Vad är Filecoin (FIL)?

Filecoin (FIL) är ett peer-to-peer-nätverk som låter användare lagra filer på internet, genom att använda Filecoin-blockkedjan, vilken registrerar varje transaktion med en lagringsenhet. Filecoins inbyggda ekonomiska incitament ser till att varje fil är pålitligt och korrekt lagrad, så att användare inte behöver oroa sig för att förlora sin uppladdade data. Tillgängligt lagringsutrymme och priset för datalagring styrs av den fria marknaden, där exklusivare, värdefullare eller populärare data kräver en högre premie.

Nätverkets inhemska kryptovaluta, FIL, är inte ett ERC20-mynt då Filecoin använder sin egen blockkedjeteknologi för att hantera nätverket. Filecoin behöver använda sitt eget mynt eftersom det körs med en egen överenskommelse, vilket uppmuntrar nätverksdeltagarna att tillhandahålla den bästa servicen.

Hur fungerar Filecoin (FIL)?

Filecoin är ett decentraliserat peer-to-peer-nätverk för datalagring och byggt på InterPlanetary File System-protokollet (IPFS). När en användare vill använda Filecoin för att lagra sin privata data, väljer de lagringsgruvarbetare i nätverket och betalar dem med FIL för att hosta sina filer. Gruvarbetare är de datorer som är ansvariga för att lagra användarnas filer och spelar en stor roll i att säkra Filecoin-nätverket.

På grund av Filecoins decentraliserade natur kan filer lagas på ett tillitslöst sätt i peer-to-peer-nätverket. Användare kan välja mellan olika Filecoin-gruvarbetare, baserat på deras kostnad, överskott och hastighet, vilket säkerställer att alla användare har de lagringsalternativ som bäst matchar deras datas behov. Filecoin (FIL) kan också integreras i decentraliserade appar (dApps) vilka då kan lagra data hos gruvarbetarna i Filecoin-nätverket. Gruvarbetare genomför denna sortens ”avtal” åt användare samtidigt som de tjänar avgifter för deltagandet. Var trettionde sekund läggs ett nytt block till i kedjan och gruvarbetare kan samla in sina FIL-belöningar.

När en användare vill verifiera att deras inskickade data lagras korrekt kan de kontrollera bevisen i blockkedjan. Bevis är offentligt verifierbara, krypterade, matematiska problem som regelbundet och automatiskt skickas in av gruvarbetarna i Filecoin-nätverket.Filecoin använder Proof of Replication (PoRep) vilket visar att en gruvarbetare tagit emot all data och kodat den på ett unikt sätt jämfört med andra gruvarbetare. Det betyder att två avtal för samma data använder olika diskar. Användandet av PoRep möjliggör tillitslösa och tidsstämplade garantier för att datan har tagits emot. Gruvarbetaren använder sedan Proof of Spacetime (PoSt) vilket kräver att slumpmässiga gruvarbetare verifierar lagringen av slumpmässiga delar av datan. Detta bevisar att datan fortfarande lagras säkert under hela avtalstiden.

filecoinFilecoin Omvandlare

Räkna ut priset

Vilka grundade Filecoin? (FIL:s historia)

Filecoin skapades av Protocol Labs, företaget bakom IPFS, libb2p, IPLD, Multiformats och Testground, och hade en ICO 2017. Priset för varje FIL under ICO:n var 1,3 USD. Filecoins ICO var en av historiens största myntförsäljningar vid lanseringen och samlade in 257 miljoner USD. 186 miljoner USD samlades in för finansiering av Protocol Labs under den första timmen.

Dock var ICO:n bara öppen för ackrediterade investerare definierat av USA-regler. Protocol Labs sålder FIL-mynten till investerare genom SAFT (Simple Agreement for Future Tokens). Investerarna fick sina mynt i ursprungsblocket i Filecoin-nätverket under lanseringen, om det inte valde att överlåta sina mynt. Överlåtna mynt fick en rabatt på sitt ursprungliga köp, baserat på hur länge de låste sina mynt.

30% av FIL skapades och betalades ut i ursprungsblocket, varav 15% gick till utvecklingsteamet för att stötta projektets tillväxt och 10% gick till investerare under ICO:n. De resterande 5 procenten reserverades för Filecoin Foundation. 70% av tillgångarna kommer delas ut under de kommande sexton åren, till noder, i form av blockbelöningar.

Vad gör Filecoin (FIL) unikt?

Lagringssystem låter människor vakta sin egen data, men är normalt sett väldigt centraliserade. Filecoin (FIL) låter användare lagra sina data i ett decentraliserat peer-to-peer-nätverk, som gör det mer motståndskraftigt mot censur, avbrott och hackare. Filecoin har också inflytande över den unika teknologin hos dess blockkedja, för att ge incitament som uppmuntrar deltagande och belönar ärliga aktörer.

