Kaj je Filecoin (FIL)? 

Filecoin (FIL) je peer-to-peer omrežje, ki uporabnikom omogoča shranjevanje datotek na  internetu preko Filecoin blockchaina, ki vsako transakcijo zabeleži v shranjevalno enoto.  Ekononomske spobudbe, ki so vgrajene v Filecoinov sistem zagotavljajo, da je vsaka datoteka  zanesljivo in natančno shranjena, zato uporabnikom ni treba skrbeti, da bi izgubili naložene  podatke. Količino razpoložljive shrambe in ceno shranjenih podatkov nadzoruje prosti trg, pri  čemer so ekskluzivnejši, dragocenejši ali bolj priljubljeni podatki dražji.  

Izvorna kriptovaluta omrežja – FIL – ni ERC- 20 žeton, saj Filecoin za upravljanje omrežja  uporablja lastno blockchain tehnologijo. Filecoin mora uporabljati lasten žeton, saj vodi lasten  mehanizem soglasja, ki udeležence omrežja spodbuja k zagotavljanju najboljših storitev. 

Kako deluje Filecoin (FIL)? 

Filecoin je decentralizirano peer-to-peer omrežje za shranjevanje podatkov, zgrajeno na  InterPlanetary File System (IPFS) protokolu. Ko želi uporabnik za shranjevanje svojih osebnih  podatkov uporabiti Filecoin, izbere rudarje za shranjevanje v omrežju in jim v FIL plača za  gostovanje svojih datotek. Rudarji so računalniki, odgovorni za shranjevanje uporabnikovih  datotek, in imajo pomembno vlogo pri varovanju omrežja Filecoin.  

Zahvaljujoč decentraliziranemu sistemu Filecoina se lahko datoteke shranjujejo brez zaupanja v  peer-to-peer omrežje. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi Filecoin rudarji glede na njihove  stroške, redundanco in hitrost, kar zagotavlja, da ima vsak uporabnik možnost shranjevanja, ki  najbolj ustreza njegovim potrebam. Filecoin (FIL) je mogoče tudi integrirati z decentraliziranimi  

aplikacijami (Dappsi), ki lahko nato podatke shranjujejo pri katerem koli rudarju v omrežju  Filecoin. Rudarji tovrstne “posle” izvajajo za uporabnike, hkrati pa za svoje sodelovanje  zaslužijo provizije. Vsakih 30 sekund je v verigo dodan nov blok, rudarji pa poberejo svoje  nagrade za FIL.  

Kadar želi uporabnik preveriti če so njegovi podatki pravilno shranjeni, lahko v blockchainu  preveri dokaze. Ti dokazi so javno preverljivi kriptografski matematični problemi, ki jih rudarji  omrežju Filecoin redno in samodejno posredujejo. Filecoin uporablja Proof of Replication  (PoRep) mehanizem soglasja, ki dokazuje, da je rudar prejel in unikatno kodiral vse podatke v  primerjavi z drugimi rudarji. To pomeni, da bosta dve obravnavi za iste podatke uporabljali  različne diske. Uporaba PoRepa zanesljivo in z časovnim žigom označeno jamči, da so bili  podatki prejeti. Rudar nato uporabi Proof of Spacetime (PoSt) mehanizem, ki od naključnih  rudarjev zahteva, da preverijo shranjevanje naključnih delov podatkov. S tem dokaže, da so  podatki še vedno varno shranjeni za čas trajanja naročila.  

filecoinFilecoin kalkulator

Izračunaj ceno

 

Kdo so ustanovitelji Filecoina? (Zgodovina FIL)  

Filecoin je ustvarilo podjetje Protocol Labs, ki stoji tudi za IPFS, libp2p, IPLD, Multiformats in  Testground. Leta 2017 je bila izvedena začetna ponudba kovancev (IC0), pri čemer je bila cena  vsakega FIL 1,30 $. Ob uvedbi je bila Filecoin ICO ena največjih prodaj žetonov v zgodovini,  saj je zbrala 257 milijonov dolarjev. Le v prvi uri prodaje je podjetje Protocol Labs zbralo 186  milijonov dolarjev sredstev.  

Toda ICO je bil odprt le za akreditirane vlagatelje, kot jih opredeljujejo ameriški predpisi.  Protocol Labs je z uporabo SAFT pogodbe (Simple Agreement for Future Tokens ) vlagateljem  prodalo FIL žetone. Te so vlagateleji prejeli v genesis bloku omrežja Filecoin med zagonom,  razen če so se odločili, da svoje žetone zaklenejo. Na žetone, ki so jih zaklenili, so prejeli  popust glede na to, za koliko časa so svoje žetone zaklenili.  

