Čo je to Maker (MKR)?

Maker protokol je jedna z najväčších decentralizovaných aplikácií (dApps) na blockchaine Ethereum, ktorá bola navrhnutá skupinou rôznorodých vývojárov a riadi ju organizácia MakerDAO.

MakerDAO je decentralizovaná autonómna organizácia (DAO) zložená výlučne z majiteľov MKR z celého sveta. Títo majitelia MKR môžu cez stacking tokenov hlasovať o navrhovaných zmenách v protokole Maker, a zároveň zabezpečovať aj efektívnosť, transparentnosť a stabilitu Dai siete.

Pre všetky svoje obrovské rozdiely je vlastnenie MKR tokenov podobné k vlastneniu akcií v tradičnej spoločnosti a to v takom zmysle, že akcionári môžu určovať fungovanie spoločnosti. Ekosystém Maker bol jedným z prvých projektov DeFi, ktoré dosiahli výrazný úspech a zároveň je dôkazom účinnosti skutočne decentralizovaného riadenia.

Čo je to Dai?

Dai (alebo DAI) je decentralizovaný, nestranný, kolateralizovaný stablecoin naviazaný na americký dolár. Môže to znieť zložito, ale v podstate to znamená, že ide o kryptomenu, ktorej cena približne kopíruje hodnotu USD a to bez potreby centrálnej autority.

Zatiaľ čo technológia blockchain predstavuje pre odvetvie financií vzrušujúce nové príležitosti, mnohí sa zdráhajú používať bitcoin ako prostriedok výmeny kvôli jeho neuveriteľne volatilnej povahe. To je zároveň dôvod, prečo bol Dai vytvorený. Cieľom tejto kryptomeny je uspokojiť dopyt po stabilnejšej digitálnej mene, ktorá nám umožňuje naplno využívať potenciál blockchainovej technológie.

Dai je nezaujatý, pretože ho nespravuje súkromná spoločnosť, ako je to pri iných stablecoinoc, napríklad USDT. Dai je zabezpečený kolaterálom, pretože nový Dai môže vyraziť iba používateľ protokolu Maker, ktorý do smart kontraktov vloží príslušné množstvo ďalších kryptomien, a tým podporí vyťaženie nového DAI. Majitelia Dai môžu získať zo svojich stablecoinov úroky cez Maker protokol. Výška úrokov sa určuje podľa miery úspor Dai (resp. Dai Savings Rate).

Ako Maker funguje

Maker protokol vygeneruje nové Dai prostredníctvom smart kontraktov známych ako „Maker Vaults“. Tieto inteligentné zmluvy je možné vytvárať prostredníctvom rôznych webových používateľských rozhraní a aplikácií, ktoré v podstate fungujú ako portály na prístup do sieti, napr. cez Oasis Borrow alebo Instadapp. Ak chce používateľ získať svoje zabezpečené kryptomeny zo smart kontraktu, musí najskôr splatiť vygenerované Dai spolu s poplatkom za stabilitu.

MKR token je možné použiť aj pri riadení Maker protokolu. Návrhy, o ktorých sa bude hlasovať, majú formu smart kontraktu a môžu byť nasadené na akejkoľvek adrese Etherea. Komunita majiteľov MKR potom môže hlasovať o tom, aký návrh by chceli schváliť. Adresa Ethereum, ktorá získa viac schvaľovacích hlasov vo forme MKR zase získa administratívny prístup, aby tak vykonala navrhovanú zmenu v Maker protokole.

makerMaker kalkulačka

Vypočítať cenu

Čo sú to smart kontrakty

Prvýkrát ich v 90. rokoch 20. storočia vytvoril počítačový vedec Nick Szabo a ide o typy počítačových kódov, ktoré digitálne uľahčujú obchodnú dohodu alebo akúkoľvek inú dohodu medzi dvoma alebo viacerými stranami tým, že po splnení obchodných podmienok budú vykonané automaticky.

Tým, že kód je uložený na blockchaine, tieto kontrakty sú nemenné a distribuované. To znamená, že s nimi nemožno manipulovať a ich výstup overuje každý na sieti.

