Co je Chainlink (LINK)?

Chainlink je decentralizovaná oracle síť. Externí poskytovatelé dat, kteří sdílí práci na síti, se nazývají „oracles“ – tedy něco jako věštci. Tito oracles umožňují chytrým kontraktům na Chainlinku získávat přesná data z externích (mimo blockchain) zdrojů, jako je jakýkoli druh API, ale i další typy externích zdrojů dat. LINK je ERC-20 token, který se používá pro placení a zajišťuje přesnost této oracle služby na síti Chainlink.

Chainlink posouvá schopnosti chytrých kontraktů na další úroveň tím, že umožňuje přístup k datům, událostem, platbám a dalším ze skutečného světa bez obětování bezpečnosti a spolehlivosti, které jsou blockchainové technologii vlastní.

Tým stojící za Chainlinkem, který vznikl v roce 2017, byl zatím schopen splnit svou vizi poskytování externí dat na blockchainy. Chainlink má původ v Ethereu (ETH), ale byl navržen tak, aby fungoval na každém blockchainu s funkcí chytrých kontraktů. Chainlink neprovozuje vlastní blockchain – místo toho je interoperabilní a běží současně hned na několika různých blockchainech.

Jak Chainlink funguje?

Pro umožnění komunikace mezi blockchainovými chytrými kontrakty, které obsluhuje, a externími datovými zdroji, Chainlink následuje inovativní proces, který se skládá ze tří kroků:

  1. Výběr oracle: uživatel Chainlinku navrhne dohodu na úrovni služby (SLA), kde specifikuje určitou sadu požadavků na data. Software Chainlinku následně použije tuto SLA pro spárování uživatele s nejvhodnějšími oracly, které taková data poskytují. Jakmile jsou parametry zadány, uživatel předloží SLA a vloží svou kryptoměnu chainlink (LINK) do smlouvy splňující objednávku, čímž přijme nabídku od oraclů.
  2. Hlášení dat: toto je krok, ve kterém se oracly ve skutečnosti spojí se zdroji externích dat, aby obdržely skutečná data vyžádaná v SLA Chainlinku. Oracly následně data zpracují a odešlou je zpět dohodám využívající službu Chainlinku.
  3. Spojení výsledků: konečným krokem procesu je spojit výsledky nashromážděných dat od oraclů a navrátit je něčemu, čemu se říká „Agregační kontrakt“. Agregační kontrakt vezme datové body, vyhodnotí jejich validitu a vydá uživateli (chytrý kontrakt) hodnocení použitím součtu všech dat, která obdržel.

Tento proces je obzvláště dobře navržen pro ověření dat z mnoha různých zdrojů. Díky internímu systému reputace může Chainlink s relativně vysokou přesností určit, který zdroj je důvěryhodný – výrazně se tak zvyšuje přesnost výsledků a ochrana chytrých kontraktů před nejrůznějšími škodlivými útoky.

Jakou roli v tom všem hraje LINK? Chytré kontrakty, které vyžadují data platí provozovatelům uzlů Chainlinku za jejich službu prostřednictvím tokenu LINK. Ceny nastavují provozovatelé uzlů na základě tržních podmínek a poptávky po daných datech.

Provozovatelé uzlů také stakují LINK, aby zajistili dlouhodobý závazek k projektu. Provozovatelé Chainlinku, stejně jako účastníci Proof of Stake (PoS) konsensu, mají motivaci ve formě LINKu, aby se u nich povzbudilo důvěryhodné chování.

Kdo jsou zakladatelé Chainlinku?

Chainlink je produktem technologického startupu SmartContract, který se zaměřuje na blockchain. Společnost byla založena v roce 2014 s cílem využít možností blockchainové technologie – obzvláště pak chytrých kontraktů – pro uzavírání smluvních dohod, které mohou používat všichni účastníci průmyslu bez ohledu na dovednosti nebo odbornost.

Společnost Smart Contract, za kterou stojí investiční skupina Data Collective ze San Franciska, se snaží zrealizovat svou vizi s týmem předních vizionářů oboru.

Generálním ředitelem a spoluzakladatelem společnosti je Sergey Nazarov. Před svými rolemi ve SmartContract a Chainlinku se Sergey již v průmyslu pohyboval, když založil kryptoměnovou burzu Secure Asset Exchange. Založil také zcela decentralizovanou e-mailovou službu nazvanou CryptoMail.

Technickým ředitelem a spoluzakladatelem společnosti je Steve Ellis. Ellis už dříve s Nazarovem pracoval na platformě Secure Asset Exchange. Jde o zkušeného softwarového inženýra, který ještě před blockchainovými projekty pracoval v Pivotal Labs.

