Какво е Zilliqa

Zilliqa е обществено-достъпен блокчейн, предназначен да разреши проблемите с мащабируемостта и пропускателната способност, с които се сблъскват много криптовалути, включително биткойн и Ethereum. За да постигне целта си Zilliqa използва т. нар. раздробяване, целта на което е да подобри скоростта на трансакциите и да създаде мащабируема и сигурна платформа разделяйки мрежата на възли, които изпълняват процеси паралелно.

Разработчиците на монети твърдят, че Zilliqa е първият блокчейн, който разчита изцяло на раздробяване за решаване на проблема с мащабируемостта, което според тях са постигнали успешно. Според бялата книга на монетата, раздробяването помага на блокчейна да постигне скорост на транзакциите около хиляда пъти по-висока от тази на мрежата Ethereum.

Фактът, че Zilliqa е блокчейн мрежа, която работи без разрешения и постига висока пропускателна способност означава, че разработчиците могат да я използват за хостване на децентрализирани приложения и изпълнение на интелигентни договори без да срещат основните проблеми, с които се сблъскват в много по-старите блокчейн платформи – претоварване или високи газови такси.

Как работи Zilliqa?

На преден план в концепцията на Zilliqa е поставена технологията за раздробяване и разпределяне на ресурсите (sharding), която спомага за преодоляване на претоварването. Но какво е представлява раздробяването и как работи? Най-просто казано, разробяването е разделяне на мрежата на множество клъстери от възли, наречени дялове или отломки. Това означава, че когато миньорите трябва да проверят транзакция, те могат да го направят паралелно. С други думи, отломките могат да обработват трансакциите отделно и независимо една от друга, а не всички заедно в една голяма група, която пък би била все по-бавна и по-бавна в зависимост от това колко е голяма, какъвто е случаят с повечето други криптовалути. В този тип мрежи, колкото по-голяма е мрежата, толкова по-бързо може да обработва транзакции, защото колкото повече отломки съществуват, толкова повече транзакции могат да обработват едновременно.

zilliqaZilliqa Calculator

Калкулиране на цена

При разпределянето обаче може да бъде трудното постигането на консенсус при проверката на транзакциите. Протоколът за консенсус на подобни на биткойн монети изисква половината от възлите да се съгласят, за да бъде проверена дадена транзакция. В действителност това е доста тромав процес, който Zilliqa избягва хитро с хибридния си механизъм за консенсус, който е по-бърз и използва по-малко изчислителна мощност за обработка на трансакциите в сравнение с подходите, използвани от старите блокчейн системи като Ethereum и Биткойн. Това се постига посредством делегиране на проверката на ниво отломка, като по този начин на възлите не се налага да обработват цели блокове с информация. За да се гарантира валидността на този процес Zilliqa разполага с второ ниво, в което група възли формират своеобразен комитет за обслужване на доставките, който обединява по-малките блокове в едно цяло. По този начин комитетът има достъп до цялата блокчейн верига, гарантирайки, че проверката е валидна. 

Кои са създателите на Zilliqa?

Zilliqa е създадена през 2017 г. и за първи път се появява на пазара като ERC-20 токен през януари 2018 г. По-късно монетите бяха прехвърлени в главната мрежа на Zilliqa, която беше пусната през 2019 г. Обмяната на монети приключи през февруари 2020 г.

Zilliqa възниква като идея на Пратек Саксена, носител на множество награди професор в Националния университет на Сингапур, чиято работа е довела до създаването на браузъри, уеб стандарти и магазини за приложения. Заедно с няколко свои студенти Саксена публикува статия през 2015 г., в която се изследва как блокчейн може да подобри скоростта и ефективността на мрежата чрез разделяне на блоковете. Тези идеи полагат основите на това, в което по-късно се превръща Zilliqa.

По това време Саксена си партнира с Макс Кантелия, предприемач в областта на технологиите и финансите с инженерно образование, и Джузар Мотивалла, рисков капиталист с опит в технологични стартъпи, за да основат Anquan Capital. През 2017 г. Anquan регистрира Zilliqa Research, която създава мрежата Zilliqa. Въз основа на установените връзки с Националния университет на Сингапур, Zilliqa Research първоначално привлича в екипа си Донг Синшу като главен изпълнителен директор, Амрит Кумар като главен научен директор и Яоки Джиа като главен технологичен директор – всички те са свързани с Училището по информатика на университета.

Anquan Capital и Zilliqa Research притежават значителни резерви на ZIL.

Какво прави Zilliqa уникален?

Разработчиците и създатели на Zilliqa твърдят, че това е първият публичен блокчейн, който разчита изцяло на мрежа с отломки. Освен това те твърдят, че високата пропускателна способност и скоростта на транзакциите, които Zilliqa може да постигне, я поставят в конкурентна позиция спрямо традиционните централизирани методи за плащане като VISA и Mastercard.

Благодарение на своята раздробена структура и хибридния механизъм за консенсус, Zilliqa обещава да се превърне в предпочитан от разработчиците блокчейн, в който ще отркият подходящо решение за големи дружества в сферата на финансовите услуги, игрите, рекламата и други сектори.

