Какво е Loopring (LRC)?

Въвеждането на децентрализираната борса (DEX) даде на потребителите възможността да търгуват без необходимостта от попечител или посредник. Ако DEX не си взаимодействат и не споделят поръчки в широка мрежа обаче, ликвидността може да се окаже проблем. Освен това, тъй като сделките се изпълняват по веригата, децентрализираните борси са ограничени от мащабируемостта и ефективността на основната блокчейн верига.

Loopring (LRC) е протокол за мащабиране на Ethereum Layer-2, който позволява изграждането на децентрализирани борси, които се конкурират с централизираните по отношение на производителността. Мрежата може да обработва до 1000 пъти повече сделки в секунда спрямо Ethereum, като за всяка от тях се заплаща едва част от цента.

Loopring наследява и сигурността на блокчейна на Ethereum, като потребителите имат достъп до активите си при всички обстоятелства, а операторите на борси са ограничени до поведението, разрешено от протокола.

Как работи Loopring?

zk-Rollups

Loopring (LRC) постига по-добра производителност от традиционните децентрализирани борси, тъй като създава „бързо платно“, по което трансакциите се обединяват и изпълняват извън веригата, като по този начин се избягва претоварването на мрежата на Ethereum. Това се постига чрез използването на решение за мащабиране на ниво 2, наречено zk-Rollups, което обединява много трансакции извън веригата, преди да ги подаде към блокчейна на Ethereum като една трансакция. 

По този начин броят на транзакциите, които Loopring изпраща за извършване в мрежата на Ethereum се намаляват значително, което прави сделките в мрежата Loopring много по-бързи и по-евтини. Този подход е изключително ефективен и натоварва много по-малко и мрежата на Ethereum.

„Zk“ в zkRollup означава „нулево знание“ и се отнася до вида доказателство, което Loopring трябва да предостави, за да провери дали трансакциите извън веригата са точни. За да разберете по-добре какво означава доказателството „нулево знание“, то трябва да си го представите като средство, чрез което показвате на някого отговора на изчисление, без да разкривате уравненията, които са били използвани за достигането до резултата.

Пръстени за поръчка

На други борси поръчка за покупка на конкретна монета в дадена двойка за търговия трябва да бъде съчетана с друга поръчка за продажба на такъв тип монета в рамките на същата двойка за търговия. Сложно, нали? Е, в Loopring обаче се смесват и съчетават множество поръчки в кръгова система за търговия, известна като пръстен за поръчки. Всеки пръстен за поръчки съдържа до 16 поръчки и създава цикъл, в който всяка поръчка може да разменя желаните монети, без да е необходима отсрещна поръчка за нейната двойка. 

loopringLoopring Calculator

Калкулиране на цена

Този процес значително увеличава ликвидността и потенциала за подобряване на цените.

Кои са създателите на Loopring? (История на Loopring)

Loopring (LRC) е основана през 2017 г. от софтуерния инженер Даниел Уанг. След като получава магистърска степен по компютърни науки от Държавния университет в Аризона, Даниел Уанг е водещ софтуерен инженер в компанията за производство на медицински изделия Boston Scientific, след което работи в Google като технически ръководител и старши софтуерен инженер.

Първичното предлагане на монети (ICO) на проекта Loopring се състоя през август 2017 г. и набра капитал от 45 млн. долара. По-голямата част от набраните средства обаче бяха върнати на участниците в първичното предлагане поради затягането на регулациите от страна на Китай. Останалата част беше използвана за разработване на протокола от организираната с нестопанска цел фондация Loopring, оперираща в Шанхай.

През декември 2019 г. протоколът премина от Loopring 2.0 към Loopring 3.0, което доведе до почти 1000-кратно подобрение на ефективността. През същия месец бе започнато и едно перспективно партньорство с SwissBorg за интегриране на оракули.

След като не успя да намери партньор в изграждането на децентрализирана борса на базата на протокола, Loopring пуска своя собствена децентрализирана борса през февруари 2020 г. Борсата без попечители Loopring се основава както на търговия с поръчки, така и на автоматизирана търговия с маркет мейкъри (AMM) и функционира и като приложение за разплащания.

Какво прави Loopring уникален?

Loopring съчетава предимствата както на централизираните, така и на децентрализираните борси за криптовалути. Иновативното въвеждане на zkRollups ѝ позволява да постигне по-висока производителност и по-ниски разходи от всяка друга децентрализирана борса, изградена върху блокчейна на Ethereum, докато нейната технология без попечителство успява да постигне подобрение на сигурността на централизираните борси.