Dalším důležitým zakládajícím členem týmu Chainlinku je Ari Juels, který společně s Nazarovem a Ellisem napsal whitepaper Chainlinku. Jde o profesora informatiky na Cornell Tech a ředitele IC3. Juels je aktuálně poradcem týmu Chainlinku.

Chainlink spustil svou prvotní veřejnou nabídku (ICO) v září 2017, během které projekt vybral 32 milionů dolarů s celkovou nabídkou 1 miliardy tokenů LINK. Po ICO Chainlinku bylo 35 % tokenů odesláno provozovatelům uzlů, aby se začalo s pobídkou této decentralizované sítě oraclů. Třicet procent pak zůstalo týmu Chainlinku pro budoucí vývoj.

Čím je Chainlink jedinečný?

Projekt Chainlink má mnoho různých jedinečných vlastností.

Mezi nejzajímavější z těchto vlastností patří architektura Chainlinku, která je mimo chain (řetězec). Síť ChainLink je součástí této architektury, která spojuje všechny uzly dohromady. Každý z těchto uzlů je následně připojen k rezervám přes API pro získání odpovědí na každý kontrakt pomocí služby Chainlink.

chainlinkChainlink kalkulačka

Vypočítejte cenu

EUR
swap
LINK

Uzly Chainlinku mohou také přijímat ostatní, čímž se rozšiřuje jejich připojení k prakticky jakékoli API třetí strany.

Všechna data mimo řetězec jsou přeložena pomocí softwaru ChainLink Core. Dochází k tomu takovým způsobem, že je možné tato data přečíst přímo na řetězci, tedy bez nutnosti nějakého dalšího překladu. Tento software také zpracovává podúkoly SLA. Celý provoz je tak možné mít na řetězci i mimo něj. Jsou to právě vnější subjekty zmíněné výše, které jsou pro fungování této architektury klíčové.

Tyto vnější subjekty umožňují interakci s API třetích stran, přemosťují mezeru mezi blockchainem a zaběhnutými aplikacemi. Všechny takové subjekty jsou zapsány ve schématu Chainlinku, čímž je zajištěna kompletní interoperabilita.

 V čem spočívá hodnota chainlinku?

Provozovatelé uzlů Chainlinku mohou stakovat LINK pro poskytnutí nabídky zamýšlenému kupci dat. Provozovatel uzlu musí následně poskytnout informace k požadavku na vytvoření kontraktu. Každé vyplacení provozovatelům probíhá formou tokenů LINK.

Tento přístup motivuje provozovatele uzlů, aby pokračovali v akumulaci tokenů LINK. Proč? Více tokenů znamená přístup k větším kontraktům s většími odměnami. Pokud se provozovatel uzlu rozhodne porušit pravidla, budou mu jeho tokeny LINK odebrány.

Jak můžeme vidět, token LINK pomáhá zaplatit provozovatele na síti. Hodnota a poptávka po těchto LINK tokenech je z velké části závislá na počtu provozovatelů, kteří pracují na zabezpečení sítě. Token má své využití i v mnoha různých případech decentralizované oracle sítě. Čím více příkladů použití bude platforma Chainlink mít, tím větší hodnotu bude mít i token LINK.

Kolik mincí Chainlinku (LINK) je v oběhu?

Maximální nabídka tokenů LINK je 1 miliarda. Pětatřicet procent z nabídky bylo prodáno během ICO v roce 2017. Zbytek byl buď přidělen týmu pro další vývoj nebo odeslán uzlům sítě pro zvýšení motivace podílet se na decentralizované oracle síti. Nabídka v oběhu je 410 009 556 LINK.

V porovnání s mnoha jinými krypto aktivy nemá LINK žádný jiný proces, kterým by zvyšoval nabídku v oběhu.

Další technické údaje

Chainlink je platforma, která se může pochlubit mnoha různými funkcemi a její nativní kryptoměna je na tom stejně.

Projekt Chainlink (LINK) vyvinul svůj LINK kontrakt jako ERC-20 token – díky tomu může nabízet standardní funkce jako je převod, schválení apod.

Díky troše inovace kontrakt tokenu LINK také obsahuje rozhraní ERC677. Díky tomu může poskytovat funkci „transferAndCall“, se kterou je možné provést platbu a vyvolání v jedné transakci.

LINK je token, který využívá nejnovějších technologií a spojuje je do efektivnějšího balíčku.

Jak je síť Chainlinku zabezpečena?

Síť Chainlinku je zabezpečena konceptem, který se podobá „proof-of-stake“ (PoS), kde její validační uzly stakují LINK pro obdržení datových kontraktů a mohly tak být sítí odměněni. Motivační systém odměn odrazuje uzly sítě od škodlivého nebo bezohledného chování, protože by tak riskovaly ztrátu svých stakovaných tokenů LINK.

