Какво е Chainlink (LINK)?

Chainlink е децентрализирана мрежа от оракули. Външните доставчици на данни, които заедно извършват работата в мрежата, са така наречените „оракули“. Тези оракули позволяват на интелигентните договори на Chainlink да получават точни данни от външни източници (различни от блокчейн), като например всякакви приложно-програмни интерфейс-и и някои други видове външни информационни канали. LINK е ERC-20 монета, която се използва за заплащане и гарантиране на точността на тази услуга на оракулите в мрежата Chainlink.

Chainlink извежда възможностите на интелигентните договори на следващо ниво, като дава възможност за достъп до реални данни, събития, плащания и други, без да се жертва сигурността и надеждността, присъщи на блокчейн технологията.

Проектът Chainlink, създаден за първи път през 2017 г., до момента е успял да осъществи визията си за предоставяне на точни външни данни на блокчейн. Въпреки че е създадена в платформата на Ethereum(ETH), Chainlink е проектирана да работи във всяка блокчейн верига, която поддържа функционалност за интелигентни договори. Chainlink не работи на базата на собствена блокчейн – вместо това тя е оперативно съвместима и работи на много различни блокчейни едновременно.

Как работи Chainlink?

За да може да осъществи комуникация между базираните на блокчейн интелигентни договори, които обслужва и външните източници на данни, Chainlink следва иновативен процес от три стъпки:

  1. Избор на оракул: потребител на Chainlink изготвя споразумение за ниво на обслужване (SLA), в което се посочва определен набор от изисквания за данни. След това софтуерът Chainlink използва това споразумение за да свърже потребителя с най-подходящите оракули, които могат да предоставят данните. След като параметрите са зададени, потребителят изпраща споразумението и депозира своята криптовалута Chainlink (LINK) в договор за подбор на поръчки, който приема оферти от оракули.
  2. Отчитане на данни: Тази стъпка е мястото, където оракулите се свързват с външните източници на данни, за да получат реалните данни, поискани в Chainlink споразуменията. След това данните се обработват от оракулите и се изпращат обратно към договорите, използващи услугата Chainlink. 
  3. Обобщаване на резултатите: Последната стъпка от процеса е да се обобщят резултатите от данните, събрани от оракулите, и да се върнат в т.нар. обобщен договор. Обобщеният договор взема точките с данни, оценява валидността на всяка от тях и връща на потребителя претеглен резултат, като използва сумата от всички получени данни, формирайки интелигентен договор.

Това, което прави този процес особено ефективен е начинът, по който той позволява на Chainlink да валидира данни от множество различни източници. Благодарение на вътрешната си система за репутация Chainlink може да определи с относително висока точност кои източници са надеждни – това значително повишава точността на резултатите и защитава интелигентните договори от различни видове злонамерени атаки.

chainlinkChainlink Calculator

Калкулиране на цена

Каква е ролята на LINK във всичко това? Интелигентните договори, които изискват данните, плащат на операторите на възли на Chainlink за извършената от тях услуга в LINK. Цените се определят от операторите на възли въз основа на пазарните условия и търсенето на тези данни.

Операторите на възли също залагат LINK за да гарантират своя дългосрочен ангажимент към проекта. Подобно на механизма за консенсус тип доказателство за извършена работа (PoS), операторите на Chainlink се възнаграждават с LINK, като по този начин се насърчават да действат по надежден начин, а не злонамерено.

Кои са създателите на Chainlink?

Chainlink е продукт на технологичния стартъп SmartContract, който се фокусира върху блокчейн. Целта на основаната през 2014 г. компания е да използва блокчейн технологията – по-специално интелигентните договори – за изготвяне на договорни споразумения, които могат да се използват от всички участници в индустрията, независимо от тяхното ниво на умения и опит.

Проектът е подкрепен от базираната в Сан Франциско инвестиционна група Data Collective и започва да реализира своята визия с екип от водещи в индустрията иноватори.

Сергей Назаров е главен изпълнителен директор и съосновател на компанията. Преди SmartContract и Chainlink Сергей има опит в областта като основател на Secure Asset Exchange, борса за криптовалути. Той също така основава напълно децентрализирана услуга за електронна поща, наречена CryptoMail.

Стив Елис е главен технически директор и съосновател на компанията. Преди да се присъедини към нея, Елис е работил с Назаров по разработката на платформата Secure Asset Exchange. Той е и опитен софтуерен инженер, като преди да се присъедини към блокчейн сектора е бил част от екипа на Pivotal Labs.