V genesis bloku je bilo ustvarjenih in razdeljenih 30 % žetonov FIL; od tega jih je 15 % prejela  razvojna ekipa za podporo rasti projekta, 10 % pa vlagatelji iz ICO. Preostalih 5 % je bilo  rezerviranih za fundacijo Filecoin. 70 % zaloge bo v naslednjih 16 letih razdeljenih vozliščem v  obliki blokovskih nagrad.  

V čem je Filecoin (FIL) edinstven? 

Skladiščni sistemi omogočajo, da so ljudje skrbniki svojih lastnih podatkov, vendar so običajno  zelo centralizirani. Filecoin (FIL) uporabnikom omogoča, da svoje podatke hranijo v  decentraliziranem peer-to-peer omrežju, ki je bolj odporno proti cenzuri, izpadom in hekerjem.  Filecoin izkorišča tudi edinstveno blockchain tehnologijo, ter spodbuja sodelovanje in  nagrajevanje poštenih akterjev.  

Še ena edinstvena lastnost Filecoina je njegova arhitektura. Filecoin uporablja dva vozlišča,  medtem ko večina omrežij deluje le z eno vrsto vozlišč. Vozlišča za shranjevanje se uporabljajo  za shranjevanje podatkov v omrežju. Za zagotavljanje decentralizacijo Filecoin spodbuja  srednje velike uporabnike. V omrežju Filecoin se uporabljajo tudi vozlišča za pridobivanje  podatkov, ki morajo biti v bližini vozlišč za shranjevanje v omrežju, prav tako pa morajo imeti  veliko pasovno širino in majhno zakasnitev. Vozlišča za pridobivanje dobijo plačilo, če najhitreje  najdejo in pridobijo datoteko za uporabnika.  

Filecoin svojim strankam ponuja tudi edinstven poslovni model. Uploaderji in gostitelji lahko  sodelujejo pri licitiranju na odprtem trgu, pri čemer se ustvarja konkurenčna organska cena, ki  odraža trenutne tržne razmere in razpoložljivost shrambe. Udeleženci na Filecoin trgu so  spodbujeni, da sčasoma pocenijo shranjevanje.  

Kaj določa vrednost Filecoina (FIL)? 

Filecoin je bil eden prvih žetonov, ki je bil zakonito in ustrezno uveden v okviru ameriške  zakonodaje o vrednostnih papirjih. To je pritegnilo več velikih vlagateljev, kot sta Sequoia Capital  in Union Square Ventures, kar je projekt naredilo privlačnejšega za druge vlagatelja, hkrati pa  tudi zanesljivejšega zaradi velike količine žetonov z dolgimi obdobji upravičenosti, ki trajajo od  enega do treh let.  

Filecoin je ustvarilo priljubljeno podjetje Protocol Labs, znano po izdelavi zanesljivih  odprtokodnih protokolov kot je IPFS. Zaradi njihovih predhodnih izkušenj in prepoznavnosti  njihove znamke so postali priljubljena izbira za špekulativne tehnološko usmerjene vlagatelje.  

Vloga žetona FIL je vzdrževanje in upravljanje Filecoin omrežja. Uporabniki vrednost unovčijo s  sodelovanjem pri različnih dejavnostih v omrežju, predvsem s sodelovanjem na trgu podatkov.  Žeton FIL svojim imetnikom omogoča uporabo peer-to-peer omrežja Filecoin, izvajanje  transakcij na trgu podatkov, ter upravljanje vozlišč za shranjevanje ali pridobivanje podatkov.  

Koliko Filecoin (FIL) žetonov je v obtoku?  

Trenutno je v obtoku 69.832.523 FIL žetonov, ustvarjeni pa bosta največ 2 milijardi žetonov. Ta  zaloga se ne bo nikoli povečala, lahko pa se zmanjša. Slabo vedenje se v Filecoin omrežju se  namreč odvrača z zniževalno kaznijo, kar pomeni, da se lahko udeležencu omrežja ob slabem  vedenju zapleni in sežge del njegovega FIL vložka ali morebitnih nagrad. Žetone FIL je mogoče  kupiti na sekundarnem trgu. FIL je mogoče zaslužiti tudi s sodelovanjem v Filecoinovem sistemu  dvojnih vozlišč. Filecoin je leta 2017 izvedel ICO, 15. oktobra 2020 pa je bil objavljen v glavni  mreži. V genesis bloku je bilo razdeljene 30 % celotne ponudbe.  

