Τι είναι η QuarkChain (QKC);

H QuarkChain είναι μια καινοτόμος αρχιτεκτονική blockchain χωρίς άδεια που χρησιμοποιεί την τεχνολογία blockchain sharding για να παρέχει μια υποδομή που είναι κλιμακούμενη, ευέλικτη και προσανατολισμένη στον χρήστη. Το πρότζεκτ στοχεύει να ανταποκριθεί στο παγκόσμιο εμπορικό πρότυπο παρέχοντας μια δημόσια «αλυσίδα» η οποία αποδίδει τουλάχιστον 100.000 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Η κλίμακα, η ταχύτητα και η προσιτή τιμή της καθιστούν την QuarkChain κατάλληλη για μια σειρά εφαρμογών, όπως πληρωμές, συναλλαγές υψηλής συχνότητας, ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαδίκτυο των πραγμάτων και κατανεμημένα κοινωνικά μέσα.

Τι είναι το «Τρίλημμα του Blockchain»;

Ένας όρος που επινοήθηκε από τον συνιδρυτή του Ethereum, Vitalik Buterin, το Τρίλημμα του Blockchain προτείνει ότι τα τρία πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός blockchain, δηλαδή η αποκέντρωση, η ασφάλεια και η επεκτασιμότητα, είναι αδύνατο να επιτευχθούν ταυτόχρονα. Τα blockchains, δηλαδή, πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς και να θυσιάσουν ένα από τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά προκειμένου να επιτύχουν τα άλλα δύο. Ωστόσο, η QuarkChain έχει επιτύχει τεράστια επεκτασιμότητα, παραμένοντας ταυτόχρονα ασφαλής και αποκεντρωμένη, μέσω της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας sharding στο blockchain δύο επιπέδων.

quarkchainQuarkChain υπολογιστής

Υπολογίστε την τιμή

Πώς Λειτουργεί Η QuarkChain;

Κάθε block σε ένα blockchain εκτελεί δύο βασικές λειτουργίες. Πρώτον, πρέπει να πραγματοποιούνται συναλλαγές και να καταγράφονται στο καθολικό, γεγονός που απαιτεί πολλά δεδομένα. Δεύτερον, τα αποτελέσματα των συναλλαγών από το καθολικό πρέπει να επιβεβαιώνονται και το block πρέπει να εξορύσσεται για να παρέχει την απαραίτητη δυσκολία ώστε να καταστεί οικονομικά μη αποδοτική μια επίθεση. Στο δίκτυο QuarkChain, αυτές οι λειτουργίες χωρίζονται σε δύο ξεχωριστά επίπεδα. Μια σειρά από δευτερεύοντα blockchain, που ονομάζονται shards, επεξεργάζονται η καθεμία ένα υποσύνολο όλων των συναλλαγών. Το δίκτυο περιέχει επίσης ένα root blockchain το οποίο επιβεβαιώνει τις συναλλαγές χωρίς να τις επεξεργάζεται. Η αναστροφή των συναλλαγών στο root blockchain δε θα ήταν οικονομικά αποδοτική, γεγονός που παρέχει ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, περισσότερα shards μπορούν να προστεθούν γρήγορα και εύκολα για την επεξεργασία περισσότερων συναλλαγών, παρέχοντας έτσι επεκτασιμότητα.

Συνεργατική Εξόρυξη

Εκτός από την ασφάλεια και την επεκτασιμότητα, η QuarkChain επιτυγχάνει αποκέντρωση μέσω της συνεργατικής εξόρυξης. Οι εξορύκτες μπορούν να επιλέξουν αν θα κάνουν εξόρυξη στα shards ή στο root blockchain και μπορούν να το κάνουν απευθείας χωρίς να συμμετέχουν σε ομάδες εξόρυξης. Στόχος αυτού του συστήματος είναι η δημιουργία μηχανισμών κινήτρων και αλγορίθμων δυσκολίας που διασφαλίζουν ότι οι δυνατότητες κατακερματισμού (hash) κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των shards.

