/
Inga resultat

Försök justera din sökning

Bitcoin icon

Bitcoin-kurs

btc
BTC-pris till EUR
loading
Senaste 24h
loading
loading
24h 1V 1M HELA

Live Bitcoin/EUR-diagram

Bitcoin prisöversikt

Det aktuella Bitcoinpriset är loading EUR. Priset har ändrats med EUR det senaste dygnet, för en handelsvolym på loading EUR. Marknadsrankingen för Bitcoin är , baserat på ett marknadsvärde på loading EUR. Bitcoin har en tillgång av loading i omlopp. Det högsta noterade Bitcoinpriset är loading EUR. Det lägsta noterade BTCpriset är loading EUR.

Hur korrelerar Bitcoin prisrörelser med marknadstrender? Kolla vår omfattande sida om kryptovalutapriser för information med ett ögonblick.

2008 introducerade Bitcoins pseudonyma uppfinnare Satoshi Nakamoto världen för en helt ny typ av tillgångsklass. Även om den första kryptovalutan representerade en ny värld av möjligheter fylld av förbättringar av det finansiella systemets arv, lämnade den också många människor förvirrade om vad den ens var. 

Bitcoin representerar trots allt inte ett företag, som aktier, och är inte heller uppbackad av en fysisk tillgång, som guld eller olja. Så vad är det egentligen som bestämmer priset på Bitcoin?

Om du någonsin har funderat på detta är du på rätt ställe. Vi har sammanställt allt du behöver för att få en bättre förståelse för de invecklade detaljerna i Bitcoins pris – och de faktorer som påverkar det.

Historik över Bitcoins pris

Priset för Bitcoin (BTC) har varit på något av en vild resa under det senaste decenniet. Kryptovalutan visade sig vara mycket mer volatil än aktiemarknaden och uppvisade ofta svängningar på 10 eller 20 %, eller till och med mer, på en enda dag.

När Bitcoin startades var den värd mindre än en cent. I maj 2010 betalade någon 10 000 BTC för två pizzor i den första verkliga Bitcoin-transaktionen. Priset bröt så småningom 1 dollar i februari 2011 och var över 10 dollar bara några månader senare. 2013 var nästa historiska år för Bitcoin, då priset för första gången nådde tresiffriga tal och sedan satte en ny topp på över 1 000 dollar samma år.

Under de följande tre åren fluktuerade priset på Bitcoin i tresiffriga intervall fram till den episka tjuruppgången 2017. I december 2017 nådde Bitcoin en ny toppnotering på nästan 20 000 dollar, vilket motsvarade en ökning med mer än 1 900 % sedan början av året. Detta fångade äntligen världens uppmärksamhet och Bitcoin kom in i många människors medvetande för första gången och diskuterades av både regeringar, ekonomer och mannen på gatan.

Dessa priser höll dock inte länge, och precis som tidigare toppar följde en krasch – en månad senare hade priset på Bitcoin sjunkit med hälften. Detta följdes av ytterligare en tvåårig period av långsam, gradvis nedåtgående rörelse (som nådde en bottennotering på cirka 3 000 dollar), innan 2020 innebar nästa period av spänning.

I mars 2020, efter att ha stigit till en toppnotering på cirka 8 000 dollar, kraschade hela kryptomarknaden i en dramatisk händelse som blev känd som Svarta torsdagen. Under denna minnesvärda dag förlorade Bitcoin 40 % av sitt värde på bara några timmar. Detta följdes dock av en ny uppgång och ett år efter den svarta torsdagen nådde Bitcoin en ny rekordnivå på 61 788 dollar efter vinster på 1 230 %.

Vad kan framtiden föra med sig? Ingen vet det, men att titta på det förflutna kan ibland ge en inblick.

Analys av Bitcoins prishistoria

Bitcoins prishistorik kan analyseras med många av samma tekniker som aktiemarknadsanalyser. Teknisk analys innebär att man tittar på diagrammen för att förstå tidigare prisrörelser. Med Bitcoin, liksom med många andra omsättningsbara tillgångar, åtföljs stora prissvängningar ofta av toppar i handelsvolym eftersom ett stort antal användare köper eller säljer sina mynt på börser.