Друг важен съосновател и член на екипа на Chainlink е Ари Джуелс, който заедно с Назаров и Елис е автор на бялата книга на Chainlink. Професор по компютърни науки в Корнелския технически университет и директор на IC3, понастоящем Джуелс е съветник на екипа на Chainlink.

Chainlink проведе своето първично монетно предлагане (ICO) през септември 2017 г., набирайки капитал от 32 млн. долара, като общото предлагане LINK бе 1 милиард монети. След ICO на Chainlink 35% от LINK монетите бяха изпратени на операторите на възли, за да се даде начало на стимулирането на тази децентрализирана мрежа от оракули, а 30% останаха в екипа на Chainlink за финансиране на бъдещото развитие на проекта.

Какво прави Chainlink уникален?

Проектът Chainlink има много уникални аспекти. 

Един от най-интересните от тези уникални аспекти е архитектурата извън веригата на Chainlink. Мрежата на ChainLink е част от тази архитектура, която свързва всички възли заедно. След това всеки от тези възли е свързан с резерви чрез приложно-програмен интерфейс за да събира отговори за всеки договор, използващ услугата Chainlink.

Възлите на Chainlink могат да имат и външни адаптери, които помагат за разширяване на връзките им към почти всяка крайна точка на приложно-програмния интерфейс на трета страна.

Всички данни извън веригата се преобразуват посредством софтуера ChainLink Core. Преобразуването се извършва по такъв начин, че да може да бъде прочетен във веригата, без да е необходим превод. Подзадачите на споразуменията също се обработват от този софтуер, което означава, че цялата операция има възможност да се извършва както на веригата, така и извън нея. Външните адаптери, споменати по-горе, са от решаващо значение за осъществяването на този вид архитектура.

Тези външни адаптери позволяват взаимодействие с крайни точки на приложно-програмния интерфейс на трети страни, като преодоляват различията между блокчейн и реалните приложения. Всички адаптери са написани в схемата на Chainlink, което гарантира пълна оперативна съвместимост.

Какво придава стойност на Chainlink?

Операторите на възли в Chainlink могат да заложат LINK монети като начин да предложат оферта на предвидения купувач на данните. След това операторът на възела трябва да предостави информацията, свързана с договора, при извършването на заявката. Всяко плащане за операторите се извършва под формата на LINK монети.

Този подход стимулира операторите на възли да продължават да се стремят да трупат LINK. Защо? Притежаването на повече монети означава достъп до по-големи и по-високоплатени договори за данни. Ако даден оператор реши да наруши правилата, в резултат на това неговите LINK монети ще бъдат премахнати.

Както можем да видим, монетата LINK представлява средство за заплащане на операторите в мрежата. Стойността и търсенето на тези монети LINK до голяма степен зависят от броя на операторите, които работят за сигурността на мрежата, но монетата извлича своята стойност и от другите различни приложения на използване в децентрализираната мрежа от оракули. Колкото повече случаи на използване могат да бъдат внедрени в платформата на Chainlink, толкова по-ценна ще бъде монетата LINK. 

Колко монети Chainlink (LINK) има в обращение?

Chainlink разполага с максимална наличност от 1 милиард монети LINK. По време на първичното монетно предлагане през 2017 г. бяха продадени 35% от общото количество. Останалата част бе разпределена на екипа за подпомагане на бъдещото развитие на проекта или изпратена на мрежовите възли за стимулиране на децентрализираната мрежа от оракули. В момента предлагането в обращение е 410 009 556 LINK монети.

За разлика от много други криптоактиви, LINK няма процес, който да увеличава броя на предлаганите монети в обращение.

Други технически данни

Chainlink е изпълнена с функции платформа и нейната собствена криптовалута следва тази посока.

Chainlink (LINK) разработи своя LINK договор като внедряване на ERC20 монети – това му позволява да предлага стандартни операции като прехвърляне, одобрение и transferFrom.

Иновативното в договорът за монети LINK е имплементирането и интерфейса ERC677. Това му позволява да предостави функцията transferAndCall, за да позволи плащането и извикването да се извършват с една транзакция.

Както можем да видим, LINK е монета, която използва най-новите технологии и ги обединява, за да повиши ефективността си.

