Какво е Fantom (FTM)?

Фондация Fantom описва Fantom като „високопроизводителна, мащабируема и сигурна платформа за интелигентни договори“. 

Платформата се състои от различни компоненти.

Блокчейнът на Fantom Opera служи като стабилна основа. Това е насочена ациклична графична мрежа с отворен код, която е съвместима с виртуалната машина на Ethereum, така че да може да изпълнява съществуващи интелигентни договори и да създава нови договори, които взаимодействат с договорите в Ethereum.

Транзакциите на Fantom се потвърждават от Lachesis – система за доказване на залог без ясно изявен лидер, която използва персонализиран асинхронен консенсусен механизъм, който не допуска грешки. Валидациите на ABFT са по-бързи и по-евтини от тези, които установяват консенсус чрез доказателство за извършена работа или конвенционални схеми тип доказателство за залог. Системите ABFT финализират транзакциите за секунди вместо за минути.

Всяко децентрализирано приложение, базирано на Fantom, работи в своя собствена блокчейн мрежа. Тези блокчейн мрежи могат да имат собствени монети, икономики и правила за управление. Всички те се възползват от консенсусния механизъм Lachesis и могат да взаимодействат с децентрализираните приложения, работещи в различни блокчейн мрежи на Fantom. Ето защо Fantom понякога описва своята платформа като мрежа от мрежи.

Съвместимата с EVM виртуална машина позволява на блокчейна Opera да изпълнява интелигентни договори чрез Ethereum и да се интегрира с базирани на Ethereum децентрализирани приложения.

Монетa на Fantom, FTM, се използва за възнаграждаване на валидатори, извършване на финансови транзакции, осигуряване на права за управление и плащане на мрежови такси. FTM може да бъде открит на основните борси за криптовалути, включително Kriptomat.

fantomFantom Calculator

Калкулиране на цена

Децентрализираната финансова система Fantom се състои от три компонента:

  • fMint ви позволява да копаете fUSD – стабилна монета, която е обвързана 1:1 с щатския долар. fUSD може свободно да се обменя с FTM. 
  • fSwap е децентрализирана борса, която поддържа обмяна между повече от 175 синтетични токена, включително fBTC и fETH.
  • fLend ви позволява да печелите лихва, като предоставяте FTM и fUSD в ликвидния пул на Fantom. Можете също така да използвате fUSD като обезпечение за закупуване и търговия със синтетични токени.

И накрая, Fantom предлага портфейл, предназначен за съхранение на монети FTM, fUSD и синтетични токени. Транзакциите в сферата на децентрализираните финанси с Fantom могат да се изпълняват директно от портфейла.

Как работи Fantom?

Компонентите на Fantom са модули, които могат да се свързват помежду си от разработчиците на децентрализирани приложения. Всички компоненти на платформата имат свое собствено приложение и полезност, както и интеграционни връзки, които им позволяват да бъдат обединени в приложения на платформата за интелигентни договори Fantom срещу ниски такси.

Един от начините за по-ясно разбиране на платформата Fantom е да се възприема форма на счетоводна книга с пълно обслужване за децентрализирани приложения. Всяко децентрализирано приложение има потребителски интерфейс, някаква база данни и потребителски код за извършване на изчисления и други функции. И всяко децентрализирано приложение се възползва от надеждна, разпределена, децентрализирана счетоводна книга за валидиране и записване на транзакции. Fantom осигурява главната книга – не с обикновена блокчейн и приложно-програмен интерфейс, а с пълен набор от помощни програми и инструменти, които осигуряват лесен за използване интерфейс, който разработчиците могат да използват за внедряване на децентрализирани приложения.

Разработчиците, които използват конвенционални блокчейн вериги, се сблъскват с т.нар. блокчейн трилема, която изисква от тях да балансират между скоростта на транзакциите, сигурността и децентрализацията. Счетоводните книги, базирани на Биткойн, Етериум и други широко използвани платформи, могат да оптимизират един или два от тези фактори, но не и всичките три.

