Bitcoin staje się coraz popularniejszy i stopniowo przedziera się do ogólnej świadomości. Wciąż jednak wiele osób nie do końca rozumie czym jest ta kryptowaluta, przez co często przedstawiania jest w mediach w złym świetle. W rezultacie, ludzie nie mają pojęcia co to są Bitcoiny, jak je tworzyć albo jak funkcjonują.

Nie ma w tym oczywiście nic zaskakującego. Jest to nowa technologia, a wiedzę na jej temat zdobyć można wyłącznie na własną rękę, bo przecież w szkołach o tym nie uczą. Cieszymy się więc, że odkryłeś naszą stronę – my zawsze dajemy z siebie wszystko, by edukować opinię publiczną!

W tym tekście podzielimy się naszą wiedzą, podając Bitcoin informacje, które pozwolą ci zrozumieć dlaczego uważamy tę technologię za niezwykle interesującą.

Zaczynajmy!

 

SPIS TREŚCI

Co to jest Bitcoin?

Waluta Bitcoin powstała w 2008 roku za sprawą tajemniczej osoby lub organizacji znanej jako Satoshi Nakamoto. Jej tożsamość wciąż pozostaje w sferze tajemnicy i pewnie się to już nie zmieni.

Pomysł kryptowaluty Bitcoin przedstawiony został po raz pierwszy w artykule naukowym autorstwa Nakamoto pt. A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Jego podsumowanie przedstawiamy poniżej:

Pełna wersja pieniądza elektronicznego oparta na modelu peer-to-peer pozwoliłaby na wykonywanie płatności online bezpośrednio między dwoma podmiotami bez konieczności przechodzenia transakcji przez instytucje finansowe. Częściowym rozwiązaniem problemu są podpisy cyfrowe, ale ich podstawową wadą jest wymagana obecność zaufanego podmiotu trzeciego aby zapobiec podwójnemu wydatkowaniu środków (ang. double-spending). Proponujemy rozwiązanie problemu podwójnego wydatkowania poprzez wykorzystanie sieci peer-to-peer. Sieć taka znaczy transakcje wykorzystując do tego znaczniki czasu, hashując je do postaci łańcucha dowodów wykonanej pracy (ang. proof-of-work). W ten sposób powstaje rejestr, który nie może zostać zmieniony bez dokonania modyfikacji dowodów wykonanej pracy. Najdłuższy łańcuch służy nie tylko jako dowód istnienia sekwencji zdarzeń, lecz również jako dowód, że pochodzi ona z największej puli mocy obliczeniowej. Tak długo jak większość mocy obliczeniowej kontrolowana jest przez węzły, które nie prowadzą współpracy w celu zaatakowania sieci, wygenerują one najdłuższy łańcuch i uprzedzą atakujących. Sama sieć wymaga minimalnej struktury. Wiadomości przekazywane są na zasadzie największych starań, natomiast same węzły w każdej chwili mogą opuścić i na nowo dołączyć do sieci, przyjmując najdłuższy łańcuch dowodów pracy jako potwierdzenie wszystkiego, co wydarzyło się w trakcie ich nieobecności.

Ponieważ abstrakt pełen jest naukowej terminologii, my postanowiliśmy omówić Bitcoina przy pomocy nieco bardziej zrozumiałych słów.

Bitcoin to zdecentralizowana waluta cyfrowa ponieważ system funkcjonuje bez udziału banku centralnego, oraz żadnego innego pojedynczego administratora. Zarówno emisja, jak i wartość tej cyfrowej waluty kontrolowane są przez samych jej użytkowników. W pewnym sensie jest to więc waluta, która naprawdę należy do ludzi.

Bitcoin to kryptowaluta ponieważ jest to waluta cyfrowa, która funkcjonuje jako środek wymiany wykorzystujący kryptografię do zabezpieczenia transakcji finansowych, kontroli tworzenia coinów, oraz weryfikacji przekazów pieniężnych.

