Vad är Chainlink (LINK)?

Chainlink är ett decentraliserat orakelnätverk. De externa informationsdelarna som delar arbetet på nätverket är vad som kallas ”orakel”. Dessa orakel låter Chainlinks smarta kontrakt att ta emot korrekt information från externa (icke-blockkedje-)källor, som API och andra typer av externa informationsflöden. LINK är ett ERC-20-mynt som används för att betala för, och säkerställa korrektheten av, denna orakeltjänst i Chainlink-nätverket.

Chainlink tar smarta kontrakts förmågor till nästa nivå genom att möjliggöra tillgång till verklig information, händelser, betalningar med mera, utan att offra säkerheten och pålitligheten som är given blockkedjeteknologin.

Skapad först 2017 så har Chainlink-teamet hittills kunnat leverera sin vision om att tillhandahålla korrekt extern information till blockkedjor. Trots att den härstamamr från Ethereum (ETH) har Chainlink skapats för att fungera på alla blockkedjor som har smarta kontrakt-funktion. Chainlink opererar inte på sin egna blockkedja, utan är istället interoperabel och kör på flera olika blockkedjor samtidigt.

Hur fungerar Chainlink?

För att göra kommunikation mellan de blockkedjebaserade smarta kontrakten, dess tjänster och externa informationskällor möjlig, följer Chainlink en innovativ trestegsprocess.

  1. Oracle Selection:en Chainlink-användare skriver ett ”Service Level”-avtal (SLA) som specificerar ett bestämt antal informationskrav. Chainlink-mjukvaran använder sedan detta SLA för att mactha användaren med de mest passande oraklen som kan tillhandahålla informationen. När parametrarna är bestämda, skickar användaren in SLA:t och sätter in sin Chainlink-kryptovaluta (LINK) på ett ”Order Matching”-kontrakt som accepterar bud från orakel.
  2. Data Reporting: i detta steg kopplar oraklen samman med de externa informationskällorna för att samla in den verkliga informationen som önskas i Chainlink-SLA:t. Informationen behandlas sedan av oraklen och skickas tillbaka till kontrakten som använder Chainlink-tjänsten.
  3. Result Aggregation: det slutliga steget av processen är att räkna ihop resultaten från informationen som samlats in av oraklen, och skicka tillbaka dem till vad som kallas ett ”Aggregation”-kontrakt. Aggregation-kontraktet tar informationspunkterna, utvärderar validiteten i var och en och skickar tillbaka en viktad poäng, genom att använda summan av all mottagen information, till användaren (det smarta kontraktet).

Det som gör denna process extra kraftfull är hur den låter Chainlink validera information från flera olika källor. Tack vare dess interna renommésystem kan Chainlink avgöra, med relativt hög noggrannhet, vilka källor som är pålitliga, vilket ökar noggrannheten av resultaten och skyddar smarta kontrakt från olika sorters ondsinta attacker.

Vad spelar LINK för roll i allt detta? De smarta kontrakten som begär informationen betalar Chainlinks nodoperatörer för deras tjänster i LINK. Priserna sätts av nodoperatörerna baserat på marknadsförhållandena och efterfrågan för den givna informationen. 

chainlinkChainlink Omvandlare

Räkna ut priset

Nodoperatörer satsar också LINK för att säkerställa ett långsiktigt engagemang i projektet. Liknande Proof of Stake-överenskommelsemekanismen (PoS), stimuleras Chainlink-operatörer med LINK-belöningar för att uppmuntra ett agerna på ett pålitligt sätt, istället för att vara ondsint.

Vilka grundade Chainlink?

Chainlink är produkten av en blockkedjefokuserad teknologi-startup kallad SmartContract. Företaget grundades 2014 och dess mål är att bygga ut blockkedjeteknologin, särskilt smarta kontrakt, för att göra kontraktavtal som användas av alla deltagare inom branschen, oavsett deras skicklighetsnivå och expertis.

Uppbackad av den San Francisco-baserade gruppen Data Collective satsar Smart Contract på att göra sin vision till verklighet, med ett team av branschledande innovatörer.

Sergey Nazarov är VD för och medgrundare av företaget. Innan SmartContract och Chainlink har Sergey en historia inom området som grundaren av Secure Asset Exchange, en kryptovalutabörs. Han grundade också en helt decentraliserad e-posttjänst, kallad CryptoMail.