Ποιοι Είναι Οι Ιδρυτές της QuarkChain; (Ιστορία της QuarkChain)

Η QuarkChain ιδρύθηκε το 2018 από τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Qi Zhou. Αφού απέκτησε διδακτορικό τίτλο ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Γεωργίας, ο Zhou εργάστηκε ως μηχανικός λογισμικού στις Google, Dell EMC και Facebook πριν ιδρύσει την QuarkChain.

Το testnet και το πορτοφόλι QPocket της QuarkChain κυκλοφόρησαν το 2018, όπως και το QKC utility token, το οποίο αρχικά διανεμήθηκε ως ERC-20 token. Το mainnet της QuarkChain ξεκίνησε το 2019, μετά το οποίο ενεργοποιήθηκε η ανταλλαγή token, ώστε το ERC-20 QKC να μπορεί να μετατραπεί σε εγγενές QKC του mainnet της QuarkChain και αντίστροφα. Το 2020 εισήχθη το Staking και το 2021 ξεκίνησε το mainnet 2.0 της QuarkChain, το οποίο ονομάστηκε BigBang.

Τι Καθιστά Την QuarckChain Μοναδική

Το Τρίλημμα του Blockchain θεωρείται εδώ και καιρό εμπόδιο στη μαζική υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων, αλλά η QuarkChain ισχυρίζεται ότι έχει λύσει το πρόβλημα μέσω της καινοτόμου, διεπίπεδης αρχιτεκτονικής του δικτύου με βάση το sharding. Επιπλέον, το δίκτυο είναι ευέλικτο: μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας σειράς εφαρμογών και κλάδων, καθώς το blockchain μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά καθολικά, μοντέλα συναλλαγών, οικονομικά συμβόλαια και συναινέσεις εντός του ίδιου δικτύου. Η QuarkChain χρησιμοποιεί επίσης έναν μοναδικό μηχανισμό συναίνεσης, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός Proof of Work και Proof of Stake.

Τι Δίνει Αξία Στην QuarkChain;

Η αξία του δικτύου QuarkChain προκύπτει από τα υψηλά επίπεδα επεκτασιμότητας, ευελιξίας και ευχρηστίας του. Το δίκτυο υποστηρίζει έξυπνα συμβόλαια μέσω της εικονικής μηχανής Ethereum, πράγμα που σημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες εφαρμογές στο Ethereum μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν στην QuarkChain. Καθώς το Ethereum δυσκολεύεται να επιτύχει αρκετά υψηλή απόδοση που οδηγεί σε σημαντικά τέλη επεξεργασίας συναλλαγών (gas fees ή αλλιώς «τέλη αερίου»), η QuarkChain θα μπορούσε ενδεχομένως να δει αυξανόμενη υιοθέτηση καθώς οι dApps που βασίζονται σε EVM μεταναστεύουν στο πιο κλιμακούμενο δίκτυό της.

Το QKC utility token έχει πεπερασμένη συνολική προσφορά, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να το καταστήσει μακροπρόθεσμα μια καλή αποθήκη αξίας. Το token αντλεί περαιτέρω αξία από τη χρησιμότητά του. Το QKC είναι η μονάδα ανταλλαγής μεταξύ των συμμετεχόντων στο δίκτυο QuarkChain και απαιτείται για την πληρωμή των προμηθειών συναλλαγών. Επομένως, είναι πιθανό το QKC να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία καθώς το δίκτυο QuarkChain Network επεκτείνεται και αποκτά περισσότερα dApps και χρήστες.

Πόσα Κέρματα QuackChain (QKC) Βρίσκονται Σε Κυκλοφορία;

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν loading QKC. Από τη συνολική προσφορά QKC, το 15% διατέθηκε στην ομάδα, το 15% στο Ίδρυμα, το 10% σε συμβούλους και μάρκετινγκ και περίπου το 17,8% πωλήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές. Τα περισσότερα από αυτά τα tokens υπόκεινταν αρχικά σε διετή περίοδο κλειδώματος και στη συνέχεια σε γραμμική απελευθέρωση, αλλά το χρονοδιάγραμμα επιταχύνθηκε μετά από ψηφοφορία της κοινότητας διακυβέρνησης και όλα τα προαναφερθέντα tokens βρίσκονται πλέον στην κυκλοφορούσα προσφορά. Τα υπόλοιπα QKC θα εισέλθουν στην κυκλοφορούσα προσφορά σταδιακά καθώς θα διανέμονται στους συμμετέχοντες του δικτύου για να δοθούν κίνητρα για συνεισφορές προς το σύστημα.

