Какво е QaurkChain (QKC)?

QuarkChain е иновативна блокчейн архитектура за разделяне на блокове която не използва разрешения, а основната й цел е да осигури инфраструктура, която е мащабируема, гъвкава и ориентирана към потребителите. Проектът вярва, че може да отговори на глобалния търговски стандарт, като осигури публична верига, която осигурява най-малко 100 000 трансакции в секунда във веригата. Мащабът, скоростта и достъпността правят QuarkChain подходящ за редица приложения, включително плащания, високочестотна търговия, игри, интернет на нещата и разпределени социални мрежи.

Какво представлява „Трилемата на блокчейн“?

Терминът е въведен от съоснователя на Ethereum Виталик Бутерин, „Трилемата на блокчейна“ гласи, че трите най-важни характеристики на блокчейна, а именно децентрализация, сигурност и мащабируемост, е невъзможно да бъдат постигнати едновременно. Това означава, че блокчейн трябва да прави компромиси и да жертва едно качество, за да постигне останалите две. QuarkChain обаче е постигнал огромна мащабируемост, като същевременно е успял да остане сигурен и децентрализиран чрез използването на усъвършенствана технология за разделяне на блоковете (sharding) в своя блокчейн от два слоя.

quarkchainQuarkChain Calculator

Калкулиране на цена

Как работи QuarkChain?

Всеки блок във веригата изпълнява две основни функции. Първо, транзакциите се извършват и записват в главната книга, което консумира голямо количество данни. Второ, резултатите от транзакциите от главната книга трябва да бъдат потвърдени и блокът трябва да бъде добит, за да се осигури необходимото ниво на трудност, което да направи атаката срещу този блок икономически неефективна. В мрежата QuarkChain тези функции са разделени в два отделни слоя. Поредица от второстепенни блокови вериги, наречени отломки, всяка от които обработва подгрупа от всички транзакции. Мрежата съдържа и основна блокверига, която служи за потвърждаване на трансакциите, без да ги обработва. Възстановяването на трансакциите в кореновата верига не би било икономически ефективно, което от своя страна осигурява сигурност. Същевременно бързо и лесно могат да се добавят още отломки или дялове, за да се обработват повече трансакции, което осигурява мащабируемост.

Съвместно копаене

Освен сигурността и мащабируемостта QuarkChain постига своята децентрализация чрез съвместно копаене. Миньорите могат да избират дали да добиват криптовалутата в отломките или в основната верига, като това може да се извърши директно, без да се присъединяват към групи за копаене. Целта на тази система е да се създадат механизми за стимулиране и алгоритми за трудност, които да гарантират, че хеш мощностите се разпределят равномерно между отломките.

Кои са основателите на QuarkChain? (История на QuarkChain)

QuarkChain е основана през 2018 г. от нейния главен изпълнителен директор Ци Джоу. След като получава докторска степен по електротехника и информатика от Технологичния институт в Джорджия, Джоу работи като софтуерен инженер в Google, Dell EMC и Facebook, преди да основе QuarkChain.

През 2018 г. бе пусната тестовата мрежа на QuarkChain, както и нейния портфейл QPocket QKC, който първоначално се разпространяваше като ERC-20 токен. Главната мрежа на QuarkChain стартира през 2019 г., след което беше дадено началото на обмена и размяната на монети, така че ERC-20 QKC да може да се конвертира в местни QKC в главната мрежа на QuarkChain и обратно. През 2020 г. бяха въведени залози, а през 2021 г. стартира QuarkChain mainnet 2.0, наречен BigBang.

Какво прави QuarkChain уникален?

Трилемата на блокчейн отдавна се разглежда като пречка и основен проблем пред масовото приемане на криптовалутите, но QuarkChain твърди, че има решение на въпроса посредством иновативната двуслойна архитектура на мрежата, базирана на отломки. Нещо повече, мрежата е гъвкава: тя може да отговори на нуждите на редица приложения и индустрии, тъй като блокчейнът може да поддържа множество счетоводни книги, модели на трансакции, икономика на монетите и консенсуси в рамките на една и съща мрежа. QuarkChain използва и уникален механизъм за консенсус, който е комбинация от доказателство за извършена работа и доказателство за залог.

Какво придава стойност на QuarkChain?

Стойността на мрежата QuarkChain се определя главно от нейните високи нива на мащабируемост, гъвкавост и използваемост. Мрежата поддържа интелигентни договори чрез виртуалната машина на Ethereum, което означава, че децентрализираните приложения на Ethereum могат лесно да бъдат разгърнати в QuarkChain. Тъй като Ethereum се бори да постигне достатъчно висока пропускателна способност, което води до значително високи газови такси, QuarkChain потенциално може да види повишено приемане, тъй като базираните върху EVM децентрализирани приложения мигрират към нейната по-мащабируема мрежа.

