/
AXS-pris till EUR
loading
Senaste 24h
loading
loading
24h 1V 1M HELA

Live Axie Infinity/EUR-diagram

Axie Infinity Prisöversikt

Det aktuella Axie Infinitypriset är loading EUR. Priset har ändrats med EUR det senaste dygnet, för en handelsvolym på loading EUR. Marknadsrankingen för Axie Infinity är , baserat på ett marknadsvärde på loading EUR. Axie Infinity har en tillgång av loading i omlopp. Det högsta noterade Axie Infinitypriset är loading EUR. Det lägsta noterade AXSpriset är loading EUR.

Hur korrelerar Axie Infinity prisrörelser med marknadstrender? Kolla vår omfattande sida om kryptovalutapriser för information med ett ögonblick.

Vad är det högsta priset för Axie Infinity i EUR?

Prishistoria för Axie Infinity visar att AXS har registerat ett högsta värde på loading EUR.

Vad är det lägsta priset för Axie Infinity i EUR?

Kriptomats data bekräftar att loading EUR är det lägsta uppmäta värdet på Axie Infinity.

Hur kan jag köpa Axie Infinity?

Du behöver inte anlita en expert för att berätta hur man köper Axie Infinity. Det är snabbt och enkelt att köpa AXS hos Kriptomat. AXS är tillgänglig för omedelbara köp till det aktuella AXSpriset loading EUR. Aktuella priser visas alltid i AXSdiagrammet.

Vad är det nuvarande priset för Axie Infinity i EUR?

Axie Infinity kan köpas direkt på Kriptomat. Det nuvarande priset är loading EUR.

Axie Infinity är ett Pokémon-inspirerat blockkedjebaserat spel där spelarna kan tjäna mynt genom skickligt spel. Alla kan samla, fostra, slåss med och byta myntbaserade varelser, kallade Axies, vilka finns i olika varianter och är i form av ickeförnybara mynt (NFT). Dessa NFTs kan också avlas fram för att skapa nya Axies eller säljas på Axie-marknaden.

Axie Infinity Shards (AXS) är ett ERC-20-styrningsmynt för Axie Universe och kan också användas för att få belöningar genom insatser och tjänas genom spel och användargenererat innehåll. AXS-kurs har, sedan inträdet på marknaden, haft stora förändringar och om du vill veta varför så har du kommit till rätt plats. Vi har sammanställt allt du behöver veta för att få bättre förståelse för Axie Infinity-kurs och de faktorer som påverkar det.

Axie Infinitys prisutveckling

AXS lanserades genom Binance Launchpad under första veckan i november 2020 och började handlas med för 0,18 USD. Efter ett omedelbart ras till 0,1 USD började priserna snart klättra och AXS nådde 0,46 USD i slutet av sin första månad på marknaden. Ett fortsatt positivt momentum tog myntet till en topp på 0,9 USD i december men AXS tappade en del i slutet av året och stannade på 0,54 USD. Priset är ändå en ökning på 200% sedan lanseringen.

Priserna föll, under första halvan av januari 2021, tillbaka till 0,41 USD, men uppåtrusningen efter tog AXS till 0,81 USD i slutet av månaden. Februari gav större ökning, då AXS nådde en topp på 2,38 USD innan det rasade tillbaka ner till 1,40 USD i slutet av månaden. Mars hade samma tjurrusning då priserna nådde ett högsta på 8 USD i slutet av månaden, trots en tillbakadragning på mer än 50% ett par dagar innan.

April var också en stark månad för Axie Infinity. Under första veckan steg myntet plötsligt till över 11 USD. Ungefär två veckor senare var AXS värt mindre än hälften av den summan, då det sjönk så lågt som 5,5 USD. En kort påtryckning i inköp fick sedan priserna till ett ATH på 11,76 USD den tjugonde april, vilket gav en till-dags-dato-ökning för året på nästan 2100%.

Detta följdes av ytterligare en tillbakagång ner till cirka 6 USD, innan en ny rusning fick AXS att avsluta månaden på över 10 USD. Större delen av maj var nedåtgående och AXS nuddade sitt lägsta på 2,69 USD under en krasch på nästan 60% under en dag den månaden. Priserna förbättrades en del strax efter, så att AXS handlades med för cirka 5 USD när juni startade.

Analys av Axie Infinitys prisutveckling

Axie Infinitys prisutveckling kan analyseras med många av de tekniker som används på aktiemarknaden. Teknisk analys innebär att en använder olika indikatorer medan en studerar prisdiagram för att förstå tidigare prisförändringar. AXS:s, liksom många andra handelsbara tillgångars, stora prissvängningar följs ofta av spikar i handelsvolymen, då ett stort antal användare köper eller säljer sina mynt på börsmarknader.

Grundläggande analys tittar å andra sidan på ekonomin och aktiviteten hos ett bolag, liksom statusen för den bredare marknaden och ekonomin. Projektet samlade in sitt målbelopp på nästan 3 miljoner USD på sin myntförsäljning och har inlett samarbeten med Samsung, Ubisoft, Aave, Maker mfl. Dessutom är populariteten och potentialen till vinst för denna typ av spel redan väl förankrade och införandet av blockkedjebaserade fördelar, såsom styrningsrättigheter och pengabelöningar, kan ge projektet en unik och värdefull ställning inom spelbranschen. Dessa kan alla vara goda tecken för det grundläggande värdet av Axie Infinity.

Bredare marknadstrender har också spelat roll för AXS:s prisutveckling. Dess plötsliga uppgång i början av 2021 var inte unik, utan hela kryptovalutamarknaden pulserade vid den tidpunkten. Bitcoin var mitt i en stor tjurrusning och med den starka marknadsdominansen påverkar alla prisförändringar för Bitcoin ofta andra krypton.

