Mis on Chainlink (LINK)?

Chainlink on detsentraliseeritud oraaklivõrk. Võrgus tööd jagavad välised andmeesitajad on nn oraaklid. Need oraaklid võimaldavad Chainlinki nutilepingutel saada täpseid andmeid välistest (mitte-plokiahelalistest) allikatest, näiteks mistahes API-dest ja mõnest muust välisest andmevoost. LINK on ERC-20 token, mida kasutatakse selle oraakliteenuse eest tasumiseks ja selle täpsuse tagamiseks Chainlinki võrgus.

Chainlink viib arukate lepingute võimalused järgmisele tasemele, võimaldades juurdepääsu reaalsetele andmetele, sündmustele, maksetele ja muule, ohverdamata seejuures plokiahela tehnoloogiale omast turvalisust ja usaldusväärsust.

2017. aastal loodud Chainlinki meeskond on seni suutnud täita oma visiooni, milleks on täpsete väliste andmete pakkumine plokiahelatele. Kuigi Chainlink põhineb Ethereumil (ETH), on see loodud töötama mistahes plokiahelas, millel on aruka lepingu funktsionaalsus. Chainlink ei kasuta oma plokiahelat – selle asemel on see koostalitlusvõimeline ja töötab samaaegselt paljudes erinevates plokiahelates.

Kuidas Chainlink töötab?

Selleks, et võimaldada sidepidamist plokiahelapõhiste arukate lepingute ja väliste andmeallikate vahel, järgib Chainlink uuenduslikku kolmeastmelist protsessi:

  1. Oraaklite valik: Chainlinki kasutaja koostab teenustaseme lepingu (SLA), milles määratakse kindlaks teatud andmenõuded. Seejärel kasutab Chainlink tarkvara seda SLA-d, et sobitada kasutaja kõige sobivamate oraaklitega, mis suudavad vastavaid andmeid pakkuda. Kui parameetrid on kindlaks määratud, esitab kasutaja SLA ja hoiab oma Chainlinki (LINK) krüptoraha tellimuslepingus, mis võtab vastu oraaklite pakkumisi.
  2. Andmete esitamine: See samm on see, kus oraaklid tegelikult ühenduvad väliste andmeallikatega, et saada Chainlink SLA-s nõutud tegelikke andmeid. Seejärel töötlevad oraaklid andmeid ja saadavad need tagasi Chainlinki teenust kasutavatele lepingutele. 
  3. Tulemuste koondamine: Protsessi viimane samm on oraaklite poolt kogutud andmete tulemuste kokkuvõtmine ja nende tagastamine nn agregeerimislepingule. Agregatsioonileping võtab andmepunktid, hindab igaühe kehtivust ja tagastab kasutajale (nutilepingule) kaalutud tulemuse, kasutades kõigi saadud andmete summat.

Selle protsessi teeb eriti võimsaks see, kuidas see võimaldab Chainlinkil valideerida andmeid mitmest erinevast allikast. Tänu oma sisemisele mainesüsteemile suudab Chainlink suhteliselt suure täpsusega kindlaks teha, millised allikad on usaldusväärsed – see suurendab oluliselt tulemuste täpsust ja kaitseb nutilepinguid mitmesuguste pahatahtlike rünnakute eest.

Millist rolli mängib LINK selles kõiges? Nutilepingud, mis taotlevad andmeid, maksavad Chainlinki sõlmede operaatoritele LINKis nende teenuse eest. Hinnad määravad sõlmeoperaatorid vastavalt turutingimustele ja nõudlusele nende andmete järele.

Sõlmeoperaatorid panustavad ka LINKi, et tagada pikaajaline pühendumine projektile. Sarnaselt Proof of Stake (PoS) konsensusmehhanismiga stimuleeritakse Chainlinki operaatorid LINKi preemiatega, et julgustada tegutsema usaldusväärselt, mitte pahatahtlikult.

Kes on Chainlinki asutajad?

Chainlink on plokiahelale keskendunud tehnoloogia idufirma SmartContract toode. 2014. aastal asutatud ettevõtte eesmärk on kasutada plokiahela tehnoloogiat – täpsemalt nutikaid lepinguid selleks, et sõlmida lepinguid, mida saavad kasutada kõik valdkonnas osalejad, sõltumata nende oskuste tasemest ja kogemustest.

