Čo je ICON (ICX)?

ICON kryptomena, ktorú vytvorila a vyvinula spoločnosť so sídlom v Južnej Kórei, bola uvedená na trh v roku 2017. Vznikla s myšlienkou vytvoriť nový model digitálnej ekonomiky. V tomto modeli by aplikácie fungovali na ICON infraštruktúre a navyše by sa mohli stať súčasťou decentralizovanej ekonomiky, vytvorenej ICONom a jej automatizovaným protokolom.

Tieto aplikácie by reprezentovali účastníkov ekonomiky a tí by si mohli vytvárať svoje vlastné kryptomeny, zatiaľ čo nody riadené výpočtovým výkonom by si mohli vybrať, ktorú aplikáciu budú podporovať. Všetky tieto aplikácie sú nezávislé, no napriek tomu sú vzájomne prepojené a môžu medzi sebou komunikovať. Stredobodom všetkých operácií a ekonomík hostených na ICON sieti je Icon Republic, kde sa razia ICX tokeny. Icon Foundation je spoločnosť, ktorá stojí za ICON projektom a jej cieľom je „hyperkonektivita celého sveta“. Ide o dosť ambiciózny projekt, pretože ICON projekt svoj plán neustále aktualizuje a svoj ekosystém sa snaží vylepšovať.

Konečným cieľom projektu je vybudovať najväčšiu decentralizovanú sieť, ktorá prepojí rôzne smart kontrakty, decentralizované aplikácie a ekonomiky, a zároveň zvýši interoperabilitu celej siete.

Ako ICON funguje?

Na rozdiel od Bitcoinu a mnohých ďalších altcoinov, ktoré boli vyvinuté o čosi neskôr, ICON sa pri dosahovaní konsenzu a vytváraní nových blokov na sieti nespolieha na proces ťažby. Namiesto toho sa ICON spolieha na delegovaný konsenzuálny algoritmus Proof of Contribution. Tento algoritmus vyberá nody, ktoré by mali pridávať nové bloky do blockchainu. DPoC je variantom delegovaného protokolu Proof of Stake, ktorý sa považuje za efektívnejší a demokratickejší ako pôvodný protokol Proof of Stake.

DPoS umožňuje účastníkom siete, t.j. nodom, hlasovať a zvoliť si ďalšieho delegáta na overenie bloku. Delegáti sa vyberajú vložením tokenov do hlasovacích poolov pre konkrétneho delegáta.

ICON sieť je zložená z piatich hlavných komponentov, ktoré zabezpečujú riadnu prevádzku siete. Týmito zložkami sú Icon Republic, Icon Communities, Community Representatives, Community Nodes a Citizen Nodes.

ICON sieť je poháňaná Loopchainom. Ide o vysoko výkonný podnikový blockchain s funkciami smart kontraktov. Loopchain zabezpečuje funkčnosť integrovaného zasielania správ medzi rôznymi ekonomikami a aplikáciami prostredníctvom algoritmu Loop Fault Tolerance.

ICON má svoj vlastný štandard tokenov IRC-16, ktorý bol po prvýkrát navrhnutý v roku 2019. Tento štandard tokenov umožňuje vydávanie cenných papierov a tokenizovaných aktív účastníkom siete.

iconIcon kalkulačka

Vypočítať cenu

Kto založil ICON? Historický vývoj ICONu

Projekt ICON založil v roku 2017 Min Kim, ktorý v minulosti založil e-commerce spoločnosť IVELA Global a pôsobil ako poradca ázijskej fintechovej spoločnosti DAYLI Financial Group. Propagáciu a rozvoj projektu podporuje nadácia ICON Foundation.

V roku 2017 ICON usporiadal pôvodnú ponuku mincí (ICO) a získal 150 000 ETH, čo v tom čase predstavovalo približne 43 miliónov dolárov. Predaj tokenov zahŕňal polovicu celkovej ponuky ICX tokenov. ICON Foundation má na starosti všetky operácie a vývoj týkajúci sa ICON siete, jej ekonomiky a ICX tokenu. Táto nadácia spustila oficiálnu sieť v januári 2018 a investori z ICO dostali svoje ICX tokeny v júni toho istého roku.

ICON sa naďalej vyvíja a ICON Foundation neustále aktualizuje svoj plán, aby zodpovedal novému harmonogramu tohto ambiciózneho projektu. Ten by sa v celosvetovom meradle mohol stať jednou z najväčších decentralizovaných ekonomík.

V čom je ICON jedinečný?

ICON ponúka takmer unikátnu príležitosť na vytváranie aplikácií a ich prepájanie s inými Dapps a ekonomikami v rámci verejného blockchainu a decentralizovanej architektúry, ktorá využíva efektívny protokol Delegated Proof of Stake.

V rámci modelu decentralizovanej ekonomiky má ICON rôzne spôsoby využitia. Jej používatelia si do siete s vysokou úrovňou zabezpečenia môžu, napríklad, ukladať lekárske záznamy, záznamy o poistení a ďalšie dôležité údaje. Používatelia ICONu si môžu vytvárať aj svoje vlastné tokeny a kryptomeny, ktoré by fungovali ako svojské meny pre ich individuálnu ekonomiku, vybudovanú a založenú na ICON sieti.

