Τι είναι Filecoin (FIL)?

Το Filecoin (FIL) είναι ένα peer-to-peer δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν αρχεία στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το Filecoin blockchain, το οποίο καταγράφει κάθε συναλλαγή με μια μονάδα αποθήκευσης. Τα ενσωματωμένα οικονομικά κίνητρα του Filecoin διασφαλίζουν ότι κάθε αρχείο αποθηκεύεται αξιόπιστα και με ακρίβεια, ώστε οι χρήστες να μην χρειάζεται να ανησυχούν για την απώλεια των δεδομένων που έχουν μεταφορτώσει. Η διαθέσιμη ποσότητα αποθήκευσης και η τιμή των αποθηκευμένων δεδομένων ελέγχονται από την ελεύθερη αγορά, με τα πιο αποκλειστικά, πολύτιμα ή δημοφιλή δεδομένα να απαιτούν υψηλότερο ασφάλιστρο.

Το εγγενές κρυπτονόμισμα του δικτύου, FIL, δεν είναι ένα ERC20 token, καθώς το Filecoin χρησιμοποιεί τη δική του τεχνολογία blockchain για τη διαχείριση του δικτύου. Το Filecoin πρέπει να χρησιμοποιεί το δικό του token επειδή λειτουργεί τη δική του συναίνεση, η οποία δίνει κίνητρα στους συμμετέχοντες στο δίκτυο να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες.

Πώς λειτουργεί το Filecoin (FIL); 

Το Filecoin είναι ένα αποκεντρωμένο δίκτυο peer-to-peer για την αποθήκευση δεδομένων που βασίζεται στο πρωτόκολλο InterPlanetary File System (IPFS). Όταν ένας χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει το Filecoin για να αποθηκεύσει τα προσωπικά του δεδομένα, θα επιλέξει εξορύκτες αποθήκευσης στο δίκτυο και θα τους πληρώσει σε FIL για να φιλοξενήσουν τα αρχεία του. Οι εξορύκτες πρόκειται για υπολογιστές που είναι υπεύθυνοι για την αποθήκευση των αρχείων των χρηστών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του δικτύου Filecoin. 

Λόγω της αποκεντρωμένης φύσης του Filecoin, τα αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν με trustless τρόπο στο peer-to-peer δίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από διάφορους εξορύκτες Filecoin με βάση το κόστος, τον πλεονασμό και την ταχύτητά τους, γεγονός που διασφαλίζει ότι κάθε χρήστης έχει την επιλογή αποθήκευσης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των δεδομένων του. Το Filecoin (FIL) μπορεί επίσης να ενσωματωθεί με αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps), οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αποθηκεύουν δεδομένα με οποιονδήποτε εξορύκτη στο δίκτυο Filecoin. Οι εξορύκτες θα εκτελούν αυτούς τους διαφορετικούς τύπους «συμφωνιών» για τους χρήστες, ενώ παράλληλα θα κερδίζουν αμοιβές για τη συμμετοχή τους. Κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα νέο μπλοκ θα προσαρτάται στην αλυσίδα και οι εξορύκτες θα εισπράττουν τις ανταμοιβές τους σε FIL.

Όταν ένας χρήστης θέλει να επαληθεύσει ότι τα υποβληθέντα δεδομένα του έχουν αποθηκευτεί σωστά, μπορεί να ελέγξει τα τεκμήρια στο blockchain. Τα τεκμήρια είναι δημοσίως επαληθεύσιμα κρυπτογραφικά μαθηματικά προβλήματα τα οποία υποβάλλονται τακτικά και αυτόματα από τους εξορύκτες στο δίκτυο Filecoin. Το Filecoin χρησιμοποιεί το Proof of Replication (PoRep), το οποίο αποδεικνύει ότι ένας εξορύκτης έχει λάβει όλα τα δεδομένα και τα έχει κωδικοποιήσει μοναδικά σε σύγκριση με άλλους εξορύκτες. Αυτό σημαίνει ότι δύο συμφωνίες για τα ίδια δεδομένα θα χρησιμοποιούν διαφορετικούς δίσκους. Η χρήση του PoRep επιτρέπει trustless και χρονοσημασμένες εγγυήσεις ότι τα δεδομένα έχουν ληφθεί. Στη συνέχεια, ο εξορύκτης χρησιμοποιεί Proof of Spacetime (PoSt), το οποίο απαιτεί από τυχαίους εξορύκτες να επαληθεύουν την αποθήκευση τυχαίων τμημάτων των δεδομένων. Αυτό αποδεικνύει ότι τα δεδομένα εξακολουθούν να αποθηκεύονται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.