Den plötsliga kraschen i maj 2021 var också marknadsomfattande och påverkade alla stora kryptovalutor. En rad bidragande faktorer har varit uppe för diskussion, däribland kommentarer från Elon Musk, stränga begränsningar från kinesiska myndigheter, likvidationer och hälsomarknadskorrektioner.

Den generella pristrenden för AXS följer en så kallad uppgång-och-fall-cykel. Detta är ett mönster där en period av växande iver leder till en plötslig prisuppgång, innan tvivel och tvekan kickar in och resulterar i en krasch.

Faktorer som påverkar priset för Axie Infinity (AXS)

En rad olika saker kan påverka marknadspriset för AXS, däribland projektnyheter och -utvecklingar, flödet av tillgångar på börserna, allmänhetens känslor och växande trender för den bredare krypto- och globala ekonomin.

AXS har en begränsad maxtillgång på 270 miljoner mynt, vilket gör den till en sällsynt tillgång och därmed en potentiellt bra lagring av värde på lång sikt. Enligt utgivningsplanen bör alla mynt vara i cirkulation i början av 2026. All ökning i efterfrågan kommer efter det höja AXS-kurs.

Efterfrågan för AXS drivs av dess användbarhet inom Axie Infinitys ekosystem. Myntet kan tjänas genom att spela olika spel och genom användargenererade innehåll. Det accepteras också som valuta inom Axies NFT-marknad och kan användas av Axies team när lämplighet för deltagande i vissa försäljningar och auktioner bestäms.

AXS används för att decentralisera ägandet och styrningen av projektet, med införandet av en community-skattkammare vilken kommer styras av AXS-myntägarna. AXS kan satsas för att tjäna fler mynt och AXS-ägare kan tjäna ännu större belöningar genom att delta i styrningen och spelet, medan de satsar mynt. Dessa belöningar kan uppmuntra fler att köpa AXS för att kunna göra insatser.

Det är troligt att efterfrågan för AXS kommer öka med antalet Axie Infinity-spelare. Enligt projektets rapport är Axie redan det populäraste Ethereum-spelet vad gäller aktiva användare per dag, vecka och månad, och det genererat över 2 miljoner USD i intäkter. Axie-teamet har strategier för framtida tillväxt av communityt, såsom att införa referensprogram, samarbeten med kända artister, mainstream-streamare och välkända märken. Dessa initiativ kan, om de är framgångsrika, driva på godkännandet av spelet, samtidigt som det boostar Axie Infinity-priset.

Axie Infinitys värde och marknadsvärde live

Marknadspriset för AXS varierar från stund till stund, då det bestäms av balansen mellan köp- och säljaktivitet på börserna, vilken är i konstant förändring.

På grund av AXS:s instabilitet kan dess aktuella pris ändras med stora summor på väldigt kort tid. Marknadsvärdet för Axie Infinity är detsamma som AXS-kurs multiplicerat med antalet AXS som cirkulerar.

Det aktuella Axie Infinitypriset är loading EUR. Priset har ändrats med EUR det senaste dygnet, för en handelsvolym på loading EUR. Marknadsrankingen för Axie Infinity är , baserat på ett marknadsvärde på loading EUR. Axie Infinity har en tillgång av loading i omlopp. Det högsta noterade Axie Infinitypriset är loading EUR. Det lägsta noterade AXSpriset är loading EUR. Maxutbudet är loading AXS.

Vanliga frågor om Axie Infinitys pris

Hur räknas priset för AXS ut?

AXS-kurs vid en viss tidpunkt bestäms av balansen mellan utbud och efterfrågan på börserna. När fler människor köper AXS än säljer det stiger priset, och när fler säljer än köper sjunker priset.

Varför skiljer sig priset på AXS åt på olika kryptovalutabörser?

Priset för AXS baseras helt på handeln, då det inte finns något globalt standardpris för Axie Infinity och ingen vet vad det ”ska” kosta. Handelsvolymen och likviditeten är olika för varje börsmarknade och de skillnaderna är det som påverkar priset.

Vad kommer AXS vara värt i framtiden?

Det är omöjligt att förutspå priset med säkerhet, dp en rad olika faktorer kan spela roll för bestämmandet av det framtida Axie Infinity-värdet. Dock kommer efterfrågan för AXS antagligen korrelera med antalet Axie Infinity-spelare och därmed kan communityts tillväxtstrategier boosta priset för AXS.

Sammanfattning

Sedan inträdet på kryptomarknaden har Axie Infinity-priset haft en skaplig resa, där det gått från lägsta 0,1 USD till högsta på nästan 12 USD. Dess prisförändringar har sällan varit smidiga dock, då AXS:s instabilitet har lett till plötsliga uppgångar och krascher längs med vägen.

Många olika faktorer har spelat roll för att bestämma AXS:s pris, däribland efterfrågan för insatser och att köpa Axies, antalet spelare av Axie Infinity och trender på kryptomarknaden och i den bredare ekonomin. Dess aktuella värdering beräknas på balansen mellan tillgång och efterfrågan på marknaderna och ändras konstant.

Om du vill komma igång med den mest användarvänliga börsupplevelsen på marknaden, registrera dig hos Kriptomat idag för att börja din resa in i världen av Axie Infinity och kryptovalutor!

Datum Öppning Högsta Lägsta Stängning
Denna text är informativ och räknas inte som en investeringsrekommendation. Den uttrycker inte författarens eller tjänstens personliga åsikt. All investering och handel är riskabel, tidigare avkastning garanterar inte framtida avkastning – riskera bara de tillgångar du är villig att förlora.
Kriptomat-appen
Snabbt, säkert och enkelt