Какво е Filecoin (FIL)?

Filecoin (FIL) е партньорска Р2Р мрежа, която дава възможност на потребителите да съхраняват файлове в интернет с помощта на блокчейна Filecoin, който записва всяка транзакция в единица за съхранение. Вградените икономически стимули на Filecoin гарантират, че всеки файл се съхранява надеждно и сигурно, така че потребителите не трябва да се притесняват от загуба на предоставените данни. Количеството на наличното пространство за съхранение и цената на съхраняваните данни се контролират от свободния пазар, като по-ексклузивните, ценни или популярни данни изискват заплащане на по-висока премия.

FIL – собствената криптовалута на мрежата не е ERC20 токен, тъй като Filecoin използва собствена блокчейн технология за управление на мрежата. Следователно Filecoin трябва да използва своя собствена монета, защото управлява собствен консенсус, който стимулира участниците в мрежата да предоставят най-добрите услуги.

Как работи Filecoin (FIL)?

Filecoin е децентрализирана партньорска Р2Р мрежа за съхранение на данни, изградена на базата на Файловата система InterPlanetary (IPFS). Функционирането й става по следния начин: когато даден потребител иска да използва Filecoin за съхранение на личните си данни, той избира миньори за съхранение в мрежата и им плаща във FIL, а те от своя страна хостват файловете му. Миньорите са компютрите, които отговарят за съхранението на файловете на потребителите и играят важна роля в осигуряването на сигурността на мрежата Filecoin. 

Благодарение на децентрализирания характер на Filecoin файловете могат да се съхраняват по изключително надежден начин в мрежата. Потребителите имат възможносттта да избират измежду различни Filecoin миньори въз основа на тяхната цена, капацитет и скорост, което гарантира, че всеки потребител разполага с опцията за съхранение, която най-добре отговаря на нуждите му. Filecoin (FIL) може да се интегрира и с децентрализирани приложения (dApps), които след това могат да съхраняват своите данни при всеки миньор в мрежата. За своето участие в целия процес миньорите получават такси. На всеки 30 секунди към веригата се добавя нов блок и миньорите събират своите възнаграждения за FIL.

Когато даден потребител иска да провери дали подадените от него данни са съхранени правилно, той може да провери доказателствата в блокчейна. Доказателствата са публично проверими криптографски математически задачи, които се подават регулярно и автоматично от миньорите в мрежата на Filecoin. Filecoin използва доказателство за репликация (Proof of Replication, PoRep), което доказва, че даден миньор е получил всички данни и ги е кодирал по уникален начин (спрямо другите миньори). Това означава, че дори и две сделки да са за едни и същи данни, те ще използват различни дискове. Използването на PoRep дава възможност за изключително надеждни гаранции с времеви печат, че данните са получени. След това миньорът използва доказателство за времево пространство (PoSt), което изисква произволни миньори да проверят съхранението на части от данните на случаен принцип. Това доказва, че данните все още се съхраняват сигурно и безопасно за срока на сделката.

filecoinFilecoin Calculator

Калкулиране на цена

Кои са създателите на Filecoin? (История на FIL)?


Filecoin е създаден от Protocol Labs, компанията, която стои зад IPFS, libp2p, IPLD, Multiformats и Testground. През 2017 г. бе проведено първоначално монетно предлагане (ICO) през 2017 г., като цената по време на предлагането бе 1,30 долара. При излизането си на пазара Filecoin успя да регистрира една от най-големите продажби на монети в историята, като набра капитал от 257 млн. долара. Внушителните 186 млн. долара от финансирането бяха набрани от Protocol Labs в рамките само на първия час.

Въпреки това ICO беше отворено само за акредитирани инвеститори в съответствие с разпоредбите на САЩ. Protocol Labs продаде монетите FIL на инвеститорите с помощта на SAFT (Просто споразумение за бъдещи монети). Освен ако не изберат опцията за прехвърляне на правото на ползване, инвеститорите получаваха своите монети в блока генезис на мрежата Filecoin след стартирането й. Монетите с право на ползване получиха отстъпка от първоначалната цена в зависимост от това за колко дълго са предоставени на мрежата за използване.

30% от монетите FIL са създадени и разпределени в генезисния блок, 15% са предназначени за екипа на разработчиците, като чрез тях те трябва да развиват проекта, а 10% – за инвеститорите от първоначалното монетно предлагане. Останалите 5% бяха запазени за Фондацията Filecoin. През следващите 16 години 70% от предлагането ще бъде разпределено между възлите под формата на блокови възнаграждения. 

Какво прави Filecoin (FIL) уникален?

Системите за съхранение позволяват на хората да бъдат „попечители“ на собствените си данни, но обикновено те са твърде централизирани. Filecoin (FIL) позволява на потребителите да съхраняват данните си в децентрализирана Р2Р мрежа, което я прави по-устойчива на цензура, прекъсване на работата и хакерски атаки. Filecoin също така използва уникалната технология на своята блокчейн за осигуряване на стимули, които насърчават участието и възнаграждават честните участници.

