Vad är Ethereum?

Ethereum-blockkedjan beskrevs första gången i en rapport publicerad 2013 av Vitalik Buterin. Ethereum, som främst skapades för att köra kod genom den decentraliserad datoriserad plattform, kan överföra medel såsom Bitcoin. Den kan även använda den delade processorkraften i sin öppna plattform för att genomföra smarta kontrakt.

Eftersom Ether verkar på ett delat tillvägagångssätt riskerar de decentraliserade applikationerna(dApps) inte att utsättas för människors fusk. De läggs till i Ethereums blockkedja och kan utformas så att koden är permanent och oföränderlig. Transparens är en stor fördel här – blockkedjan är offentlig och enkel att utforska, så alla användare delaktiga i marknaden kan verifiera koden innan de interagerar med den.

Ett nytt internet för en ny värld

Konceptet hos ett nytt Ether-drivet internet infuserat decentraliserad finansiering (DeFi) och digital valuta har fått ökad uppmärksamhet jorden runt och är det verkligen förvånande?

Ethereum-blockkedjan är inte bara ett sätt för att stå emot censuren som förpestar traditionella internetapplikationer, utan avlönar även utvecklare så de faktiskt kan skapa värde till den verkliga världen.

Hur fungerar Ethereum?

Ethereum är i huvudsak som en stor decentraliserad statusmaskin. Detta innebär att du när som helst kan få en ögonblicksbild av varje enskild adress (konto) på Ethereum-blockkedjan och fastställa dess aktuella status. Händelser under blockkedjan gör att statusen förändras och varje nod uppdaterar sin ögonblicksbild för att spegla dessa ändringar.

convert
Ethereum
ETH
Köp

Varje status som Ethereum övergår till är resultatet av miljontals transaktioner. Dessa transaktioner grupperas i vad som kallas ”block”. Se ett block som en stor laddning transaktioner och varje block kedjas ihop med dess föregående block och skapar vad vi kallar en blockkedja.

Bygga framtiden med block och kedjor

Processen med att uppdatera plattformens status och skapa dessa laddningar med transaktioner kallas gruvbrytning. Ethereum-block bryts genom ”bevis på jobb”-algoritmen, liknande Bitcoins – för tillfället. En helrenovering av Ethereums maskineri (ETH2.0) är under utveckling och kryptoplattformen kommer snart gå över till en ”bevis på insats”-algoritm, tillsammans med andra uppgraderingar.

Smarta kontrakt, som körs på Ethereum, triggas av transaktioner. När någon interagerar med ett kontrakt, kör varje nod kontraktets kod och registrerar samtidigt resultatet. Detta är möjligt tack vare Ethereums virtuella maskin (EVM), som översätter de smarta kontrakten så de anslutna datorerna förstår.

Vad är ”smarta kontrakt”?

”Smarta kontrakt” är en kod. Även om koden i sig varken är ”smart” eller ett ”kontrakt” i traditionell mening ser vi den som smart eftersom den kan reagera på triggers eller villkor och den kan ses på som ett kontrakt på grund av att den kan genomföra överenskommelser mellan flera enheter.

Den kända datavetaren Nick Szabo är erkänd som den som tog fram grunden till smarta kontrakt under 1990-talet. Ett av hans exempel jämförde enkla smarta kontrakt med hur en traditionell varuautomat fungerar – man stoppar i ett mynt, väljer en produkt och maskinen levererar varan.

Superladdade digitala varuautomater?

Utvecklare kan, genom att applicera varuautomatens princip och applicera den på den digitala världen, specificera vilken handling som ska utföras när en användare skickar en specifik mängd av kryptovalutan Ether till kontraktet.

Utvecklarna kodar dessa kontrakt på ett sätt så EVM:en kan tyda och sedan skicka vidare till datorerna som kör plattformens noder. Kontraktet publiceras för att vara immunt mot censur och kan inte raderas, så länge utvecklaren inte skriver in särskilda villkor för detta i koden.

Vilka grundade Ethereum?

Ethereum grundades av åtta utvecklare från olika delar av världen. De träffades första gången 7:e juni 2014, i Zug i Schweiz.

Rysk-kanadensiskaVitalik Buterin är den mest kända utvecklaren. Han är upphovsmannen till den ursprungliga Ethereum-rapporten 2013 och har fortsatt att aktivt bidra till Ethereums utveckling och jobbar än idag med att förbättra plattformen.

Gavin Woodär en brittisk utvecklare och förmodligen den näst mest kända grundaren av ETH. Gaving har varit en stor del av Ethereums utveckling, då han var den som kodade den allra första iterationen i C++, konceptualiserade Soliditys programmeringsspråk (som idag är det huvudsakliga programmeringsspråket för utveckling av Ethereum) och verkade som den första chefsteknikern hos Ethereum Foundation.

De övriga av Ethereums grundare har alla spelat sin egen viktiga roll för att göra det till vad det är idag:

Mihai Alisie: var med och grundade Ethereum Foundation.

Amir Chetrit: var med och grundade Ethereum, men klev av projektetet tidigt.

Anthony Di lorio: projektets försäkrare under dess tidiga utvecklingsfas.

