/
Няма резултати

Опитайте да настроите търсенето си

Език
Валута

Улавяне на двигателите на ценовите движения- седмично

Стратегията за улавяне на двигателите на ценовите движения се базира изцяло на правила и е прозрачна. Въз основа на набор от добре зададени насоки и гъвкавост за справяне с непредвидени събития, стратегията се изгражда и поддържа по начин, който е надежден, предвидим и разбираем за всички страни.

Историческо представяне

6m 1y 3y 5y

Показва възвръщаемостта или промените в инвестициите за всеки един месец. Помага да се забележат тенденциите, волатилността и относителното представяне.

*Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи са изложени на висок пазарен риск и волатилност на цените. Стойността на Вашата инвестиция може да се понижи или повиши и да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите пълната отговорност за инвестиционните си решения и Криптомат не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Миналото представяне не е надежден показател за бъдещото представяне. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и при които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов консултант, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за рискове.

Относно Улавяне на двигателите на ценовите движения- седмично

Стратегията за улавянето на ценовите движения включва даване на превес на монети, които демонстрират силни възходящи тенденции и отнема преимуществата на тези, които имат низходящи тенденции.

Стратегията помага на инвеститорите да идентифицират монетите с положителна инерция, което им позволява да капитализират от продължаващата тенденция.

+ улавя добре краткосрочните и средносрочните тенденции в цените
+ както честото ребалансиране има за цел да ограничи възможността за отрицателно въздействие от обръщане на тенденцията

- податлива на минали идиосинкратични (специфични за монетите) шокове

Историческа възвръщаемост на портфолиото:

6 месеца

1 година

3 години

5 години

Данните по-горе показват историческите резултати на това портфолио. Предишното представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Методология на ребалансиране

Стратегията за улавяне на двигателите на ценовите движения се базира изцяло на правила и е прозрачна. Въз основа на набор от добре зададени насоки и гъвкавост за справяне с непредвидени събития, стратегията се изгражда и поддържа по начин, който е надежден, предвидим и разбираем за всички страни.

Наред с други неща, криптовалутата трябва да има, за да отговаря на изискванията за включване в индекса, достатъчна пазарна стойност, ликвидност, сигурност и надеждни данни от борсите. Със седмичното ребалансиране всяка промяна в пазарния режим се улавя и интегрира бързо в стратегията

Стратегията се изчислява въз основа на категоризация седмично затворените цени и циркулиращото предлагане от coingecko.com. Momentum10 включва стабилни монети, за да осигури защита срещу сериозни спадове на целия пазар.

Бързи факти

Калкулирана честота
Ден, цени в 23:59:59 UTC
Съставни елементи
10
Избор на съставен елемент на индекса
Weekly, at rebalancing
Ребалансиране
Every Monday, 23:59:59 UTC
Таван на ребалансирането
n/a
Ребалансиране
Weekly return rank, descending
Intelligent porfolio

Ключови характеристики

Включената
Cтратегията за улавяне на двигателите на ценовите движения улавя над 80% от общата капитализация на криптопазара, като включва валути и активи от различни сектори.
С възможност за настройка
C ежеседмично ребалансиране, всяка промяна в инерцията на отделните съставни елементи се улавя и интегрира бързо в стратегията.
Транспарентна
C добре зададен и транспарентен правилник, стратегията за улавяне на двигателите на ценовите движения е проектирана да бъде разбираем и надежден инструмент за всички участници на пазара.

Какво казват клиентите?

Интелигентното портфолио на Kriptomat направи инвестирането безпроблемно за мен. Автоматизираното управление ми спести време, а минималният лимит на инвестицията от 500€ беше идеален за начало на моето криптовалутно инвестиционно пътешествие.

- Kevin, 34

Ресурси, които да ви помогнат

Разгледайте нашите подробни ръководства, за да увеличите инвестиционния си потенциал с Интелигентното портфолио

time11 min

Силата на дисциплината: Как самоконтролът определя успеха ви в инвестициите.

