/
Inga resultat

Försök justera din sökning

Numbers Protocol icon

Numbers Protocol-kurs

num
NUM-pris till EUR
loading
Senaste 24h
loading
loading
24h 1V 1M HELA

Live Numbers Protocol/EUR-diagram

Numbers Protocol prisöversikt

Det aktuella Numbers Protocolpriset är loading EUR. Priset har ändrats med EUR det senaste dygnet, för en handelsvolym på loading EUR. Marknadsrankingen för Numbers Protocol är , baserat på ett marknadsvärde på loading EUR. Numbers Protocol har en tillgång av loading i omlopp. Det högsta noterade Numbers Protocolpriset är loading EUR. Det lägsta noterade NUMpriset är loading EUR.

Hur korrelerar Numbers Protocol prisrörelser med marknadstrender? Kolla vår omfattande sida om kryptovalutapriser för information med ett ögonblick.

Analys av Numbers Protocols prisutveckling

Innan du köper en kryptovaluta är det värt att göra din hemläxa. Det innebär att analysera Numbers Protocols prisutveckling för att leta efter återkommande mönster och indikatorer på att NUMs pris är mer sannolikt att stiga än att falla.

Det finns otaliga sätt att analysera Numbers Protocol resultat och fatta ett köpbeslut. Två av de vanligaste är teknisk analys och fundamental analys.

Teknisk analys är värdefullt när du investerar i NUM, även om du inte har tillgång till årtionden av historiska prisdata i Numbers Protocol-diagrammet. Med många kryptovalutor har till exempel dramatiska prisfall och perioder med hög volatilitet följts av en ihållande uppgång till nya toppnivåer. Det finns ingen garanti för att mönstret kommer att hålla i sig i framtiden, men om det har varit konsekvent tidigare är det värt att överväga.

I fundamental analys undersöker du ekonomiska, finansiella, politiska och sociala faktorer som påverkar Numbers Protocol:s pris. Du samlar in information om räntor, bruttonationalprodukt, tillverkningsdata och arbetslöshet för att göra välgrundade förutsägelser om NUM och andra kryptopriser.

Nyhetshändelser kan också ha en massiv effekt på Numbers Protocols växelkurs. Höjer nationalbanken räntorna? Blir konservativa finanspolitiker valda? Har stormar eller torka stört jordbruk, turism och andra industrier?

De flesta investerare tycker att det är bäst att tillämpa tekniska och grundläggande analystekniker när de utvärderar ett köp eller försäljning av kryptovalutor som Numbers Protocol.

Faktorer som påverkar Numbers Protocol växelkursen

Många faktorer påverkar Numbers Protocol värdet. De flesta kryptovalutor skapas med en fast tillgång. Det innebär att regeringen inte kan orsaka inflation – devalvering av valutan – genom att sätta igång tryckpressarna. Brist kan driva upp priset.

Nyhetsskapare påverkar i allt högre grad värdet på kryptovalutor som Numbers Protocol. När en miljardärentreprenör twittrar stöd för ett visst mynt eller token ökar ofta dess pris. Fler och fler kändisar marknadsför kryptor och NFT:er till miljontals följare på sociala medier. Effekterna av dessa rekommendationer på kryptopriser inklusive Numbers Protocol kan inte överskattas.

Förstå dynamiken på kryptomarknaden

Kryptomarknaden är en mycket dynamisk och snabbrörlig miljö som snabbt förändras. Precis som med Numbers Protocol kan det vara avgörande för dina investeringsbeslut att förstå denna dynamik. En viktig faktor är volatiliteten på marknaden. Numbers Protocol och liknande kryptovalutor har tidigare haft hög prisvolatilitet. Kraftiga prisökningar och prisfall kan ske inom några timmar, eller till och med minuter. Denna volatilitet kan innebära både risker och möjligheter för investerare som är intresserade av NUM.

Numbers Protocol tillsammans med resten av kryptomarknaden tenderar att följa Bitcoins prisrörelser. Det beror delvis på att Bitcoins marknadsvärde står för över en tredjedel av kryptomarknaden som helhet.
Dessutom kan konkurrenssituationen inom kryptovalutamarknaden också påverka Numbers Protocols pris. Nya konkurrenter, eller befintliga konkurrenters utveckling av mer avancerad teknik, kan utgöra en risk för Numbers Protocols marknadsposition.

Effekten av globala ekonomiska händelser på Numbers Protocol priset

Valutakursen för NUM rör sig ibland med eller som svar på förändringar i den bredare ekonomin.
Som all krypto kan Numbers Protocol påverkas av statliga regleringar. Skattepolitik, regleringar gällande investeringar, brytningsbegränsningar, statliga planer för officiella digitala valutor och annan utveckling kan få Numbers Protocol-priset att stiga eller sjunka.

Regeringspolitik som uppmuntrar utveckling och användning av kryptovalutor kan öka NUM växelkursen, medan de som begränsar eller förbjuder krypto kan leda till prisfall.

Ekonomisk instabilitet eller kriser kan leda till att människor letar efter alternativ till fiatvaluta, vilket potentiellt ökar efterfrågan på Numbers Protocol och andra kryptovalutor. Å andra sidan kan stark ekonomisk tillväxt leda till ökade kryptoinvesteringar när privatpersoner och företag letar efter nya vinstmöjligheter.

