομων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που παρέχουν τις επιδόσεις των κεντρικών ανταλλακτηρίων με τα πρόσθετα οφέλη της αποκέντρωσης. Επιτυγχάνει βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και τη ρευστότητα μέσω καινοτόμων κρυπτογραφικών τεχνικών, όπως το zkRollup και ο μηχανισμός δακτυλίου εντολών.

Η απόδοση στο Loopring είναι 1000 φορές μεγαλύτερη από αυτή στο Ethereum για το 1/100 του κόστους, παρέχοντας την ευκαιρία για ορισμένες στρατηγικές συναλλαγών υψηλής ταχύτητας να αναπτυχθούν για πρώτη φορά σε DEX. Το Loopring είναι επίσης θετικό για τις επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων χωρίς το ρυθμιστικό βάρος του ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών.

Παράλληλα με την τεχνολογία χωρίς περιορισμούς που διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν πάντα πρόσβαση στα δικά τους κεφάλαια, υπάρχει πρόσθετη ασφάλεια από τα οικονομικά κίνητρα για τους φορείς εκμετάλλευσης DEX να συμπεριφέρονται σωστά για να αποφύγουν την κατάσχεση του μεριδίου τους.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα DEX του Loopring έχουν τη δυνατότητα να εκτοπίσουν τα κεντρικά χρηματιστήρια και να δημιουργήσουν μια νέα ψηφιακή οικονομία που θα είναι αποτελεσματική και ασφαλής.

Συχνές ερωτήσεις για το Loopring

Χρειάζονται προσωπικές πληροφορίες ή επαλήθευση για συναλλαγές σε DEX του Loopring;

Όχι, δεν υπάρχει καμία διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας και δεν απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες οποιουδήποτε είδους κατά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής σε ένα DEX του Loopring. Το μόνο που απαιτείται είναι μια διεύθυνση Ethereum.

Χρειάζεται να πληρώσω τέλη αερίου Ethereum όταν κάνω συναλλαγές στο Loopring;

Μόνο όταν αλληλεπιδρά άμεσα με την αλυσίδα Ethereum – συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των αναλήψεων και της εγγραφής ενός νέου λογαριασμού. Οι συναλλαγές και οι μεταφορές που πραγματοποιούνται εντός του Loopring zkRollup δεν απαιτούν αέριο (και είναι σχεδόν άμεσες).

Πώς να αγοράσετε Loopring;

Η αγορά Loopring είναι πολύ εύκολη. Επισκεφθείτε τη σελίδα Πώς να αγοράσετε Loopring (LRC) στο Kriptomat και επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής που προτιμάτε.

Πώς να πουλήσετε Loopring;

Αν έχετε ήδη στην κατοχή σας Loopring και το κρατάτε σε ένα πορτοφόλι ανταλλαγής Kriptomat, μπορείτε εύκολα να το πουλήσετε, μετά από πλοήγηση στο περιβάλλον εργασίας και επιλέγοντας την επιθυμητή επιλογή πληρωμής.

Τιμή Loopring

Η τιμή Loopring επηρεάζεται από πολλούς παραδοσιακούς παράγοντες, όπως οι εξελίξεις στο πρότζεκτ και οι λεπτομέρειες της ανάπτυξης, το κλίμα της αγοράς, η ροή των κρυπτονομισμάτων στα ανταλλακτήρια αλλά και η οικονομία γενικότερα. 

Το LRC είναι επίσης αποπληθωριστικό, και τυχόν διακριτικά από φορείς εκμετάλλευσης ανταλλαγών που έχουν τιμωρηθεί για το μερίδιο τους ή τέλη που γίνονται burn θα οδηγήσουν σε μείωση της προσφοράς και συνεπώς θα επηρεάσουν την τιμή του Loopring και την κεφαλή της αγοράς.

Η τρέχουσα τιμή Loopring είναι loading EUR.

Ο 24ωρος όγκος συναλλαγών του Loopring είναι [live–volume]. Το Loopring κατατάσσεται επί του παρόντος στη [live–rank] κατάταξη όλων των κρυπτονομισμάτων με βάση τη συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς, με κεφαλαιοποίηση αγοράς [live–marketcap].Η κυκλοφορία του είναι [live–supply] Loopring και το ανώτατο όριο αγοράς τουloading.

Εγγραφείτε τώρα για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στον κόσμο του Loopring και των κρυπτονομισμάτων με την Kriptomat!

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάστε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα υποστήριξης πελατών. Είμαστε πάντα εδώ για να βοηθήσουμε!