Idag blir Bitcoin allt mer populärt och håller gradvis bli mer mainstream. Dock så är Bitcoin missförstått av många, och har därför fått en viss ökändhet i medierna. Detta har lett till att det är inte många som har korrekt information om vad Bitcoin faktiskt är, hur det skapades eller hur det fungerar.

Självklart finns det inget fel med detta. Det är en ny teknologi och något som du bara kan lära dig om på ditt egna initiativ eftersom det finns inga kurser om detta. Med detta i åtanke, så är vi glada att du har hittat hit eftersom vi försöker alltid lära ut så gott vi kan!

I detta blogginlägg kommer vi ge dig all grundläggande Bitcoin information och därmed också ge dig bättre förståelse till varför vi tycker det är sådan intressant teknologi.

Nu kör vi!

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vad är Bitcoin?

Bitcoin var skapad 2008 av en mystisk person eller organisation under pseudonymen Satoshi Nakamoto. Deras identitet är forfarande okänt, och kommer alltid att förbli så.

Den initiala idéen med Bitcoin kryptovalutan var publicerad av Satoshi i en vetenskaplig artikel med titeln Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Artikeln berättar:

”En ren ”peer-to-peer” version av elektronisk valuta skulle tillåta betalningar på internet att skickas från den ena parten direkt till den andra, utan att det går via en finansiell institution. Digitala signaturer ger en del av lösningen, men de huvudsakliga fördelarna går förlorade om en anförtrodd tredje part är fortfarande behöver förhindra dubbla utgifter. Vi har avsikten att ge en lösning på denna dubbla utgiften genom att använda en ”peer-to-peer” nätverk. Nätverket tidstämplar alla transaktioner genom att sätta dem i en pågående kedja av en hash-baserad bevis-på-arbete (proof-of-work), vilket skapar ett register som inte går att ändra på utan att gå in och ändra på själva bevis-på-arbetet. Den längsta kedjan fungerar inte bara som bevis som de bevittnade händelserna, utan också bevis på att det kom från den största källan av CPU-kraft. Så länge en majoritet av CPU-kraft är kontrollerad av noder som inte samarbetar för att attackera nätverket, så kommer de generera den längsta kedjan och passera angripare. Själva nätverket kräver minimal struktur. Meddelanden sänds på best effort-basis, och noderna kan lämna och återförena med nätverket som de vill. När de återförenas accepterar de den längsta bevis-på-arbete kedjan som bevis på vad som har hänt medans de var borta.”

Detta abstrakt använder sig av vetenskapliga termer, så låt oss titta närmare på Bitcoin med ett mer lättförståeligt språk.

Bitcoin är ett decentraliserat digital valuta för att systemet verkar utan en central bank eller några administratörer. Värdet och tillgången denna digitala valuta är styrt av användarna. Ur denna aspekt, så är det sannerligen en valuta som tillhör folket.

Bitcoin är en kryptovaluta för att det är en digital valuta som agerar som ett sätt för utbyten och använder sig av kryptografi (kodade skrifter). Detta är för att säkerställa finansiella transaktioner, kontrollera skapandet av ytterligare enheter (nya Bitcoins), och för att verifiera överföringen av kapital.

Bitcoin är ett öppet system, därför är det ingen som äger det och alla kan delta i dess användning och utveckling.

Bitcoin tar därmed bort åtminstone en typ av mellanhand: banker. Låt oss säga att du måste överföra 1000 Euro från Slovenien till dina släktingar i Tyskland. Pengarna går genom en bank i Slovenien och kostnaderna för denna överföring dras. Den tyska banken som dina släktingar har tar sedan ytterligare en kostnad, och hela denna process kan ta flera dagar, speciellt när du skickar pengar till ett land som har en annan valuta.

Det finns inga centraliserade institutioner i Bitcoins ekosystem för att kassera in avgifter, och transaktioner kan vara bearbetade inom några minuter – även om du skickar pengar till andra sidan världen. Dessutom är det en valuta som inte är hindrade av landsgränser.

Nu vet vi att banker har höga avgifter, är generellt ganska långsamma i deras verksamhet, och har vissa geografiska förhinder. Men det är inte allt. Till exempel, banker kan närsomhelst frysa kunders konton, och detta sker ibland med vaga anledningar. Detta resulterar i att vissa människor anser att banker har för mycket makt.