Kto založil Maker? (Maker história)

Ekosystém Maker si v minulosti prešiel rôznymi etapami a prvá z nich bola MakerDAO. Tú v roku 2014 vytvoril Rune Christensen, dánsky podnikateľ a absolvent Kodanskej univerzity. Po štúdiu medzinárodného obchodu a biochémie Christensen pred prechodom do blockchainu založil náborovú spoločnosť Try China.

Dai bola oficiálne spustená na sieti Ethereum v roku 2017 a nasledujúci rok vznikla nadácia Maker Foundation. Ide o organizáciu, ktorá je zameraná na podporu rastu ekosystému a podporuje úsilie o decentralizáciu rozvoja. Christensen zastáva funkciu generálneho riaditeľa nadácie. Medzi ďalších členov predstavenstva patrí prezident a prevádzkový riaditeľ Steven Becker, ktorý predtým založil spoločnosť Cubit Capital, a v neposlednom rade ekonóm Shefali Roy.

Spočiatku bolo Ethereum jediným aktívom, ktoré bolo možné zabezpečiť prostredníctvom Maker protokolu a vygenerované Dai boli známe ako Single-Collateral Dai alebo Sai. V roku 2019 bol zavedený systém MCD, takže dnes je možné uložiť akýkoľvek typ aktíva na báze Etherea, ktorý schválila komunita MKR majiteľov.

Čím je Maker jedinečný?

Maker ponúka svojej komunite MKR vlastníkov jedinečnú príležitosť podieľať sa priamo na riadení Dai, jedného z najpopulárnejších stablecoinov na trhu. Svoje tokeny MKR môžu použiť na hlasovanie o týchto typoch návrhov: 

  • ktoré nové kryptomeny pridať ako kolaterizované aktíva na vyťaženie ďalších Dai;
  • zmena rizikových parametrov týchto kryptomien;
  • vykonávanie zmien v miere úspor Dai;
  • výber oraklov (to sú nástroje, ktoré poskytujú údaje o trhových cenách Maker ekosystému v reálnom čase);
  • aktualizovanie systému.

hlasovacie práva každého používateľa závisia od veľkosti jeho podielu na MKR.

rizikové parametre

Po schválení kryptomeny založenej na Ethereum, ktorá bola schválená ako kolaterál pre Maker Vaults, musí komunita rozhodnúť o konkrétnych parametroch jej rizika. Tie sa určujú podľa rizikového profilu aktíva a patria sem tieto parametre:

Dlhový strop – maximálna výška dlhu, ktorá môže byť vytvorená konkrétnymi typmi kryptomenových aktív. Po dosiahnutí tejto hodnoty už tento trezor nemôže vyťažiť viac Dai, až pokiaľ nebude splatená určitá časť alebo celý dlh.

Stabilizačný poplatok – poplatok, ktorý je potrebné zaplatiť (v Dai), aby bolo možné získať kolaterál zo smart kontraktu. Je to ročný percentuálny výnos, ktorý sa počíta na základe vygenerovaného množstva Dai.

Likvidačný pomer –táto hodnota odráža mieru volatility trhových cien, ktorú MakerDAO očakáva od krypto aktíva.

Likvidačná pokuta – poplatok pripočítaný k hodnote dlhu trezoru v prípade likvidácie.

Ak sa trezor považuje na základe týchto parametrov za príliš riskantný, dôjde k jeho likvidácii prostredníctvom automatizovaných aukcií.

Čo dáva Maker hodnotu?

Maker hodnota je odvodená z jeho užitočnosti ako DeFi riadiaceho tokenu. Sila hlasovania o spravovaní Dai, zvyšuje dopyt po MKR, čo zase ovplyvňuje zmenu cenu Maker na trhu.

Aj keď tokeny MKR nevyplácajú dividendy, očakáva sa, že hodnota MKR sa oceňuje na základe úspechu Dai.

Koľko Maker (MKR) mincí sa nachádza v obehu?