Άλλα Tεχνικά Στοιχεία

Ένας υπερπλήρης κόμβος στο δίκτυο QuarkChain είναι ένας κόμβος που επικυρώνει όλα τα δευτερεύοντα block και τα block του root blockchain. Αυτό θα είχε σημαντικές απαιτήσεις όσον αφορά το εύρος ζώνης, την αποθήκευση, τον CPU και τη μνήμη για ένα blockchain υψηλής απόδοσης. Για παράδειγμα, η επεξεργασία 1 εκατομμυρίου συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο με κάθε μία από αυτές να είναι 250 Bytes θα απαιτούσε εύρος ζώνης δικτύου 2 GBps και η κίνηση θα δημιουργούσε περίπου 20 Terabytes δεδομένων κάθε μέρα. Η QuarkChain μειώνει τα εμπόδια εισόδου επιτρέποντας σε πολλούς «τίμιους» κόμβους να συσσωρεύονται μαζί για να σχηματίσουν έναν υπερπλήρη κόμβο. Κάθε μεμονωμένος κόμβος επικυρώνει στη συνέχεια μόνο ένα υποσύνολο αλυσίδων, και αν ένας κόμβος καταρρεύσει, οι υπόλοιποι μπορούν να επικυρώνουν πλήρως τα block, καθώς δύο οποιοιδήποτε κόμβοι μπορούν να σχηματίσουν άλλη συστάδα.

Πώς Διασφαλίζεται το Δίκτυο QuarkChain;

Η ισχύς κατακερματισμού του δικτύου QuarkChain κατανέμεται μεταξύ του root blockchain και των shards. Ωστόσο, τουλάχιστον το 50% αυτής κατανέμεται στo root blockchain. Αυτό σημαίνει ότι ένας κακόβουλος εξορύκτης θα χρειαζόταν τουλάχιστον το 25% της ισχύος κατακερματισμού του συνολικού δικτύου για να πραγματοποιήσει μια επίθεση, γεγονός που εξαλείφει τον κίνδυνο επιθέσεων διπλής δαπάνης στην αλυσίδα QuarkChain.

Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Την QuarkChain;

Η ευελιξία του δικτύου QuarkChain σημαίνει ότι έχει πολλές πιθανές εφαρμογές χρήσης. Ειδικότερα, η ομάδα QuarkChain πιστεύει ότι η τεχνολογία της είναι ιδανική για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλων δεδομένων και διαδικτύου των πραγμάτων. Διαθέτει επίσης τον απαραίτητο σχεδιασμό και την ισχυρή υποδομή για την υποστήριξη dApps σε κινητές συσκευές. Η QuarkChain παρέχει κίνητρα μέσω QKC για τους προγραμματιστές, καθώς και εργαλεία για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς Android. Η κλιμακούμενη τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παιχνιδιών βασισμένων σε blockchain, κοινωνικών δικτύων, αποθήκευσης online και οικονομικών κοινόχρηστων πλατφορμών.

Το εγγενές QKC token μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασφαλής και βολική μέθοδος πληρωμής και διακανονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στο δίκτυο και για την πληρωμή τελών συναλλαγής. Διανέμεται επίσης στην κοινότητα ως κίνητρο για την ενθάρρυνση θετικών συνεισφορών προς το σύστημα. Το ERC-20 QKC token μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε εξωτερικά ανταλλακτήρια και να χρησιμοποιηθεί σε αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές εφαρμογές στο Ethereum.

Πώς Να Επιλέξετε Πορτοφόλι Stellar;

Τα εγγενή QKC tokens του mainnet μπορούν να αποθηκευτούν στο πορτοφόλι QPocket της QuarkChain. Τα ERC-20 QKC tokens μπορούν να αποθηκευτούν σε οποιοδήποτε πορτοφόλι που υποστηρίζει το Ethereum και ο τύπος που θα επιλέξετε πιθανώς θα εξαρτηθεί από το πόσα έχετε να αποθηκεύσετε και τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτά.