Charles Hoskinson: i huvudsak ansvarig för att grunda Ethereum Foundation och sätta upp dess juridiska ramar.

Joseph Lubin: hjälpte till med finansiering av den tidiga utvecklingen av Ethereum och grundade ETH-inkubatorn ConsenSys.

Jeffrey Wilcke: stöttade den inledande utvecklingen genom användning av programmeringsspråket Go.

Vad gör Ethereum unikt?

Ethereum tog några av idéerna först framlagda av Bitcoin och skapade en kraftfull plattform med öppen källkod, för blockkedjor och smarta kontrakt. Plattformen kan flytta och förvara tillgångar, precis som Bitcoin, men den starkaste dragningskraften är nätverkets möjlighet att främst fungera som ett helt nytt decentraliserat internet – komplett med sina egna applikationer.

Detta är Ethereums främsta innovation – förmågan att köra smarta kontrakt med hjälp av blockkedjan, vilket förstärker de befintliga fördelarna med smarta kontrakt. Ethereums blockkedja skapades, enligt Gavin Wood, i huvudsak för att vara ”en dator för hela planeten”.

Hypotetiskt kan Ether göra alla applikationer mer robusta, censurmotståndiga och säkra, vilket uppnås genom att köra den på ett världsomspännande system med offentliga noder.

Mynt för alla tillfällen

Förutom smarta kontrakt kan Ethereum-blockkedjan vara värd till andra kryptovalutor, kallade ”mynt”. ERC-20-myntets standard låter utvecklare skapa helt nya valutor, uppbackade av Ethereums kraft.

Ser du sig som ett fan av NFT? Standarden hos ERC-721 och den mer strömlinjeformade ERC-155 gör denna nya tillgångskategori verklighet och Ethereum tillhandahåller kraften och säkerheten för att få det att ske.

Vad ger Ethereum värde?

Ethereum får sitt värde från sin användbarhet, snarare än dess begränsade tillgångar (som Bitcoin). Dess möjlighet att vara en plattform för en rad decentraliserade projekt och applikationer ökar dess värde snabbt.

convert
Ethereum Kalkylator

Hur många Ethereum-mynt (ETH) finns i omlopp?

När Ethereum lanserades började man med 72 000 000 ETH. Mer än 50 000 000 av dessa lades ut till offentlig försäljning – känt som initiellt mynterbjudande (Initial Coin Offering – ICO) där de som ville delta kunde byta BTC (Bitcoin) eller nationell valuta (tex SEK eller USD) mot ETH.

Snabbspolning till sommaren 2020.

Vid denna tidpunkt fanns ca 112 miljoner Ether (ETH) i omlopp – 72 miljoner från det första släppet och ca 40 miljoner brutna genom transaktioner och hälsosam öppet-nätverk-aktivitet.

Dessa utbrutna ETH delas ut till gruvbrytarna som driver det hela (tillsammans med drivmedelsavgifter) ihop med belöningar, som följer en skala för minskning över tid. Den ursprungliga belöningen var 2015 5 ETH/block, vilket 2017 minskade till 3 ETH och 2019 till 2 ETH. Den typiska tidsramen för att utbryta ett Ethereum-block är ungefär 13-15 sekunder och gruvbrytarens realtidsvinst är direktkopplad till kryptons pris.

Hur är Bitcoin i jämförelse?

En stor skillnad mellan Bitcoin och Ethereum är att ETH inte är deflationärt. Medan Bitcoin har en gräns i sin kod som tillåter att endast 21 miljoner BTC bryts, har ETH inte ett tak för den totala tillgången och fortsätter växa år efter år.

Även om det finns motstridigheter kring detta och det har föreslagits att sätta ett tak för tillgångarna, rättfärdigar Ethereums utvecklare det nuvarande systemet med att inte vilja ha en ”fast säkerhetsbudget”. Genom att man kan justera ETH:s utgivningsgrad genom överenskommelse gör man det möjligt för Ethereums marknad att förbli säkert, utan ett fast tak för tillgången.

Annan teknisk information

Ethereum nådde sitt högsta värde på 2040$ den 20:e februari 2021, där prisökningen mest berodde på DeFi:s tillväxt.

Hur hålls Ethereum-nätverket säkert?

Ethereum hålls idag säkert genom ”bevis på jobb” (Proof of Work – PoW), den beprövade, men utan tvekan ineffektiva, metoden Bitcoin banat väg för. Ethereum använder däremot en anpassad algoritm, kallad Ethash, med öppen källkod som skapats för just nätverket.

Även om Ethash är en mer effektiv PoW-mekanism för Ethereum, är nätverket mitt i övergången till en ”bevis på insats”-algoritm (Proof of Stake – PoS), som del i den stora Ethereum 2.0-uppdateringen – en flerstegsprocess som inleddes i december 2020.

Hur använder man Ethereum?

Ethereum bidrar med stor nytta till kryptosektorn genom att helt enkelt erbjuda sin blockkedja som en plattform för att bygga andra projekt. Dess möjlighet att inhysa andra projekt har visat sig mer än värdefullt eftersom dess ekosystem idag innefattar giganter inom DeFi, tex ChainLink, Uniswap, Wrapped Bitcoin, DAI mfl.

