Vad är BakerySwap (BAKE)?

BakerySwap är första AMM och DEX med öppen källkod och decentraliserad struktur, baserad på blockkedjeteknologi. Den kombinerar NFT-funktioner med verktyg tillgängliga på DeFi-plattformar, för att låta användare byta mynt enkelt och omedelbart.

Till skillnad från andra DEX-plattformar integrerar inte BakerySwap orderböcker i systemet, så plattformen möjliggör växling och byten av mynt mot likviditetspooler, istället för mellan köpare och säljare. I princip hostas BakerySwap av Binance Smart-kedjan som en decentraliserad applikation med ett särskilt användningsområde. BakerySwap hostar också en launchpad och en NFT-marknadsplats, där användare enkelt kan köpa och sälja icke-utbytbara mynt.

BAKE är plattformens BEP-20-styrningsmynt, vilket innebär att det stöds av BSC. BAKE används av belöningssystemet för att uppmuntra likviditetsleverantörer och är den huvudsakliga betalningsmetoden i protokollet för att köpa NFT.

Hur fungerar BakerySwap?

BakerySwap kan jämföras med Uniswap, som är ett annat välkänt protokoll för myntbyten. Medan Uniswap hostas av Ethereum-blockkedjan, fungerar BakerySwap som en decentraliserad applikation för AMM- och DEX-operationer i Binance Smart-kedjan.

BakerySwap tar bort mellanhanden ur ekvationen för byten och använder istället en AMM-modell, där användare kan växla sina mynt genom smarta kontrakt. Eftersom det inte finns några orderböcker i systemet, finns inte heller några tredjepartsinblandningar. Likviditetspoolerna är en integrerad del i systemet, eftersom användare kan byta och växla mynt baserat på den tillhandahållna likviditeten. Likviditetspooler stöds av nätverksdeltagare på BakerySwap-plattformen.

Användare som är likviditetsleverantörer kan sätta in sina myntsaldon i passande likviditetspooler, för att stödja DEX- och AMM-systemet för belöningar. Börshandlare som byter sina mynt måste betala handelsavgifter, som delas ut till likviditetsleverantörerna för att uppmuntra deltagandet.

BakerySwap har ett imponerande utbud av finansiella tjänster, däribland myntbyten och -växlingar, farmer, likviditetspooler, plånboksintegrationer, launchpad och likviditetstillskott.

bakeryswapBakerySwap Omvandlare

Räkna ut priset

Vilka grundade BakerySwap? (BakerySwaps historia)

BakerySwap grundades år 2020 och är ett relativt nytt projekt. Det skapades som en gaffel från Uniswap, liksom SushiSwap skapades innna. Projektet skapades och utvecklades av ett team med anonyma utvecklare, som ser en ljus framtid för den decentraliserade autonoma organisationsmodellen.

BakerySwap-teamet är, förutom att njuta av anonymiteten, även mot ICO:s, förköp av mynt och bokningar av mynt till utvecklarteamet. Det är därför teamet inte har någon andel i den totala tillgången av BAKE. Teamet får 1% av alla BAKE-mynt som farmas fram i farmfunktionen. Utvecklarteamet får, baserat på det, 1 BAKE-mynt för varje 100 BAKE-mynt som farmas.

Vad gör BakerySwap unikt?

”Unikt” kanske inte går hand i hand med ordet ”gaffel” i blockkedjevärlden, men BakerySwap utgör ett unikt tillskott för DeFi-marknaden, tack vare sina funktioner. BakerySwap skapar en syntes av några av de populäraste tjänsterna och funktioner inom decentraliserad finans, vilket gör det till ett unikt projekt.

En annan sak som gör BakerySwap innovativt är kombinationen av AMM- och DEX-modellerna. Användare kan byta mynt med smarta kontrakt, istället för att använda orderböcker, vilket är sättet bytesprocessen är ännu mer decentraliserad utan en mellanhand. BakerySwap är första projektet av sitt slag, som hostas av Binance Smart-kedjan och även ett av få DeFi-projekt som erbjuder likviditetspooler för altcoins.

Vad ger BakerySwap värde?

BakerySwap får sitt värde från sin användbarhet, tekniska kapacitet, teknologi och allmänna användning. Användningshastigheten kan bestämmas av antalet aktiva användare på plattformen, liksom handelsvolymerna som visar köp- och säljaktivitet.