En annan unik funktion hos Filecoin är dess arkitektur. Filecoin använder en dubbelnodslösning, medan de flesta nätverk bara opererar med en nodtyp. Lagringsnoder används för att lagra data i nätverket. Filecoin uppmuntrar medelstora användare att säkerställa decentralisering. Det finns också hämtningsnoder i Filecoin-nätverket. Hämtningsnoder behöver vara nära lagringsnoderna i nätverket, ha hög bandbredd och låg latens. Hämtningsnoder får betalt när de är snabbast på att lokalisera och hämta en fil åt användaren.

Filecoin erbjuder även en bättre affärsmodell för sina kunder. Uppladdare och värdar kan delta i budgivning på den öppna marknaden, vilket driver fram ett konkurrenskraftigt organiskt pris som speglar aktuella marknadsförhållanden och lagringstillgång. Deltagare på Filecoin-marknadsplatsen uppmuntras för att göra lagringen billigare över tid.

Vad ger Filecoin (FIL) värde?

Filecoin var ett av de första mynten som lanserades lagligt och korrekt inom ramverket för USA:s säkerhetslag. Detta drog till sig ett stort antal investerare, såsom Sequoia Capital och Union Square Ventures, vilket gjort projektet attraktivare för andra investerare, samt pålitligare på grund av deras stora myntfördelning med långa överlåtelseperioder på ett till tre år.

Filecoin skapades också av Protocol Labs, ett populärt företag som är välkänt för att skapa pålitliga protokoll med öppen källkod, tex IPFS. Deras tidigare erfarenheter och varumärkesigenkänning gjorde dem till ett populärt alternativ för spekulativa, teknikintresserade investerare.

FIL-myntets roll är att underhålla och driva Filecoin-nätverket. Användare skapar värde genom att delta i olika aktiviteter i Filecoin-nätverket, främst genom att delta i datamarknaden. FIL gör det möjligt för ägarna att använda FIlecoins peer-to-peer-nätverk, göra transaktioner på datamarknaden och köra lagrings- eller hämtningsnoder.

Hur många Filecoin-mynt (FIL) finns i omlopp?

Filecoin (FIL) har för tillfället 69 832 523 FIL-mynt i omlopp och max 2 miljarder FIL-myntkommer skapas. Denna tillgång kommer inte öka, men kan minska då dåligt beteende avskräcks av Filecoin-nätverket genom ett våldsamt straff. Det innebär att om en nätverksdeltagare missköter sig kan delar av deras FIL-säkerhet eller potentiella FIL-belöningar konfiskeras och brännas. FIL-mynt kan köpas på andrahandsmarknaden. FIL kan också tjänas genom deltagande i Filecoins dubbelnodssystem. Filecoin hade en ICO 2017, med en mainnetrelease den 15e oktober 2020. 30% av den totala tillgången betalades ut till ursprungsblocket.

Hur säkras Filecoin (FIL)?

Filecoin kräver ärliga och aktiva deltagare för att säkerställa att användare får läglig och korrekt data. För att avskräcka ondsinta aktörer, eller lata noder, har Filecoin implementerat flera funktioner för att öka säkerheten och deltagandet i nätverket. Filecoin kräver förhandsgarantier från användare som vill delta i nätverket. Blockbelöningar används också till överlåtelseperioder. Överlåtna blockbelöningar säkerställer att användare stannar kvar länge nog för att uppfylla alla engagemang. Gruvarbetare måste också skicka in PoReps, vilka garanterar att alla data är korrekt. Filecoin prioriterar att framhäva ”verifierade” klienter. Genom att ha en uppsättning aktiva gruvarbetare och en verifierad uppsättning företag kan användare göra överföringar säkert och så ofta de vill. En utförlig förklaring av PoRep kan läsas i den officiella Filecoin-rapporten.

Annan teknisk information

Från maj 2021 är lagringskapaciteten i Filecoin-nätverket över 5 EiB (exbibytes), från över 2200 aktiva gruvarbetare, med mer än 125 organisationer som bygger på nätverket och minst 220 nya projekt som blir del av ekosystemet genom Hackathons och Accelerators.

Hur man använder Filecoin (FIL)

För att enkelt delta i Filecoin-nätverket (FIL) och lagra eller köpa data behöver användare använda antingen Slate eller Lotus. Slate är ett lagringssystem med öppen källkod, byggt på Filecoin, som är ett enkelt sätt för att använda GUI, medan Lotus är den officiella klienten eller mjukvaran för noder i Filecoin-nätverket. Använda som vill köra en Lotus-nod för att interagera direkt med Filecoins blockkedja kan titta i den officiella dokumentationen.

Hur man väljer Filecoin-plånbok (FIL)

Den typ av Filecoin-plånbok (FIL) du väljer kommer bero på vad du vill använda den till och hur mycket du behöver ha i den.

