Ob takšni popularnosti kriptovalut in povečanem trgovanju s temi, se posledično porajajo tudi vprašanja o davkih za prihodke, ki nastanaje ob trgovanju s kriptovalutami.

Ker Bitcoin ni uradna valuta oz. s strani uradnih institutcij priznano plačilno sredstvo za nobeno državo ali skupnost držav, tako zanj ne obstajajo regulative kot je za klasišne FIAT valute (npr. € in $). Uradne institucije tako šele snujejo oz. pripravljajo regulative v sklopu obstoječe zakonodaje. Tako tudi Finančni urad Republike Slovenije skuša urediti to področje v naši državi in je do sedaj izdal že nekaj verzij dokumenta, ki obravnava področje kriptovalut.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na nekaj najbolj pogostih vprašanj.

Ali moram kot fizična oseba za dobiček ustvarjen iz naslova trgovanja s kriptovalutami plačati davek?

Odgovor je kratek in jedrnat – Ne. Pri trgovanju s kriptovalutami fizična oseba ne plača davka. To pomeni, da vse, kar kot fizična oseba zaslužite preko nakupovanja in prodajanja kriptovalut, vsak dobiček, ki ga na takšen način ustvarite, ni predmet obdavčitve z dohodnino. To izhaja tudi iz usmeritev Fursa iz Januarja 2017:

“V 1. točki 32. člena ZDoh-2 je določeno, da se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, razen premičnin iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona, in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala delojemalca, ki odsvoji pravico do nakupa delnic ali pravico do pridobitve drugega premoženja; navedena določba ne vpliva na davčno obveznost fizične osebe, ki opravlja dejavnost po III.3. poglavju tega zakona. Skladno z navedenim se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, ne plača dohodnina.”

Ali je obdavčljiv dohodek, ki ga kot fizična oseba prejmem v kriptovaluti?

Da, saj gre za dohodek, ki je obdavčljiv po zakonu o dohodnini. Ker Bitcoin in druge kriptovalute niso priznane kot uradne valute, se po naši zakonodaji uvrščajo med dohodke prejete v naravi. Tako se vsak takšen dohodek obdavči kot dohodek, prejet v naravi. Višina dohodka, prejetega v naravi, se določi na podlagi primerljive tržne cene v času, ko je dohodek prejet ali kako drugače dan na razpolago.

Konkretna definicija FURSa je: “…kakršen koli dohodek, ki je obdavčljiv po ZDoh-2 (npr. plačilo za opravljeno storitev svetovanja), a ga fizična oseba ne doseže v evrih, temveč v virtualni valuti, obdavči kot tovrstni dohodek, prejet v naravi. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet.”

Kot fizična oseba se ukvarjam z rudarjenjem, ali je moj prihodek obdavčljiv?

Da, saj gre za dohodek, ki ga fizična oseba doseže z dejavnostjo kreiranja kriptovalute oz. z rudarjenjem in  se, kot je obrazloženo v točki zgoraj, obdavči kot vsak drugi dohodek po zakonu o dohodnini. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost bitcoina v evrih v času, ko je dohodek prejet.

Ukvarjam se z rudarjenjem. Ali moram za to registrirati dejavnost (s.p., d.o.o. ali drugo)?

Definicija FURS-a je, da se vsakršno dejanje, ki je trajno kontinuirano in neodvisno oziroma samostojno delovanje, šteje, da oseba opravlja dejavnost, s katero ustvarja dohodke. Tako lahko v tej definicij hitro prepoznamo tudi rudarjenje in je tako smotrno razmisliti o registraciji dejavnosti. Ustvarjen dobiček, ki ga  fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz rudarjenja, se skladno z določbami zakona o dohodni obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti.

Nasvet: Za več informacij i zadnje novosti svetujemo spremljanje novic na spletnem mestu FURS-a. V kolikor tam ne najdete odgovorv na vprašanje, lahko ob uradnih urah tudi pokličete.

OPOMBA

Besedilo je informativno in ne velja kot priporočilo za investicijo. Ne izraža osebnega mnenja lastnika spletnega mesta ali storitve. Vsaka investicija ali trgovanje je tvegano, pretekli donosi niso jamstvo za prihodnje donose – tvegajte le tista sredstva, ki jih v primeru izgube ne boste pogrešali.

POMEMBNO OPOZORILO

Besedilo je izključno informativne narave in ne predstavlja strokovnega nasveta ali priporočila za investicijo. Besedilo tudi ne izraža osebnega stališča družbe Kriptomat OÜ. Poleg tega Kriptomat OÜ ne prevzema nikakršne odgovornosti za vaše določitve, ki bi jih sprejeli na podlagi informacij, prejetih na naši spletni strani. Kriptomat OÜ ponuja zgolj storitve izmenjave med kripto valutami in med fiat denarjem ter kriptovalutami, in ne ponuja investicijskih storitev. Trgovanje s kriptovalutami je povezano z resnim tveganjem, tako zaradi volatilnosti kot tudi drugih dejavnikov; pretekli donosi niso jamstvo za prihodnje donose.