По какъв начин е защитена мрежата на Chainlink?

Мрежата Chainlink е защитена чрез концепция, подобна на доказателството за залог, при която валидиращите възли залагат LINK монети, за да получат договори за данни и да бъдат възнаградени от мрежата. Системата за стимулиране посредством възнаграждение не позволява на мрежовите възли злонамерено или недобросъвестно поведение, както и рискът да загубят заложените LINK монети.

Децентрализираната мрежа от оракули на Chainlink се задвижва и защитава от три вида специално разработени интелигентни договори:

  • Обобщен договор: Събира данните от оракулите и съпоставя най-точните резултати с интелигентния договор, който се нуждае от тях.
  • Договор за подбор на поръчки: Тези договори отговарят за съчетаването на най-добрия възможен оракул с нуждите на споразумението за ниво на обслужване (SLA) на интелигентния договор.
  • Договор за репутация: проверява почтеността на оракула, като проверява статистическите му данни, включително общия брой изпълнени заявки, средното време за отговор и количеството LINK монети, заложени от оракула.

Как да използвам Chainlink?

LINK е ERC-20 монета, използвана за заплащане на услуги в мрежата от оракули Chainlink. Тя по същество захранва архитектурата на самата Chainlink. 

Притежателите на договори, които правят заявка, използват LINK, за да плащат на операторите на възли за работата им по предоставяне на необходимите данни. Цената се определя от оператора на възел в Chainlink въз основа на търсенето на данните, които той може да предостави, и на текущия пазар за тези данни.

Операторите на възли на Chainlink използват своите LINK монети и като залог в мрежата – операторите на възли депозират LINK, за да заявят своя ангажимент към мрежата и да стимулират доброто обслужване, като същевременно гарантират, че ще бъдат санкционирани за злонамерено или неточно обслужване (под формата на загуба на заложените LINK монети).

Договорът за репутация на Chainlink използва размера на заложените LINK монети от даден възел (заедно с други фактори) при пазаруването на данни за изпълнение на договор. Възлите с по-големи залози е по-вероятно да бъдат избрани да изпълняват заявки (печелейки LINK монети за своите услуги).

Как да избера Chainlink портфейл?

Вида наChainlink (LINK) портфейла, който ще изберете, вероятно ще зависи от това за какво искате да го използвате и каква сума искате да съхранявате.

Хардуерните портфейли или студените портфейли са най-сигурната опция за съхранение на криптовалута с офлайн съхранение и архивиране. Понастоящем Ledger е единственият препоръчан хардуерен портфейл за LINK – Trezor предлага съхранение на LINK, но е в бета версия. Хардуерните портфейли могат да изискват малко повече знания и са по-скъп вариант. Като такива те може да са по-подходящи за съхраняване на по-големи количества LINK за по-опитни потребители.

Софтуерните портфейли са друга възможност и са безплатни и лесни за използване. Те могат да се изтеглят като приложения за смартфон или настолен компютър и могат да бъдат с попечителски или без попечителски функции. При попечителските портфейли частните ключове се управляват и архивират от ваше име от доставчика на услуги. Портфейлите без попечителство използват защитени елементи на вашето устройство за съхранение на частните ключове. Софтуерните портфейли са по-удобни за извършване на транзакции, но са по-малко сигурни от хардуерните варианти, което означава, че са по-подходящи за неопитни потребители с по-малки суми LINK.

Онлайн портфейлите или уеб портфейлите също са безплатни и лесни за използване, достъпни от различни устройства с помощта на уеб браузър. Те се считат за горещи портфейли и могат да бъдат по-малко защитени и сигурни от хардуерните или софтуерните алтернативи. Тъй като се доверявате на платформа да управлява вашите LINK монети, вие трябва да изберете добре позната и реномирана услуга с утвърден опит в сигурността и съхранението. Следователно те са най-подходящи за съхранение на малки суми или за използване от страна на по-опитни често търгуващи лица.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите LINK монети без излишни усилия. Съхраняването на LINK в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на LINK, или обмяната им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Chainlink залагане

Валидаторните възли на Chainlink действат като блокчейн оракули и изпълняват по-голям набор от задачи, отколкото възлите на много други децентрализирани платформи. Тези оракули взаимодействат с интелигентните договори и предават към тях данни от външни източници. Валидаторите се стимулират чрез получаване на LINK монети за изпълнението на тези задачи. Валидаторските възли трябва да залагат LINK и колкото по-голям е техният залог, толкова повече (и по-добри) договори получават.