filecoinFilecoin υπολογιστής

Υπολογίστε την τιμή

Ποιοι Είναι ι Ιδρυτές του Filecoin; (Ιστορία του FIL) 


Το Filecoin δημιουργήθηκε από την Protocol Labs, την εταιρεία πίσω από τα IPFS, libp2p, IPLD, Multiformats και Testground, αφού πραγματοποίησε μια αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO) το 2017. Η τιμή κάθε FIL στην ICO ήταν 1,30 δολάρια. Η ICO της Filecoin ήταν μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις tokens στην ιστορία κατά την έναρξη, συγκεντρώνοντας 257 εκατομμύρια δολάρια. Τα 186 εκατομμύρια δολάρια της χρηματοδότησης συγκεντρώθηκαν από την Protocol Labs μέσα στην πρώτη ώρα.

Ωστόσο, η ICO ήταν ανοικτή μόνο σε διαπιστευμένους επενδυτές, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς των ΗΠΑ. Η Protocol Labs πούλησε τα FIL στους επενδυτές χρησιμοποιώντας μια Απλή Συμφωνία για Μελλοντικά Tokens (Simple Agreement for Future Tokens – SAFT). Οι επενδυτές έλαβαν τα tokens τους στο μπλοκ γένεσης του δικτύου Filecoin κατά την έναρξη, εκτός εάν επέλεξαν να κατοχυρώσουν τα tokens τους. Τα κατοχυρωμένα tokens έλαβαν έκπτωση στην αρχική τους αγορά με βάση το πόσο καιρό δέσμευσαν τα tokens τους.

 Το 30% του FIL δημιουργήθηκε και εκταμιεύτηκε στο μπλοκ γένεσης, με το 15% να πηγαίνει στην ομάδα ανάπτυξης για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του έργου και το 10% σε επενδυτές από την ICO. Το άλλο 5% κρατήθηκε για το Ίδρυμα Filecoin. Το 70% της προσφοράς θα διανεμηθεί τα επόμενα 16 χρόνια σε κόμβους με τη μορφή ανταμοιβών μπλοκ. 

Τι Καθιστά Το Filecoin (FIL) Μοναδικό;

Τα συστήματα αποθήκευσης επιτρέπουν στους ανθρώπους να είναι θεματοφύλακες των δικών τους δεδομένων, αλλά κατά κύριο λόγο είναι πολύ συγκεντρωτικά. Το Filecoin (FIL) επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε ένα αποκεντρωμένο peer-to-peer δίκτυο, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό στη λογοκρισία, τις διακοπές λειτουργίας και τους χάκερ. Το Filecoin αξιοποιεί επίσης τη μοναδική τεχνολογία του blockchain για να παρέχει κίνητρα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και ανταμείβουν τους έντιμους φορείς.


Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του Filecoin είναι η αρχιτεκτονική του. Το Filecoin χρησιμοποιεί μια λύση διπλού κόμβου, ενώ τα περισσότερα δίκτυα λειτουργούν μόνο με έναν τύπο κόμβου. Οι κόμβοι αποθήκευσης χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των δεδομένων στο δίκτυο. Το Filecoin δίνει κίνητρα στους χρήστες μεσαίου μεγέθους για να διασφαλίσει την αποκέντρωση. Στο δίκτυο Filecoin χρησιμοποιούνται επίσης κόμβοι ανάκτησης. Οι κόμβοι ανάκτησης πρέπει να βρίσκονται κοντά στους κόμβους αποθήκευσης στο δίκτυο, να έχουν υψηλό εύρος ζώνης και χαμηλή καθυστέρηση. Οι κόμβοι ανάκτησης πληρώνονται όταν είναι οι ταχύτεροι στον εντοπισμό και την ανάκτηση ενός αρχείου για τον χρήστη.  

Το Filecoin προσφέρει επίσης ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο για τους πελάτες του. Οι μεταφορτωτές (uploaders) και οι εξυπηρετητές (hosts) μπορούν να συμμετέχουν σε προσφορές στην ανοικτή αγορά, οι οποίες οδηγούν σε μια ανταγωνιστική οργανική τιμή που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου. Οι συμμετέχοντες στην αγορά Filecoin έχουν κίνητρο να κάνουν την αποθήκευση φθηνότερη με την πάροδο του χρόνου. 

Τι Δίνει Αξία στο Filecoin (FIL); 

Το Filecoin ήταν ένα από τα πρώτα tokens που ξεκίνησε νόμιμα και ορθά στο πλαίσιο του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Αυτό προσέλκυσε αρκετούς μεγάλους επενδυτές, όπως η Sequoia Capital και η Union Square Ventures, οι οποίοι έκαναν το έργο πιο ελκυστικό για άλλους επενδυτές και επίσης αξιόπιστο λόγω των μεγάλων κατανομών token με μεγάλες περιόδους κατοχύρωσης ενός έτους έως τριών ετών. 

