/
Gratis 100 € Welcome-handelskredit
ANVÄNDNINGSKOD: 100KRIPTO
ETH-pris till EUR
loading
Senaste 24h
loading
loading
24h 1V 1M HELA

Live Ethereum/EUR-diagram

Ethereum Prisöversikt

Det aktuella Ethereumpriset är loading EUR. Priset har ändrats med EUR det senaste dygnet, för en handelsvolym på loading EUR. Marknadsrankingen för Ethereum är , baserat på ett marknadsvärde på loading EUR. Ethereum har en tillgång av loading i omlopp. Det högsta noterade Ethereumpriset är loading EUR. Det lägsta noterade ETHpriset är loading EUR.

Hur korrelerar Ethereum prisrörelser med marknadstrender? Kolla vår omfattande sida om kryptovalutapriser för information med ett ögonblick.

Ethereum har funnits sedan 2014 och är den näst största kryptovalutan sett till marknadskapitalet. Även om både Bitcoin och Ethereum kan fungera som ett slags ”digitalt guld”/värdeförvaring och betalningsmetod, är det inte vad Ethereum var utformat för att åstadkomma. Ethereum-blockkedjan är banbrytande som en plattform för att utföra smarta kontrakt, vilket innebär att decentraliserade tillämpningar (dApps) kan köras på den. Faktum är att den spirande decentraliserade finanssektorn (DeFi), som såg en så enorm tillväxt 2020, nästan uteslutande är byggd på Ethereum.

Blockkedjans inhemska token, Ether (ETH), används för att säkra nätverket och krävs för att betala transaktionsavgifter (även kallade gasavgifter). Sedan lanseringen har priset på ETH förändrats avsevärt, och om du vill veta varför så är du på rätt plats. Vi har sammanställt allt du behöver för att förstå ETH-priset liksom de faktorer som påverkar det.

Ethereum prishistoria

Efter en första introduktionsemission (ICO) på 2,2 miljoner dollar sommaren 2014, har Ethereum blockchain lanserades i slutet av juli 2015 och i mitten av augusti handlades ETH för över 1,00 dollar. Priserna sjönk under 0,50 dollar det året men närmade sig återigen 1,00 dollar i slutet av 2015. Under det första kvartalet 2016 ökade ETH med mer än 1 500 % och nådde ett värde på över 15 dollar i mars, innan det nådde en topp på över 21 dollar i juni. Priserna kraschade till ungefär hälften av det värdet under de följande dagarna och Ether tillbringade resten av året mestadels i nedgång och avslutade året strax under 8 dollar.

Efter en långsam start på 2017 hade ETH klättrat tillbaka till 15 dollar i mars. Den mer än tredubblades den månaden och bröt 100 dollar i maj, kort följt av 200 dollar. Juni tog priserna upp till cirka 415 dollar, varefter ETH upplevde ungefär fem månaders konsolidering. Först i december återupptogs uppgångarna, och i slutet av 2017 var ETH värt över 750 dollar, vilket motsvarar en ökning på cirka 9400 % sedan början av året.

Rallyt fortsatte i början av 2018 och nådde en topp på strax över 1 500 dollar den 10 januari. Liksom den större kryptomarknaden spenderade ETH resten av året i nedgång och slutade handlas på cirka 130 dollar i slutet av 2018 en nedgång på mer än 90 % från toppen i januari. Följande år skedde några mindre dramatiska förändringar Ether klättrade under första halvåret och nådde över 380 dollar i slutet av juni. Dessa vinster gick sedan förlorade under andra halvåret, och Ether avslutade 2019 på ungefär samma värde som det hade börjat året med.

2020 visade på en uppåtgående trend i stort sett. Ether fördubblades under de första månaderna och bottnade sedan på 84 dollar efter en krasch på nästan 45 % på en enda dag i mars. Detta markerade början på en period av tillväxt och i slutet av året hade Ether nått cirka 740 dollar, vilket innebar vinster på 475 % för året.

Tillväxten accelererade under 2021 och priserna fördubblades i januari. Rallyt fortsatte också i februari tills en 40-procentig neddragning kortvarigt tog ETH under 1 300 dollar i slutet av månaden. Efter en månads konsolidering återupptogs dock uppgångarna och den 10 april 2021 nådde Ether sitt all time high på 2 238,77 dollar en ökning med över 200 % från år till år.