Du kanske har märkt att Bitcoin var skapad strax efter den finansiella krisen i 2008. Vissa människor tror på att det var det som satte igång idéen om en decentraliserad valuta och var en av de huvudsakliga anledningarna till uppståndelsen av Bitcoin. Det är inte långsökt att tro detta, då Bitcoin representerar en av de möjliga framtider av vårt monetära system.

 

Vad är Bitcoin : Grunderna

Bitcoin är en fullständigt digital valuta. Bitcoin valuta kan användas till flera olika typer av transaktioner, betalningar online, billiga internationella överföringar, etc.

Kort och gott, så är det den första omfattande införande av ett betalningssystem som inte är kontrollerat av staten.

Statliga organisationer och banker trycker eller genererar så gott som en obestämd mängd av nya pengar (EUR, USD, GBP, etc), medans Bitcoin har byggt in ett begränsat utbud av Bitcoins på 21 miljoner mynt. I dagsläget har ungefär 17,5 miljoner Bitcoin mynt skapats, men den sista Bitcoin förväntas att skapas ungefär runt år 2140.

Den allmänt accepterade förkortningen på Bitcoin är BTC. En Bitcoin kan delas till åtta decimalplaceringar och det minsta värdet kallas inofficiellt för en satoshi. Detta är då en hundramiljon-del av en Bitcoin, eller 0.00000001 BTC.

Följ priset av Bitcoin valutan här.

 

Vad är Bitcoin: Vad är en blockkedja?

Så hur fungerar Bitcoin? I detta kapitel kommer vi att se på Bitcoin-tekniken och blockkedje-teknologin i större detalj.

Varje transaktion i Bitcoin-nätverket är registrerat på något som kallas för en blockkedja. Detta är en öppen huvudbok (i princip en lista av alla transaktioner, som då bokförs i denna huvudbok) som underhålls och uppdateras av tusentals av så kallade ”miners” (skapandet av Bitcoin liknas ofta vid gruvarbete, och använder därför samma termer, men mer om det i nästa kapitel) över hela världen. Alla transaktioner är anonyma men är tillgängliga för allmänheten att se.

Hur skapas Bitcoin? Få reda på detta i de två nästkommande kapitel.

 

Vad är Bitcoin : Vad är Bitcoin mining?

bitcoin coin

Bitcoin är skapad av datorer som deltar i driftunderhållet av denna öppna huvudbok eller databas. Datornerna verifierar och validerar Bitcoin transaktioner och är belönade med nya Bitcoins när de lyckas lägga till ett nytt block till blockkedjan. Denna process kallas för mining, och datorerna är kända som miners.

Mining är en distribuerad enigt system. Det är använt för att validera transaktionerna som väntar på att bli inkluderade i blockkedjan. Detta är hur en kronologisk ordning på transaktionerna skapas och nätverkets neutralitet är skyddat.

Noggranna krypteringsregler förhindrar några modifikationer då varje block innehåller ett register av de senaste transaktionerna och en speciell matematiskt funktion som pekar ut det föregående blocket i kedjan.

Några bedrägliga eller skadliga försök till att ändra datan i blocket skulle orsaka att alla block att ogiltigförklaras. Man skulle aldrig kunna lägga till ett sådant felaktigt block eftersom samstämmigheten skulle inte uppnås.

Individer kan inte påverka blockkedjan, och de kan inte heller ersätta delar av kedjan i hopp om att manipulera transaktionerna. Detta försäkrar att de registrerade transaktionerna förblir i blockkedjan för alltid och kan därefter inte bli ändrade.

 

Hur är Bitcoin skapad?

Nu när vi har en bättre uppfattning om blockkedje-teknologin, så kan vi ta en närmare titt på processen av att skapa nya Bitcoins.

Ett nytt block tilläggs till blockkedjan var 10e minut. De mest framgångsrika miners är belönade med nyligen skapade Bitcoins. Du måste förstå att denna belöning är aldrig till en enskild individ, då det inte finns någon person som har tillräckligt med datorkraft för att lösa de komplexa matematiska procedurerna som krävs för att skapa ett lyckat block. En högre siffra av miners resulterar i ett ner säkert nätverk.

Som resultat av detta så samarbetar många miners och grupperar deras datakraft till så kallade ”mining pooler”. Belöningen distribueras därefter vilken grad av datorkraft respektive dator gav till denna pool. Det vill säga de datorer som gav mer datorkraft får också då en större andel av belöningen.