Предлаганите от Loopring възможности за високо ниво на производителност позволяват на алгоритмичните търговци да използват стратегии за високочестотна търговия на децентрализирани борси. Loopring също така използва криптографско решение, което предотвратява „изпреварването“ (когато някой изпълнява собствените си сделки преди чакащите сделки, за да се възползва от промяната в цената, която ще се получи в резултат на тези сделки).

Протоколът е с отворен код, одитиран е и не разчита на външни валидатори, което означава, че никой човек, компания или правителство не може да застане между потребителя и неговите криптовалути. Освен това потребителите автоматично получават цифрова разписка за всички депозити и тегления, което означава, че средствата винаги могат да бъдат възстановени – дори ако децентрализираният обмен срещне проблеми.

Какво придава стойност на Loopring?

Криптовалутата Loopring (LRC) е монетата, която се използва в мрежата Loopring. Тя стимулира положителното поведение на доставчиците на ликвидност, застрахователите и управителите на DAO (децентрализирана автономна организация), като им дава право на глас при управлението на протокола.

Операторът трябва да блокира поне 250 000 LRC, за да може да стартира децентрализиран обмен в Loopring, който използва наличността на данни във веригата на протокола. За да се управлява децентрализирана борса без тази функция е необходимо да се заложат 1 милион LRC.

LRC е дефлационна монета, тъй като токените от някои от таксите и от операторите, на които е намален делът заради лошо поведение се изгарят. Това означава, че общото предлагане на LRC намалява с течение на времето, което може да повлияе на LRC цена и пазарната капитализация на Loopring.

Колко монети Loopring (LRC) има в обращение?

В момента Loopring (LRC) разполага с предлагане в обращение от loading и максимално предлагане от loading. От стартирането на протокола Loopring са изгорени над 20 милиона LRC и всички LRC, които са били блокирани за работещи борси, в момента не са на пазара.

10% от всички такси отиват в децентрализираната организация за управление на Loopring, която гласува как да се изразходват тези средства. Възможностите включват безвъзмездно разпределяне на средства, защита от временни загуби, допълнителни стимули за ликвидност и обратно изкупуване на LRC за изгаряне. Всички LRC, които управлението гласува да бъдат изгорени, заедно с конфискуваните от недобросъвестни борсови оператори монети намаляват предлагането на LRC в обращение.

Други технически данни

Протоколът Loopring може да урежда до 2025 сделки в секунда, като всяка сделка струва приблизително 450-800 GAS в блокчейна Layer-1. Тези статистически данни със сигурност ще увеличават ефективността си редовно, тъй като фондация Loopring продължава да развива основния протокол Loopring.

Настоящата итерация на Loopring е известна като Loopring 3.0.

Как да използвам Loopring?

В допълнение към блокирането на LRC за управление на борсата, тези с по-малко LRC също могат да участват в мрежата. 80% от таксите за протокола отиват при доставчиците на ликвидност в пуловете на автоматичните маркет мейкъри и създателите на двойки поръчки, като поне половината от тази сума отива при свързаните с LRC пулове за търговия и двойки за търговия.

За защита от непредвидени грешки е създаден застрахователният фонд Loopring. Всеки може да депозира LRC в този фонд и да получи пропорционален дял от 10% от таксите.

Със стартирането на управленската организация на Loopring потребителите ще могат да залагат своите LRC чрез инструмента за гласуване с монети Snapshot, като по този начин ще могат да се контролират параметри като процента на таксата, пропорциите на разпределение на таксите и задействането на покрити от застрахователния фонд събития.

Как да избера Loopring портфейл?

Loopring пусна бета версия на свой собствен мобилен портфейл за Android, поддържащ интелигентни договори, а скоро се очаква и версия за iOS. Той е самостоятелен и предоставя възможност за обмяна на парични средства чрез автоматични маркет мейкъри.

Има и много други места, където можете да съхранявате своя Loopring и портфейла, който ще изберете, вероятно ще зависи от това за какво искате да го използвате и каква сума искате да съхранявате.

Хардуерните портфейли като Ledger и Trezor (или студени портфейли), осигуряват на потребителя най-сигурната опция за офлайн съхранение и архивиране на криптовалути. Те обаче изискват малко повече знания и са по-скъп вариант. Като такива те може да са по-подходящи за съхраняване на по-големи количества LRC за по-опитни потребители.

Софтуерните портфейли са друга възможност и са безплатни и лесни за използване. Те могат да се изтеглят като приложения за смартфон или настолен компютър и могат да бъдат с попечителски или без попечителски функции. При попечителските портфейли частните ключове се управляват и архивират от ваше име от доставчика на услуги. Портфейлите без попечителство използват защитени елементи на вашето устройство за съхранение на частните ключове. Софтуерните портфейли са по-удобни за извършване на транзакции, но са по-малко сигурни от хардуерните варианти, което означава, че са по-подходящи за неопитни потребители с по-малки суми LRC.

