/

Интелигентен начин за инвестиране в Криптовалута

Интелигентното портфолио е диверсифицирано портфолио, което автоматично се адаптира към пазарните условия. Можете да започнете от 500 €.
Инвестиране, но лесно.

Kriptomat се ползва с доверието на 400,000+ потребители в цяла Европа

Как работи?

Inteligent portfolio Kriptomat

1. Избирате портфолио или тема, в която вярвате или искате да инвестирате.

Inteligent portfolio Kriptomat

2. Всяко портфолио се състои от различни активи в криптовалута и има свои собствени правила за ребалансиране.

Inteligent portfolio Kriptomat

3. Ребалансиране на портфолиото веднъж месечно.

Предимства на Интелигентните Портфолиа?

Автоматично управление на портфолиото

 • Иинтелигтените портфолиа на Kriptomat управляват инвестициите ви 24/7
 • Спестява ви постоянното наблюдение и ръчните настройки
 • Седнете удобно и се отпуснете, докато продуктът работи за вас.
Автоматично управление на портфолиото
Адаптира се към пазарните условия

Адаптира се към пазарните условия

 • Автоматично настройване според нестабилността на пазара
 • Ребалансирайте вашето портфолио интелигетно за да го поддържате оптимизирано
 • Помага да се ориентирате при колебания на пазара, без да е необходима вашата намеса.

Диверсификация на инвестициите

 • Разпределете вашата инвестиция в няколко криптовалути
 • Помага ви да спечелите от растежа на различните криптовалути
 • Създава стабилно портфолио с криптовалута, което може по-добре да се справя с възходи и падения на пазара
Диверсификация на инвестициите
Инвестирайте от 500 евро

Инвестирайте от 500 евро

 • Ниска бариера за влизане от 500 евро, за да започнете да инвестирате
 • Възможност за всеки да увеличи своето богатство
 • Без никакво обръзване
Готови ли сте да изградите вашето портфолио с криптовалута?

Започнете вашето инвестиционно пътешествие с интелигентните портфолиа!

*Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи са изложени на висок пазарен риск и волатилност на цените. Стойността на Вашата инвестиция може да се понижи или повиши и да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите пълната отговорност за инвестиционните си решения и Криптомат не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Миналото представяне не е надежден показател за бъдещото представяне. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и при които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов консултант, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за рискове.

Приложение на Kriptomat
Бързо, сигурно и лесно