Kako je omrežje Filecoin (FIL) zavarovano? 

Filecoin potrebuje poštene in aktivne udeležence, ki uporabnikom zagotavljajo pravočasne in  točne podatke. Da bi odvrnili zlonamerne akterje ali lena vozlišča, je Filecoin uvedel več funkcij  

za povečanje varnosti in sodelovanja v omrežju. Od uporabnikov, ki želijo sodelovati v omrežju,  se zahteva vnaprejšnje zavarovanje. Glede nagrad za bloke veljajo tudi obdobja upravičenosti.  Nagrade blokov, za katere je treba izpolniti pogoje, zagotavljajo, da bodo uporabniki ostali dovolj  dolgo, da bodo lahko izpolnili vse obveznosti. Rudarji morajo predložiti tudi PoRep, kar  zagotavlja, da so vsi podatki točni. Filecoin daje prednost “preverjenim” strankam. Z vodenjem  aktivnega seznama rudarjev in preverjenega seznama podjetij lahko uporabniki varno in  pogosto izvajajo transakcije. Podrobno razlago PoRep si lahko preberete na uradnem belem  papirju Filecoina.  

Drugi tehnični podatki 

Maja 2021 je bilo v omrežju Filecoin shranjenih več kot 5 EiB (eksbibaitov) od več kot 2.200  aktivnih rudarjev. Več kot 125 organizacij gradi na omrežju in vsaj 220 novih projektov vstopa v  ekosistem prek Hackathonov in pospeševalnikov.  

Kako uporabljati Filecoin (FIL) 

Za preprosto sodelovanje v Filecoin (FIL) omrežju, shranjevanje ali nakup podatkov morajo  uporabniki uporabljati Slate ali Lotus. Slate je odprtokodni sistem za shranjevanje podatkov,  zgrajen na Filecoinu, ki zagotavlja enostaven grafični uporabniški vmesnik, medtem ko je Lotus  uradni odjemalec oz. programska oprema za vozlišča v Filecoinovem omrežju. Uporabniki, ki  želijo zagnati vozlišče Lotus in neposredno delovati z Filecoin blockchainom, se lahko obrnejo  na uradno dokumentacijo.  

Kako izbrati denarnico za Filecoin (FIL) 

Vrsta denarnice, ki jo boste izbrali za Filecoin (FIL), bo verjetno odvisna od tega, za kaj jo boste  uporabljali in koliko želite shraniti.  

Strojne oz. hladne denarnice zagotavljajo najvarnejšo možnost, z offline shranjevanjem in  varnostnim kopiranjem. Strojne denarnice kot sta Ledger in Trezor so ena rešitev za  shranjevanje FIL. Vendar pa lahko tovrstne denarnice zahtevajo nekoliko več tehničnega znanja  in so dražja možnost, zato so morda primernejše za shranjevanje večjih količin FIL in za bolj  izkušene uporabnike.  

Še ena možnost so programske oz. software denarnice, ki so brezplačne in enostavne za  uporabo. Na voljo so za prenos kot aplikacije za pametne telefone ali namizne računalnike in so  lahko skrbniške ali ne. Pri skrbniških denarnicah zasebne ključe v vašem imenu upravlja in  varnostno kopira ponudnik storitev. Pri denarnicah brez skrbništva se za shranjevanje zasebnih  ključev uporabljajo varni elementi v vaši napravi. Čeprav so priročne, veljajo za manj varne kot  strojne denarnice in so morda primernejše za manjše količine Filecoina (FIL) ali bolj začetne  uporabnike.  

Online oz. spletne denarnice so prav tako brezplačne in enostavne za uporabo ter dostopne z  več naprav prek spletnega brskalnika. Vendar veljajo za vroče denarnice in so lahko manj varne  kot strojne ali programske alternative. Ker platformi verjetno zaupate upravljanje svojih FIL,  

morate izbrati ugledno storitev z izkušnjami na področju varnosti in hrambe. Kot take so najbolj  primerne za hrambo manjših zneskov ali za bolj izkušeno uporabnike, ki pogosto trgujejo.  

Kriptomat ponuja varno rešitev za shranjevanje, ki vam omogoča, da brez težav hranite in  trgujete s svojimi Filecoin žetoni. Shranjevanje vaših FIL s Kriptomatom vam zagotavlja visoko  kvalitetno varnost in uporabniku prijazno funkcionalnost.  