Το Filecoin δημιουργήθηκε επίσης από την Protocol Labs, μια δημοφιλής εταιρεία που είναι γνωστή για την κατασκευή αξιόπιστων πρωτοκόλλων ανοιχτού κώδικα, όπως το IPFS. Η προηγούμενη εμπειρία τους και η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος τούς έκαναν μια δημοφιλή επιλογή για κερδοσκοπικούς επενδυτές με κλίση στην τεχνολογία.

Ο ρόλος του FIL token είναι να συντηρεί και να λειτουργεί το δίκτυο Filecoin. Οι χρήστες δημιουργούν αξία συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες στο δίκτυο Filecoin, κυρίως συμμετέχοντας στην αγορά δεδομένων. Το FIL επιτρέπει στους κατόχους του να χρησιμοποιούν το peer-to-peer δίκτυο του Filecoin, να πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά δεδομένων και να λειτουργούν κόμβους αποθήκευσης ή ανάκτησης.

Πόσα Νομίσματα Filecoin (FIL) Υπάρχουν Σε Κυκλοφορία;

Το Filecoin (FIL) έχει επί του παρόντος μια κυκλοφορούσα προσφορά 69.832.523 FIL tokens και γενικά θα δημιουργηθεί ένα μέγιστο ποσό 2 δισεκατομμυρίων FIL tokens. Αυτή η προσφορά δεν θα αυξηθεί ποτέ, αλλά έχει τη δυνατότητα να μειωθεί, καθώς η κακή συμπεριφορά αποθαρρύνεται στο δίκτυο Filecoin με μια ποινή απομείωσης. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας συμμετέχων στο δίκτυο συμπεριφέρεται άσχημα, μέρος της εγγύησης FIL ή των πιθανών ανταμοιβών FIL μπορεί να κατασχεθεί και να καεί. Τα FIL tokens μπορούν να αγοραστούν στη δευτερογενή αγορά. Το FIL μπορεί επίσης να κερδηθεί μέσω της συμμετοχής στο σύστημα διπλού κόμβου του Filecoin. Το Filecoin διενέργησε μια ICO το 2017 με μια απελευθέρωση mainnet στις 15 Οκτωβρίου 2020. Το 30% της συνολικής προσφοράς εκταμιεύτηκε στο μπλοκ γένεσης.

Πώς Διασφαλίζεται το Filecoin (FIL);

Το Filecoin απαιτεί ειλικρινείς και ενεργούς συμμετέχοντες για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες λαμβάνουν έγκαιρα και ακριβή δεδομένα. Προκειμένου να αποθαρρύνει τους κακόβουλους φορείς ή τους τεμπέληδες κόμβους, το Filecoin έχει εφαρμόσει διάφορα χαρακτηριστικά για να ενισχύσει την ασφάλεια και τη συμμετοχή στο δίκτυο. Το Filecoin απαιτεί προκαταβολικές εξασφαλίσεις από τους χρήστες που θέλουν να συμμετάσχουν στο δίκτυο. Οι ανταμοιβές μπλοκ υπόκεινται επίσης σε περιόδους κατοχύρωσης. Οι κατοχυρωμένες ανταμοιβές μπλοκ διασφαλίζουν ότι οι χρήστες θα παραμείνουν αρκετά για να τιμήσουν τις όποιες δεσμεύσεις. Οι εξορύκτες απαιτείται επίσης να υποβάλλουν PoReps, γεγονός που εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα είναι ακριβή. Το Filecoin δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση «επαληθευμένων» πελατών. Διατηρώντας έναν ενεργό κατάλογο εξορυκτών και έναν επαληθευμένο κατάλογο επιχειρήσεων, οι χρήστες είναι σε θέση να πραγματοποιούν συναλλαγές με ασφάλεια και όσο συχνά επιθυμούν. Μια λεπτομερής επεξήγηση του PoRep μπορείτε να διαβάσετε στην επίσημη λευκή βίβλο του Filecoin. 

Άλλα Τεχνικά Στοιχεία

Από τον Μάιο του 2021, το ποσό της αποθηκευτικής ικανότητας στο δίκτυο Filecoin είναι πάνω από 5 EiB (exbibytes) από περισσότερους από 2.200 ενεργούς εξορύκτες, με πάνω από 125 οργανισμούς που αναπτύσσουν περαιτέρω το δίκτυο και τουλάχιστον 220 νέα πρότζεκτ που εισέρχονται στο οικοσύστημα μέσω Hackathons και Accelerators.