Bitcoin to system typu open source, dlatego też nie można mówić tu o jednym właścicielu, a każdy może brać czynny udział w jego użytkowaniu i rozwoju.

Bitcoin waluta eliminuje więc przynajmniej jednego pośrednika – instytucje bankowe. Załóżmy, że wysyłasz 1000 euro ze Słowenii do swoich krewnych z Niemiec. Pieniądze przechodzą najpierw przez bank w Słowenii, który dolicza opłaty za pośrednictwo. Niemiecki bank twoich krewnych dolicza swoje opłaty, a na dodatek cała operacja zajmuje kilka dni, szczególnie w sytuacjach przelewów między krajami operującymi inną walutą.

W ekosystemie Bitcoina nie ma żadnych centralnych instytucji, które pobierają opłaty, a transakcje przekazywane są w ciągu kilku minut i to nawet kiedy wysyłasz środki na drugi koniec świata. Co więcej, nie jest to waluta, którą ograniczają granice państw.

Wiemy już, że instytucje bankowe pobierają spore opłaty, są raczej wolne w swoich działaniach oraz ograniczają je pewne uwarunkowania geograficzne. To jednak nie wszystko. Banki mogą na przykład w każdej chwili zamrozić środki na koncie swoich klientów, czasami na podstawie dość błahych powodów. Wiele ludzi jest więc zdania, że banki mają zbyt dużą władzę.

Może zauważyłeś, że Bitcoin powstał niedługo po kryzysie finansowym w 2008 roku. Niektórzy uważają, że kryzys ten przyczynił się do powstania pomysłu stworzenia zdecentralizowanej waluty i jest jedną z głównych przyczyn pojawienia się Bitcoina. Nie jest to zbyt daleko idący wniosek, ponieważ Bitcoin reprezentuje jedną z możliwych ścieżek rozwoju systemu monetarnego.

 

Co to jest Bitcoin: Podstawy

Bitcoin to całkowicie cyfrowa waluta. Można ją wykorzystywać w wielu rodzajach transakcji, płatnościach online, tanich przelewach międzynarodowych itd.

W skrócie, jest to pierwsza na tak dużą skalę próba stworzenia systemu płatniczego, którego nie kontroluje żaden rząd na świecie.

Instytucje rządowe oraz banki w zasadzie bez końca generują nowe pieniądze (euro, dolary, funty itd.), natomiast emisja Bitcoina jest ograniczona do 21 milionów coinów. Obecnie, wydobytych zostało około 17.5 miliona, natomiast ostatni Bitcoin wydobyty zostanie około roku 2140.

Powszechnie akceptowanym skrótem Bitcoina jest BTC. Jeden Bitcoin dzielony jest na 8 miejsc po przecinku, a na jego najmniejszą jednostkę mówi się nieoficjalnie satoshi i wynosi ona 0.00000001.

Cenę Bitcoina obserwować możesz tutaj.

 

Co to jest Bitcoin: Co to jest blockchain?

W tej sekcji szczegółowo omówimy technologię blockchain oraz pokażemy jak funkcjonuje Bitcoin.

Każda transakcja w sieci Bitcoin zapisywana jest w łańcuchu blokowym zwanym z angielskiego blockchain. Jest to publiczny rejestr (ang. ledger), czyli w zasadzie lista wszystkich transakcji, który utrzymywany jest oraz aktualizowany przez tysiące górników na całym świecie (więcej na ten temat w sekcji poniżej). Każda transakcja jest anonimowa, ale każdy ma do niej dostęp, ponieważ jest ona publicznie dostępna.

Jak tworzy się Bitcoiny? Zapraszamy do lektury kolejnych dwóch sekcji.

 

Co to jest Bitcoin: Co to jest kopanie Bitcoina?bitcoin coin

 

Bitcoin tworzony jest przez komputery, które biorą udział w zarządzaniu publicznego rejestru, czy też bazy danych. Komputery weryfikują oraz zatwierdzają transakcje Bitcoinowe, a za każdy blok dodany do łańcucha blockchain otrzymują nowe Bitcoiny. Proces ten nazywa się kopaniem, a komputery są w nim odpowiednikiem górników.