MakerDAO bol pôvodne uvedený na trh s ponukou 1 milióna tokenov MKR. V súčasnosti cirkuluje ponuka okolo 902 000 MKR s trhovým stropom nad 2,1 miliárd USD. Celková ponuka Maker tokenov, a teda aj ich hodnota, sa líši v závislosti od trhových cien a podmienok.

Ak sa kryptomenám, ktoré sú uložené v Maker Vault smart kontraktoch, náhle znížia ceny, nemusia už mať dostatočnú hodnotu na zabezpečenie vytvoreného stablecoinu, čo zase vedie k likvidácii.

V prípade, že Dai získaný v aukciách nestačí na pokrytie záväzkov trezoru, vyťažia sa nové MKR tokeny. Ak sa ale na druhej strane vygeneruje viac Dai, ako je potrebné, použije sa to na spätné odkúpenie Maker tokenov a ich napálenie. Celková ponuka MKR sa dynamicky mení, čo ovplyvňuje cenu tokenov, zatiaľ čo Dai kurz zostáva naviazaný na 1 USD.

Ďalšie technické údaje

Cena Maker dosiahla 5. februára 2021 historické maximum 3 100 USD, keď jeho trhová kapitalizácia dosiahla viac ako 2,8 miliardy USD. Maker má v súčasnosti na trhu dominantné postavenie s 0,13 % a podľa trhovej kapitalizácie sa nachádza na 49. Mieste.

Ako používať Maker?

Maker tokeny sa využívajú hlavne na hlasovanie o spravovaní protokolu a Dai. Pri uzamknutí v hlasovacej zmluve sa každý MKR token rovná jednému hlasu. Používatelia zaviažu svoje Maker tokeny k návrhu, pričom o výsledku rozhoduje počet získaných MKR tokenov (nie počet držiteľov MKR).

Maker tokeny majú hodnotu aj ako zdroj rekapitalizácie, pretože ponuka MKR sa môže zvýšiť, ak dlh systému prekročí prebytkovú hodnotu. To motivuje držiteľov Maker tokenov, aby sa vyhli nadmernému riskovaniu a Maker ekosystém zodpovedne riadili.

Cena Maker je pomerne volatilná, takže MKR sa vo všeobecnosti nepoužíva ako prostriedok výmeny, ale niektorí ľudia si ho môžu vybrať ako špekulatívnu investíciu.

Ako si vybrať peňaženku Maker?

Typ Maker (MKR) peňaženky, ktorý si vyberiete, bude pravdepodobne závisieť od toho, na čo ju chcete použiť a koľko si potrebujete uložiť.

Hardvérové alebo studené peňaženky poskytujú najbezpečnejšiu možnosť s offline ukladaním a zálohovaním. Obe peňaženky Ledger aj Trezor ponúkajú úložné riešenia pre Maker (MKR). Hardvérové peňaženky môžu byť trochu zložitejšie na pochopenie a sú tou nákladnejšou možnosťou. Preto môžu byť vhodnejšie na ukladanie väčšieho množstva MKR tokenov pre skúsenejších používateľov.

Ďalšou možnosťou sú softvérové peňaženky, ktoré sú bezplatné a jednoducho sa používajú. Dajú sa stiahnuť ako aplikácie do smartfónu alebo počítača. Existujú dva typy týchto peňaženiek, „custodial“ a „non-custodial“. Pri custodial peňaženkách vám kľúče spravuje a zálohujete poskytovateľ služieb vo vašom mene. Non-custodial peňaženky na uloženie vašich privátnych kľúčov využívajú ochranné prvky vo vašom zariadení. Aj keď sú dosť pohodlné, považujú sa za menej bezpečné ako tie hardvérové peňaženky. Viac sa hodia pre menšie množstvo MKR, alebo pre začínajúcich používateľov.

Online peňaženky alebo webové peňaženky sú tiež bezplatné a ľahko sa používajú. Prístupné sú z viacerých zariadení pomocou webového prehliadača. Považujú sa za tzv. „hot“ peňaženky, ale nemusia byť tak zabezpečené ako ich hardvérové alebo softvérové alternatívy. Tým, že svojej platforme na riadenie DAI pravdepodobne dôverujete, mala by to byť renomovaná služba, ktorá je známa svojou bezpečnosťou a úschovným prietorom. Tento typ peňaženiek je preto lepší na držanie menších čiastok alebo pre skúsenejších a frekventovaných obchodníkov.