Steve Ellis är den tekniska chefen och medgrundare av företaget. Ellis arbetade innan med Nazarov på Secure Asset Exchange-plattformen, innan han blev del av denna satsning. Han är också en erfaren mjukvaruingenjör som har jobbat vid Pivotal Labs, innan han blev del av blockkedjesektorn.

En annan viktig grundare i Chainlink-teamet är Ari Juels som, tillsammans med Nazarov och Ellis, skrev Chainlink-rapporten. Juels, en datavetenskapsprofessor vid Cornell Tech och chef för IC3, är idag rådgivare till Chainlink-teamet.

Chainlink höll i en Initial Coin Offering (ICO) i september 2017 och samlade in 32 miljoner USD, med den totala tillgången av 1 miljard LINK-mynt. Efter Chainlinks ICO skickades 35% av LINK-mynten till nodoperatörer, för att kickstarta stimuleringen av detta decentraliserade orakelnätverk, och 30% stannade hos Chainlink-teamet, för att finansiera framtida utvecklingar.

Vad gör Chainlink unikt?

Det finns många unika aspekter med Chainlink-projektet.

En av de mest intressanta av dessa unika aspekter är Chainlinks off-kedjearkitektur. ChainLink-nätverket är en del av denna arkitektur, som kopplar samman alla noder. Var och en av dessa noder kopplas sedan till reservat via API, för att samla in svar för varje kontrakt som använder Chainlink-tjänsten.

Chainlink-noder kan också ha externa adaptrar som hjälper till att utöka deras kopplingar till nästan vilken tredjeparts API-slutpunkt som helst. 

All off-kedjeinformation översätts via ChainLink Core-mjukvaran. Det görs på sådant sätt att den också kan läsas on-kedjan, utan att översättning behövs. Underuppgifterna för SLA:erna processas också av denna mjukvara, vilket innebär att hela operationen kan ske antingen på eller utanför kedjan.

Dessa externa adaptrar möjliggör interaktion med tredjeparts API-slutpunkter och bryggar över gapet mellan blockkedje- och verklighetens applikationer. Alla adaptrar skrivs in i Chainlinks översikt vilket säkerställer interoperabilitet.

Vad ger Chainlink värde?

Chainlinks nodoperatörer kan satsa LINK för att lägga ett bud till den tänkta köparen av informationen. Nodoperatören måste sedan tillhandahålla informationen till kontraktet som gör begäran. Varje utbetalning till operatörerna görs i form av LINK-mynt.

Detta tillvägagångssätt stimulerar nodoperatörer att fortsätta samla på sig LINK. Varför? Att äga fler mynt innebär tillgång till större och lönsammare informationskontrakt. Om en operatör väljer att bryta mot reglerna tas hens LINK-mynt ifrån hen.

Som vi kan se används LINK-mynt för att betala operatörer i nätverket, Värdet av och efterfrågan för dessa LINK-mynt beror mycket på antalet operatörer som arbetar med att säkra nätverket, men myntet får också sitt värde från andra användningsområden i det decentraliserade orakelnätverket. Ju fler användningsområden Chainlink-plattformen kan lägga till, desto mer värdefull kommer LINK-myntet bli.

Hur många Chainlink-mynt (LINK) cirkulerar?

Chainlinks maxtillgång är 1 miljard LINK-mynt. 35% av tillgångarna såldes under ICO:n 2017. Resten har antingen tilldelats teamet, för framtida utvecklingar, eller skickats till nätverksnoderna, för att stimulera det decentraliserade orakelnätverket. Antalet LINK i omlopp är 410 009 556 LINK.

Motsatt många andra kryptotillgångar har LINK ingen process som ökar dess tillgångar i omlopp.

Övrig teknisk information

Chainlink är en plattform sprängfylld av funktioner och dess inhemska valuta passar verkligen in. 

Chainlink (LINK) utvecklade dess LINK-kontrakt som en ERC20-myntimplementering och detta gör att de kan erbjuda standardoperationer som överföringar, tillåtelser och transferFrom.

I ett drag av innovation implementerar LINK-myntkontraktet även ERC677-gränssnittet. Detta gör att det kan tillhandahålla en transferAndCall-funktion för att betalningar och anrop ska kunna göras i en enda transaktion.

LINK är ett mynt som tar den senaste teknologin och sammanfogar dem för att förstärka sin effektivitet, som vi kan se.