San Franciscos asuva investeerimisgrupi Data Collective’i toetusel asus Smart Contract oma nägemuse elluviimiseks tööle koos valdkonna juhtivate innovaatorite meeskonnaga.

Sergei Nazarov on ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja. Enne SmartContracti ja Chainlinki oli Sergei selles valdkonnas juba varem tegutsenud krüptovaluutade vahetusettevõtte Secure Asset Exchange asutajana. Samuti asutas ta täielikult detsentraliseeritud e-posti teenuse, mis kandis nime CryptoMail.

Steve Ellis on ettevõtte tehnoloogiajuht ja kaasasutaja. Ellis töötas Nazaroviga varem koos Secure Asset Exchange’i platvormi kallal, enne kui liitus selle ettevõtmisega. Ta on ise ka kogenud tarkvarainsener, olles enne plokiahela sektoriga liitumist töötanud Pivotal Labsis.

Teine oluline Chainlinki meeskonna asutajaliige on Ari Juels, kes koos Nazarovi ja Ellisega kirjutas Chainlinki whitepaper’i. Juels on Cornelli Tehnikaülikooli arvutiteaduse professor ja IC3 direktor ning praegu on ta Chainlinki meeskonna nõustaja.

Chainlink korraldas 2017. aasta septembris esialgse mündipakkumise (ICO), mille käigus koguti 32 miljonit USA dollarit ja mille kogusumma oli 1 miljard LINK tokenit. Pärast Chainlinki ICO-t saadeti 35% LINK tokenitest sõlmeoperaatoritele, et alustada selle detsentraliseeritud oraaklivõrgu stiimulite loomist, ning 30% jäi Chainlinki meeskonnale, et rahastada tulevast arengut.

chainlinkChainlink kalkulaator

Arvuta hind

Mis teeb Chainlinki ainulaadseks?

Chainlink projektil on palju unikaalseid aspekte. 

Üks kõige huvitavam neist ainulaadsetest aspektidest on Chainlinki ahelaväline ülesehitus. ChainLinki võrk on osa sellest struktuurist, mis ühendab kõik sõlmed omavahel. Iga selline sõlmpunkt on seejärel APIde kaudu ühendatud reservidega, et koguda vastuseid iga lepingu kohta, mis kasutab Chainlinki teenust.

Chainlinki sõlmedel võivad olla ka välised adapterid, mis aitavad laiendada nende ühendusi peaaegu iga kolmanda osapoole API lõpp-punktiga.

Kõik ahelavälised andmed tõlgitakse ChainLink Core tarkvara kaudu. Seda tehakse nii, et neid saab lugeda ahelas ka ilma, et oleks vaja mingit tõlget. SLA-de alamülesandeid töödeldakse samuti selle tarkvara abil, mis tähendab, et kogu toiming võib toimuda nii ahelas kui ka ahelaväliselt. Eespool nimetatud välised adapterid on sellise arhitektuuri võimaldamisel otsustava tähtsusega.

Need välised adapterid võimaldavad suhtlemist kolmanda osapoole API-punktidega, ühendades plokiahela reaalsete rakendustega. Kõik adapterid on kirjutatud Chainlinki skeemi järgi, mis tagab täieliku koostalitlusvõime.

Mis annab Chainlinkile väärtuse?

Chainlinki sõlmeoperaatorid võivad stake’da LINKi, et teha omapoolne pakkumine andmete kavandatavale ostjale. Sõlmeoperaator peab seejärel esitama andmed taotluse esitanud lepingule. Iga väljamakse operaatorite jaoks toimub LINK tokenite kujul.

Selline lähenemisviis stimuleerib sõlmeoperaatoreid jätkama LINKi kogumist. Miks? Suurema arvu tokenite omamine tähendab juurdepääsu suurematele ja tasuvamatele andmesidulepingutele. Kui operaator otsustab reegleid rikkuda, võetakse tema LINK tokenid selle tulemusena ära.