Залагането все още не е разрешено в мрежата Chainlink за възли, които не са валидатори. Понастоящем само валидаторите могат да печелят LINK монети чрез залагане и след това изпълнение на задачи, за да изпълнят заявки за данни, направени в мрежата.

Заключение

Chainlink реши така наречения „проблем с оракула“. Проблемът с оракула се дължи на проблем с интелигентните договори в блокчейн мрежите и на това, че те са напълно изолирани от външния свят. Интелигентните договори обикновено получават външните си данни от „оракули“ (точки за данни, приложно-програмни интерфейси) – и именно тук се крие проблемът. Интелигентните договори са толкова „умни“, колкото е информацията, която им се предоставя от оракулите. Ако на интелигентния договор бъде предоставен злонамерен код или неточни данни, договорът все пак ще ги обработи така или иначе, защото това е просто код – и това, което ще излезе, ще бъде непредсказуемо, грешно или по-лошо.

Chainlink напълно реши проблема с оракулите след като екипът разработи начин за извличане и споделяне на информация от оракулите, без да излага на риск сигурността на блокчейна, върху който се изпълняват интелигентните договори. 

Това става чрез създаване на децентрализирана мрежа, която действа като свързващ мост между оракулите и интелигентните договори. Тази система е изградена посредством мрежа от индивидуални възли, всеки от които действа като самостоятелен интелигентен договор, като събира информация и я предоставя при необходимост. Сега, вместо да се налага сляпо да се доверяват на даден източник, интелигентните договори, изпълнявани чрез мрежата Chainlink, имат неограничен достъп до ресурси като информационни канали, традиционни плащания по банкови сметки и уеб приложно-програмен интерфейс.

ЧЗВ за Chainlink

На повечето от често задаваните въпроси относно мрежата с оракли на Chainlink бяха дадени отговори по-горе. Остават няколко, върху които да се съсредоточим:

Разполага ли Chainlink с отворен код? Къде мога да разгледам кода на Chainlink?

Да, Chainlink е проект с отворен код и публикува кода си с лицензна MIT в GitHub.

Какво точно влияе върху оценката на репутацията на Oracle?

Репутацията на оракула се влияе от следните фактори: общ брой възложени заявки, общ брой изпълнени заявки, общ брой приети заявки, средно време за отговор и сума на наказателните плащания. 

Системата за репутация на оракулите в Chainlink събира и проследява всеки един от тези параметри, за да оцени възлите: общ брой транзакции, коефициент на приключване на работата, средна „газова“ цена за транзакция, сума от „газовите“ цени в рамките на 10-минутен период, среден разход на газ за транзакция, общ разход на газ в рамките на 10-минутен период, средно време за реакция в блокове, общо време за реакция в 10-минутен период, средно време за реакция в секунди и общо време за реакция в секунди в рамките на 10-минутен период. Системата постоянно се усъвършенства с нови услуги и функции.

Как да купя Chainlink (LINK)?

Закупуването на LINK е толкова лесно, само трябва да посетите страницата Как да купя Chainlink в сайта на Kriptomat (LINK) и да изберете предпочитания от Вас начин на плащане.

Как да продам Chainlink (LINK)?

Ако вече притежавате Chainlink (LINK) и ги държите във вашия портфейл в борсата Криптомат, вие можете лесно да ги продадете като отидете в интерфейса и изберете желаната от вас опция за плащане.

Chainlink (LINK) цена

Няколко различни фактора оказват влияние върху цената на Chainlink включително приток и отлив на борси, търговия на дребно и институционална подкрепа, технически и фундаментални развития,новини около валутата и общата икономическа среда.

Цената на Chainlink се влияе пряко и от търсенето им от страна на потребителите на мрежата.

В крайна сметка цената на LINK се определя във всеки един момент от нарастващото купуване и продаване от страна на милиони участници по целия свят. Можете да бъдете в крак с най-новите ценови равнища, като използвате борси за LINK като Kriptomat или една от многото различни услуги за следене на цените на криптовалутите.

Текущата цена на Chainlink е loading EUR.

24 часовият обем на търговия с LINK е loading EUR. LINK в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading LINK монети.

Регистрирайте се сега за да започнете пътешествието си в света на Chainlink и криптовалутите с Kriptomat!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!