Hur hålls Chainlink-nätverket säkert?

Chainlink-nätverket hålls säkert genom ett liknande koncept som Proof of Stake (Pos), där dess valideringsnoder satsar LINK för att få informationskontrakt och belönas av nätverket. Det stimulerande belöningssystemet, liksom risken för att förlora sin satsade LINK, avskräcker nätverksnoder från ett ondsint eller skrupelfritt beteende.

Chainlinks decentraliserade orakelnätverk drivs och säkras även av tre typer av skräddarsydda smarta kontrakt:

  • Aggregation Contract: detta samlar in informationen från oraklen och matchar det mest korrekta resultaten med de smarta kontrakt som behöver informationen.
  • Order-Matching Contract: dessa kontrakt är ansvariga för att matcha det bästa möjliga oraklet med behoven i det smarta kontraktets SLA.
  • Reputation Contract: verifierar integriteten hos ett orakel genom att kontrollera dess statistik, såsom totala antalet avslutade begäranden, medelsvarstiden och antal LINK-mynt satsade av oraklet.

Hur använder man Chainlink?

LINK är ERC-20-myntet som används för att betala för tjänster på Chainlinks orakelnätverk. I huvudsak driver det Chainlinks arkitektur helt själv. 

Requesting Contract-ägare använder LINK för att betala nodoperatörer för deras arbete med att tillhandahålla den behövda informationen. Priserna sätts av Chainlink-nodoperatören, baserat på efterfrågan för den information de kan tillhandahålla och den aktuella marknaden för den informationen.

Chainlink-nodoperatörer använder också LINK som satsning i nätverket – nodoperatörer sätter in LINK för att bevisa sitt engagemang i nätverket och stimulerar hög service, samtidigt som den säkerställer att de kommer straffas för ondsinta eller inkorrekta tjänster (i form av att de förlorar sina satsade LINK).

Chainlinks Reputation Contract använder storleken av en nods LINK-satsning (ihop med andra faktorer) när den letar efter information för att fullfölja ett kontrakt. Noderna med större satsningar kommer troligen väljas, för att uppfylla begäranden (och tjäna LINK-mynt för sina tjänster).

Hur väljer man en Chainlink-plånbok?

Den typ av Chainlink-plånbok (LINK) du väljer kommer bero på vad du vill använda den till och hur mycket du behöver ha i den.

Hårdvaruplånböcker, eller kalla plånböcker, är det säkraste lagringsalternativet för kryptovaluta, med offlinelagring och -backup. Ledger är idag den enda alternativet för hårdvaruplånböcker som rekommeras för LINK. Trezor erbjuder LINK-lagring, men är i beta-stadie. Hårdvaruplånböcker kan ha en större inlärningskurva och är ett dyrare alternativ dock. Därför passar de bättre för att lagra större mängd LINK och för mer erfarna användare.

Mjukvaruplånböcker är ett annat alternativ och är gratis och enkla att använda. De kan laddas ner som smartphone- eller skrivbordsapp och kan vara låsta eller öppna. Med låsta plånböcker hanteras och uppbackas de privata nycklarna av tjänsteleverantören. Öppna plånböcker använder säkra element på din enhet för att förvara de privata nycklarna. Även om de är bekväma ses de som mindre säkra än hårdvaruplånböcker och passar för mindre summor LINK eller nybörjare.

Online-/webbplånböcker och börsmarknader är också gratis, lätta att använda och tillgängliga från flera enheter med webbläsare. De ses om ”varma plånböcker” och kan vara mindre säkra än hårdvaru- eller mjukvarualternativen dock. Eftersom du får förlita dig på plattformen för att hantera dina LINK, bör du välja en tjänst med gott rykte och meriter om säkerhet. De passar därför för att hålla mindre summor eller för mer erfarna frekventa börsanvändare.

Kriptomat erbjuder en säker lagringslösning som låter dig både spara och handla med dina LINK-mynt utan krångel. Att ha dina LINK hos Kriptomat ger dig högskalig säkerhet och användarvänlig funktionalitet.