Nagu näeme, aitab LINK token maksta operaatoritele võrgus. Nende LINK tokenite väärtus ja nõudlus sõltuvad suures osas operaatorite arvust, kes töötavad võrgu turvalisuse tagamiseks, kuid token saab oma väärtuse ka teistest detsentraliseeritud oraaklivõrgu erinevatest kasutusviisidest. Mida rohkem kasutusvõimalusi Chainlinki platvormil on, seda väärtuslikum on LINK token. 

Kui palju Chainlink (LINK) tokeneid on ringluses?

Chainlinkil on maksimaalselt 1 miljard LINK tokenit. 35% sellest kogusest müüdi 2017. aasta ICO käigus. Ülejäänud summa on kas eraldatud meeskonnale edasiseks arendamiseks või saadetud võrgu sõlmedele, et stimuleerida detsentraliseeritud oraaklivõrku. Ringluses olev kogus on 410 009 556 LINKi.

Erinevalt paljudest teistest krüptovaradest ei ole LINKil mingit protsessi, mis suurendaks selle ringluses olevat kogust.

Muud tehnilised andmed

Chainlink on platvorm, mis on täis erinevaid funktsioone ja selle enda krüptoraha järgib sama põhimõtet.

Chainlink (LINK) arendas oma LINK lepingu ERC20 tokeni rakendusena – see võimaldab pakkuda standardseid operatsioone nagu ülekanded, kinnitamine ja transferFrom.

Uuendusena rakendab LINK tokeni leping ka ERC677-liidest. See võimaldab pakkuda funktsiooni transferAndCall, et võimaldada maksmist ja andmee kutsumist üheainsa tehinguga.

LINK on token, mis võtab kasutusele uusimaid tehnoloogiaid ja ühendab neid, et suurendada oma tõhusust.

Kuidas on Chainlink võrk turvatud?

Chainlinki võrk on kaitstud sarnase kontseptsiooniga nagu Proof of Stake (PoS), kus selle valideerijad stake’vad LINKi, et saada andmesidelepinguid ja saada võrgustiku poolt tasutud. Stimuleeritud preemiasüsteem hoiab võrgusõlmesid pahatahtliku või ebaausa käitumise eest, nagu ka risk kaotada panustatud LINK.

Chainlinki detsentraliseeritud oraaklivõrku toidavad ja turvavad kolme tüüpi spetsiaalselt loodud nutilepingud:

  • Agregeerimisleping: See on see, mis kogub andmeid oraaklitelt ja sobitab kõige täpsemad tulemused neid vajava aruka lepinguga.
  • Tellimuse ühildamise leping: Need lepingud vastutavad parima võimaliku oraakli sobitamise eest aruka lepingu teenustaseme lepingu (SLA) vajadustega.
  • Maine leping: kontrollib oraakli terviklikkust, kontrollides selle statistikat, sealhulgas lõpetatud päringute koguarvu, keskmist vastamisaega ja oraakli poolt stake’tud LINK tokenite hulka.

Kuidas Chainlinki kasutada?

LINK on ERC-20 token, mida kasutatakse teenuste eest tasumiseks Chainlinki oraaklivõrgus. See on sisuliselt Chainlinki enda ülesehituse aluseks. 

Taotluse esitanud lepinguomanikud kasutavad LINKi selleks, et maksta sõlmeoperaatoritele nende töö eest, mille käigus pakutakse vajalikke andmeid. Hinnad määrab Chainlinki sõlmeoperaator, lähtudes nõudlusest andmete järele, mida nad suudavad pakkuda, ja nende andmete hetke turusituatsioonist.

Chainlinki sõlmede operaatorid kasutavad LINKi ka oma stake’na võrgus – sõlmede operaatorid annavad LINKi hoiule, et näidata oma pühendumust võrgule ja stimuleerida head teenust, tagades samas, et neid karistatakse pahatahtliku või ebatäpse teenuse eest (oma panustatud LINKi kaotamise näol).

Chainlink Reputation Contract kasutab lepingu täitmiseks andmete ostmisel iga sõlme stake’tud LINKi mahtu (koos muude teguritega). Suurema stake’tud kogusega sõlmed valitakse suurema tõenäosusega taotluste täitmiseks (teenides nii oma teenuste eest LINK tokeneid).