Kriptomat ponúka bezpečné úložisko, kde môžete bez problémov ukladať a obchodovať s vašimi MKR tokenmi. Uloženie MKR na Kriptomate vám poskytuje zabezpečenie na podnikovej úrovni a praktické funkcie.

Keď si za svoje úložné riešenie zvolíte našu bezpečnú platformu, nákup a predaj MKR, alebo ich výmena za akúkoľvek inú kryptomenu, prebehne takmer okamžite.

Maker Minting

Maker tokeny sa nedajú ťažiť, ako mnoho iných kryptomien. MKR sa namiesto toho razí (minting) a napaľuje.

maker icon
Maker mkr
0 0%

MakerDAO bol uvedený na trh s dodávkou 1 milión MKR, ale ponuka (a teda aj cena a trhová kapitalizácia) sa bude meniť, pretože Maker ekosystém razí alebo napaľuje MKR tokeny podľa cenových výkyvov.

Záver

Maker bol jedným z prvých projektov, ktorý začal byť dosť prijímaný v DeFi oblastí a je efektívne riadený komunitou MKR vlastníkov. Maker ponúka používateľom možnosť podieľať sa na spravovaní jedného z najväčších stablecoinov podľa trhovej kapitalizácie a motivuje ich k zodpovednému hlasovaniu. Čím lepšie je ekosystém spravovaný, tým sa spáli viac MKR v ponuke, čo zase zvýši Maker cenu.

Maker sa zameriava na väčšie prijatie a ďalšiu decentralizáciu v budúcnosti. To znamená, že podporuje používanie svojho stablecoinu Dai vo viacerých oblastiach a obchodných produktoch aj nad rámec DeFi. Medzi ďalšie oblasti, ktoré by z toho mohli profitovať, patria charitatívne organizácie, herný priemysel, trh s predikciami a cezhraničné transakcie pre medzinárodný obchod. Maker je vzácny projekt, ktorý prináša reálnu užitočnosť, ale sľubuje aj rast a inovácie.

Časté otázky o Maker

Ako kúpiť Maker?

Nákup MKR je jednoduchý. Stačí navštíviť Kriptomat a stránku ako kúpiť Maker (MKR) a zvoliť si preferovaný spôsob platby.

Ako predať Monero?

Ak už Maker (MKR) tokeny vlastníte a máte ich uložené v burzovej peňaženke Kritomat, predáte ich jednoducho. Stačí si prejsť na rozhranie a vybrať si požadovaný spôsob platby.

Maker cena

Maker cena je ovplyvnená množstvom tradičných faktorov, ako sú správy a vývoj projektu, sentiment na trhu, tok kryptomien na burzách a ekonomika vo všeobecnosti. Na rozdiel od väčšiny kryptomien je ale Maker cena ovplyvnená aj výkyvmi na trhu, ktoré vedú k razeniu a spaľovaniu MKR, čím sa mení celková ponuka a hodnota MKR tokenov.

Pozrite si stránku o Maker cene na platforme Kriptomat a môžete sa tak informovať o najnovších cenových akciách Makeru a ďalších dôležitých štatistikách ostatných kryptomien. Na stránke si môžete nastaviť aj upozornenia, aby ste nikdy nezmeškali žiadnu zmenu na trhu.

Aktuálni Maker kurz (MKR) je loading EUR.

24-hodinový obchodovateľný objem MKR je loading EUR. MKR je v súčasnosti zo všetkých kryptomien podľa celkovej trhovej kapitalizácie s trhovým stropom loading EUR. Na trhu cirkuluje loading MKR.

Zaregistrujte sa hneď teraz a vydajte sa na cestu do sveta Maker a kryptomien s Kriptomatom!

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok sa neváhajte spojiť s tímom podpory zákazníkov. Sme tu vždy, aby sme pomohli!