Монетата за услугите QKC има ограничено общо предлагане, което потенциално може да я превърне в добро средство за съхранение на стойност в дългосрочен план. Освен това тя получава допълнителна стойност от своята полезност. QKC е разменната единица между участниците в мрежата QuarkChain и се изисква за заплащане на таксите за трансакции. Поради тази причина е вероятно QKC да повиши цената си когато мрежата на QuarkChain се разшири и привлече повече децентрализирани приложения и потребители.

Колко монети QuarkChain (QKC) има в обращение?

В момента в в обращение има loading QKC. От общото предлагане на QKC 15 % са разпределени за екипа, 15 % – за Фондацията, 10 % – за съветници и реклама, а около 17,8 % са продадени на частни инвеститори. Повечето от тези монети първоначално бяха блокирани за период от две години, след който последва праволинейното им пускане на пазара, но графикът беше ускорен след гласуване на управителния орган на общността и всички гореспоменати монети вече са в обращение. Останалите QKC ще навлязат в циркулиращото предлагане постепенно, тъй като се разпределят между участниците в мрежата, за да се стимулира приносът към системата.

Други технически данни

Управляващия супер възел в мрежата QuarkChain е възел, който валидира всички второстепенни блокове и блоковете на основната верига. Това би имало значителни изисквания по отношение на широчината на честотната лента, съхранението, процесора и паметта за висока производителност на блокчейна. Например обработката на 1 милион трансакции в секунда, като всяка от тях е 250 байта, би изисквала 2 GBps мрежова честотна лента, а трафикът би генерирал около 20 терабайта данни всеки ден. QuarkChain понижава тази бариера, като позволява на множество „честни“ възли да се групират заедно, за да образуват управляващ супер възел. Тогава всеки отделен възел валидира само подгрупа от вериги и ако един възел се срине, останалите все още могат да валидират блокове, тъй като всеки два възела могат да образуват друг клъстер.

По какъв начин е защитена мрежата на QuarkChain?

Мощността за хеширане на мрежата QuarkChain се разпределя между основната верига и отломките. Въпреки това поне 50 % от нея се разпределя в основната верига. Това означава, че злонамерен потребител (копач) ще се нуждае от поне 25% от хеш мощността на цялата мрежа, за да извърши атака, което елиминира риска от атаки с двойно изразходване на QuarkChain.

Как да използвам QuarkChain?

Гъвкавостта на мрежата QuarkChain и предопределя много възможни приложения на използване. По-специално, екипът на QuarkChain смята, че технологията му е идеална за приложения в областта на изкуствения интелект, големите данни и интернет на нещата. Тя също така има необходимия дизайн и стабилна инфраструктура за поддръжка на мобилни децентрализирани приложения. QuarkChain предоставя QKC стимули за разработчиците, както и инструменти за създаване на удобна за Android среда. Мащабируемата технология може да се използва за създаване на базирани на блокчейн игри, социални мрежи, онлайн хранилища и икономически платформи за споделяне.

Монетата на мрежата QKC може да се използва като сигурен и удобен метод за плащане и сетълмент между участниците в мрежата и за плащане на такси за транзакции. Той се разпределя и сред общността като стимул за насърчаване на положителния принос към развитието на системата. Монетата тип ERC-20 QKC може да се търгува на външни борси и да се използва в децентрализирани финансови приложения в Ethereum.

Как да избера QuarkChain портфейл?

Монетите QKC в мрежата могат да се съхраняват в собствения портфейл на QuarkChain – QPocket. Монетите тип ERC-20 QKC могат да се съхраняват във всеки поддържащ Ethereum портфейл, а видът, който ще изберете, вероятно ще зависи от това какво количество смятате да съхранявате и какво възнамерявате да правите с тях.

Хардуерните портфейли като Ledger и Trezor (или студени портфейли), осигуряват на потребителя най-сигурната опция за офлайн съхранение и архивиране на криптовалути. Те обаче изискват малко повече знания и са по-скъп вариант. Като такива те може да са по-подходящи за съхраняване на по-големи количества QKC за по-опитни потребители.