Kuidas valida Chainlink rahakotti?

Chainlinki (LINK) rahakoti tüüp, mille valite, sõltub tõenäoliselt sellest, milleks soovite seda kasutada ja kui palju teil on vaja hoiustada.

Riistvaralised rahakotid või külmad rahakotid pakuvad kõige turvalisemat varianti koos võrguühenduseta hoiustamise ja varundamisega. Ledger on praegu ainus LINKi jaoks soovitatav riistvaraline rahakott – Trezor pakub küll LINKi hoiustamist, kuid see on alles beeta-versioonis. Riistvaralised rahakotid võivad aga hõlmata pisut rohkem õppimist ja on ka kallim variant. Seetõttu sobivad need ehk paremini suuremate koguste LINKi hoiustamiseks kogenumatele kasutajatele. 

Teine võimalus on tarkvaralised rahakotid, mis on tasuta ja hõlpsasti kasutatavad. Neid saab alla laadida nutitelefoni- või lauaarvuti rakendustena ning need võivad olla custodial või non-custodial põhimõttega. Custodial rahakottide puhul haldab ja varundab privaatvõtmeid teie nimel teenusepakkuja. Non-custodial rahakottide puhul kasutatakse privaatvõtmete säilitamiseks Teie seadmes olevaid turvasüsteeme. Kuigi need on mugavad, peetakse neid vähem turvalisteks kui riistvaralisi rahakotte ja need võivad sobida paremini väiksema koguse LINKi hoiustamiseks või pigem algajate kasutajate jaoks.

Veebipõhised rahakotid on samuti tasuta ja hõlpsasti kasutatavad ning neile on võimalik veebibrauseri abil ligi pääseda mitmest seadmest. Neid nimetatakse kuumadeks rahakottideks ja need võivad olla vähem turvalised kui riist- või tarkvaralised alternatiivid. Kuna Te oma LINKi platvormile haldamiseks, siis peaksite valima usaldusväärse teenuse, millel on head kogemused turvalisuse ja hoidmise alal. Sellisena sobivad need kõige paremini väiksemate summade hoidmiseks või kogenumatele sagedastele kauplejatele.

Kriptomat pakub turvalist hoiulahendust, mis võimaldab teil oma LINK tokenite hoidmist ja nendega kauplemist ilma probleemideta. LINKi hoiustamine Kriptomatis pakub Teile ettevõtte tasemel turvalisust ja kasutajasõbralikku funktsionaalsust.

LINKi ostmine ja müümine või selle vahetamine mis tahes muu krüptovaluuta vastu toimub vaid hetkega, kui valite meie turvalise platvormi oma hoiustamislahenduseks.

Chainlink staking

Chainlinki validaatorsõlmed toimivad plokiahela oraaklitena, täites suuremat hulka ülesandeid kui paljude teiste detsentraliseeritud platvormide sõlmed. Need oraaklid suhtlevad nutikate lepingutega ja edastavad neile andmeid välistest allikatest. Validaatoreid stimuleeritakse nende ülesannete täitmise eest LINK tokenite saamisega. Validaatorsõlmed peavad LINKi stakema ja mida suurem on nende panus, seda rohkem (ja paremaid) lepinguid nad saavad.

Chainlink-võrgus ei ole mittevalideerivate sõlmede jaoks veel staking lubatud. Praegu saavad ainult valideerijad teenida LINKi tokeneid läbi stake’mise ja sooritades seejärel ülesandeid, et täita võrgus esitatud andmepäringuid.

chainlink icon
Chainlink link
0 0%

Kokkuvõte

Chainlink lahendas nn “oraakliprobleemi”. Oraakliprobleem tuleneb plokiahela võrkudes olevate arukate lepingute probleemist ja sellest, kuidas need on välismaailmast täielikult isoleeritud. Nutilepingud saavad oma välised andmed tavaliselt “oraaklitelt” (andmepunktidelt, API-dest) – ja selles probleem seisnebki. Nutilepingud on ainult nii “nutikad” kui oraaklite poolt neile edastatud teave. Kui nutilepingule söödetakse ette pahatahtlikku koodi või ebatäpseid andmeid, töötleb leping neid ikkagi, sest tegemist on lihtsalt koodiga – ja see, mis välja tuleb, oleks ettearvamatu, vale või veel hullem.