Τα πορτοφόλια υλισμικού ή «ψυχρά» πορτοφόλια όπως το Ledger ή το Trezor παρέχουν την πιο ασφαλή επιλογή για την αποθήκευση κρυπτονομισμάτων με αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτός σύνδεσης. Ωστόσο, μπορεί να απαιτούν περισσότερες τεχνικές γνώσεις και είναι μια πιο ακριβή επιλογή. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι καταλληλότερα για την αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων QKC για πιο έμπειρους χρήστες.

Τα πορτοφόλια λογισμικού παρέχουν μια άλλη επιλογή και είναι δωρεάν και εύκολα στη χρήση. Είναι διαθέσιμα προς λήψη ως εφαρμογές για smartphone ή desktop και μπορούν να είναι εποπτικά ή μη εποπτικά. Με τα εποπτικά πορτοφόλια, τα ιδιωτικά κλειδιά διαχειρίζονται και υποστηρίζονται για λογαριασμό σας από τον πάροχο υπηρεσιών. Τα μη εποπτικά πορτοφόλια χρησιμοποιούν ασφαλή στοιχεία στη συσκευή σας για την αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών. Αν και είναι βολικά, θεωρούνται λιγότερο ασφαλή από τα πορτοφόλια υλισμικού και μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για μικρότερες ποσότητες QKC ή πιο αρχάριους χρήστες.

Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή διαδικτυακά πορτοφόλια είναι επίσης δωρεάν και εύκολα στη χρήση και προσβάσιμα από πολλές συσκευές με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, θεωρούνται «θερμά» πορτοφόλια και μπορεί να είναι λιγότερο ασφαλή από τις εναλλακτικές λύσεις υλισμικού ή λογισμικού. Καθώς πιθανότατα εμπιστεύεστε την πλατφόρμα για τη διαχείριση των QKC σας, θα πρέπει να επιλέξετε μια αξιόπιστη υπηρεσία με ιστορικό στην ασφάλεια και τη φύλαξη. Ως εκ τούτου, είναι καταλληλότερες για τη διακράτηση μικρότερων ποσών κρυπτονομισμάτων ή για όσους πραγματοποιούν πιο συχνές συναλλαγές.

Η Kriptomat προσφέρει μια ασφαλή λύση αποθήκευσης, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε και να ανταλλάσσετε τα QKC tokens σας χωρίς προβλήματα. Η αποθήκευση των QKC σας με την Kriptomat σας παρέχει ασφάλεια επιχειρηματικού επιπέδου και φιλική προς το χρήστη λειτουργικότητα.

Η αγορά και πώληση QKC ή η ανταλλαγή του με οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά όταν επιλέγετε την ασφαλή πλατφόρμα μας ως λύση αποθήκευσης.

Μηχανισμός Συναίνεσης QuarkChain

Το QuarkChain χρησιμοποιεί έναν μοναδικό αλγόριθμο συναίνεσης, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός Proof of Work και Proof of Stake, γνωστός ως Proof of Staked Work. Το root blockchain λειτουργεί με PoW, το οποίο παρέχει το απαραίτητο επίπεδο δυσκολίας για να διατηρηθεί η ασφάλεια του blockchain, αλλά ένας εξορύκτης πρέπει πρώτα να ποντάρει ένα ποσό QKC ανάλογο με το ποσοστό της ισχύος κατακερματισμού που θέλει να συνεισφέρει. Το PoSW αποθαρρύνει έτσι τις δεξαμενές εξόρυξης, καθώς ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποκτήσει ένα μεγάλο μερίδιο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ένας κακόβουλος φορέας θα πρέπει να ποντάρει ένα μεγάλο ποσό tokens καθώς και το 51% της ισχύος κατακερματισμού του δικτύου, προκειμένου να πραγματοποιήσει επίθεση διπλής δαπάνης.

