/
XEM-pris till EUR
loading
Senaste 24h
loading
loading
24h 1V 1M HELA

Live Nem/EUR-diagram

Nem Prisöversikt

Det aktuella Nempriset är loading EUR. Priset har ändrats med EUR det senaste dygnet, för en handelsvolym på loading EUR. Marknadsrankingen för Nem är , baserat på ett marknadsvärde på loading EUR. Nem har en tillgång av loading i omlopp. Det högsta noterade Nempriset är loading EUR. Det lägsta noterade XEMpriset är loading EUR.

Hur korrelerar Nem prisrörelser med marknadstrender? Kolla vår omfattande sida om kryptovalutapriser för information med ett ögonblick.

Vad är det högsta priset för Nem i EUR?

Prishistoria för Nem visar att XEM har registerat ett högsta värde på loading EUR.

Vad är det lägsta priset för Nem i EUR?

Kriptomats data bekräftar att loading EUR är det lägsta uppmäta värdet på Nem.

Hur kan jag köpa Nem?

Du behöver inte anlita en expert för att berätta hur man köper Nem. Det är snabbt och enkelt att köpa XEM hos Kriptomat. XEM är tillgänglig för omedelbara köp till det aktuella XEMpriset loading EUR. Aktuella priser visas alltid i XEMdiagrammet.

Vad är det nuvarande priset för Nem i EUR?

Nem kan köpas direkt på Kriptomat. Det nuvarande priset är loading EUR.

NEM kurs

Med andra ord, NEM-värde eller NEM-pris. NEM kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på NEM växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller NEM pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. NEM pris diagrammet visar oss NEM pris historia och NEM priset idag.

Det aktuella NEM-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av NEM-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa NEM till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja NEM till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom NEM pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga XEM-priset på marknaden i euro (XEM till EUR).

Kolla in hur man köper NEM på Kriptomat.

Datum Öppning Högsta Lägsta Stängning
Denna text är informativ och räknas inte som en investeringsrekommendation. Den uttrycker inte författarens eller tjänstens personliga åsikt. All investering och handel är riskabel, tidigare avkastning garanterar inte framtida avkastning – riskera bara de tillgångar du är villig att förlora.
Kriptomat-appen
Snabbt, säkert och enkelt