Če za svojo rešitev shranjevanja kriptovalut izbrete našo varno platformo, sta nakup in prodaja  FIL ali zamenjava za katero koli drugo kriptovaluto opravljena v nekaj trenutkih.  

filecoin icon
Filecoin fil
0 0%

Filecoin (FIL) vlaganje 

Filecoin ne ponuja tradicionalnega vlaganja ali donosnega kmetovanja. Uporabniki morajo za  sodelovanje v omrežju vložiti jamstvo/varščino. Zneski se razlikujejo glede na shrambo, ki jo  rudar uporablja.  

Zaključek 

Vedno več je povpraševanja po shranjevanju podatkov v oblaku na globalni ravni. Filecoinovo  decentrealizirano omrežje za shranjevanje podatkov ponuja konkurenčno alternativo  Amazonovemu AWS, Microsoftovemu Azure in Googlovemu oblaku. Filecoin je zaradi sistema  dveh vozlišč pogosto hitrejši od konkurentov, omrežje Filecoin pa ima trenutno na voljo približno  6 milijard gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov in se vsak dan povečuje.  

Zaradi tega je Filecoin v edinstvenem položaju, da izkoristi nastajajoči trg srahnjevanja  podatkov na blockchainu. Izkoriščanje predhodnih izkušenj podjetja Protocol Labs bo ključnega  pomena pri privabljanju več vlagateljev in uporabnikov na platformo. Uspešnost Filecoina v  naslednjih nekaj letih bo v veliki meri odvisna od tega, kako hitro bo rasla baza uporabnikov  njegovega omrežja in do katere mere bo izkoriščen Filecoin Data Market.  

Filecoin (FIL) : pogosto zastavljena vprašanja 

Ali je Filecoin konkurent Storju?  

Da. Obe platformi ponujata podatkovne trge in si prizadevata postati vodji na področju  decentraliziranega shranjevanja podatkov za različne uporabnike. Vendar Storj obstaja že dlje in  je zasnovan tako, da neposredno služi razvijalcem v prvi liniji, medtem ko Filecoin oblikuje  blockchain infrastrukturo in je nekoliko bolj decentraliziran.  

Je shranjevanje prek Filecoina cenejše od centraliziranih storitev v  oblaku? 

V omrežju Filecoin je veliko različnih rudarjev, ki ponujajo različne cene, kar ustvarja  hiperkonkurenčen trg. Zaradi nizkih ovir za vstop v omrežje in Filecoinovega modela brez  dovoljenj je lahko poslovanje učinkovitejše, zato je shranjevanje pogosto cenejše od ponudbe  centraliziranih ponudnikov s fiksnimi cenami.  

Kako kupiti Filecoin (FIL)? 

Nakup žetonov FIL je čisto preprost – samo obiščite Kriptomatovo stran kako kupiti Filecoin in  izberite želeni način plačila. 

Kako prodati Filecoin? 

Če že imate FIL žetone shranjene v denarnici na Kriptomatu, jih lahko preprosto prodate z  navigacijo po vmesniku in izbiro želene možnosti plačila.  

Filecoin cena? 

Na FIL ceno in tržno vrednost vpliva več dejavnikov, vključno s prilivi in odlivi z borze,  razpoloženjem na trgu, tehničnim in temeljnim razvojem, ciklom novic in splošnim gospodarskim  okoljem.  

Ceno FIL v vsakem trenutku določa kumulativni nakup in prodaja, ki jo izvaja več milijonov  udeležencev po vsem svetu. Najnovejše cenovno dogajanje in novice lahko spremljate prek  borz kriptovalut, kot je Kriptomat, ali ene od številnih različnih storitev za spremljanje kriptovalut.  

Trenutna Filecoin cena je loading EUR.  

24-urni obseg trgovanja z žetonom FIL je loading EUR. FIL je trenutno na mestu vseh  kriptovalut po skupni tržni kapitalizaciji, s tržno kapitalizacijo loading EUR. Ponudba žetona  FIL v obtoku znaša [live- supply].  

Registrirajte se zdaj in začnite svoje potovanje v svet kriptovalute Filecoin in ostalih kriptovalut z Kriptomatom!

Če imate kakršne koli težave ali vprašanja, se obrnite na našo ekipo za podporo uporabnikom. Vedno smo vam na voljo!