Decentralizovaná oracle síť Chainlinku je také poháněna a zabezpečena třemi typy vlastně navržených chytrých kontraktů:

  • Agregační kontrakt: tato funkce sbírá data od oraclů a páruje nejpřesnější výsledky s chytrým kontraktem, který je potřebuje.
  • Kontrakt s párováním objednávky: tyto kontrakty mají na starost spárovat nejlepší možný oracle s potřebami smlouvy na úrovni služby (SLA) chytrého kontraktu.
  • Kontrakt o reputaci: ověřuje integritu oraclu kontrolováním jeho statistik, včetně celkového počtu dokončených požadavků, průměrné odezvy a množství tokenů LINK stakovaných oraclem.

Jak Chainlink používat?

LINK je ERC-20 token používaný pro platby za služby na oracle síti Chainlinku. Vlastně tak pohání samotnou architekturu Chainlinku.

Držitelé kontraktu s požadavkem používají LINK pro placení provozovatelů uzlů, kteří pracují na poskytnutí potřebných dat. Ceny jsou nastavovány provozovatelem uzlu na základě poptávky po datech, která mohou poskytnout, a na základě trhu pro tato data.

Provozovatelé uzlů Chainlinku také používají LINK jako svůj podíl v síti – provozovatelé uzlů vkládají LINK, aby ukázali svůj závazek síti, která je odmění za dobré služby a potrestá za škodlivou nebo nepřesnou službu (formou ztráty jejich stakovaných tokenů LINK).

Kontrakt o reputaci na Chainlinku používá stake LINKu uzlu (spolu s dalšími faktory), když určuje data pro splnění kontraktu. Uzly s více stakovanými tokeny mají větší šanci na to, že budou vybráni k splnění požadavků (za své služby získají tokeny LINK).

Jak si vybrat peněženku pro Chainlink?

Typ peněženky Chainlink (LINK), který si vyberete, se bude pravděpodobně odvíjet od toho, na co ji chcete použít a kolik tokenů budete chtít uložit.

Hardwarové nebo studené peněženky nabízí nejbezpečnější možnost pro offline uložení a zálohování. Ledger je aktuálně pro LINK jediná hardwarová peněženka – Trezor také nabízí uchování tokenů LINK, ale je tato funkce je aktuálně v beta verzi. Hardwarové peněženky mohou vyžadovat trochu větší pochopení technologií a jsou také dražší možností. Jako takové mohou být vhodnější k ukládání většího množství LINK pro zkušenější uživatele.

Další možností jsou softwarové peněženky, které jsou zdarma a snadno se používají. Můžete si je stáhnout jako aplikace do chytrého telefonu nebo počítače. Může jít o peněženky, které jsou schovatelské či nikoli. U schovatelských peněženek za vás spravuje a zálohuje soukromé klíče poskytovatel služby. Neschovatelské peněženky pro uložení soukromých klíčů využívají bezpečností prvky vašeho zařízení. Tento typ peněženek je snadné používat, ale jsou v porovnání s hardwarovými peněženky považovány za méně bezpečnou variantu. Vhodné jsou tak především pro menší množství LINK nebo pro nováčky ve světě kryptoměn.

Online peněženky nebo webové peněženky jsou také zdarma a snadno se používají. Jsou navíc přístupné z více zařízení pomocí webového prohlížeče. Mohou však být méně bezpečné než hardwarové nebo softwarové alternativy. Je to z toho důvodu, že pravděpodobně důvěřujete platformě, která bude vaše LINK spravovat za vás. Měli byste si vybrat renomovanou službu s dobrou reputací bezpečnosti a úschovy. Proto jsou nejvhodnější pro držení menších částek nebo pro zkušenější časté obchodníky. 

 Kriptomat nabízí bezpečné řešení úložiště, které vám umožní ukládat i obchodovat vaše tokeny LINK bez jakýchkoli problémů. Uložení LINKU u Kriptomatu vám nabídne špičkové zabezpečení a uživatelsky přívětivou funkčnost. 

Nakupujte a prodávejte LINK nebo je vyměňte za jakoukoli jinou kryptoměnu – můžete tak učinit během pár sekund, když si jako řešení úložiště vyberete naši zabezpečenou platformu. 

Staking Chainlink

Validační uzly Chainlinku se chovají jako oracly blockchainu, provádí tak mnohem více úkolů než uzly mnoha jiných decentralizovaných platforem. Tyto orcaly komunikují s chytrými kontrakty a přenáší data z externích zdrojů k sobě. Validátoři získávají za provádění těchto úkolů odměnu formou tokenů LINK. Validační uzly musí stakovat LINK. Čím více takových tokenů mají, tím více (lepších) kontraktů dostávají.