ICX takisto umožňuje rýchle transakcie a promptné validácie vďaka využitiu konsenzuálneho protokolu Delegated Proof of Contribution. Tento protokol je ďalší unikát v technickom pláne ICONu (ICX).

Ako získava ICON svoju hodnotu?

Trhovú hodnotu ICX môže ovplyvniť mnoho faktorov. ICON, rovnako ako ostatné kryptomeny, podlieha častým výkyvom cien v dôsledku vysokej volatility trhu. Jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré môžu ovplyvniť ICON hodnotu, je jeho celková ponuka. Ponuka ICX môže byť potenciálne inflačná alebo deflačná v závislosti od počtu transakčných poplatkov na bloku.

Dôležitejšími faktormi, ktoré dodávajú ICON hodnotu, sú jeho technická kapacita, užitočnosť a technológie. ICON sieť umožňuje stakovanie ICX tokenov a odmeny, a zároveň umožňuje interoperabilitu medzi Dapps a ekonomikami, ktoré sú na tejto platforme vytvorené. ICX tokenmi môžu byť odmeňovaní aj účastníci siete vrátane jej reprezentantov. Vlastnu vnútornú hodnotu ICONu ako blockchainového projektu určuje efektívnosť siete a jej technológie. Ďalším expandovaním a vývojom ICONu môže tento projekt prilákať inštitucionálnych investorov a viac používateľov.

Koľko ICON (ICX) mincí cirkuluje v obehu?

Momentálne je v obehu loading ICX tokenov a ich celková ponuka je loading. Nové ICX sú razené na vyplácanie odmien za staking, ale emisná sadzba sa dynamicky mení podľa počtu transakčných poplatkov na bloku, pričom všetky prebytočné transakčné poplatky sa následne spália. To znamená, že ak je objem transakcií ICON siete dostatočne veľký, hodnota ICX tokenov môže byť deflačná.

Počet mincí v obehu vynásobený aktuálnou trhovou cenou ICX sa rovná celkovej trhovej kapitalizácii ICONu. Celková trhová kapitalizácia určuje poradie ICX v porovnaní s ďalšími kryptomenami, a to určuje jej podiel na trhu.

Ďalšie technické údaje

Ako sme už uviedli vyššie, štruktúra ICON siete pozostáva z piatich komponentov: ICON Republic, ICON Communities, Community Representative, Community Nodes a Citizen Nodes.

ICON Republic je systém nodov, ktorý spája rôzne komunity a funguje ako ich komunikačný kanál. ICON Communities môžu fungovať v rámci svojich vlastných ekosystémov a podľa svojich pravidiel, ktoré definujú ekonomiku danej komunity. Tieto komunity sú definované ako sieť nodov (resp. uzlov) s rovnakým systémom riadenia.

Community Representatives, známi aj ako C-Reps, sú odmeňovaní tokenmi ICX za ich účasť na riadení systému siete. Títo reprezenzanti, alebo zástupcovia, sú vlastne volené nody z každej komunity, ktorá na sieti existuje. Tieto nody môžu komunikovať s ICON Republic. Community Nodes (komunitné nody) sú zase základom infraštruktúry každej hosťovanej komunity, ktorá je zodpovedná za správu a údržbu blockchainu. A napokon sú to Citizen nodes. Tieto nody zase podporujú transakcie medzi komunitami a ICON Republic.

Ako je ICON sieť zabezpečená?

Sieť ICON je zabezpečená konsenzuálnym protokolom Delegated Proof of Contribution, ktorý používa Loopchain s algoritmom Loop Fault Tolerance. Loopchain funguje tak, že priraďuje nody blokom so skupinovými transakciami a následne distribuuje tieto bloky do ďalších nodov. Ďalšie v poradí sú validačné nody (uzly), ktoré kontrolujú platnosť blokov a potvrdzujú generovanie nových blokov.

Loopchain používa mechanizmus známy ako Spinning, ktorý znižuje počet akcií potrebných na generovanie nových blokov, na overenie údajov bloku a transakcií v rámci blokov.

Na čo sa ICON využíva?

ICON môžu využívať firmy, inštitúcie a neziskové organizácie na vytváranie vzájomne prepojených aplikácií, ktoré fungujú ako ekonomiky založené na blockchaine a decentralizácii. Používatelia siete môžu vytvárať svoje vlastné tokeny a kryptomeny, a takisto môžu komunikovať s inými komunitami.

ICX, natívny token ICON ekosystému, môžu stakovať účastníci siete vo voľbách a pri hlasovaní o nodoch a delegátoch, resp. reprezentantoch, a tiež sa používa ako odmena pre reprezentantov za ich účasť na riadení siete. S tokenmi ICONu je možné obchodovať aj na kryptotrhu. Obchodníci zarábajú na rozdiele medzi nákupnou a predajnou cenou.