Друга уникална характеристика на Filecoin е начинът, по който е изградена архитектурата му. Filecoin прилага решение с два възела, докато повечето мрежи работят само с един вид възел. Възлите за съхранение се използват за съхраняване на данните в мрежата. За да осигури своята децентрализация Filecoin стимулира средните по големина потребители. В мрежата на Filecoin се използват и възли за извличане. Възлите за извличане трябва да са разположени в близост до възлите за съхранение в мрежата, да имат висока пропускателна способност и ниско забавяне. Възлите за извличане получават заплащане, когато най-бързо открият и извлекат файл за потребителя.  

Filecoin е своеобразен иноватор в своя бизнес модел. И двете страни, качващите данни и хостващите ги, могат да участват в наддаването на отворения пазар, което води до формиране на естествена конкурентна цена, отразяваща текущите пазарни условия и наличните възможности за съхранение. Участниците в пазара на Filecoin са стимулирани да намалят цената за съхранение в дългосрочен план. 

Какво придава стойност на Filecoin (FIL)?

Filecoin е една от първите монети, които започнаха съществуването си спазвайки законите за борси и ценни книжа в САЩ. Този ход успя да привлече няколко големи инвеститори като Sequoia Capital и Union Square Ventures, които направиха проекта по-привлекателен за други инвеститори, а също така дадоха ясен знак, че той е надежден. Големите разпределения на монети с дълги периоди на придобиване на права от една година до три години също бяха положителен сигнал за доверието към проекта. 

Filecoin също е създаден от Protocol Labs – популярна компания, която е добре позната с това, че създава надеждни протоколи с отворен код като IPFS. Техният предишен опит и разпознаваемост ги превърнаха в популярен избор за спекулативните инвеститори с технологични наклонности.

Ролята на монетата FIL е да поддържа и управлява мрежата Filecoin. Потребителите реализират стойност чрез участие в различни дейности в мрежата Filecoin, най-вече чрез участие в пазара на управление на данни. FIL дава възможност на притежателите си да използватР2Р мрежата на Filecoin, да извършват трансакции на пазара на данни и да управляват възли за съхранението или извличането им.

Колко монети Filecoin (FIL) има в обращение?

В момента Filecoin (FIL) има в обращение 69 832 523 FIL монети, а тяхното максимално предлагане е в размер на 2 млрд. монети FIL. Предлагането няма да бъде увеличено, но има потенциал да намалее, тъй като непристойното поведение в мрежата се наказва чрез отнемане на средства, които не се използват повторно. Това означава, че ако даден участник в мрежата не следва правилата или злоупотребява, част от неговото обезпечение с FIL или потенциалното му възнаграждение във FIL може да бъде конфискувано и изгорено. Монетите FIL могат да бъдат закупени на вторичния пазар. FIL може да бъде спечелен и чрез участие в системата за двойни възли на Filecoin. Filecoin извърши първоначално монетно предлагане през 2017 г., като пускането на основната мрежа бе обяваено за 15 октомври 2020 г. В блока на генезиса бяха разпределени 30% от общото предлагано количество.

По какъв начин е защитен Filecoin (FIL)?

За да гарантира сигурността на мрежата си, Filecoin изисква участието на честни и активни участници, като по този начин потребителите получават навременни и точни данни. За да обезкуражи злонамерените участници или мързеливите възли, Filecoin е въвел няколко функции за повишаване на сигурността и участието в мрежата. Filecoin изисква предварително обезпечение от потребителите, които искат да участват в мрежата. Възнагражденията за блокове също подлежат на периоди на придобиване на права. Въведените възнаграждения за блокове гарантират, че потребителите ще останат достатъчно дълго време, за да изпълнят всичките си ангажименти. От миньорите се изисква също така да представят т.н. проверка на данните, което гарантира, че всички съхранявани данни са точни. Filecoin дава приоритет на обслужването на „проверени и доверени“ клиенти. Чрез поддържане на активен списък на миньорите и проверен списък на бизнесите, потребителите могат да извършват транзакции сигурно и толкова често, колкото желаят. Подробно обяснение на PoRep можете да прочетете в официалния сайт на Filecoin . 

Други технически данни

Към май 2021 г. капацитетът за съхранение в мрежата на Filecoin е над 5 EiB (ексбибайта) от повече от 2200 активни миньори, като над 125 организации изграждат мрежата и поне 220 нови проекта влизат в екосистемата чрез хакатони и акселератори.

Как да използвам Filecoin (FIL)?

За да могат лесно да участват в мрежата Filecoin (FIL) и да съхраняват или закупуват данни, потребителите трябва да използват или Slate или Lotus. Slate е изградена върху Filecoin система за съхранение на данни с отворен код, която предоставя лесен за използване графичен интерфейс, докато Lotus е официалният клиент или софтуер за възлите на мрежата Filecoin. Потребителите, които искат да стартират възел Lotus, за да взаимодействат директно с блокчейна на Filecoin, могат да се обърнат към официалната документация. 

Как да избера Filecoin (FIL) портфейл?