Analysera Prishistoriken för Ethereums

Den övergripande prisutvecklingen för ETH tenderar att följa vad som är känt som en boom-and-bust-cykel. Detta är ett mönster där en period av växande upphetsning leder till en prisökning innan tvivel och desillusionering sätter in och resulterar i en krasch. Under hela Ethereums historia har projektet sett många utvecklingar och bakslag som har drivit dessa förändringar i sentimentet.

I slutet av februari 2016 tillkännagav Ethereum lanseringen av Homestead, den andra stora versionen av Ethereum-plattformen, vilket troligen bidrog till den imponerande prisökning som ETH upplevde vid samma tidpunkt. Framgången för The DAO (decentraliserad autonom organisation), som lanserades på Ethereum kort därefter, gav också ett uppsving. Projektet upplevde dock problem även det året, särskilt när The DAO hackades och ETH till ett värde av 60 miljoner dollar stals. Denna händelse sammanföll med den stora nedgången i Ethereum kurs efter toppnoteringen 2016.

2017 gav en eToro-notering för Ethereum och lanseringen av uppgraderingen av Byzantium-nätverket. Det var också en boom i nya Ethereum-baserade projekt som samlade in pengar genom ICO:er, för vilka Ether krävdes som betalningsmedel för den ERC-20-token som såldes. Denna utveckling bidrog utan tvekan till den meteoriska ökningen av ETH kurs det året.

ICO-hypen avtog under 2018 och många av de projekt som redan hade samlat in pengar sålde sina ETH och översvämmade marknaden. Detta, tillsammans med en försening av Ethereums uppdateringsschema senare under året, fick priserna att störtdyka.

Under 2020 och 2021 exploderade DeFi-sektorn och gav nytt liv åt Ethereum-blockkedjan. En uppsjö av nya projekt dök upp och blev framgångsrika genom att erbjuda en rad olika tjänster, alla byggda på Ethereum. Faktum är att i april 2021 översteg det totala låsta värdet (TVL) inom DeFi 50 miljarder dollar. All denna nya aktivitet på Ethereum ökade efterfrågan på dess inhemska ETH-token (som behövs för att genomföra transaktioner på nätverket), vilket fick priset att stiga till svindlande höjder.

Tendenserna på resten av kryptomarknaden och i ekonomin i stort spelade också en roll för ETH:s kurshistoria. Dess största uppgångar kom i slutet av 2017/början av 2018 och i slutet av 2020/början av 2021, och dessa uppgångar var inte unika för Ethereum hela kryptomarknaden pumpade runt dessa tider. Båda uppgångarna motsvarade den stora tjurrusningen för Bitcoin, och med en så stor marknadsdominans påverkar varje betydande rörelse för Bitcoin ofta resten av marknaden.

ETH:s enorma nedgång under en enda dag i mars 2020 var däremot inte begränsad till kryptomarknaden. Den kom samtidigt som ekonomier och gränser stängdes över hela världen som svar på COVID-19-pandemin. Effekten av detta kändes av hela kryptovaluta-sektorn och hela aktiemarknaden, som upplevde den största kraschen på en enda dag sedan 1987.

Faktorer som påverkar priset på Ethereum (ETH)

Till skillnad från Bitcoin har ETH inte ett maximalt utbud åtminstone inte ännu. Den kommer att fortsätta att skapas vid varje nytt block på obestämd tid, och utgivningstakten kan justeras genom konsensus för att upprätthålla nätverkssäkerheten. På grund av detta drivs kurs på Ether inte av knapphet, så varje prisökning kräver en ökning av efterfrågan som överstiger tillväxten av utbudet.

Den primära källan till efterfrågan på ETH är dess användbarhet för att betala transaktionsavgifter på Ethereum-nätverket. Detta behövs inte bara för att skicka ETH utan för att utföra alla operationer på blockkedjan, t.ex. använda dApps och interagera med ERC-20-tokens. Som sådan påverkas ökningen av Ethereum kurs starkt av tillväxten i DeFi-sektorn, vilket kan ses i korrelationen mellan ETH-kurs och TVL (total value locked) i DeFi.

På liknande sätt används Ethereum också för att skapa icke-fungibla tokens (NFT), som kan representera allt från digital konst, fastigheter och spelobjekt till en mängd andra saker. NFT-populariteten tog fart i slutet av 2020, vilket ytterligare drev på efterfrågan på ETH.