Fantom твърди, че нейният консенсусен протокол ABFT осигурява пълна сигурност и децентрализация, като същевременно поддържа много по-голяма скорост на транзакциите, постигайки по-ниски разходи. Обикновените транзакции на FTM се финализират за около една секунда и струват само 0,0000001 долара.

Кои са създателите на Fantom?

Fantom е основана през 2018 г. от Ан Бьонг Ик, южнокорейски компютърен учен. Преди да основе Fantom, Ан е бил президент на Корейската асоциация за хранителни технологии и е създал успешна платформа, подобна на Yelp, наречена SikSin.

Ан напуска Fantom през 2019 г. От февруари 2019 г. Fantom се ръководи от Фондация Fantom, регистрирана корпорация на Каймановите острови. Фондация Fantom се състои от екип от 28 инженери, учени, изследователи, дизайнери и предприемачи. 

Първоначалното предлагане на монети FTM на Fantom се състоя през юни 2018 г. Fantom продаде 40% от общото предлагане от 3,175 млрд. монети, като набра капитал от 369,65 млн. долара.

Какво прави Fantom уникален?

Целенасоченият фокус на Fantom върху подпомагането на разработката на децентрализирани приложения ѝ отрежда отличително място в света на криптовалутите, особено за разработчиците. Монетата FTM има стойност, но реално служи за възнаграждение на валидаторите и за гладко извършване на транзакциите. 

Уникалният аспект на Fantom е неговата богата екосистема от модулни инструменти, които могат да се свързват, за да се обменя информация и да се ускори разработването. Всеки елемент на платформата Fantom е проектиран с оглед на децентрализацията и оперативната съвместимост.

Fantom се ангажира и с откритост. Например изходният код на платформата е достъпен чрез лицензиране с отворен код в Github. Всеки може да създава градивни елементи, използвайки кода и приложно-програмния интерфейс на Fantom.

В процеса на работа Fantom използва участие от отворен тип. Всеки може да стартира възел в блокчейна на Opera. Това изисква залог от 3,175 милиона FTM, но това не ограничава участието ви. Достатъчно е да делегирате един или повече FTM на възел валидатор и можете да започнете да печелите възнаграждение.

Fantom използва токен тип ERC-20, но той не може да се използва директно в блокчейна на Opera. ERC-20 монетите, които постъпват в портфейла на Fantom, автоматично се конвертират в Opera FTM. ERC-20 токените на Fantom се използват в мрежата на Ethereum. Fantom също така поддържа BEP-2 монети, които работят в блокчейна на Binance.

Благодарение на отличителния консенсусен алгоритъм ABFT на Fantom всички транзакции се извършват на много ниска цена.

Колко монети Fantom (FTM) има в обращение?

Монетата FTM беше пусната на пазара през юни 2018 г. чрез първоначално монетно предлагане. Общото предлагане на монети FTM е ограничено до 3,175 млрд. loading от тях в момента са в обращение. 

По време на първоначалното монетно предлагане Fantom предостави за продажба 40% от общия брой монети. Останалите са резервирани: 30% за развитие на пазара, 15% за съветници и сътрудници и 15% за членовете на екипа на проекта Fantom и основателите.

По какъв начин е защитена мрежата на Fantom?

Главната книга на Fantom е защитена посредством Lachesis – консенсусния алгоритъм ABFT на проекта. Според Fantom Lachesis има четири основни предимства.

Първо, тя е асинхронна. Възлите не трябва да чакат други възли да действат, преди да обработят командите. Това води до по-голяма пропускателна способност и по-добра производителност при изпълнението и финализирането на транзакциите.

Второ, Lachesis е напълно децентрализирана и без лидери. Нито един участник не изпълнява привилегирована роля при валидирането или осигуряването на мрежата.

Трето, Lachesis е защитена. Алгоритъмът за консенсус ABFT е специално разработен, за да предоставя надеждна информация, дори когато някои възли действат злонамерено.

И накрая, Lachesis предоставя незабавно окончателно потвърждение, без да е необходимо да чакате 30 минути или повече за потвърждения на блокове.