Att investera i kryptovalutor som Numbers Protocol kan vara en spännande men utmanande strävan. Eftersom kryptovalutalandskapet fortsätter att utvecklas kan det hjälpa dig att hålla dig informerad och förstå de olika faktorer som kan påverka kryptopriserna så att du kan navigera din investeringsresa med tillförsikt.

Oavsett om du är en erfaren investerare eller precis har börjat bör du alltid komma ihåg de grundläggande principerna för investeringar – diversifiera dina investeringar, investera bara det du har råd att förlora och se till att förstå riskerna innan du fattar några investeringsbeslut. Kolla in våra Intelligenta Portföljer som automatiskt anpassar sig till marknadsförhållandena.

Rollen hos kryptobörser

Kryptovalutabörser spelar en avgörande roll i handeln och prissättningen av kryptovalutor som Numbers Protocol. De fungerar som plattformar där köpare och säljare möts för att handla krypto. Priserna på kryptovalutor bestäms av köp- och säljaktiviteten inom dessa börser.

Alla dessa faktorer påverkar Numbers Protocol växelkursen och växelkurserna för andra kryptovalutor – idag. De påverkar alla investeringsbeslut på kryptomarknaden, och dessa beslut avgör marknadspriset.

Hur investerar man i Numbers Protocol

Att investera i Numbers Protocol är på många sätt enklare än att investera i fiatvaluta. Registrera dig för ditt kostnadsfria Kriptomatkonto och gör ditt första NUM köp som kommer att vara lika enkelt som att beställa en pizza.

Definiera helt enkelt dina investeringsmål och handelssyften och gör sedan dina Numbers Protocol och andra kryptotransaktioner. Du kommer att bli nöjd med den låga handelsavgiften för kryptomedel jämfört med vad finansiella kapitalförvaltare och banker tar ut.

Kryptoinvesteringar kan vara komplicerade, det är därför vi tycker att krypto ska vara enkelt. Det finns många olika verktyg och strategier att välja mellan, och Numbers Protocol är bara en av tusentals kryptovalutor. Du kan även investera i kryptorelaterade aktier genom ETF:er.

Live Numbers Protocol växelkurs och marknadsvärde

Live växelkursen Numbers Protocol varierar från ögonblick till ögonblick då transaktioner sker på kryptobörser som Kriptomat. Med tanke på kryptovalutornas volatilitet kan priserna stiga eller falla avsevärt under en kort period.

Numbers Protocols marknadsvärde är lika med NUM värdet multiplicerat med antalet mynt i omlopp.

Numbers Protocol pris FAQ

Vad är det högsta Numbers Protocol priset i EUR?

Prishistoria för Numbers Protocol visar att NUM har registerat ett högsta värde på loading EUR.

Vad är det lägsta Numbers Protocol priset i EUR?

NUM prisutvecklingen visar att loading EUR EUR är det lägsta registrerade Numbers Protocol värdet.

Hur kan jag köpa Numbers Protocol?

Du kan köpa Numbers Protocol och över 290 olika kryptovalutor på några sekunder med Kriptomat, lär dig mer om hur du köper Numbers Protocol. Den är tillgänglig för omedelbart köp till den nuvarande NUM priser på loading EUR. Aktuella priser visas alltid i diagrammet NUM.

Vad är det aktuella Numbers Protocol priset i EUR?

Kriptomat-data bekräftar att det aktuella Numbers Protocol priset är loading EUR.

Hur beräknas växelkursen för Numbers Protocol?

Växelkursen för NUM bestäms av tillgång och efterfrågan på kryptovalutabörser. När fler personer köper Numbers Protocol än säljer det, går priset upp. När fler säljer går priset ner.

Varför är Numbers Protocolpriset olika på olika kryptovalutabörser?

Numbers Protocol:s prisnotering är baserad på transaktioner som äger rum på varje börs. Det finns ingen standard global Numbers Protocol växelkurs. Handelsvolymen och likviditeten är olika för varje börs, och dessa skillnader påverkar priset.

Vad kommer Numbers Protocol vara värd i framtiden?

Ett stort antal saker kan påverka värdet på Numbers Protocol i framtiden, inklusive förändringar i regleringen, hur snabbt privata och institutionella investerare tar till sig tekniken och den tekniska utvecklingen. Eftersom okända framtida händelser kan påverka priset är det omöjligt att göra en exakt prisprognos för Numbers Protocol.

Sammanfattning

Många faktorer har haft en inverkan på Numbers Protocols prisutveckling, inklusive statliga regleringar, teknisk utveckling, antagande av återförsäljare och institutionella investerare samt marknadskrafter.

Är du redo att komma igång? Registrera ett gratis konto hos Kriptomat för att börja din resa in i den spännande världen av Numbers Protocol och kryptoinvesteringar!

Datum Öppning Högsta Lägsta Stängning
Denna text är informativ och räknas inte som en investeringsrekommendation. Den uttrycker inte författarens eller tjänstens personliga åsikt. All investering och handel är riskabel, tidigare avkastning garanterar inte framtida avkastning – riskera bara de tillgångar du är villig att förlora.
Kriptomat-appen
Snabbt, säkert och enkelt