Den kommande uppgraderingen av Ethereum 2.0 kommer att leda till att blockkedjan övergår från proof-of-work till proof-of-stake, vilket ökar genomströmningen och minskar transaktionsavgifterna. Förutom att påverka efterfrågan på ETH genom sin effekt på den allmänt positiva stämningen kring Ethereum påverkar uppgraderingen även det cirkulerande utbudet eftersom ETH stakas i ETH 2.0, vilket låser det från cirkulation. I april 2021 hade cirka 3,8 miljoner ETH, vilket motsvarar 3,3 % av det totala utbudet, låsts in i ETH 2.0-insättningskontrakt vilket tar bort det från cirkulationen åtminstone tills uppgraderingen rullas ut.

Ethereum lockar också många spekulativa investerare. Eftersom Ethers utsläppstakt avtar med tiden ser många investerare dess potential som ett digitalt värdeförråd. Bitcoins tillväxt fick hjälp av en våg av institutionella investeringar, och efter detta riktar många företag sin uppmärksamhet mot den näst största kryptovalutan – Ethereum. Det har också lämnats in ansökningar om att skapa Ether ETF:er (exchange-traded funds), vilket skulle introducera traditionella aktiemarknadsinvesterare till ETH.

Direkt Uppdaterat Ethereum värde och marknadsvärde 

Direktpriset på Ethereum varierar från stund till stund eftersom det dikteras av balansen mellan köpare och säljare på börserna som ständigt förändras. 

Med tanke på ETH:s volatilitet kan kurs ändras med större belopp på väldigt kort tid. Marknadskapitalet för Ethereum är lika med värdet på ETH multiplicerat med antalet ETH i omlopp.

Vanliga frågor om Ethereum priset

Vad är det högsta priset för Ethereum i EUR?

Prishistoria för Ethereum visar att ETH har registerat ett högsta värde på loading EUR.

Vad är det lägsta priset för Ethereum i EUR?

Kriptomats data bekräftar att loading EUR är det lägsta uppmäta värdet på Ethereum.

Hur kan jag köpa Ethereum?

Du behöver inte anlita en expert för att berätta hur man köper Ethereum. Det är snabbt och enkelt att köpa ETH hos Kriptomat. ETH är tillgänglig för omedelbara köp till det aktuella ETHpriset loading EUR. Aktuella priser visas alltid i ETHdiagrammet.

Vad är det nuvarande priset för Ethereum i EUR?

Ethereum kan köpas direkt på Kriptomat. Det nuvarande priset är loading EUR.

Hur beräknas priset på Ethereum?

Ethereum kurs vid en viss tidpunkt bestäms av balansen mellan utbud och efterfrågan på börserna. När fler människor köper ETH än säljer det stiger priset, och när fler säljer än köper sjunker priset.

Varför skiljer sig priset på Ethereum från varandra på olika kryptovalutabörser?

ETH:s värde baseras enbart på handel eftersom det inte finns något globalt standardpris för Ether så ingen vet vad det ”ska” kosta. Handelsvolymen och likviditeten är olika för varje börs och det är dessa skillnader som påverkar värdet.

Vad kommer Ethereum att vara värt i framtiden?

Det är omöjligt att göra prisprognoser med någon form av säkerhet eftersom en mängd olika faktorer kan påverka Ethereums framtida värde. Om populariteten för DeFi och NFTs fortsätter att öka och uppgraderingen av Ethereum 2.0 går smidigt, är det dock troligt att ETH:s värde kommer att öka.

Slutsats

Etherkurs har genomgått stora förändringar under sin långa historia som från att ha varit värt mindre än 1,00 dollar strax efter lanseringen till att nå de svindlande höjderna på över 2 200 dollar i april 2021. Resan har dock inte varit smidig eftersom Ethers volatilitet ledde till många uppgångar och krascher längs vägen som aktiva handlare kunde dra nytta av.

En rad olika faktorer har spelat en roll för att bestämma värde på ETH, inklusive tillväxten inom DeFi-sektorn, lanseringen av uppgraderingen av Ethereum 2.0 och trenderna på resten av kryptomarknaden och i ekonomin i stort. Dess nuvarande värdering härrör från balansen mellan utbud och efterfrågan på marknaderna och förändras ständigt.

Om du vill komma igång med den mest användarvänliga handelsupplevelsen på marknaden, registrera dig hos Kriptomat idag för att börja din resa in i världen av Ethereum och kryptovalutor!

Datum Öppning Högsta Lägsta Stängning
Denna text är informativ och räknas inte som en investeringsrekommendation. Den uttrycker inte författarens eller tjänstens personliga åsikt. All investering och handel är riskabel, tidigare avkastning garanterar inte framtida avkastning – riskera bara de tillgångar du är villig att förlora.
Kriptomat-appen
Snabbt, säkert och enkelt