Вида на Filecoin (FIL) портфейла, който ще изберете, вероятно ще зависи от това за какво искате да го използвате и каква сума искате да съхранявате.

Хардуер портфейлите или „студените“ портфейли предоставят най- безопасната опция с офлайн съхранение и архивиране на данни. И Ledger, и Trezor хардуер портфейлите предлагат решения за съхранение за FIL. Хардуер портфейлите могат да включват малко по- голяма крива на обучение и да са малко по- скъпа опция. Като такава, може да са по- подходящи за съхранението на по- големи FIL стойности за по-опитни потребители.

Софтуерните портфейли са друга възможност и са безплатни и лесни за използване. Те могат да се изтеглят като приложения за смартфон или настолен компютър и могат да бъдат с попечителски или без попечителски функции. При попечителските портфейли частните ключове се управляват и архивират от ваше име от доставчика на услуги. Портфейлите без попечителство използват защитени елементи на вашето устройство за съхранение на частните ключове. Софтуерните портфейли са по-удобни за извършване на транзакции, но са по-малко сигурни от хардуерните варианти, което означава, че са по-подходящи за неопитни потребители с по-малки суми Filecoin (FIL).

Онлайн портфейлите или уеб портфейлите също са безплатни и лесни за използване, достъпни от различни устройства с помощта на уеб браузър. Те се считат за горещи портфейли и могат да бъдат по-малко защитени и сигурни от хардуерните или софтуерните алтернативи. Тъй като се доверявате на платформа да управлява вашите FIL монети, вие трябва да изберете добре позната и реномирана услуга с утвърден опит в сигурността и съхранението. Следователно те са най-подходящи за съхранение на малки суми или за използване от страна на по-опитни често търгуващи лица.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите Filecoin (FIL) монети без излишни усилия. Съхраняването на FIL в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на FIL, или обмяната им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Залагане на Filecoin (FIL)

Filecoin не предлага традиционни залози или управление на копаенето. За да участват в мрежата потребителите трябва да заложат обезпечение. Сумите варират в зависимост от хранилището, което използва миньорът.

Заключение

Съхранението на данни в облак в световен мащаб се радва на все по-голямо търсене. Децентрализираната мрежа за съхранение на данни на Filecoin предлага конкурентна алтернатива на Amazon AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. Filecoin често е по-бърз от конкурентите си благодарение на системата с два възела, а мрежата на Filecoin в момента разполага с около 6 милиарда гигабайта за съхранение, които се увеличават с всеки изминал ден.

Това поставя Filecoin в уникална позиция да се възползва от нововъзникващия пазар на данни в блокчейн. Използването на предишния опит на Protocol Labs като екип за разработване на софтуер с отворен код ще бъде от решаващо значение за привличането на повече инвеститори и потребители към платформата. Представянето на Filecoin през следващите няколко години ще зависи до голяма степен от това колко бързо може да увеличи потребителската база на мрежата и доколко се използва пазарът на данни на Filecoin. 

ЧЗВ за Filecoin (FIL)

Конкурент ли е Filecoin на Storj?

Да. И двете платформи предлагат пазар за данни и се стремят да бъдат лидери в децентрализираното съхранение на данни за различни потребители. Storj обаче съществува от по-дълго време и е предназначена да обслужва директно разработчици от първа линия, докато Filecoin проектира блокчейн инфраструктура и е малко по-децентрализирана.

По-евтино ли е съхранението на данни във Filecoin от централизираните облачни услуги?

В мрежата на Filecoin има много различни миньори, които предлагат различни цени, което създава един изключително конкурентен пазар. Ниската граница за навлизане в мрежата и моделът на Filecoin без разрешения могат да направят операциите по-ефективни, което често води до по-евтино съхранение спрямо предложенията с фиксирани цени от централизираните доставчици.

Как да купя Filecoin (FIL)?

Закупуването на FIL е толкова лесно, само трябва да посетите страницата Как да купя Filecoin в сайта на Kriptomat и да изберете предпочитания от вас начин на плащане.

Как да продам Filecoin (FIL)?

Ако вече притежавате FIL и ги държите във вашия портфейл в борсата Криптомат, вие можете лесно да продадете FIL монетите като отидете в интерфейса и изберете желаната от вас опция за плащане.

Цена на Filecoin?

Няколко фактора оказват влияние върху цената на FIL и пазарната капитализация, включително входящите и изходящи потоци на борсата, публичните изказвания, техническите и фундаменталните развития, новинарските потоци и общата икономическа среда.

Цената на FIL се определя във всеки един момент от нарастващото купуване и продаване от страна на милиони участници по целия свят. Можете да бъдете в крак с най-новите ценови равнища, като използвате борси за биткойни като Kriptomat или една от многото различни услуги за следене на цените на криптовалутите.

Текущата цена на Filecoin (FIL) е loading EUR.

24 часовият обем на търговия с FIL е loading EUR. FIL в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading FIL монети.

Регистрирайте се сега за да започнете пътешествието си в света на Filecoin и криптовалутите с Kriptomat!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!