Πώς Να Χρησιμοποιήσετε το Filecoin (FIL)

Προκειμένου να συμμετάσχουν εύκολα στο δίκτυο Filecoin (FIL) και να αποθηκεύσουν ή να αγοράσουν δεδομένα, οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν είτε Slate ή Lotus. Το Slate είναι ένα σύστημα αποθήκευσης ανοικτού κώδικα που είναι χτισμένο πάνω στο Filecoin και παρέχει ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, ενώ το Lotus είναι ο επίσημος πελάτης ή το λογισμικό για τους κόμβους του δικτύου Filecoin. Οι χρήστες που θέλουν να τρέξουν έναν κόμβο Lotus για να αλληλεπιδράσουν απευθείας με το Filecoin blockchain μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη τεκμηρίωση. 

Πώς Να Επιλέξετε ένα Πορτοφόλι Filecoin (FIL)

Ο τύπος του πορτοφολιού Filecoin (FIL) που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί πιθανότατα από το τι θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και πόσο πρέπει να αποθηκεύσετε.

Τα πορτοφόλια υλισμικού ή ψυχρά πορτοφόλια παρέχουν την πιο ασφαλή επιλογή με αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτός σύνδεσης. Τόσο τα πορτοφόλια υλικού της Ledger όσο και τα πορτοφόλια υλικού της Trezor προσφέρουν λύσεις αποθήκευσης για την FIL. Ωστόσο, τα πορτοφόλια υλισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν λίγο μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης και αποτελούν μια πιο ακριβή επιλογή. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι καταλληλότερα για την αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων FIL για πιο έμπειρους χρήστες.

Τα πορτοφόλια λογισμικού παρέχουν μια άλλη επιλογή και είναι δωρεάν και εύκολα στη χρήση. Είναι διαθέσιμα για λήψη ως εφαρμογές για smartphone ή desktop και μπορούν να είναι εποπτικά ή μη εποπτικά. Με τα εποπτικά πορτοφόλια, τα ιδιωτικά κλειδιά διαχειρίζονται και υποστηρίζονται για λογαριασμό σας από τον πάροχο υπηρεσιών. Τα μη εποπτικά πορτοφόλια χρησιμοποιούν ασφαλή στοιχεία στη συσκευή σας για την αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών. Αν και είναι βολικά, θεωρούνται λιγότερο ασφαλή από τα πορτοφόλια υλισμικού και μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για μικρότερες ποσότητες Filecoin (FIL) ή για πιο αρχάριους χρήστες.

Τα διαδικτυακά πορτοφόλια ή πορτοφόλια ιστού είναι επίσης δωρεάν και εύχρηστα, ενώ είναι προσβάσιμα από πολλές συσκευές χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, θεωρούνται θερμά πορτοφόλια και μπορεί να είναι λιγότερο ασφαλή από τις εναλλακτικές λύσεις υλισμικού ή λογισμικού. Καθώς πιθανότατα εμπιστεύεστε την πλατφόρμα για τη διαχείριση των FIL σας, θα πρέπει να επιλέξετε μια αξιόπιστη υπηρεσία με ιστορικό στην ασφάλεια και τη φύλαξη. Ως εκ τούτου, ενδείκνυνται περισσότερο για τη διακράτηση μικρότερων ποσών ή για πιο έμπειρους και τακτικά συναλλασσόμενους.

Το Kriptomat προσφέρει μια ασφαλή λύση αποθήκευσης, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε και να εμπορεύεστε τα Filecoin (FIL) tokens χωρίς προβλήματα. Η αποθήκευση των FIL σας με το Kriptomat σας παρέχει ασφάλεια επιχειρηματικού επιπέδου και φιλική προς τον χρήστη λειτουργικότητα.

Η πώληση και η αγορά FIL ή η ανταλλαγή τους με οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, όταν επιλέγετε την ασφαλή πλατφόρμα μας ως λύση αποθήκευσης.

Κλείδωμα Filecoin (FIL)

Το Filecoin δεν προσφέρει το παραδοσιακό κλείδωμα (staking) κρυπτονομισμάτων ή τη συγκομιδή αποδόσεων (yield farming). Οι χρήστες πρέπει να κλειδώνουν εγγυήσεις για να συμμετάσχουν στο δίκτυο. Τα ποσά ποικίλλουν ανάλογα με τον αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιεί ο εξορύκτης.