Κατακλείδα 

Η καινοτόμος αρχιτεκτονική blockchain που δημιουργήθηκε από την QuarkChain παρέχει λύση στο Τρίλημμα του Blockchain, καθώς είναι ταυτόχρονα αποκεντρωμένη, κλιμακούμενη και ασφαλής. Η αρχιτεκτονική δύο επιπέδων και η χρήση της τεχνολογίας sharding δημιουργούν υψηλή απόδοση συναλλαγών, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει την QuarkChain στην αποστολή της να ανταποκριθεί στην παγκόσμια εμπορική ζήτηση.

Το QKC είναι το utility token της πλατφόρμας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αλυσίδα block QuarkChain στην εγγενή του μορφή, καθώς και να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε εξωτερικά ανταλλακτήρια στην ERC-20 μορφή του. Οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ των δύο τύπων token.

Η ευελιξία του δικτύου QuarkChain σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές συναινέσεις, μοντέλα συναλλαγών και οικονομικά στοιχεία των tokens μέσα σε ένα δίκτυο – το οποίο είναι επίσης συμβατό με EVM. Επομένως, το οικοσύστημα θα μπορούσε να δει μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον από τη μετάβαση των dApps του Ethereum, καθώς και πιθανές περιπτώσεις χρήσης σε μια σειρά από κλάδους, όπως οι πληρωμές, τα κοινωνικά δίκτυα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις περί QuarkChain

Τι είδους πρότζεκτ βασίζονται στο QuarkChain;

Το οικοσύστημα QuarkChain ενσωματώνει δεκάδες πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων δεδομένων και πληροφοριών όπως το TokenInsight, βιομηχανικών υπηρεσιών όπως η Morpheus Labs, πλατφορμών συναλλαγών και δανεισμού όπως το Bixin και πρότζεκτ ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας όπως το PlayTable.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών shards;

Ναι. Οι συναλλαγές εντός shards είναι οι απλούστερες, αλλά οι συναλλαγές μεταξύ shards είναι επίσης δυνατές ανά πάσα στιγμή. Μπορούν να επιβεβαιωθούν μέσα σε λίγα λεπτά και η απόδοση τους μπορεί να κλιμακωθεί γραμμικά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των shards.

Πώς να Αγοράσετε QuarkChain;

Η αγορά του QKC είναι τόσο εύκολη όσο και η επίσκεψη Πώς Να Αγοράσετε QuarkChain του Kriptomat και η επιλογή της μεθόδου πληρωμής που προτιμάτε.

Πώς Να Πουλήσετε QuarkChain;

Αν έχετε ήδη QKC και το κρατάτε σε ένα πορτοφόλι ανταλλαγών Kriptomat, μπορείτε εύκολα να το πουλήσετε, πλοηγούμενοι στο περιβάλλον εργασίας και επιλέγοντας την επιθυμητή επιλογή πληρωμής.

Τιμή QuarkChain

Η τιμή του QuarkChain επηρεάζεται από πολλούς συνήθεις παράγοντες, όπως τα νέα του πρότζεκτ και οι λεπτομέρειες ανάπτυξης, το κλίμα της αγοράς, η ροή των κρυπτονομισμάτων στα ανταλλακτήρια και η οικονομία γενικότερα. 

Εκτός από αυτά, η τιμή της QuarkChain επηρεάζεται επίσης από τον αριθμό των tokens που έχουν τοποθετηθεί στον μηχανισμό συναίνεσης Proof of Staked Work της QuarkChain και από τον αριθμό των έργων και των χρηστών στο οικοσύστημα της QuarkChain.

Η τρέχουσα τιμή QuarkChain  είναι loading EUR.

Ο 24ωρος όγκος συναλλαγών της QKC είναι loading EUR. Το QuarkChain κατατάσσεται επί του παρόντος στην κατάταξη όλων των κρυπτονομισμάτων με βάση τη συνολική χρηματιστηριακή αξία, με χρηματιστηριακή αξία loading EUR. Έχει κυκλοφορούσα προσφορά loading.

Εγγραφείτε τώρα για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στον κόσμο του QuarkChain και των κρυπτονομισμάτων με το Kriptomat!

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών. Είμαστε πάντα εδώ για να βοηθήσουμε!