Какво е Icon (ICX)?

ICON е създаден и разработен през 2017 г. от компания, базирана в Южна Корея. Тя е създадена с идеята да се разработи нов модел на дигиталната икономика, при който приложенията могат да работят върху инфраструктурата на ICON и да станат част от децентрализираната икономика, създадена от ICON и нейния автоматизиран протокол.

Тези приложения ще представляват участниците в икономиката и ще могат да създават свои собствени криптовалути, а възлите, контролирани от изчислителната мощ, ще могат да избират кое приложение да поддържат. Всички тези приложения са независими едно от друго, но все пак са свързани помежду си и могат да осъществяват комуникация. Централният елемент на всички операции и икономики, хоствани в мрежата ICON, е Icon Republic. Там се изсичат ICX монетите. Icon Foundation, компанията, която стои зад проекта ICON, има за цел да изгради „хиперсвързан свят“, което е амбициозен проект, тъй като ICON продължава да актуализира пътната карта и да надгражда екосистемата.

Крайната цел на проекта е да се изгради най-голямата децентрализирана мрежа, свързваща различни интелигентни договори, децентрализирани приложения и икономики, като същевременно ще подобрява оперативната съвместимост.

Как работи ICON?

За разлика от Биткойн и много други алткойни, появили се на пазара след него, ICON не разчита на процеса „копаене“ за постигане на консенсус и създаване на нови блокове в мрежата. Вместо това мрежата ICON разчита на делегирания алгоритъм за консенсус доказателство за принос, като по този начин избира възлите, които трябва да добавят нови блокове в блокчейна. DPoC е вариант на делегирания протокол доказателство за залог, който се счита за по-ефективен и демократичен от оригиналния протокол.

Консенсусът дава възможност на участниците в мрежата (възлите) да гласуват и да избират кой да бъде следващият делегат, който ще валидира даден блок. Делегатите се избират чрез депозиране на монети в пул за гласуване за конкретния делегат.

Мрежата ICON е изградена от пет основни компонента, които осигуряват нормалната й работа. Тези компоненти са Република Icon, Общности Icon, Представители на общността, Възли на общността и Възли на гражданите.

Мрежата ICON се задвижва от Loopchain – високопроизводителен корпоративен блокчейн с функции за поддръжка на интелигентни договори. Loopchain осигурява функционалността на интегрираните съобщения между различни икономики и приложения чрез използването на алгоритъма Loop Fault Tolerance.

ICON има свой собствен стандарт за монети тип IRC-16, предложен за първи път през 2019 г. Стандартът позволява на участниците в мрежата да издават ценни книжа и токенизирани активи.

iconIcon Calculator

Калкулиране на цена

Кои са основателите на ICON? История на ICON?

Проектът ICON е основан през 2017 г. от Мин Ким, който преди това е основал компанията за електронна търговия IVELA Global и е работил като съветник на азиатската финтех компания DAYLI Financial Group. Популяризирането и развитието на проекта се подкрепя от фондация ICON.

През 2017 г. ICON проведе първично предлагане на монети и набра капитал от 150 000 ETH, което по това време се равняваше на около 43 милиона долара. В продажбата на монети бяха включени половината от общото предлагане на ICX. Фондацията ICON, която отговаря за всички операции и разработки по отношение на мрежата ICON, излезе официално на пазара през януари 2018 г., а инвеститорите в първоначалното монетно предлагане получиха своите монети ICX през юни същата година.

ICON продължава да се развива и вече обяви планове за амбициозния проект, който може да се превърне в една от най-големите децентрализирани икономики в световен мащаб, а фондация ICON актуализира пътната си карта, за да отговори на това предизвикателство.

Какво прави ICON уникален?

ICON предлага почти уникална възможност за изграждане на приложения и свързване с други децентрализирани приложения и икономики в рамките на публичен блокчейн с децентрализирана архитектура, в която се използва ефективен протокол – делегирано доказателство за залог.