Ett intelligent sätt att investera i kryptovalutor
Bygg en kryptoportfölj

Ether används dock inte som betalningsmedel i så stor utsträckning, på grund av de höga överföringsavgifterna och den låga bearbetningshastigheten.

Vad är ETH 2.0?

Ethereum 2.0, som också går under kodnamnet ”Serenity”, är en enorm uppgradering av den befintliga Ethereum-blockkedjan, i flera delar. Funktionerna inbakade i ETH 2.0 är designade för att förbättra hastigheten, effektiviteten och skalbarheten hos Ethereum-nätverket.

Slutmålet är att stärka nätverket så det kan genomföra fler transaktioner, i snabbare takt, och därmed lösa problemen med oregelbundna och kostnadsbegränsande avgifter, som många Ethereum-baserade projekt och deras användare möter.

Faser i en evolution

Ethereum 2.0 rullas ut i flera faser, där den första uppgraderingen släpptes december 2020: Fas 0 – Beacon-kedjan.

Ethereum-brytning och -satsning

När Beacon-kedjan gick i drift blev det möjligt att lägga insatser på Ethereum 2.0-nätverket. Insatser på Ethereum 2.0-nätverket innebär att du skickar den ETH du vill satsa till ett smart insättningskontrakt, vilket gör dig till en nod/gruvbrytare som säkrar nätverket.

Ethereum-insatser belönas utifrån en kurva, som påverkas av både deltagandet och ett genomsnitt av satsarna i procent; de flesta tidiga ETH 2.0-belöningarna för insatser ligger på 20% för tidiga satsare, men kommer gradvis sänkas till de ligger på 4,5-7%/år under en överskådlig framtid.

En satsning på det nya internet

Minimikravet för att en användare ska få köra sin egen Ethereum-nod är en insats på 32 ETH. Att satsa på Ethereum 2.0 innebär att din ETH-insats kommer låsas till nätverket under ca två år, tills Fas 2 i Ethereum 2.0-uppgraderingen slutförts (förväntas vara klart under 2022).

Ett alternativ för användare som inte vill eller kan satsa 32 ETH (vilket i skrivandets stund är nästan 58 000$) är insatspooler. En insatspool är en tredjepartstjänst som låter användare satsa det de kan och sedan få en proportionell belöning. Detta erbjuder högre flexibilitet för gemene man.

I framtiden kan vi se fram emot följande faser i ETH 2.0-uppgraderingen_

  • Fas 1 – Shard Chains: fragmentkedjor, eller fragmentering, implementeras i ETH 2.0-nätverket och det en skalningslösning skapad för att göra omedelbara, billiga transaktioner möjliga på ett sätt inte tidigare sett. Beräknas släppas 2021.
  • Fas 2 – Dockningen: Ethereum Mainnet slås samman med Beacon-kedjan och möjliggör PoS och fragmentkedjor över hela nätverket, vilket signalerar slutet för PoW. Beräknas släppas 2022.

Sammanfattning

Det är tydligt att Ethereum uppfyller ett stor behov som blir mer och mer synligt för var dag – behovet för ett nytt internet med öppen källkod som är fritt från censur och manipulation.

Kryptovalutan Ether har fördel av en plattform fylld av funktioner skapade för att möjliggöra decentraliserad finansiering som en integrerad del i detta nya internet, bredvid möjligheten att köra applikationer och inhysa helt nya projekt.

Ethereum är mitt i renoveringen av hur det arbetar. Nätverker kommer gradvis skala upp under de kommande åren, medan man behåller aspekterna av decentralisering som vi alla känner till och älskar.

Ethereum FAQ

Är Ethereum en valuta?

Ethereums design passar inte som valuta, utan snarare som en plattform för att bygga decentraliserade applikationer.

Har Ethereum konkurrenter?

Ethereum konkurrerar idag mest med Binance Smart Chain, Cardano och Polkadot.

Hur köper man Ethereum (ETH)?

Är du redo att bli en del i Ethereum-nätverket? Att köpa Ethereum är lika enkelt som att besöka Kriptomats sida köp Ethereum och välja en betalningsmetod.

Hur säljer man Ethereum (ETH)?

Om du redan äger Ether och har den i en Kriptomat-plånbok kan du enkelt sälja den genom att navigera rätt på sidan och välja den önskade betalningsmetoden.

Ethereum-pris?

Aktuellt Ethereum kurs är loading EUR.

Ethereums 24-timmars handelsvolym är loading EUR– Ethereum rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading ETH/Ether i omlopp och den maximala tillgången har i dagsläget inget tak.

Ditt kryptoäventyr väntar

Vi har gjort det så enkelt och spännande som möjligt för dig att slänga dig in och köpa ETH. Vårt team erbjuder de bästa produkterna på marknaden för att köpa, sälja och vara medveten om ETH-priset, efter att ha tagit allt vi lärde oss om valuta och kryptorelaterade produkter under 2020 och finjusterat vår teknologi.

Registrera dig nu för att börja din resa in i kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!