Marknadspriset för BAKE matchar sällan dess egenvärde, vilket bestäms av teknologin som används för projektet, utvecklingsteamets aktivitet, teknisk kapacitet och användningsområden. Kryptovalutamarknaden är instabilare än traditionella finansmarknader, vilket är anledningen till att BAKE-priset kan ändras radikalt från stund till stund. Värdet för BakerySwap påverkas också av positiva nyheter och händelser, såsom samarbeten, sammanslagningar, uppdateringar och uppgraderingar, generella planutvecklingar och andra viktiga händelser.

Hur många BakerySwap-mynt (BAKE) finns i omlopp?

 Det finns för närvarande loading BAKE i omlopp av totalt loading. BakerySwap, liksom Bitcoin och många andra krypton, har ett begränsat totalt utbud av BAKE-mynt. Maxutbudet fungerar som en anti-inflationsmekanism och gör att BAKE kan vara ett bra värdeförråd på lång sikt. 

Mynt släpps enligt ett avtagande utsläppsschema över cirka 24 år. Då BAKE är ett styrningsmynt kan dess ägare i framtiden rösta för att ändra utsläppsschemat. Antalet BAKE-mynt i omlopp multiplicerat med BakerySwaps live-pris är lika med marknadsvärdet. Marknadsvärdet bestämmer rankingen för BAKE i jämförelse med dess kryptokonkurrenter och definierar dess marknadsandel.

Annan teknisk information

BakerySwap har ett antal funktioner som liknar en del av de populäraste tjänsterna inom DeFi. Dessa funktioner är bland andra DEX, AMM, NFT-marknadsplats, farmer, satsa BAKE för NFT, likviditetspooler och likviditetstillskott samt plånboksintegration. Förutom BAKE-myntet har nätverket även Bakery-likviditetsleverantörsmynt, som används specifikt för att belöna likviditetsleverantörer. BLP-mynt kan sedan satsas eller växlas mot BAKE.

Användare kan växla altcoins, BEP-20-mynt, BNB med mera, genom att använda likviditetspooler som hostas av BSC smarta kontrakt. Farmning genomförs genom att satsa BAKE, för att tjäna fler BAKE-mynt. Användare kan lagra BAKE och BLP i likviditetspooler för att skapa större likviditet för DEX-operationer, men de två typerna av likviditetspooler skiljer sig i belöningarna.

Hur säkras BakerySwap-nätverket?

BakerySwap-nätverket är en decentraliserad applikation som hostas av Binance Smart-kedjan, vilket innebär att protokollet säkras genom överenskommelsemekanismen som BSC använder. Binance Smart-kedjan är en utmärkt lösning för DeFi-projekt, tack vare det smarta användandet av Proof of Staked Authority.

PoSA är ett protokoll som kan användas i blockkedjebaserade infrastrukturer för ökad effektivitet och snabbt utförande av operationer, liknande Proof of Stake. Men, istället för att satsa pengarvärde, använder PoSA (även känt som PoA) validerarens identitet som insats.

Hur använder man BakerySwap?

BakerySwap kan användas för att växla och byta mynt, samtidigt som protokollet representerar en kombination av DEX- och AMM-marknader med NFT-närbutiken. Användare kan växla sina mynt omedelbart, mot låga avgifter och med snabbt genomförande. Alla byten genomförs via likviditetspooler.

Användare kan satsa BAKE för att få belöningar, använda den till att köpa NFT och tjäna BLP genom att delta i farmande. Användare kan också använda BakerySwap för att ge likviditet till pooler och få belöningar baserat på sina myntandelar.

Hur väljer man BakerySwap-plånbok?

Om du vill använda BakerySwap-plattformen kommer du behöva koppla en plånbok till den. De som stöds är Binance Chain-plånboken, MetaMask och WalletConnect.

Om du bara vill lagra BAKE behöver du en plånbok som stöder BEP-20-mynt och typen du väljer beror på vad du kommer använda den till och hur mycket du behöver lagra.

Hårdvaruplånböcker, eller kalla plånböcker, såsom Ledger eller Trezor, är det säkraste alternativet för att lagra kryptovalutor med offlinelagring och -backup. Dock kan de kräva större tekniska kunskaper och är ett dyrare alternativ. Därför passar de bättre för att lagra större summor BAKE och för mer erfarna användare.