Fundamental analys däremot tittar på företagets ekonomi och verksamhet samt på marknadens och ekonomins tillstånd i stort. Även om det inte finns något företag bakom Bitcoin har det fortfarande fundamentala faktorer som har påverkat priset. Dessa inkluderar tokens ekonomi – det faktum att Bitcoin har ett fast utbud är särskilt viktigt eftersom det gör den till en knapp tillgång och ett potentiellt skydd mot fiat-inflation. Saker som nya statliga regleringar och företag som accepterar Bitcoin anses också vara viktiga fundamentala händelser som kan påverka priset.

Den övergripande prisutvecklingen för Bitcoin tenderar att följa en Högkonjunktur och lågkonjunktur-cykel där en period av växande entusiasm och acceptans leder till en prisuppgång, innan tvivel och desillusionering leder till en krasch.

Analytiker har föreslagit andra modeller för Bitcoins långsiktiga prisutveckling och en populär modell är Stock-to-Flow-modellen, som använder Bitcoins knapphet för att kvantifiera dess värde. Den visar att tidigare rörelser i BTC kurs inträffar när det sker en förändring i tillväxttakten för Bitcoin-utbudet.

Faktorer som påverkar priset på Bitcoin (BTC)

En mängd olika faktorer påverkar priset på Bitcoin. Som tidigare nämnts har Bitcoin ett fast totalt utbud och är därför inte föremål för inflation som fiatvalutor. Detta innebär att den sannolikt kommer att vara en bättre långsiktig värdebevarare än till exempel USD. 

Priset på Bitcoin rör sig också ibland med eller som svar på förändringar i ekonomin i stort. Bitcoin gjorde till exempel imponerande vinster 2020 medan många ekonomier stängde och en aldrig tidigare skådad mängd amerikanska dollar trycktes som svar på COVID-19-pandemin. Detta kan bero på att människor vände sig till Bitcoin efter att ha förlorat förtroendet för regeringarnas ekonomiska politik eller till och med köpt Bitcoin med deras stimulanspaket.

Projektutveckling och nyheter är ytterligare prisdrivande faktorer. När det gäller Bitcoin omfattar projektutvecklingen bland annat gafflar och uppdateringar av Bitcoin Core. Samtidigt handlar nyheter som påverkar Bitcoin ofta om antagande och regleringar – när regeringar och stora handlare accepterar Bitcoin kan det ha en positiv inverkan på priset, medan förbud mot Bitcoin kan ha motsatt effekt.

En faktor som är unik för Bitcoin (och en mycket liten handfull andra kryptovalutor) är effekten av halverade händelser. Detta är när antalet Bitcoins som tilldelas gruvarbetare för att behandla transaktioner halveras – och det sker ungefär vart fjärde år. Föga förvånande har tidigare halveringshändelser korrelerat med en ökning av Bitcoins pris.

Investerarnas antagande är en annan tydlig bidragande faktor till Bitcoins värde, eftersom ju större efterfrågan det finns på Bitcoin, desto högre blir priset i sin tur. Under 2020 och 2021 fanns det många rubriker om företag som MicroStrategy, Square och Tesla som gjorde stora Bitcoin-köp. Faktum är att i mars 2021 innehas 6,47 % av all Bitcoin i statskassor hos offentliga och privata företag och ETF-liknande truster. 

Förutom att minska utbudet på den öppna marknaden kan institutionella Bitcoin-investeringar skapa förtroende för kryptovalutan och uppmuntra till fler detaljhandelsinvesteringar – vilket fortfarande är en viktig drivkraft för Bitcoins värde.

Live Bitcoin värde och marknadsvärde

Bitcoin kurs varierar från ögonblick till ögonblick eftersom det styrs av balansen mellan köpare och säljare på börserna, som är i ständig förändring. 

Med tanke på Bitcoins volatilitet kan priset ändras med stora belopp på mycket kort tid. Marknadskapitalet för Bitcoin är lika med priset på Bitcoin multiplicerat med antalet BTC i omlopp.