В допълнение към тези функции Zilliqa е написана и на специално създаден език Scilla, който е предназначен за автоматично подобряване на сигурността на цялата мрежа.

Какво придава стойност на Zilliqa?

Монетите Zilliqa (ZIL) могат да се използват като средство за съхранение на стойност, средство за обмяна, а потребителите могат да получат и възнаграждения ако решат да заложат част от своите наличности. Притежателите на Zilliqa които ги залагат могат да участват и в управлението на екосистемата Zilliqa, като правото им на глас ще бъде пропорционално на размера на заложените ZIL.

Ограниченото предлагане на монетата също така гарантира, че цената на ZIL няма да бъде обезценена от неограничената инфлация, което може да го превърне в добро средство за съхранение на стойност в дългосрочен план.

Колко монети Zilliqa има в обращение?

От общата наличност ZIL в момента в обращение са само loading.

Преди да бъде пусната на пазара, Zilliqa генерира 60% от общото предлагане и разпределя част от тях, както следва: 10% бяха запазени за Anquan Capital, 12% за Zilliqa Research и 5% за настоящи и бъдещи членове на екипа на Zilliqa. Останалите 40% от ZIL ще бъдат генерирани посредством копаене на криптовалута.

Според прогнозите на екипа разработчик на блокчейна на Zilliqa всички токени ще бъдат добити в рамките на десет години след пускането им в обращение, като възнагражденията за добив постепенно ще намаляват с течение на времето.

Други технически данни

В стремежа си да осигури по-голям достъп до реални данни, екипът на разработчиците си партнира с Chainlink, което ще позволи интегрирането на оракули в мрежата. Тези оракули ще позволят на интелигентните договори да импортират данни извън нея, независимо дали се намират на други блокчейн вериги или са явления в реалния свят.

Оракулите осигуряват децентрализирано решение, което е допълнително подсигурено. Тъй като данните се предоставят от множество възли в рамките на мрежата, в нея няма централна точка, която да е уязвима от повреда или потенциална злонамерена атака.

Екипът за разработка на Zilliqa се надява, че интегрирането на Chainlink ще предложи на потребителите нов набор от приложения в блокчейн платформата. Идеята е да се интегрират децентрализирани борси, платформи за търговия и други крипто финансови услуги. Макар че основната цел на използването на Chainlink в Zilliqa е достъпът до актуални пазарни цени, той може да позволи на потребителите да получат достъп и до множество други набори от данни, като например обменни курсове, резултати от избори и прогнози за времето.

По какъв начин е защитена мрежата на Zilliqa?

Zilliqa разполага с редица уникални функции за сигурност, които гарантират, че мрежата е устойчива на повечето видове заплахи. Първият елемент от подхода на Zilliqa за изграждане на сигурна и защитена платформа е разчитането на практически консенсусен механизъм, който разполага с две нива на проверка. Първото ниво се бори с атаките на Sybil, като гарантира, че отломките обработват само макроблокове, а не цялата блокчейн система. След това вторият слой на механизма за консенсус осигурява окончателна проверка и гарантира, че в мрежата не може да има твърди разклонения.

В допълнение към това блокчейнът на Zilliqa разчита на криптография с елиптичната крива за да защити записите на трансакциите и използва алгоритъм за доказване на работата, за да генерира части и да определя идентичността на възлите.

И накрая, Zilliqa използва собствен език за кодиране наречен Scilla, който гарантира, че всички написани посредством него приложения са безопасни и защитени при работа в мрежата на Zilliqa. Системата автоматично открива и премахва заплахите за сигурността. Действието се извършва на ниво език, което улеснява проверката на сигурността на интелигентните договори, написани на Scilla, и гарантира, че разработчиците могат да им се доверят.

Как да използвам Zilliqa?

Zilliqa е публичен блокчейн, който може да бъде използван от всеки, но мрежата вероятно ще допадне най-вече на тези, които разработват интелигентни договори и децентрализирани приложения, предназначени да се възползват от високите скорости на транзакциите в мрежата. Някои от приложенията на блокчейн включват автоматизирани търгове с голям обем, децентрализирани борси, високопроизводителни научни изчисления и приложения, изискващи много точни резултати.

ZIL е основата монета в блокчейна Zilliqa и може да се използва за изпълнение на интелигентни договори, под формата на възнаграждение за копаене или залагане, като средство за покриване на разходите по транзакциите при обмяна и т.н.

Някои потребители може да предпочетат просто да притежават, държат или търгуват със ZIL, ако виждат в него добра инвестиционна възможност в краткосрочен или дългосрочен план.

В желанието си да издигнат децентрализацията на Zilliqa на следващото ниво, разработчиците предпиеха стъпки и направиха възможно залагането на монета Zilliqa – ZIL. В допълнение към възнаграждението на потребителите, които залагат част от своите ZIL, те получават и достъп до част от управлението на мрежата.

За тази цел екипът по разработката е създал стратегически партньорства с редица борси и портфейли, които дават възможност за залагане, известни като Оператори на посевни възли със залози.

Няма максимална сума ZIL, която потребителят може да заложи, но минималната сума на ZIL, която може да бъде заложена се равнява на 10 ZIL.