Belöningen halveras varje 210,000 block. Initialt var belöningen 50 Bitcoins till varje miner, och under 2012 så halverades belöningen för första gången (alltså till 25 Bitcoins). Andra gången det halverades var under 2016. Detta är vart vi befinner oss just nu, med en belöning på 12,5 Bitcoins. Nästa halvering beräknas ske i maj, 2020.

Belöningen halveras därmed ungefär vart fjärde år. Vi får denna tidsram genom att multiplicera tio minuter (den genomsnittliga tiden det tar för att skapa ett block) med 210,000 (antalet block som ska uppfyllas för nästa halvering). Som ett fan av sporter, finner jag det väldigt intressant att varje halvering sker samma år som sommar-OS.

Kontentan av detta är: Fler miners ger ett säkrare nätverk, men orsakar också en högre svårighet med mining. Detta är för att systemet säkerställer att det läggs till ett nytt block var tionde minut, inte senare eller tidigare.

 

Vad är kärnvärderingarna för Bitcoin?

För att hjälpa oss förstå de huvudsakliga fördelarna med Bitcoin, kan vi även se på de kärnvärderingarna som kan summeras med dessa tre punkter:

  1. Decentralisation: löser problemet med dubbla utgifter (transaktioner kan inte dupliceras, vilket förhindrar att det skapas en infinit mängd med Bitcoins)
  2. Begränsad tillgång: Det kan inte finnas mer än 21 miljoner Bitcoins (förutsatt att det finns en förutsägbar tillgång och ökad efterfrågan)
  3. Kryptografi: Det är omöjligt att veta uppgifter om sändare/mottagare (transaktionerna är anonyma).

Låt oss förklara dessa punkter mer i detalj..

 

Vad är Bitcoin: Decentralisation

För att förstå hur Bitcoin fungerar, det är essentiellt att förstå vad ett decentraliserat nätverk är för något. Konceptet av decentralisation har reda beskrivits ovanför, men vi kan se det från ett annat perspektiv också. När du besöker din webbläsare och skriver in ”www.google.com”, din dator börjar redan då starta en konversation med Googles servrar. Webbläsaren visar dig senare ett antal olika resultat på din sökning. Om Googles servrar av någon anledning inte var tillgängliga så skulle du inte kunna se dessa resultat. Detta är för att informationen är förvarad i ett centraliserat nätverk.

I ett decentraliserat närverk kan vi undvika sådana problem.

 

Vad är Bitcoin: Begränsad tillgång

Den huvudsakliga fördelen med en begränsad tillgång är konceptet av tillgång och efterfrågan. Människor ger ofta ett högre Bitcoin värde till sällsynta saker, vilket betyder att en mindre tillgång brukar leda till en högre efterfrågan. Föreställ dig sällsynta (gamla) bilar eller sällsynta juveler.

Bitcoin är byggt på samma koncept, då dess tillgång är begränsat till 21 miljoner Bitcons och det kommer aldrig finnas mer än den mängden Bitcoin mynt i cirkulation.

 

Vad är Bitcoin: Kryptografi

Bitcoin använder sig av kryptografi (en teknik för säker eller krypterad kommunikation) för att konvertera transaktionsdatan. En av de mest kända historiska apparater för kryptografisk kommunikation är Enigma, som användes under andra världskriget.

Olikt Enigma, som de allierade lyckades hitta ett sätt att avkoda meddelanden med, så går inte Bitcoins kryptografi att avkoda. För nu, i alla fall. Dock så är det förväntat att det kommer förbli så under en lång tid, om inte en oväntat ökning i datakraft sker (kvantum datorer kan vara ett hot, men de är långt ifrån att bli verklighet).

Den kryptografiska algoritmen som Bitcoin använder sig av kallas för Elliptic-curve kryptogafi.

Det skulle också kunna kallas för kryptografi av allmänna och privata nycklar. Denna teknologi tillåter dig att bevisa ägarskap av din Bitcoin plånbok med ett par av kryptografiska nycklar: en privat och en allmän nyckel.

En kombination av dessa nycklar skapar en digital signatur. Syftet med att använda sig av sådan kryptografi är för att skapa en säker digital referens av användares identitet.