Технологията ICON има различни случаи на използване в рамките на модела на децентрализираната икономика, така че потребителите на мрежата могат например да съхраняват медицински досиета, застрахователни полици и други важни данни с изключително ниво на сигурност. Потребителите на ICON могат също така да създават свои собствени монети и криптовалути под формата на национални валути за своята индивидуална икономика, изградена и установена в мрежата ICON.

ICX също така дава възможност за бързи трансакции и бързо валидиране благодарение на използването на делегирано доказателство за принос, което е още една уникална характеристика на техническата пътна карта на ICON (ICX).

Какво придава стойност на ICON?

Съществуват множество фактори, които могат да повлияят на пазарната цена на ICX. Цената на ICON, както и на други криптовалути, се променя често поради високата волатилност на пазара. Един от решаващите фактори, които могат да повлияят на цената на ICON е неговото крайно предлагане. Предлагането на ICX може потенциално да бъде инфлационно или дефлационно в зависимост от броя на таксите за трансакции в даден блок.

По-важните фактори, които придават стойност към цената на ICON са неговият технически капацитет, полезност и технология. Мрежата ICON позволява залагане на ICX и възнаграждения, като същевременно дава възможност за оперативна съвместимост между самите децентрализирани приложения и икономиките, създадени в платформата. ICX могат да бъдат използвани под формата на възнаграждение за участници в мрежата, включително представители. Вътрешната стойност на ICON като блокчейн проект се определя от ефективността на мрежата и нейната технология. Тъй като ICON се разширява и продължава да се развива, проектът може да привлече институционални инвеститори и повече потребители.

Колко монети ICON (ICX) има в обращение?

Текущия брой ICX в обращение е loading, а общото предлагане е loading. За изплащане на възнагражденията за залог се изсичат нови ICX, но степента на емитиране се променя динамично в зависимост от броя на таксите за транзакции в даден блок, като всички излишни такси за транзакции се изгарят. Това означава, че ако обемът на транзакциите в мрежата ICON е достатъчно голям, ICX могат да станат дефлационни. 

Пазарната капитализация на проекта е равна на броят на монетите ICX в обращение, умножен по текущата цена на FLOW на пазара. Общата пазарна капитализация определя ранга на ICX в сравнение с равностойните му криптовалути и определя пазарния му дял.

Други технически данни

Структурата на мрежата ICON е изградена от пет основни компонента, както беше споменато по-горе: Република Icon, Общности Icon, Представители на общността, Възли на общността и Възли на гражданите.

Републиката ICON представлява система от възли, която свързва различни общности и функционира като комуникационен канал между тях. Общностите ICON могат да работят в рамките на свои собствени екосистеми и правила, които определят икономиката на тази общност и се определят като мрежа от възли с една и съща система на управление.

Представителите на общността, известни също като C-Reps, получават възнаграждение под формата на ICX монети за участието си в системата за управление на мрежата. Представителите са избрани възли от всяка общност в мрежата. Тези възли могат да комуникират с Републиката на ICON. Възлите на общността са основата на инфраструктурата на всяка хоствана общност, която отговаря за управлението и поддръжката на блокчейн. И накрая, възлите на гражданите поддържат трансакциите между общностите и Републиката на ICON.

По какъв начин е защитена мрежата на ICON?

Мрежата ICON е защитена чрез използването на протокола делегирано доказателство за принос, който използва Loopchain с алгоритъм Loop Fault Tolerance. Loopchain работи чрез възлагане на възли блокове с групови транзакции, като по-нататък разпределя тези блокове на други възли. Следващите в реда на командите са възли за валидиране, които проверяват валидността на блоковете и потвърждават генерирането на нови блокове.

Loopchain използва механизъм, известен като Spinning (завъртане), който намалява броя на стъпките, необходими за генериране на нови блокове и валидиране на данните и транзакциите в блоковете.

Как да използвам ICON?

ICON може да се използва от предприятия, институции и организации с нестопанска цел за създаване на взаимосвързани приложения, които благодарение на блокчейна и децентрализацията действат като икономики. Потребителите на мрежата могат да създават свои собствени токени и криптовалути, както и да комуникират с други общности.