Kopanie to system rozproszonego konsensusu. Wykorzystywany jest on do zatwierdzania transakcji, które czekają na wejście do łańcucha blokowego. Dzięki temu zachowany jest porządek chronologiczny transakcji oraz neutralność sieci.

Surowe zasady szyfrowania zapobiegają jakimkolwiek modyfikacjom, ponieważ każdy blok zawiera zapis ostatnich transakcji oraz specjalną funkcję matematyczną, która wskazuje na poprzedni blok w łańcuchu blockchain.

Wszelkie podstępne próby zmiany danych w bloku doprowadziłyby do unieważnienia wszystkich kolejnych bloków. Nigdy nie udałoby ci się dodać takiego bloku do łańcucha, ponieważ konsensus nie zostałby osiągnięty.

Pojedynczy użytkownik nie ma więc wpływu na blockchain, nie może on też wymienić części łańcucha w nadziei na zmanipulowanie transakcji. Dzięki temu mamy pewność, że zapisane transakcje na zawsze pozostają w łańcuchu i nikt nie jest w stanie ich zmodyfikować.

 

Jak tworzy się Bitcoin?

Skoro już wiemy jak działa technologia blockchain, możemy przyjrzeć się procesowi tworzenia nowych Bitcoinów.

Nowy blok dodawany jest to łańcucha co 10 minut. Najbardziej wydajni górnicy nagradzani są nowo powstałym Bitcoinem. Ważne jest jednak to, że nigdy nie dostaje go jedna osoba, ponieważ nikt na świecie nie posiada wystarczającej mocy obliczeniowej aby przeprowadzić wymagane złożone operacje matematyczne. Większa liczba górników przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa sieci.

Górnicy więc ze sobą współpracują i łączą swoje moce obliczeniowe w tak zwane „mining pools”. Korzyści z wykonanej pracy dzielone są następnie proporcjonalnie do wkładu każdego z górników (górnicy z większą mocą obliczeniową otrzymują więcej Bitcoin).

Nagroda zmniejsza się o połowę co 210 tysięcy bloków. Początkowo górnicy otrzymywali 50 Bitcoinów, ale w roku 2012 po raz pierwszy zmniejszono nagrodę o połowę (do 25 Bitcoinów). Kolejna redukcja nastąpiła w roku 2016 – aż do dzisiaj nagroda pozostaje niezmienna i utrzymuje się na poziomie 12.5 Bitcoinów. Kolejna redukcja zapowiadana jest na Maj 2020.

Nagroda redukowana jest średnio co cztery lata. Takie właśnie ramy czasowe otrzymujemy po pomnożeniu dziesięciu minut (średni czas nowego bloku) przez 210 tysięcy (liczba bloków po której następuje redukcja). Jeśli lubisz sport, ciekawostką może być to, że redukcja nagrody następuje zawsze w tym samym roku, w którym odbywają się letnie igrzyska olimpijskie.

Więcej górników sprzyja więc bezpieczeństwu sieci, lecz jednocześnie zwiększa trudność kopania. Wiąże się to z tym, że system umożliwia dodanie bloku co 10 minut, nie może to być czas ani krótszy, ani dłuższy.

 

Jakie są główne cechy Bitcoina?

Aby zrozumieć zalety Bitcoina, warto spojrzeć na jego główne cechy, które streścić można w trzech punktach.

  1. Decentralizacja: rozwiązuje ona problem podwójnego wydatkowania (transakcje nie mogą być zduplikowane, co zapobiega nieograniczonemu tworzeniu nowych coinów).
  2. Ograniczona emisja: nie ma możliwości, aby na rynku znalazło się więcej niż 21 milionów Bitcoinów (przewidywalna emisja przy rosnącym popycie).
  3. Kryptografia: niemożliwe jest odkrycie danych nadawcy/odbiorcy (transakcje są anonimowe).