Ako si vybrať ICON peňaženku?

Na trhu dnes existuje niekoľko typov peňaženiek, v ktorých je možné ICON (ICX) uchovávať bezpečne a maximálne pohodlne. Hardvérové peňaženky, ako napríklad Nano Ledger S, sú zvyčajne obľúbenou voľbou pre držiteľov väčšieho množstva ICX tokenov. Ide síce o najbezpečnejšiu možnosť, ktorá je ale trochu drahšia a vyžaduje si viac technického know-how.

Majitelia ICON tokenov môžu používať aj oficiálnu peňaženku ICONu známu ako ICONex, ktorá bola uvedená na trh v roku 2019. ICONex je peňaženka s rozšírením v prehliadači Chrome, ale existujú aj webové, iOS a Androidové verzie s názvom MyIconWallet.

ICON je možné bezpečne a dosť prakticky uložiť aj v MyEtherWallet. Táto peňaženka je obľúbená u mnohých držiteľov kryptomien, ktorí vlastnia viacero tokenov ERC-20.

Online peňaženky alebo webové peňaženky sú tiež bezplatné a jednoducho sa používajú, ale nemusia byť tak bezpečné ako ich hardvérové alebo softvérové alternatívy. Platforme na spravovanie svojich ICX tokenov by ste mali dôverovať, preto by malo ísť o renomovanú službu s dobrými výsledkami v oblasti zabezpečenia a úschovy. Takéto online peňaženky sú najvhodnejšie na držanie menšieho množstva kryptomien, alebo pre tých, ktorí s nimi častejšie obchodujú.

Kriptomat ponúka bezpečné úložisko, kde môžete bezproblémovo ukladať a obchodovať so svojimi ICX tokenmi. Úschova ICX tokenov cez Kriptomat poskytuje zabezpečenie na podnikovej úrovni a praktické funkcie pre používateľov.

Keď si za úložisko vyberiete našu bezpečnú platformu, ICX tokeny si kúpite, predáte, alebo ich vymeníte za akúkoľvek inú kryptomenu v priebehu niekoľkých okamihov.

icon icon
Icon icx
0 0%

ICON a jeho Proof of Stake protokol

ICON sieť používa konsenzuálny protokol Delegated Proof of Contirnution, ktorý je variáciou protokolu Delegated Proof of Stake. DPoS je v porovnaní s tradičným mechanizmom Proof of Stake efektívnejší, pretože pri transakciách využíva Loopchain, kde nie je na ich overenie a zabezpečenie potrebné vykonať toľko akcií.

Záver

ICON pokračuje vo vývoji podľa svojho plánu, ktorého cieľom je hyperkonektivita celého sveta. Vytvára jednu z najväčších sietí, ktorá uľahčuje fungovanie systému komunít, ktoré sú založené na blockchainovej technológii. ICX by mohla byť zaujímavou investíciou pre inštitucionálnych investorov, ktorí vidia potenciál v decentralizovanej prepojenej ekonomike autonómnych interoperabilných komunít.

S rastom a vývojom ICON ekosystému má ICX väčšiu šancu, aby sa stal spolu s ICON sieťou populárnejším aktívom.

Pridajte sa ku krypto revolúcii a vydajte sa na cestu do sveta ICONu ešte dnes!

Časté otázky o ICON

Ako kúpiť ICON?

Ak ste sa už premýšľali nad tým, ako kúpiť ICON, určite vás poteší skutočnosť, že na Kriptomat platforme si môžete ICX tokeny zakúpiť kedykoľvek. Pomôže vám k tomu celá rada dostupných platobných spôsobov.

Ako predať ICON?

Ak už ICON vlastníte a svoje tokeny máte uložené v burzovej peňaženke Kriptomat, predáte ich veľmi jednoducho. Stačí si prejsť do rozhrania a zvoliť si požadovaný spôsob platby.

ICON cena

ICON cena sa môže každú chvíľu radikálne zmeniť. Dôvodom je volatilita kryptotrhu a množstvo špecifických faktorov, ktoré môžu spôsobiť výkyvy cien. Live cenu ICONu si môžete pozrieť na Kriptomat stránke.

Okrem tradičných faktorov, ako je sentiment na trhu, tok kryptomien na burzách a ekonomika ako taká, je cena ICX ovplyvnená aj objemom transakcií na ICON sieti, a teda aj počtom projektov, ktoré sú na nej vybudované.

Aktuálni Icon kurz je loading EUR.

Za posledných 24 hodín je objem ICX obchodov loading EUR. ICX je podľa celkovej trhovej kapitalizácie v súčasnosti hodnotená ako najlepšia zo všetkých kryptomien s trhovou kapitalizáciou loading EUR. Jej cirkulujúca ponuka je loading a maximálna ponuka je loading.

Zaregistrujte sa hneď teraz a vydajte sa na cestu do sveta Icon a kryptomien s Kriptomatom!

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok sa neváhajte spojiť s tímom podpory zákazníkov. Sme tu vždy, aby sme pomohli!