ICX е монетата на екосистемата ICON. Тя може да бъде залагана от участниците в мрежата при избори и гласуване за възли и делегати, т.е. представители, и се използва като форма на възнаграждение за участието на представителите в управлението на мрежата. Монетите ICON могат да се търгуват и на криптопазара, а търговците могат да реализират печалба въз основа на разликата между цената на покупка и продажба.

Как да избера ICON портфейл?

Съществуват няколко вида портфейли в които можете да съхранявате своя ICON (ICX) по сигурен начин и с максимална достъпност. Хардуерните портфейли, като например Nano Ledger S, обикновено са популярен избор за притежателите на ICX с по-големи наличности. Те осигуряват най-сигурната опция, но обикновено са по-скъпи и изискват повече технически познания.

Притежателите на ICON могат да използват и официалния портфейл на ICON, познат като ICONex, пуснат през 2019 г. ICONex е портфейл с разширение за Chrome, но има и версии за уеб, iOS и Android, наречени MyIconWallet.

ICON може да се съхранява безопасно и сигурно и в MyEtherWallet, което е популярен избор за много притежатели на криптовалути, които поддържат сериозен баланс от ERC-20 токени.

Онлайн портфейлите или уеб портфейлите също са безплатни и лесни за използване, но могат да бъдат по-малко защитени и сигурни от хардуерните или софтуерните алтернативи. Тъй като се доверявате на платформа да управлява вашите ICX монети, вие трябва да изберете добре позната и реномирана услуга с утвърден опит в сигурността и съхранението. Следователно те са най-подходящи за съхранение на малки суми криптовалути или за тези, които извършват сделки по-често.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите ICX токени без излишни усилия. Съхраняването на ICX в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на ICX, или търговията им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Доказателство за залог в ICON

Мрежата на Icon използва консенсус с делегирано доказателство за принос, който е разновидност на делегираното доказателство за залог. DPoS е по-ефективен в сравнение с традиционния механизъм доказателство за залог, тъй като използва по-малък брой стъпки за валидиране и сигурност с помощта на Loopchain.

Заключение

ICON продължава развитието си в съответствие с пътната си карта по пътя към един „хиперсвързан“ свят. Тя създава една от най-големите мрежи, която улеснява създаването на мрежа от общности чрез блокчейн технологията. ICX би могла да бъде интересна инвестиция за институционалните инвеститори, които виждат потенциала в децентрализираната взаимосвързана икономика на автономните оперативно съвместими общности.

Тъй като екосистемата ICON расте и се развива, ICX има по-голям шанс да стане по-популярен актив заедно с мрежата ICON.

Присъединете се към крипто-революцията и започнете своето пътешествие в света на ICON днес

ЧЗВ за ICON

Как да купя ICON?

Ако сте си задавали въпроса Как да купя ICON, то с радост ще откриете, че можете лесно да си купите ICX по всяко време чрез Kriptomat с редица налични методи за плащане.

Как да продам ICON?

Ако вече притежавате ICX и ги държите във вашия портфейл в борсата Криптомат, вие можете лесно да ги продадете като отидете в интерфейса и изберете желаната от вас опция за плащане.

ICON цена

Цената на ICON може да се промени радикално от един момент нататък, поради нестабилността и волатилността на пазара на криптовалути и множеството специфични фактори, които могат да доведат до промяна на цената. Можете да проверите цената на ICON в реално време в Kriptomat.

Освен от традиционните фактори, като настроенията на пазара, движението на активите на борсите и икономиката като цяло, цената на ICX се влияе и от обема на транзакциите в мрежата ICON и броя на проектите, изградени върху блокчейна.

Текущата цена на Icon е loading EUR.

24 часовият обем на търговия с ICX е loading EUR. ICX в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading и максимално предлагане от loading.

Регистрирайте се сега за да започнете пътешествието си в света на Icon и криптовалутите с Kriptomat!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!