Онлайн портфейлите или уеб портфейлите също са безплатни и лесни за използване и достъпни от различни устройства с помощта на уеб браузър. Те се считат за горещи портфейли и могат да бъдат по-малко защитени и сигурни от хардуерните или софтуерните алтернативи. Тъй като се доверявате на платформа да управлява вашите LRC монети, вие трябва да изберете добре позната и реномирана услуга с утвърден опит в сигурността и съхранението. Следователно те са най-подходящи за съхранение на малки суми криптовалути или за тези, които извършват сделки по-често.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите LRC монети без излишни усилия. Съхраняването на Loopring в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на LRC, или търговията им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Loopring залагане

Управлението на децентрализираната борса изисква залог от поне 250 000 LRC, като те могат да бъдат санкционирани за подаване към блокчейна на Ethereum на погрешни или закъснели истории на трансакциите или за това, че не изпълнява достатъчно бързо тегленията на потребителите. Целият залог може да бъде загубен, ако всички неизплатени потребителски средства не бъдат върнати преди затварянето на борсата.

Операторите на децентрализираната борса или всеки друг, който желае, може също да заложи на Loopring, за да намали таксите на този децентрализиран обмен. Необходими са 2,5 милиона LRC за да се намали таксата на приемащия от 0,05% на 0,025%, и още 1 милион LRC, за да се намали таксата на създателя от 0,025% на 0%.

Loopring 3.0 позволява на потребителите да залагат всякаква сума LRC, за да спечелят част от 70% от всички протоколни такси. Това приключи в началото на 2021 г., като вместо това таксите вече отиват при доставчиците на ликвидност (80%), вложителите в застрахователни фондове (10%) и органа за управление (10%).

Заключение

Loopring дава възможност за независима работа на децентрализирани автономни борси за криптовалути, които осигуряват производителността на централизираните борси и ги съчетават с допълнителните предимства на децентрализацията. Тя постига подобрения в ефективността и ликвидността чрез иновативни криптографски техники, като zkRollup и механизма за пръстеновидни поръчки.

Пропускателната способност на Loopring е 1000 пъти по-голяма от тази на Ethereum, а цената е едва 1/100 от цената на Ethereum, което дава възможност за първи път някои високоскоростни стратегии за търговия да бъдат разгърнати на децентрализирани борси. Loopring дава възможност и на бизнеси, които искат да създадат борси за криптовалути без регулаторната тежест да имат контрол върху потребителските активи.

Наред с технологията без попечителство, която гарантира, че потребителите винаги имат достъп до собствените си средства, допълнителна сигурност дават и икономическите стимули за операторите на децентрализираната борса да се държат правилно, за да избегнат конфискация на залога си.

Благодарение на тези характеристики децентрализираните борси на Loopring имат потенциала да изместят централизираните борси и да създадат нова дигитална икономика, която е едновременно ефективна и сигурна.

ЧЗВ за Loopring

Необходима ли е лична информация или информация тип KYC за да търгувам на децетрализираните борси на Loopring?

Не, не е необходим никакъв процес на проверка на самоличността или каквато и да е лична информация при търговия на децентрализираните борси на Loopring. Необходимо е само да имате адрес в Ethereum.

Трябва ли да плащам газови такси на Ethereum при търговия в Loopring?

Само когато взаимодействате директно с веригата на Ethereum – включително депозити, тегления и регистрация на нова сметка. Сделките и транзакциите, извършени в рамките на Loopring zkRollup, не изискват никакви газови такси (и са почти мигновени).

Как да купя Loopring?

Закупуването на Loopring е толкова лесно, само трябва да посетите страницата Как да купя Loopring (LRC) в сайта на Kriptomat и да изберете предпочитания от вас начин на плащане.

Как да продам Loopring?

Ако вече притежавате Loopring и ги държите във вашия портфейл в борсата Криптомат, вие можете лесно да ги продадете като отидете в интерфейса и изберете желаната от вас опция за плащане.

Loopring цена

Цена на Loopring се влияе от много традиционни фактори, като новини и разработки, свързани с проекта, пазарни настроения, навлизането на криптовалутата на борсите и икономиката като цяло. 

LRC също е дефлационна и всички монети от оператори на борси, които са наказани чрез отнемане на дялове, или таксите, които се изгарят, ще доведат до намаляване на предлагането и следователно ще повлияят на цената и пазарната капитализация на Loopring.

Текушата цена на Loopringе loading EUR.

24 часовият обем на търговия с Loopring е loading EUR. Loopring в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading и максимално предлагане от loading.

Регистрирайте се сега за да започнете вашето пътешествие в света на Loopring и криптовалутите с Криптомат!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!