Każdy punkt spróbujemy teraz wyjaśnić bardziej szczegółowo…

 

Co to Bitcoin: Decentralizacja

Aby pojąć jak działa Bitcoin, ważne jest zrozumienie czym jest zdecentralizowana sieć. Pojęcie decentralizacji zostało już opisane wyżej, ale można na to spojrzeć też od innej strony. Kiedy otwierasz przeglądarkę i wpisujesz „www.google.com„, twój komputer rozpoczyna komunikację z serwerami Google. Przeglądarka pokazuje ci następnie rozmaite rezultaty wyszukiwania. Gdyby z jakiegoś powodu serwery Google nie były dostępne, rezultaty wyszukiwania nie zostałyby wyświetlone. Wszystko dlatego, że dane przechowywane są w scentralizowanej sieci.

W sieci zdecentralizowanej, takich problemów można uniknąć.

 

Co to Bitcoin: Ograniczona emisja

Największą z zalet ograniczonej emisji jest pojęcie popytu i podaży. Ludzie zawsze przypisują większą wartość rzeczom rzadkim, co oznacza, że mniejsza podaż prowadzi do większego popytu, a tym samym większej Bitocin ceny. Przykładem mogą być rzadkie (stare) samochody albo kamienie szlachetne.

Bitcoin oparty jest na podobnym założeniu – jego podaż ograniczona jest do 21 milionów coinów. Po osiągnięciu tej liczby, w obiegu nie pojawi się już ani jeden Bitcoin więcej.

 

Co to Bitcoin: Kryptografia

Kryptowaluty stosowane są do konwersji danych transakcji. Jednym z najsłynniejszych urządzeń do zaszyfrowanej komunikacji jest Enigma, która stosowana była w trakcie drugiej wojny światowej.

Enigmę jednak udało się rozszyfrować, do czego zdolni byli Alianci. Kryptografia Bitcoina jest natomiast nie do rozkodowania – przynajmniej na razie. W teorii mógłby do tego doprowadzić przełom w mocy obliczeniowej, ale na razie się na to nie zanosi. Komputery kwantowe, które mogłyby zagrozić kryptografii, długo bowiem jeszcze nie staną się częścią naszej rzeczywistości.

Algorytm kryptograficzny wykorzystywany w Bitcoinie nosi nazwę kryptografia krzywych eliptycznych.

W kontekście Bitcoina można również mówić o kryptografii kluczy publicznych oraz prywatnych. Technologia ta pozwala na udowodnienie posiadanie portfela Bitcoinowego za pomocą pary kluczy kryptograficznych: prywatnego i publicznego.

Kombinacja tych kluczy tworzy cyfrowy podpis. Głównym celem takiej kryptografii jest stworzenie bezpiecznego cyfrowego odniesienia tożsamości użytkownika.

Tożsamość właściciela portfela oparta jest więc na posiadaniu kombinacji prywatnego i publicznego klucza kryptograficznego. Cyfrowe podpisy stanowią dowód na to, że jesteś posiadaczem danych zasobów oraz pozwalają je kontrolować.

Portfel Bitcoin zawsze składa się z dwóch części:

  • Pierwszą z nich jest adres publiczny (lub klucz publiczny). Przypomina on trochę adres email i swobodnie możesz udostępniać go innym osobom.

  • Drugą jest klucz prywatny. Służy on jako twoje hasło i nigdy nie powinieneś go publicznie pokazywać.

Podpis cyfrowy podobny jest do podpisu wykonywanego ręcznie w takim sensie, że wykorzystuje się go do weryfikacji tożsamości oraz wykazania posiadania danego portfela. Twoja prawdziwa tożsamość pozostaje jednocześnie zupełnie anonimowa, ponieważ inni ludzie potrzebują wyłącznie klucza publicznego aby mogli wysłać ci Bitcoiny.

W przypadku Bitcoina, podpisy cyfrowe są funkcjami matematycznymi, które pasują do danego portfela. Jeśli połączysz cyfrowy podpis z transakcją, nikt nie podważy tego, że transakcja wyszła z twojego portfela.