Vanliga frågor om bitcoins pris

Vad är det högsta Bitcoin priset i EUR?

Prishistoria för Bitcoin visar att BTC har registerat ett högsta värde på loading EUR.

Vad är det lägsta Bitcoin priset i EUR?

BTC prisutvecklingen visar att loading EUR EUR är det lägsta registrerade Bitcoin värdet.

Hur kan jag köpa Bitcoin?

Du kan köpa Bitcoin och över 290 olika kryptovalutor på några sekunder med Kriptomat, lär dig mer om hur du köper Bitcoin. Den är tillgänglig för omedelbart köp till den nuvarande BTC priser på loading EUR. Aktuella priser visas alltid i diagrammet BTC.

Vad är det aktuella Bitcoin priset i EUR?

Kriptomat-data bekräftar att det aktuella Bitcoin priset är loading EUR.

Hur beräknas priset på Bitcoin?

Bitcoin värde vid en viss tidpunkt bestäms av balansen mellan utbud och efterfrågan på börserna. När fler människor köper Bitcoin än säljer det stiger priset, och när fler säljer än köper sjunker priset.

Varför är priset på Bitcoin olika hos olika kryptovalutabörser?

Bitcoins kurs baseras enbart på handel eftersom det inte finns något standardiserat globalt pris på Bitcoin så ingen vet vad det ”ska” kosta. Handelsvolymen och likviditeten är olika för varje börs och det är dessa skillnader som påverkar priset.

När kommer nästa halvering att ske?

Den senaste halveringen skedde den 11 maj 2020 och nästa halvering väntas ske våren 2024.

När kommer det högsta utbudet nås?

Antalet Bitcoins som präglas per block för att belöna gruvarbetare kommer att fortsätta att halveras ungefär vart fjärde år tills totalt 21 miljoner BTC har präglats. Detta förväntas ske runt 2140.

Vad kommer Bitcoin att vara värt i framtiden?

Ett antal saker kan påverka Bitcoin kurs i framtiden, bland annat ändringar i lagstiftningen, hur snabbt privatpersoner och institutionella investerare tar emot BTC och hur skalbara lösningar utvecklas. Framtida prisprognoser varierar kraftigt beroende på källan. Stock-to-Flow-modellen föreslår att Bitcoin kommer att nå 100 000 dollar år 2021 och 1 miljon dollar år 2025. Saxo Bank-analytikern Kay Van-Petersen sade 2017 att BTC-priset kan nå 100 000 dollar år 2027, medan Gemini-grundarna Winklevoss-tvillingarna tror att Bitcoin kan vara värt 500 000 dollar år 2030 och riskkapitalisten Chamath Palihapitiya förutspådde att det kommer att nå 1 miljon dollar år 2037.

Slutsatts

Priset på Bitcoin har varit en vild resa, från att ha varit värt praktiskt taget ingenting när den lanserades 2009 till att nå de svindlande höjderna på över 60,000 dollar 2021. Resan däremellan har dock inte varit en smidig resa, med extrem volatilitet som lett till enorma uppgångar och krascher längs vägen.

Många olika faktorer har påverkat Bitcoins handelshistoria, bland annat gafflar, halveringshändelser, världsekonomin och antagandet av privata och institutionella investerare. Dess nuvarande värdering härrör från balansen mellan utbud och efterfrågan på marknaderna och förändras ständigt.

Om du vill komma igång med den mest användarvänliga handelsupplevelsen på marknaden, registrera dig hos Kriptomat idag för att börja din resa in i Bitcoin- och kryptovalutornas värld!

Datum Öppning Högsta Lägsta Stängning
Denna text är informativ och räknas inte som en investeringsrekommendation. Den uttrycker inte författarens eller tjänstens personliga åsikt. All investering och handel är riskabel, tidigare avkastning garanterar inte framtida avkastning – riskera bara de tillgångar du är villig att förlora.
Kriptomat-appen
Snabbt, säkert och enkelt