Как да използвам Fantom?

Fantom представлява интерес предимно за предприемачи и разработчици на софтуер, които се стремят да създават сигурни разпределени приложения. Всяка част от екосистемата е съобразена с уникалните нужди на разработката на децентрализирани приложения.

Въпреки това монетата FTM може да представлява интерес и за инвеститорите. Монетите осигуряват достъп до процеса на валидиране на консенсусния механизъм тип доказателство за залог на Fantom, така че можете да печелите възнаграждения въз основа на това, че сте станали валидатор или сте делегирали монети на утвърден валидатор. Можете също така да използвате FTM за придобиване на fUSD, които могат да се използват като обезпечение за придобиване и търговия със синтетични токени.

Как да избера Fantom портфейл?

Монетите FTM и другите активи на Fantom могат да се съхраняват в обикновени портфейли. Съвместимостта им с Ethereum гарантира, че ключовете ще бъдат сигурни в онлайн, офлайн и хардуерни портфейли.

Fantom предлага безплатен портфейл като част от проекта Fantom. Потребителският интерфейс на този портфейл осигурява опростен достъп до всички части на екосистемата Fantom. 

Портфейлът Fantom извършва автоматична обмяна на Fantom ERC-20 и BEP-2 монети, които работят в мрежите на Ethereum и Binance.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите FTM монети без излишни усилия. Съхраняването на Loopring в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на FTM, или търговията им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Доказателство за залог във Fantom

Консенсусният механизъм ABFT на Lachesis е усъвършенствана система тип доказателство за залог. Всеки може да стане валидатор, като заложи 3,175 милиона FTM монети. Потребителите могат да участват във валидирането – включително да печелят възнаграждения – като заложат един или повече FTM на установени валидатори.

Възнаграждението за залагане на монети за валидатор в рамките на 365 дни се равнява на 13% годишен процент доходност. Делегирането без дългосрочен ангажимент носи 4% доходност на годишна база. 

Заложените FTM са заключени и не могат да се използват за транзакции, но потребителите на Fantom могат да ги използват като обезпечение за копаене на FTM, които могат да се използват в децентрализираното финансово приложение на Fantom. Няма такса за изсичане или изплащане на sFTM в света на децентрализираните финанси на Fantom. 

Заключение

Fantom е добре обмислена платформа за разработване и внедряване на децентрализирани приложения, базирани на дигитални активи и интелигентни договори. Инструментите и компонентите ускоряват и улесняват създаването на децентрализирани приложения, които работят сигурно, бързо и евтино.

Монетата FTM е привлекателна най-вече заради ролята, която играе в екосистемата на Fantom, но може да се търгува и да се използва за генериране на пасивен доход чрез залагане в мрежата Fantom.

ЧЗВ за Fantom

Ето един практически съвет как да започнете работа с този уникален представител на света на криптовалутите.

Как да купя Fantom?

Най-доброто място за закупуване на монети FTM е в Kriptomat, водещата борса в индустрията, която предлага лесна, бърза и евтина търговия с криптовалути. Посетете страницата ни Как да купя Fantom за да видите колко лесно може да стане това.

Как да продам Fantom?

Продажбата на FTM монети е бърза, лесна и евтина в Kriptomat, особено ако те се съхраняват във вашия портфейл в Kriptomat. Открийте сметка за минути, започнете да търгувате за секунди.

Каква е текущата цена на Fantom?

Kriptomat винаги ви показва текущата пазарна цена на Fantom заедно с исторически данни, помощ при транзакции и новини за тази интересна валута.

Цената на FTM се влияе от пазарни фактори, новини, събития, икономическо развитие и общото състояние на международната икономика.

Текущата FTM цена е loading EUR, а 24-часовият обем на търговия е loading EUR

FTM в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading FTM монети и максимално предлагане от loading FTM монети.

Регистрирайте се сега за да започнете пътешествието си в света на Fantom и криптовалутите с Kriptomat!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!