Как самоконтролът влияе върху успеха на инвестициите ви? Открийте трансформиращата сила на дисциплината в инвестициите, която е от решаващо значение за ориентирането както на традиционните пазари, така и в динамичния свят на криптовалутите. Научете се да овладявате самоконтрола, за да постигнете дългосрочен финансов растеж и стабилност.

time12 min

Силата на поставянето на финансови цели: Защо е от съществено значение за успеха на вашите пари

Поставянето на финансови цели е от решаващо значение за успеха. Използвайте силата на поставянето на цели, за да насочите финансите си към мечтите си. Проучете как интегрирането на криптовалутите в целите ви може да подобри финансовата ви стратегия. Готови ли сте да очертаете пътя си към финансовия успех?

time12 min

Автоматизирайте богатството си: Как да започнем с интелигентни портфейли

Разбирането на пазарните цикли на криптовалутите е от съществено значение за инвеститорите. Разграничете икономическите и пазарните цикли, проучете четирите фази на типичния криптоцикъл и открийте влияещите фактори. Как инвеститорите могат да се ориентират в тези непредсказуеми цикли и да прилагат стратегии за успех на този динамичен пазар?

time13 min

Ролята на алткойните в диверсифицирано крипто портфолио

Открийте разнообразния свят на алткойните и тяхната роля за диверсифициране на крипто портфейла ви. Това ръководство ви дава знания, за да се ориентирате уверено в пазара на алткойни и да ги интегрирате в инвестиционната си стратегия.

time11 min

Инвестиране в биткойн 101: Как да започнем

Запознайте се със света на инвестициите в биткойн с това изчерпателно ръководство. Научете повече за ролята на Биткойн в цифровата икономика, за инвестиционните стратегии и за това как да оптимизирате пътуването си с криптовалутата. Независимо дали сте нови или опитни, това ръководство обхваща основните елементи на инвестирането в Биткойн в днешния цифров свят.

time8 min

Най-добри инвестиционни практики за традиционни и крипто пазари

Открийте ключови стратегии за успешно инвестиране както на традиционните, така и на криптопазарите. Това изчерпателно ръководство изследва ефективни практики за дългосрочен растеж и финансова стабилност, идеални както за начинаещи, така и за опитни инвеститори. Готови ли сте да се ориентирате уверено в инвестиционния лабиринт?

time10 min

Крипто портфейли и претегляне на пазарната капитализация: Умна инвестиционна стратегия?

Разгледайте инвестирането в криптовалути с претегляне на пазарната капитализация - стратегия от традиционните финанси. Открийте как тя балансира рисковете и възможностите за растеж на динамичния криптопазар. Получете информация за оптимизиране на инвестициите с интелигентните портфейли на Криптомат за опитни крипто инвеститори.

time11 min

Отключване на потенциала на DeFi чрез интелигентните портфейли на Kriptomat

Разкрийте потенциала на децентрализираното финансиране с интелигентните портфейли на Kriptomat. Идеална за начинаещи и за ветерани в криптовалутите, тази стратегия осигурява структуриран подход към инвестирането в DeFi. Използвайте експертния опит на Kriptomat, за да се ориентирате и да се възползвате от растежа на DeFi.

time8 min

От новак до експерт: научете се да изследвате криптовалути

Започнете пътуването си за изследване на криптовалути с нашето подробно ръководство. Получете представа за ключови концепции, пазарна динамика, технологичен напредък и оценка на риска за по-добри инвестиционни решения. Разкрийте потенциала на криптовалутите във вашия портфейл.

Често задавани въпроси

Какви са таксите, свързани с Интелигентните портфолиа?

Интелигентните портфолиа имат различни такси: 1% годишна такса за управление, 10% такса за изпълнение, начислявана месечно само ако портфолиото генерира печалба, 0,25% такса за ребалансиране и 1% такса за изход по време на теглене на активи.

Каква е минималната инвестиция, която се изисква за Интелигентните портфолиа?

Кога ще получа наградите си?

Интелигентните портфолиа подходящи ли са за начинаещи в инвестирането в криптовалута?

Мога ли да променя инвестиционния си план в рамките на Интелигентните портфолиа?

Приложение на Kriptomat
Бързо, сигурно и лесно