Chainlink lahendas oraaklite probleemi täielikult, kui meeskond töötas välja lahenduse, kuidas saada ja jagada teavet oraaklitega, ilma et see ohustaks plokiahela turvalisust, millel nutikad lepingud jooksevad. 

Selleks loodi detsentraliseeritud võrk, mis toimib sillana oraaklite ja arukate lepingute vahel. See süsteem on üles ehitatud üksikute sõlmede võrgustikuna, millest igaüks tegutseb omaette arukate lepingutena, kogudes teavet ja edastades seda vastavalt vajadusele. Selle asemel, et pimesi usaldada allikat, on Chainlinki võrgu kaudu käivitatud nutilepingutel piiramatu juurdepääs ressurssidele nagu andmevood, traditsioonilised pangakontomaksed ja veebipõhised APId.

Chainlink KKK

Enamusele sageli esitatud küsimustele Chainlink Oracle võrgu kohta on vastatud ülal. On jäänud veel mõned, millele keskenduda:

Kas Chainlink on avatud lähtekoodiga? Kus ma saan Chainlinki koodi vaadata?

Jah, Chainlink on täielikult avatud lähtekoodiga projekt ja avaldab oma koodi MIT litsentsi alusel platvormil GitHub.

Mis täpsemalt mõjutab oraaklite maine skoori?

Oraakli mainet mõjutavad järgmised tegurid: määratud taotluste koguarv, täidetud taotluste koguarv, vastuvõetud taotluste koguarv, keskmine vastamisaeg ja trahvimaksete summa. 

Chainlink oraaklite maine süsteem kogub ja jälgib kõiki järgmisi parameetreid, et hinnata sõlmpunkte: tehingute koguarv, tööde lõpetamise määr, keskmine gaasihind tehingu kohta, gaasihindade summa 10-minutilise akna jooksul, keskmine kasutatud gaas tehingu kohta, kasutatud gaasi kogusumma 10-minutilise akna jooksul, keskmine reageerimisaeg plokkides, kogu reageerimisaeg 10-minutilise akna jooksul, keskmine reageerimisaeg sekundites ja kogu reageerimisaeg sekundites 10-minutilise akna jooksul. Süsteemi täiustatakse pidevalt uute teenuste ja funktsioonidega.

Kuidas osta Chainlinki (LINK)?

LINKi ostmine on sama lihtne kui Kriptomati külastamine kuidas osta Chainlinki (LINK) lehel ja valida oma eelistatud makseviis.

Kuidas Chainlinki (LINK) müüa?

Kui olete juba Chainlinki (LINK) omanik ja hoiate seda Kriptomati vahetusrahakotis, saate seda hõlpsasti müüa, navigeerides liideses ja valides soovitud makseviisi. 

Chainlink (LINK) hind

Mitmed tegurid mõjutavad Chainlink hinda, sealhulgas valuutade sisse- ja väljavool, sentiment, tehnilised ja fundamentaalsed arengud, uudiste tsükkel ja üldine majanduskeskkond.

Chainlinki hinda mõjutab otseselt ka võrgustiku kasutajate nõudlus selle järele.

Lõppkokkuvõttes otsustab hinna igal hetkel miljonite osalejate kumulatiivne ostmine ja müümine üle maailma. Saate hoida end kursis viimaste hinnategevuste ja uudistega, kasutades krüptovahetusi nagu Kriptomat või mõnda paljudest erinevatest krüptoraha jälgimisteenustest.

Praegune Chainlink hind on loading EUR.

LINKi 24–tunnine kauplemismaht on loading EUR. LINK on praegu kõigi krüptovaluutade järjestuses . kohal kogu turukapitalisatsiooni järgi, turumahuga loading EUR. Selle ringluses olev kogus on loading LINKi.

Registreeru kohe, et alustada oma teekonda Chainlink'i ja krüptovaluutade maailma koos Kriptomatiga!

Kui Teil tekib probleeme või kui Teil on üldse küsimusi, pöörduge palun meie klienditoe meeskonna poole. Oleme alati siin, et aidata!