/
FIRO-pris till EUR
loading
Senaste 24h
loading
loading
24h 1V 1M HELA

Live Firo/EUR-diagram

Firo Prisöversikt

Det aktuella Firopriset är loading EUR. Priset har ändrats med EUR det senaste dygnet, för en handelsvolym på loading EUR. Marknadsrankingen för Firo är , baserat på ett marknadsvärde på loading EUR. Firo har en tillgång av loading i omlopp. Det högsta noterade Firopriset är loading EUR. Det lägsta noterade FIROpriset är loading EUR.

Hur man köper Firo

Det snabbaste och bekvämaste sättet för att göra ett inköp är att köpa FIRO hos Kriptomat. För instruktioner, se Hur man köper kryptovaluta och förvarar den säkert. Artikeln är en del av Kriptomats projekt Learn, vilket ger tydliga, korta förklaringar för kryptotermer och investeringsstrategier.

Om du överväger ett inköp, ta en stund för att kolla upp Kriptomats återkommande inköpsprogram. Denna innovativa tjänst för portföljuppstart gör att du kan schemalägga automatiska köp i ett vecko-, varannan vecka- eller månadsschema. Många finansiella rådgivare rekommenderar denna strategi för att bygga ett värde i en investeringsportfölj. Återkommande köp tenderar att moderera effekterna för kryptovalutaprisernas instabilitet. Många tycker att små, regelbundna inköp är ett bra sätt att spara tillgångar till pensionen, eller ett större köp med pengar de annars hade spenderat utan eftertanke.

Analys av Firos prisutveckling

Innan du köper en kryptovaluta är det värt att göra din läxa. Det innebär att du analyserar prisutvecklingen för att titta efter återkommande mönster och indikatorer för att priset för din investering snarare kommer öka, än minska.

Det finns otaliga sätt att analysera kryptouppförandet och ta ett köpbeslut. Två av de mest använda är teknisk och grundläggande analys.

Teknisk analys är värdefull för kryptoinvestering även om du inte har tillgång till åratal av historisk prisinformation i Firodiagrammet. För många kryptovalutorl har till exempel drastiska prisras och perioder av hög instabilitet följts av en oavbruten ökning till nya toppar. Det finns ingen garanti för att det mönstret kommer vara oavbrutet i framtiden, men om det har varit konsekvent förut är det värt att överväga.

I grundläggande analys undersöker du ekonomiska, finansiella, politiska sociala faktorer som påverkar priset. Du samlar in information om räntesatser, bruttonationalprodukten, tillverkningsinformation och arbetslöshet, för att göra informerade förutsägelser om aktiepriser.

Nyhetshändelser är också viktiga. Ökar nationalbanken räntesatserna? Röstas skattekonservativa partier fram? Har stormar eller torka stört jordbruket, turismen eller andra branscher?

De flesta investerare anser det är bäst att använda både teknisk och grundläggande analystekniker för att utvärdera ett inköp eller en försäljning.

Faktorer som påverkar priset för Firo

Ett myller av faktorer påverkar värdet för Firo. Som alla kryptovalutor skapades den med en fast tillgång. Detta innebär att regeringen kan inte skapa inflation – minskat värde av valutan – genom att starta tryckpressarna. Sällsynthet kan driva upp priset.

FIROkursen rör sig ibland med eller som svar på förändringar inom den bredare ekonomin. Till exempel har många krypton ökat stort under 2020, medan ekonomier världen över led av Corona-pandemin. Detta kan ha skett på grund av att folk vände sig till krypton istället för försvagade nationella ekonomier.

Regeringarnas regleringar har stor inverkan på priset för Firo och andra valutor. Skattepolitik, regleringar för investeringar, gruvbrytningsrestriktioner, regeringens planer för officiella digitala valutor och andra utvecklingar kan ta kryptmarknaden högre eller lägre.

Nyhetsmakare har ett ökande inflytande på kryptopriserna. När en miljardentreprenör twittrar ut stöd för ett specifikt mynt går priset ofta upp. Fler och fler kändisar promotar krypton och NFT inför följare i sociala media. Effekterna, från dessa godkännandena, på kryptopriserna kan inte överskattas.

Firovärde och -marknadsvärde live

Firokurs live varierar från stund till stund, så transaktioner sker på börser jorden runt. På grund av insabiliteten hos kryptovalutor kan priserna stiga eller rasa avsevärt under kort tid.

Marknadsvärdet för Firo är detsamma som värdet för Firo multiplicerat med antalet FIRO i omlopp.

Vanliga frågor om Firopriset

Vad är det högsta priset på Firo?

Prishistoria för Firo visar att FIRO har registerat ett högsta värde på loading .

Vad är det lägsta priset på Firo?

Kriptomats data bekräftar att loading är det lägsta uppmäta värdet på Firo.

Hur kan jag köpa Firo?

Du behöver inte anlita en expert för att berätta hur man köper Firo. Det är snabbt och enkelt att köpa FIRO hos Kriptomat. FIRO är tillgänglig för omedelbara köp till det aktuella FIROpriset loading EUR. Aktuella priser visas alltid i FIROdiagrammet.

Vad är det nuvarande priset på Firo?

Firo kan köpas direkt på Kriptomat. Det nuvarande priset är loading EUR.

Hur räknas Firopriset ut?

FIROkursen bestäms av tillgång och efterfrågan på kryptovalutabörser. När fler köper Firo, än säljer, går priset upp. När fler säljer, går priset ner.

Varför är Firopriset olika på olika kryptovalutabörser?

Firos prisnotering baseras på transaktioner som sker på varje börs. Det finns inget värde för Firo. Handlingsvolymen och likviditeten är olika för varje börs och de skillnaderna påverkar priset.

Vad kommer Firo vara värd i framtiden?

Ett antal saker kan påverka FIROs framtida värde, däribland ändrade regleringar, takten för godkännande från detaljhandeln och institutionella investerare och tekniska utvecklingar. Eftersom okända framtida händelser kan påverka priset är det omöjligt att ställa en exakt prognos.

Sammanfattning

Många faktorer har haft inflytande på Firos prisutveckling, däribland regeringars regleringar, tekniska utvecklingar, godkännande av detaljhandeln och institutionella investerare samt marknadskrafter. Om du vill komma igång med den snabbaste, enklaste börshandelserfarenheten på marknaden – registrera dig hos Kriptomat idag och påbörja din resa i Firos och kryptoinvesteringarnas värld.

Datum Öppning Högsta Lägsta Stängning
Denna text är informativ och räknas inte som en investeringsrekommendation. Den uttrycker inte författarens eller tjänstens personliga åsikt. All investering och handel är riskabel, tidigare avkastning garanterar inte framtida avkastning – riskera bara de tillgångar du är villig att förlora.
Kriptomat-appen
Snabbt, säkert och enkelt
midastracking