Κατακλείδα

Παγκοσμίως, η αποθήκευση δεδομένων σε νέφος (cloud data storage) παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. Το αποκεντρωμένο δίκτυο αποθήκευσης του Filecoin προσφέρει μια ανταγωνιστική εναλλακτική λύση στα Amazon AWS, Microsoft Azure και Google Cloud. Το Filecoin είναι συχνά ταχύτερο από τους ανταγωνιστές του λόγω του συστήματος διπλού κόμβου και το δίκτυο Filecoin διαθέτει σήμερα αποθηκευτικό χώρο αξίας περίπου 6 δισεκατομμυρίων gigabytes και αυξάνεται καθημερινά.

Αυτό θέτει το Filecoin σε μοναδική θέση για να επωφεληθεί από μια αναδυόμενη αγορά δεδομένων στο blockchain. Η αξιοποίηση της προηγούμενης εμπειρίας της Protocol Labs ως ομάδα ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα θα είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών και χρηστών στην πλατφόρμα. Η απόδοση του Filecoin τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα μπορεί να αυξηθεί η βάση χρηστών του δικτύου του και πόσο χρησιμοποιείται η αγορά δεδομένων του Filecoin. 

Συχνές Ερωτήσεις Filecoin (FIL)

Είναι το Filecoin ανταγωνιστής του Storj;

Ναι. Και οι δύο πλατφόρμες προσφέρουν αγορές δεδομένων και επιδιώκουν να είναι αποκεντρωμένοι ηγέτες στην αποθήκευση δεδομένων για διαφορετικούς χρήστες. Ωστόσο, η Storj υπάρχει εδώ και περισσότερο καιρό και έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί άμεσα προγραμματιστές πρώτης γραμμής, ενώ το Filecoin σχεδιάζει μια υποδομή blockchain και είναι λίγο πιο αποκεντρωμένο.

Είναι η αποθήκευση Filecoin φθηνότερη από τις συγκεντρωτικές υπηρεσίες νέφους;

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί εξορύκτες στο δίκτυο Filecoin που προσφέρουν διαφορετικές τιμές, γεγονός που δημιουργεί μια υπερ-ανταγωνιστική αγορά. Τα χαμηλά εμπόδια εισόδου του δικτύου και το μοντέλο χωρίς άδεια του Filecoin μπορούν να κάνουν τις λειτουργίες πιο αποτελεσματικές, έτσι ώστε η αποθήκευση να είναι συχνά φθηνότερη από τις προσφορές σταθερής τιμής των συγκεντρωτικών παρόχων.

Πώς Να Αγοράσετε Filecoin (FIL);

Η αγορά του FIL είναι τόσο εύκολη όσο και η επίσκεψη στο Kriptomat’s πώς να αγοράσετε το Filecoin σελίδα και επιλέγοντας τη μέθοδο πληρωμής που προτιμάτε.

Πώς Να Πουλήσετε Filecoin;

Εάν έχετε ήδη στην κατοχή σας FIL και τα διατηρείτε σε ένα πορτοφόλι ανταλλαγής Kriptomat, μπορείτε εύκολα να πουλήσετε νομίσματα FIL, πλοηγούμενοι στο περιβάλλον εργασίας και επιλέγοντας τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής.

Τιμή του Filecoin;

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την τιμή του Filecoin  και τη χρηματιστηριακή του αξία, συμπεριλαμβανομένων των εισροών και εκροών συναλλάγματος, του κλίματος, των τεχνικών και θεμελιωδών εξελίξεων, του ειδησεογραφικού κύκλου και του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η τιμή του FIL καθορίζεται κάθε στιγμή από τις αθροιστικές αγορές και πωλήσεις εκατομμυρίων συμμετεχόντων παγκοσμίως. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες δράσεις τιμής και τα νέα χρησιμοποιώντας ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων όπως το Kriptomat ή μία από τις πολλές διαφορετικές υπηρεσίες παρακολούθησης κρυπτονομισμάτων.

Η τρέχουσα τιμή του Filecoin (FIL) είναι loading EUR.

Ο 24ωρος όγκος συναλλαγών του FIL είναι loading EUR. Το FIL κατατάσσεται επί του παρόντος στην θέση της κατάταξης όλων των κρυπτονομισμάτων με βάση τη συνολική τους χρηματιστηριακή αξία, η οποία για το FIL κυμαίνεται στα loading EUR, ενώ έχει κυκλοφορούσα προσφορά loading FIL.

Εγγραφείτε τώρα για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στον κόσμο του Filecoin και των κρυπτονομισμάτων με το Kriptomat!

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών. Είμαστε πάντα εδώ για να βοηθήσουμε!