Köpa och sälja LINK, eller byta dem mot annan kryptovaluta, görs på några ögonblick när du väljer vår säkra plattform som lagringslösning.

chainlink icon
Chainlink link
0 0%

Chainlink-satsning

Chainlinks valideringsnoder agerar som blockkedjeorakel och utför en större variation av uppgifter än noder på många andra decentraliserade plattformar. Dessa orakel interagerar med smarta kontrakt och för över information från externa källor till de smarta kontrakten. Validerare stimuleras genom att få LINK-mynt för att utföra dessa uppgifter. Valideringsnoder måste satsa LINK och ju högre insats, desto fler (och bättre) kontrakt får de.

Satsning är inte tillgängligt för icke-valideringsnoder på Chainlink-nätverket än. Idag kan bara validerare tjäna LINK-mynt genom att satsa mynt och sedan utföra uppgifter för att fullfölja informationsbegäranden gjorda i nätverket.

Sammanfattning

Chainlink har löst det som kallades ”orakelproblemet”. Orakelproblemet kommer från ett problem med smarta kontrakt i blockkedjenätverk och hur de är helt isolerade från världen utanför. De smarta kontrakten får vanligtvis sin externa information från ”Orakel” (informationspunkter – API) och det är häri problemet ligger. Smarta kontrakt är bara så ”smarta” som informationen, som levereras till dem av oraklen, är. Om ett smart kontrakt tillhandahålls med ondsint kod eller inkorrekt information, kommer kontraktet ändå processa informationen, eftersom det bara är kod, och det som kommer ut kan vara oförutsägbart, fel eller nåt värre.

Chainlink löste orakelproblemet helt när teamet listade ut hur man kan ta emot och dela information från orakel, utan att riskera säkerheten hos blockkedjan som de smarta kontraken körs på.

Detta gjordes genom att skapa ett decentraliserat nätverk som verkar som en brygga mellan oraklen och de smarta kontrakten. Detta system är byggt på en sammankoppling av enskilda noder, som var och en agerar som smarta kontrakt och samlar in information och tillhandahåller den när den behövs. Istället för att behöva blint lita på en källa, har smarta kontrakt, som körs på Chainlink-nätverket, nu ohämmad tillgång till källor såsom informationsflöden, traditionella bankkontobetalningar och webb-API.

Vanliga frågor om Chainlink

De flesta vanliga frågor om Chainlinks orakelnätverk besvarades ovan. Det finns några kvar att fokusera på:

Har Chainlink öppen källkod? Kan jag titta på Chainlinks kod?

Ja, Chainlink är ett projekt med helt öppen källkod och publicerar sin kod under MIT-licensen på GitHub.

Vad exakt påverkar ett orakels renommépoäng?

Ett orakels rykte påverkas av följande faktorer: totala antalet tilldelade begäranden, totala antalet fullföljda begäranden, totala antalet accepterade begäranden, medelsvarstid och antal straffavgifter.

Chainlinks Oracle Reputation-system samlar in och registrerar alla dessa parametrar för att ranka noder: totala transaktioner, avslutade jobb-ratio, medelpris för bränsle per transaktion, summan av bränslepriserna för ett 10 minutersfönster, medelsvarstid i block, total svarstid för ett 10 minutersfönster, medelsvarstid i sekunder och total svarstid i sekunder för ett 10 minutersfönster. Systemet förbättras hela tiden med nya tjänster och funktioner.

Hur köper man Chainlink (LINK)?

Att köpa LINK är lika enkelt som att besöka Kriptomats sida för hur man köper Chainlink (LINK) och välja den betalningsmetod du föredrar.

Hur säljer man Chainlink (LINK)?

Om du redan äger LINK och har den i en Kriptomat-plånbok kan du enkelt sälja den genom att navigera rätt på sidan och välja den önskade betalningsmetoden.

Chainlink-pris (LINK)

Flera faktorer påverkar Chainlink-priset, däribland in- och utflöden på börsen, känslor, tekniska och grundläggande utvecklingar, nyhetscykeln och den generella ekonomiska miljön.

Chainlink-priset påverkas även direkt av efterfrågan för den från de som använder nätverket.

I slutändan bestäms dock priset vid ett tillfälle av det totala köpandet och säljandet från miljontals deltagare jorden runt. Du kan hålla dig uppdaterad om de senaste prisändringarna och nyheter genom kryptobörser som Kriptomat, eller en av de många andra kryptovalutatjänsterna.

Det aktuella Chainlink-priset är loading EUR.

LINK:s 24-timmars handelsvolym är loading EUR. LINK rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading LINK i omlopp.

Registrera dig nu för att påbörja resan in i Chainlinks och kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!