Identiteten av plånboksägaren är därför baserad på besittningen av en kombination av privata och allmänna kryptografiska nycklar. Digitala signaturer bevisar ägarskap av dina tillgångar och låter dig få kontroll över dina tillgångar.

En Bitcoin plånbok består alltså alltid av två delar:

     • Den första delen är den allmänna adressen (eller den allmänna nyckeln). Det är som en e-mail adress och du kan dela den med andra utan problem.
     • Den andra delen är den privata nyckeln. Detta är som ett lösenord och du bör aldrig avslöja den till andra.

Likt en handsignatur, den digitala signaturen är använd för att verifiera ägarskap över en specifik plånbok. Dessutom förblir din identitet skyddat då du är fortfarande anonym, eftersom andra behöver bara din allmänna nyckel för att kunna överföra pengar till dig.

I fallet med Bitcoin, digitala signaturer är en matematisk funktion som matchar med en given plånbok. Om du lägger till en digital signatur till en transaktion, så kan ingen påstå att denna transaktion inte kom från din plånbok.

En privat nyckel används för att kryptera transaktioner, medans den allmänna nyckeln används för att avkryptera en transaktion. Vi måste därför upprepa betydelsen av att hålla den privata nyckeln hemlig. Den allmänna nyckeln är menad för att delas med tredje parter och säkerställer att du är ägaren av adressen som kan ta emot pengar. Sändaren krypterar transaktionen med deras privata nyckel, som sedan kan bara bli avkrypterat av mottagarens allmänna nyckel.

 

Vad är Bitcoin : Så köper du Bitcoin

Det finns många alternativ för att köpa Bitcoin. Den mest bekväma metoden för nybörjare är att köpa via en växelsida på nätet.

Om det är en licenserad och reglerad växelsida, måste du använda dina uppgifter såsom namn, adress, och pass eller ID-kort. Jag rekommenderar Kriptomat för att det är lätt att använda, pålitligt och du kan använda olika betalningsmetoder.

Ett annat alternativ är att använda en Bitcoin uttagsautomat. Det är ett sätt att få Bitcoin direkt och du är mer anonym än på en växelsida. Åtminstone när du håller dig till de mindre summorna. Du kan använda en uttagsautomat för att köpa Bitcoins direkt med kontanter eller med kreditkort.

Men detta sätt är lite otympligare eftersom du måste hitta den närmaste fysiska automaten nära dig. Detta är inte alltid så lätt beroende på vart i världen du befinner dig just där och då.

Läs vår artikel om Hur man köper Bitcoin om du vill få mer information om detta.

 

Vad är Bitcoin : Vad kan du betala med Bitcoin?

Du kan använda Bitcoin för att köpa och sälja varor eller tjänster.

Till exempel, det borde bli att mer lätt att resa välden över med Bitcoin eftersom du då behöver bara en valuta. Kan du tänka dig att du inte kommer att behöva fysiska pengar i din ficka? Eller att du inte kommer att behöva växla pengar när du reser till ett annat land? Du kommer att kunna använda Bitcoin från vilken apparat som helst i världen.

Även om du tappar bort din fysiska plånbok, så finns alltid Bitcoin kvar – säker i din virtuella plånbok. Därmed så är Bitcoin också en av de mest bekväma sätt att betala när du reser. Du kan betala med Bitcoin för att köpa flygbiljetter, hyrbilar och hotell; allt med undantag för pizza och fastigheter, så klart. Det finns alltså mycket du kan köpa med Bitcoin.

Du kan använda Kriptomat som din personliga krypto bankkonto när du reser eller i ditt vardagliga liv. Du kan använda dina krypto kapital som du önskar; skicka dem till din personliga plånbok, till dina vänner och familj, eller till andra tjänster.

 

Sammanfattning

Bitcoin representerar en revolution i det monetäriska systemet, och teknologin är fortfarande väldigt nytt. Det är en digital valuta och betalningssystem. Transaktioner behöver inte en mellanhand och allt fler försäljare tar emot Bitcoin som betalningssätt varje dag.

Bitcoins grundare Satoshi Nakamoto förblir anonym, men hans identitet spelar egentligen ingen roll. Hans idé har nu ett eget liv och det verkar inte som att Bitcoins popularitet kommer att minskas någon gång snart. Bitcoin i Sverige blir även nu allt mer vanligt.

Kommentera gärna nedan om du har några funderingar!