Как да избера Zilliqa портфейл?

Въпреки че можете да съхранявате Zilliqa във всеки познат или удобен поддържащ криптовалути портфейл, екипът на Zilliqa препоръчва редица дигитални и онлайн портфейли, включително няколко специализирани портфейла за ZIL, като Zillet или ZillPay Wallet.

Хардуерните портфейли (или студени портфейли), Zilliqa е съвместима с Ledger. Тези видове портфейли осигуряват на потребителя най-сигурната опция за офлайн съхранение и архивиране на криптовалути. Те обаче изискват малко повече знания и са по-скъп вариант. Като такива те може да са по-подходящи за по-опитните потребители, които съхраняват по-големи количества ZIL.

Софтуерните портфейли са друга възможност и са безплатни и лесни за използване. Те могат да се изтеглят като приложения за смартфон или настолен компютър и могат да бъдат с попечителски или без попечителски функции. При попечителските портфейли частните ключове се управляват и архивират от ваше име от доставчика на услуги. Портфейлите без попечителство използват защитени елементи на вашето устройство за съхранение на частните ключове. Софтуерните портфейли са по-удобни за извършване на транзакции, но са по-малко сигурни от хардуерните варианти, което означава, че са по-подходящи за неопитни потребители с по-малки суми ZIL.

Онлайн портфейлите или уеб портфейлите също са безплатни и лесни за използване и достъпни от различни устройства с помощта на уеб браузър. Те се считат за горещи портфейли и могат да бъдат по-малко защитени и сигурни от хардуерните или софтуерните алтернативи. Тъй като се доверявате на платформа да управлява вашите ZIL монети, вие трябва да изберете добре позната и реномирана услуга с утвърден опит в сигурността и съхранението. Следователно те са най-подходящи за съхранение на малки суми криптовалути или за тези, които извършват сделки по-често.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите ZIL монети без излишни усилия. Съхраняването на ZIL в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на ZIL, или търговията им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Доказателство за извършена работа в Zilliqa

Въпреки че Zilliqa използва доказателство за извършена работа за да установи идентичността на възлите и да извърши раздробяването, мрежата не го използва за постигане на консенсус. Това дава някои предимства, сред които основното е, че високата консумация на енергия при консенсуса доказателство за извършена работа не се прилага в случая на Zilliqa. Всъщност разработчиците твърдят, че един възел на Zilliqa може да работи с една десета от консумацията на възел на Ethereum.

Друго предимство е, че копачите на ZIL могат да постигнат консенсус за множество блокове с едно доказателство за работа, което означава, че Zilliqa осигурява по-стабилно изплащане с по-малко отклонения.

Екипът, който разработва Zilliqa, разглежда възможността за въвеждане на схема тип доказателство за залог за въвеждане на алтернативен консенсусен протокол в платформата.

Водеща роля на третото поколение криптовалути

Zilliqa се оказва вълнуващ участник в криптообщността, предлагайки завидна скорост при извършване на транзакциите на мащабируема и сигурна платформа, която обещава да бъде от полза за разработчиците на децетрализирани приложения и интелигентни договори.

Изброените предимства, съчетани с отдадеността на екипа на Zilliqa към непрекъснато развитие на стратегически партньорства и обновяване на мрежата карат бъдещето на Zilliqa да изглежда изключително ярко. Ако Zilliqa може да докаже надецдността на своето решение за мащабиране, то мрежата има потенциала да бъде с едни гърди напред пред останалите криптовалути. Със сигурност обаче си заслужава да се проследи развитието на този проект.

ЧЗВ за Zilliqa

Как да купя Zilliqa?

Купуването на ZIL е толкова лесно, само трябва да посетите страницата в Криптомат как да купя Zilliqa и изберете начин на плащане. Криптомат позволява на своите потребители да купуват ZIL с MasterCard или Visa, SEPA трансфер, Skrill, Neteller или Sofort.

Как да продам Zilliqa?

Ако вече притежавате ZIL и ги държите във вашия портфейл в борсата Криптомат, вие можете лесно да ги продадете като отидете в интерфейса и изберете желаната от вас опция за плащане.

Цена на Zilliqa

Цена на ZIL се влияе от много традиционни фактори, като новини и разработки, свързани с проекта, пазарни настроения, навлизането на криптовалутата на борсите и икономиката като цяло. 

ZIL също така има ограничено максимално предлагане на монети в размер на loading, което го прави оскъден актив, който е потенциално добро средство за съхранение на стойност в дългосрочен план. Допълнителното търсене на ZIL може да бъде стимулирано от въвеждането на функцията за залагане, което носи годишна възвръщаемост от 6 % или повече, както и дава на залагащите право на глас в управлението на екосистемата Zilliqa. Тези възнаграждения биха могли да стимулират хората да купуват повече ZIL с цел залагане и да повишат цената на монетата.

Текушата цена на ZIL е loading EUR.

24 часовият обем на търговия с ZIL е loading EUR. ZIL в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading ZIL монети.

Регистрирайте се сега за да започнете пътешествието си в света на Zilliqa и криптовалутите с Kriptomat!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!