Klucz prywatny używany jest do zaszyfrowania transakcji, natomiast klucz publiczny stosujemy by transakcję odszyfrować. W związku z tym po raz kolejny chcielibyśmy podkreślić, że klucz prywatny nie może dostać się w niepowołane ręce. Klucz publiczny natomiast można bez obaw udostępniać, ponieważ stanowi on tylko potwierdzenie, że jesteś posiadaczem adresu na który wpłynąć mają środki. Nadawca szyfruje transakcję swoim kluczem prywatnym, natomiast odbiorca odszyfrowuje ją kluczem prywatnym nadawcy.

 

Co to jest Bitcoin: Jak kupić Bitcoin

Istnieje wiele opcji zakupu Bitcoina. Najwygodniejszą z nich, szczególnie z perspektywy początkującego, są zakupy na giełdzie online.

W przypadku licencjonowanej i uregulowanej giełdy, będziesz musiał podać swoje imię, adres oraz paszport lub dowód. Ze swojej strony polecić możemy Kriptomat, ponieważ jest to giełda prosta w obsłudze, wiarygodna oraz pozwala na korzystanie z wielu metod płatności.

Inną opcją jest skorzystanie z bankomatu Bitcoin. Jest to metoda szybkiego zakupu, która pozwala ci zachować anonimowość, o ile oczywiście nie wypłacasz bardzo dużych kwot. Bitcoin w bankomacie kupić możesz zarówno gotówką, jak również przy pomocy karty.

Bankomat jest nieco mniej wygodną metodą, ponieważ aby kupić Bitcoin musisz najpierw odnaleźć fizyczną lokalizację bankomatu. W zależności od tego gdzie mieszkasz, nie musi to być wcale takie proste.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem o tym Jak Kupić Bitcoin.

 

Co to jest Bitcoin: jak płacić Bitcoinem

Bitcoina wykorzystać można do kupna i sprzedaży zarówno towarów, jak i usług.

Dzięki Bitcoinowi, dużo prostsze staje się podróżowanie. Odpada bowiem problem wymiany waluty gdy wybierasz się do innego kraju, a w kieszeni nie musisz nosić fizycznych pieniędzy. Płatności Bitcoinem dokonać będzie można z każdego urządzenia i w każdej części świata.

Nawet jeśli zgubisz swój portfel, Bitcoiny nie przepadną ponieważ bezpiecznie przechowywane są w portfelu wirtualnym. Płatność Bitcoinem stanowi więc jeden z najbardziej wygodnych środków płatności w podróży. Możesz płacić nim za bilety lotnicze, wypożyczenie samochodu, hotel no i oczywiście jedzenie, jak również inne zakupy. Sprawdźmy jak można to zrobić.

Przykładowo, skorzystać możesz z Kriptomatu, który służy ci za osobiste krypto konto bankowe, z którego korzystać możesz zarówno na codzień, jak i w podróży. Ze swoich środków skorzystać możesz w jaki tylko zechcesz sposób: wysłać je do znajomych, rodziny czy też zapłacić za dane usługi.

 

Co to jest Bitcoin: Infografika

czym-jest-bitcoin-infografika

 

Wnioski

Bitcoin reprezentuje rewolucję w systemie monetarnym, a technologia ta wciąż jest jeszcze młoda. Bitcoin to zarówno waluta cyfrowa, jak również system płatniczy. Transakcje nie wymagają udziału pośrednika, a każdego dnia akceptuje je coraz więcej osób oraz firm.

Wciąż nie wiadomo kim jest twórca Bitcoina – Satoshi Nakamoto – ale jego tożsamość w gruncie rzeczy nie jest taka istotna. Pomysł który narodził się w jego głowie zaczął żyć własnym życiem i nic nie wskazuje na to, aby popularność Bitcoina miała się w najbliższym czasie zmniejszyć.

Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu! 🙂