Софтуерните портфейли са друга възможност и са безплатни и лесни за използване. Те могат да се изтеглят като приложения за смартфон или настолен компютър и могат да бъдат с попечителски или без попечителски функции. При попечителските портфейли частните ключове се управляват и архивират от ваше име от доставчика на услуги. Портфейлите без попечителство използват защитени елементи на вашето устройство за съхранение на частните ключове. Софтуерните портфейли са по-удобни за извършване на транзакции, но са по-малко сигурни от хардуерните варианти, което означава, че са по-подходящи за неопитни потребители с по-малки суми QKC.

Онлайн портфейлите или уеб портфейлите също са безплатни и лесни за използване и достъпни от различни устройства с помощта на уеб браузър. Те се считат за горещи портфейли и могат да бъдат по-малко защитени и сигурни от хардуерните или софтуерните алтернативи. Тъй като се доверявате на платформа да управлява вашите QKC монети, вие трябва да изберете добре позната и реномирана услуга с утвърден опит в сигурността и съхранението. Следователно те са най-подходящи за съхранение на малки суми криптовалути или за тези, които извършват сделки по-често.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите QKC монети без излишни усилия. Съхраняването на QKC в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на QKC, или търговията им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Консенсусен механизъм на QuarkChain

QuarkChain използва уникален консенсусен алгоритъм, който е комбинация от доказателство за извършена работа и доказателство за залог, известен като доказателство за заложена работа. Основната верига работи на доказателство за извршена работа, което осигурява необходимото ниво на трудност, за да се поддържа сигурността на блокчейна, но миньорът трябва първо да заложи количество QKC, пропорционално на количеството хеш мощност, което иска да внесе. По този начин доказателството за заложена работа демотивира групите копачи, тъй като собственикът ще трябва да придобие голям дял. Това също така означава, че злонамерен участник ще трябва да заложи голямо количество монети, както и 51% от хеш мощността на мрежата, за да извърши атака с двойно изразходване.

Заключение

Иновативната блокчейн архитектура създадена от QuarkChain предлага решение на трилемата на блокчейн, като същевременно си остава децентрализирана, мащабируема и сигурна. Двуслойната архитектура и използването на технологията на отломки създават висока пропускателна способност на транзакциите, което може да помогне на QuarkChain в мисията му да отговори на глобалното търговско търсене.

QKC е монетата за заплащане на услуги в рамките на платформата и може да се използва в блокчейна QuarkChain в неговата естествена форма, както и да се търгува на външни борси в неговата ERC-20 форма. Потребителите могат да разменят двата вида монети.

Гъвкавостта на мрежата QuarkChain означава, че тя може да поддържа множество консенсуси, модели на транзакции и монетни иконимики в рамките на една мрежа, която е съвместима и с EVM. Ето защо екосистемата може да бъде основен двигател в миграцията на децентрализирани Ethereum приложения, както и възможни случаи на използване в редица индустрии, включително плащания, социални мрежи, игри и интернет на нещата.

ЧЗВ за QuarkChain

Какви проекти се изграждат в QuarkChain?

Екосистемата QuarkChain включва десетки проекти, включително системи за данни и информация като TokenInsight, индустриални услуги като Morpheus Labs, платформи за търговия и кредитиране като Bixin, както и проекти за игри и развлечения като PlayTable.

Могат ли да се извършват транзакции между различни отломки?

Да. Най-лесно е да се извършват транзакции в рамките на една отломка, но по всяко време са възможни и транзакции между отломки. Те могат да бъдат потвърдени за минути, а тяхната производителност може да се увеличава линейно с увеличаването на броя на дяловете.

Как да купя QuarkChain?

Закупуването на QKC е толкова лесно, само трябва да посетите страницата Как да купя QuarkChain в сайта на Kriptomat и да изберете предпочитания от Вас начин на плащане.

Как да продам QuarkChain?

Ако вече притежавате QKC и ги държите във вашия портфейл в борсата Криптомат, вие можете лесно да ги продадете като отидете в интерфейса и изберете желаната от вас опция за плащане.

Цена на QuarkChain

Цена на QuarkChain се влияе от много традиционни фактори, като новини и разработки, свързани с проекта, пазарни настроения, навлизането на криптовалутата на борсите и икономиката като цяло. 

В допълнение към това цената на QuarkChain се влияе и от броя на монетите, които са заложени в консенсусния механизъм на QuarkChain – доказателство за заложена работа, както и от броя на проектите и потребителите в екосистемата QuarkChain.

Текущата цена на QuarkChainе loading EUR.

24 часовият обем на търговия с QKC е loading EUR. QuarkChain в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading.

Регистрирайте се сега за да започнете пътешествието си в света на QuarkChain и криптовалутите с Kriptomat!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!