Mjukvaruplånböcker är ett annat alternativ och är gratis och enkla att använda. De kan laddas ner som smartphone- eller skrivbordsapp och kan vara låsta eller öppna. Med låsta plånböcker hanteras och uppbackas de privata nycklarna av tjänsteleverantören. Öppna plånböcker använder säkra element på din enhet för att förvara de privata nycklarna. Även om de är bekväma ses de som mindre säkra än hårdvaruplånböcker och passar för mindre summor BAKE eller nybörjare.

Online- eller webbplånböcker är också gratis och enkla att använda och tillgängliga från flertalet enheter via webbläsaren. De ses dock som heta plånböcker och kan vara mindre säkra än hårdvaru- eller mjukvarualternativ. Eftersom du behöver lita på plattformen att hantera dina BAKE bör du välja en tjänst med gott rykte och dokumentation för säkerheten. Därför passar de bäst för att lagra mindre summor kryptovaluta och för de som genomför mer frekventa byten.

Kriptomat erbjuder en säker lagringslösning som låter dig både spara och handla med dina BAKE-mynt utan krångel. Att ha dina BAKE hos Kriptomat ger dig högskalig säkerhet och användarvänlig funktionalitet.

Köpa och sälja BAKE, eller byta dem mot annan kryptovaluta, görs på några ögonblick när du väljer vår säkra plattform som lagringslösning.

bakeryswap icon
BakerySwap bake
0 0%

BakerySwap-satsning

Som redan fastställts ligger BakerySwap-plattformen på BSC och säkras därmed genom Proof of Staked Authority. Både BAKE och BLP kan satsas på BakerySwap för att få belöningar i BAKE.

Sammanfattning

BakerySwap nuddar på potentialen och den ökande populariteten för NFT och DeFi-sektorn. När NFT- och DeFi-tjänster blir mer och mer använda, kan BakerySwap bli en integrerad del av DeFi-marknaden, med värdefulla funktioner som är viktiga för sektorn.

BakerySwap anammar AMM-modellen och fungerar som DEX, vilket gör det möjligt för användare att växla ett stort antal BEP-20-mynt, BND och altcoins, mot låga avgifter och med omedelbart genomförande, utan mellanhänder. Då BakerySwap även hostar NFT-närbutiken kan användare köpa icke-utbytbara mynt, vilket också erfar större godkännande.

Gå med i kryptorevolutionen och påbörja din BakerySwap-resa idag

BakerySwap FAQ

Är BakerySwap en värdefull investering?

BakerySwap kan vara en värdefull investering för de som tror på potentialen hos decentraliserad finans och icke-utbytbara mynt. BakerySwap nuddar potentialen för NFT och DeFi, så det kan följa den generella expansionen av dessa sektorer.

Hur kan jag tjäna BAKE-mynt?

Du kan tjäna BAKE- och BLP-mynt genom insatser, lägga till likviditetspooler och farmande. Du kan spendera eller lagra dina BAKE-mynt, eller sälja dem på en kryptobörs, såsom Kriptomat, som stöder BAKE-handel.

Hur köper man BakerySwap?

Att köpa BAKE är lika enkelt som att besöka Kriptomats sida om hur man köper BakerySwap och välja en betalningsmetod.

Hur säljer man BakerySwap?

Om du redan äger BAKE och har den i en Kriptomat-plånbok kan du enkelt sälja den genom att navigera rätt på sidan och välja den önskade betalningsmetoden.

BakerySwap-pris

BakerySwap-priset är i konstant förändring på grund av instabiliteten på kryptovalutamarknaden. BAKE-priset kan ändras radikalt under kort tid, för att matcha instabiliteten och svara på effekterna av olika faktorer, som kan påverka BakerySwaps marknadspris.

Flödet av tillgångar på börserna kan, precis som traditionella faktorer såsom marknadskänslorna, och ekonomin i stort, samt efterfrågan för insatsbelöningar och antalet BakerySwap-användare påverka BAKE-priset.

Det aktuella BakerySwap-priset är loading EUR.

BAKE:s 24-timmars handelsvolym är loading EUR. BAKE rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading i omlopp och den maximala tillgången är loading.

Registrera dig nu för att påbörja resan in i BakerySwaps och kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!