Staking ještě není na síti Chainlinku pro nevalidační uzly povolen. Aktuálně mohou stakingem vydělávat tokeny LINK pouze validátoři, kteří následně provádí úkoly k dokončení datových požadavků vytvářených na síti.

Shrnutí

Chainlink vyřešil něco, čemu se říkalo „problém oracle“. Problém oracle vychází z problému chytrých kontraktů na blockchainu a toho, jak jsou zcela izolovány od vnějšího světa. Chytré kontrakty typicky získávají externí data od „oraclů“ (datových bodů, API) – a právě v tom je problém. Chytré kontrakty jsou „chytré“ do míry informací, které jim doručí oracly. Pokud je chytrý kontrakt poskytnut se škodlivým kódem nebo nepřesnými daty, tak ho kontrakt i přesto zpracuje, protože jde jen o kód – výsledek by ale byl nepředvídatelný, chybný nebo špatný.

Chainlink problém s oracly vyřešil, když tým přišel na to, jak obdržet a sdílet informace od oraclů bez ohrožení bezpečnosti blockchainu, na kterém chytré kontrakty běží.

Řešením bylo vytvoření decentralizované sítě, která se chová jako most mezi oracly a chytrými kontrakty. Tento systém stojí na svazku jednotlivých uzlů, které se samostatně chovají jako chytré kontrakty a sbírají informace a poskytují je podle potřeby. Chytré kontrakty už nemusí slepě věřit zdroji, protože běží na síti Chainlinku a mají neomezený přístup k datům, platbám tradičních bankovních účtu a API webů.

chainlink icon
Chainlink link
0 0%

Často kladené dotazy – Chainlink

Nejčastěji kladené dotazy týkající se oracle sítě Chainlinku byly zodpovězeny výše, ale zaměříme se ještě na pár dalších:

Má Chainlink otevřený zdrojový kód? Kde se mohu na kód Chainlinku podívat?

Ano, Chainlink má otevřený zdrojový kód a svůj kód zveřejňuje pod licencí MIT na GitHubu.

Co přesně ovlivňuje skóre reputace oraclů?

Reputace oraclu je ovlivněna těmito faktory: celkový počet přiřazených požadavků, celkový počet dokončených požadavků, celkový počet přijatých požadavků, průměrná doba odezvy a množství penalizovaných plateb.

Systém reputace oraclů na Chainlinku sbírá a sleduje každý z těchto parametrů, aby mohl uzly ohodnotit: celkový počet transakcí, poměr dokončených prací, průměrný poplatek za transakci, celkovou sumu poplatků v 10minutovém intervalu, průměrné poplatky za transakci, celkem poplatků použitých v 10minutovém intervalu, průměrnou odezvu v blocích, celkovou dobu odezvy v 10minutovém intervalu, průměrnou dobu odezvy ve vteřinách a celkovou dobu odezvy ve vteřinách během 10minutového intervalu. Systém je neustále vylepšován o nové služby a funkce.

Jak koupit Chainlink (LINK)?

Nakupování LINKu je snadné. Stačí navštívit stránku Kriptomatu jak koupit Chainlink a zvolit preferovanou metodu platby.

Jak prodat Chainlink (LINK)

Pokud již Chainlink (LINK) vlastníte a držíte ho na peněžence burzy Kriptomat, můžete ho jednoduše prodat přímo v rozhraní a zvolením preferované metody vyplacení.

Chainlink kurz

Cenu Chainlinku ovlivňuje hned několik faktorů, včetně pohybů na burze, nálady obchodníků, technické a fundamentální analýzy, novinek a obecného ekonomického prostředí. 

Cena chainlinku je také přímo ovlivněna poptávkou těch, kteří síť používají.

Nakonec je však vždy aktuální cena určována miliony kupujících a prodávajících po celém světě. O aktuální ceně můžete mít vždy přehled používáním krypto burz jako je Kriptomat nebo jedné z mnoha různých služeb, které se sledování cen kryptoměn věnují.

Aktuální Chainlink kurz je loading EUR.

 24hodinový objem obchodování LINK je loading EUR. LINK je v současné době hodnocen . ze všech kryptoměn podle celkové tržní kapitalizace, která činí loading EUR. V oběhu je loading tokenů LINK. 

Zaregistrujte se nyní a vydejte se na svou cestu světem Chainlinku a kryptoměn s Kriptomatem!

V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů neváhejte kontaktovat tým zákaznické podpory. Vždy vám rádi pomůžeme!