Hårdvaruplånböcker, eller kalla plånböcker, är det säkraste lagringsalternativet för kryptovaluta, med offlinelagring och -backup. Ledger, Trezor och Monero-finansierade Kastelo erbjuder FIL-lagringslösningar. Hårdvaruplånböcker kan ha en större inlärningskurva och är ett dyrare alternativ dock. Därför passar de bättre för att lagra större mängd FIL och för mer erfarna användare.

Mjukvaruplånböcker är ett annat alternativ som är gratis och enkla att använda. De är tillgängliga för nedladdning som smartphone- eller skrivbordsappar och kan vara vaktade eller ovaktade. Med låsta plånböcker hanteras och backas nycklarna åt dig, av tjänsteleverantören. Olåsta plånböcker använder säkra element på din enhet för att lagra de privata nycklarna. Även om de är bekväma ses de som mindre säkra än hårdvaruplånböcker och passar därför bättre för mindre mängd Filecoin (FIL) och nybörjaranvändare.

Online-/webbplånböcker och börsmarknader är också gratis, lätta att använda och tillgängliga från flera enheter med webbläsare. De ses om ”varma plånböcker” och kan vara mindre säkra än hårdvaru- eller mjukvarualternativen dock. Eftersom du får förlita dig på plattformen för att hantera dina FIL, bör du välja en tjänst med gott rykte och meriter om säkerhet. De passar därför för att hålla mindre summor eller för mer erfarna frekventa börsanvändare.

Kriptomat erbjuder en säker lagringslösning som låter dig både spara och handla med dina Filecoin-mynt (FIL) utan krångel. Att ha dina FIL hos Kriptomat ger dig högskalig säkerhet och användarvänlig funktionalitet.

Köpa och sälja FIL, eller byta dem mot annan kryptovaluta, görs på några ögonblick när du väljer vår säkra plattform som lagringslösning.

filecoin icon
Filecoin fil
0 0%

Filecoin-satsning (FIL)

Filecoin erbjuder ingen traditionell satsning eller avkastningsodling. Användare måste lägga in pant för att delta i nätverket. Summan varierar beroende på lagringen som gruvarbetaren använder.

Sammanfattning

Världsomspännande molnlagring har växande efterfrågan. Filecoins decentraliserade lagringsnätverk är ett konkurrenskraftigt alternativ till Amazon AWS, Microsoft Azure och Google Cloud. Filecoin är snabbare än sina konkurrenter tack vare sitt dubbelnodssystem och Filecoin-nätverket har idag ca 6 miljarder gigabyte lagringsutrymme tillgängligt och växer dagligen.

Detta sätter Filecoin i en unik position för att dra fördel av en växande datamarknad i blockkedjan. Användningen av Protocol Labs tidigare erfarenheter som utvecklingsteam av öppen källkod, kommer vara avgörande för att dra till sig fler investerare och användare till plattformen. Filecoins prestationer under kommande åren kommer vara tillförlitliga för att se hur snabbt nätverkets användarbas kan växa och hur mycket Filecoins datamarknad används.

Filecoin (FIL) FAQ

Konkurrerar Filecoin med Storj?

Ja. Båda plattformarna erbjuder datamarknader och vill bli decentraliserade ledare inom datalagring för olika användare. Storj har dock funnits längre och är designat för att direkt tjäna utvecklare i framkant, medan Filecoin är skapar en blockkedjeinfrastruktur och är lite mer decentraliserat.

Är Filecoin-lagring billigare än centraliserade molntjänster?

Det finns många olika gruvarbetare i Filecoin-nätverket som erbjuder olika priser, vilket skapar en konkurrenskraftig marknad. Nätverkets låga barriärer för inträde och Filecoins tillståndslösa modell kan göra hanteringarna effektivare, så lagringen är oftast billigare än de erbjudanden centraliserade leverantörer har till fast pris.

Hur köper man Filecoin (FIL)?

Att köpa FIL är lika enkelt som att besöka Kriptomats sida om hur man köper Filecoin och välja en betalningsmetod.

Hur säljer man Filecoin?

Om du redan äger FIL och har den i en Kriptomat-plånbok kan du enkelt sälja den genom att navigera rätt på sidan och välja den önskade betalningsmetoden.

Filecoin-pris?

Flera faktorer påverkar Filecoin-priset och marknadsvärdet, däribland in- och utflöden på börserna, känslor, tekniska och grundläggande utvecklingar, nyhetscykeln och den generella ekonomiska miljön.

I slutändan bestäms dock FIL-priset vid ett tillfälle av det totala köpandet och säljandet från miljontals deltagare jorden runt. Du kan hålla dig uppdaterad om de senaste prisändringarna och nyheter genom kryptobörser som Kriptomat, eller en av de många andra kryptovalutatjänsterna.

Det aktuella Filecoin-priset (FIL) är loading EUR.

FIL:s 24-timmars handelsvolym är loading EUR. FIL rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading FIL i omlopp.

Registrera dig nu för att påbörja resan in i Filecoins och kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!